Mededelingen

Vacaturesmeer »Tweetende AGF'ers

Laatste reactiesmeer »

Top-5 gisteren

Top-5 afgelopen week

Top-5 afgelopen maand

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
Medezeggenschap: wat moet een werkgever organiseren?

Via medezeggenschap kunnen werknemers invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken in de onderneming. Anderzijds krijgt de leiding van de onderneming via medezeggenschap belangrijke informatie vanaf de werkvloer. Wat moet een werkgever hiervoor regelen?
 
De Wet op de ondernemingsraden (WOR) regelt de medezeggenschap van werknemers in ondernemingen.  Bij ondernemingen waarin in de regel tenminste 50 personen werken, is de ondernemer verplicht een ondernemingsraad (OR) in te stellen. Als het personeelsbestand gedurende het jaar erg wisselt, dan wordt er gekeken of over het gehele jaar genomen in de meeste perioden 50 of meer personen werkzaam zijn in de onderneming.
 
Een OR overlegt over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. Zo bevordert de OR bijvoorbeeld dat er voldoende werkoverleg is, er goede arbeidsomstandigheden zijn, de regels voor arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden en rusttijden worden nageleefd en dat medewerker gelijk behandeld en beloond worden. Minstens 2 keer per jaar bespreken de OR en de werkgever in de overlegvergadering de algemene gang van zaken van de onderneming. De werkgever deelt mee welke belangrijke besluiten hij voorbereidt. Ook spreekt de werkgever met de OR af hoe hij de OR in de besluitvorming betrekt.
 
Bij een onderneming met 10 tot 50 werknemers is de werkgever verplicht een personeelsvertegenwoordiging (PVT) in te stellen als een meerderheid van de werknemers daar om vraagt. De PVT bestaat uit minstens 3 werknemers. De leden worden rechtstreeks gekozen in een geheime, schriftelijke stemming. Alle personeelsleden zijn verkiesbaar en mogen stemmen, behalve de directie. Ondernemingen met minder dan 10 werknemers kunnen vrijwillig een PVT opzetten.
 
De OR of PVT kan bij belangrijke kwesties de achterban raadplegen. Bijvoorbeeld als de werkgever voorstelt om arbeidstijden aan te passen. De ondernemer moet zorgen dat de OR en PVT leden de tijd en faciliteiten hebben om hun werk te kunnen doen. Dit kan bijvoorbeeld door een ruimte beschikbaar te stellen voor overleg of door het vergoeden van scholing.
 
Voor ondernemingen waar geen OR of PVT is ingesteld, regelt de wet een zogenaamde personeelsvergadering. Twee keer per jaar moet de ondernemer met het personeel bijeenkomen in een personeelsvergadering waarin de algemene gang van zaken van de onderneming wordt besproken. Ook kunnen in deze vergadering zaken besproken worden die het bedrijf aangaan en waarover de ondernemer of werknemers overleg wensen.
 
De cao Open Teelten en cao Glastuinbouw vragen op diverse onderdelen instemming van een OR of PVT. Zo staat in de cao Open Teelten dat het toepassen van het jaarschema pas kan na toestemming van het medezeggenschapsorgaan. In de Glastuinbouw is toestemming nodig van een OR of PVT om met de glastuinbouwregeling+ of de weekploegendienst te mogen werken. Verder moet zaken als het wijzigen van pauzetijden of bedrijfstijden, een reorganisatie, bedrijfsbeŽindiging of bedrijfsovername ook altijd voorgelegd worden.

Bron: Werkgeverslijn

Publicatiedatum: 16-12-2016

  

Ander nieuws uit deze sector:

19-6-2018 Jaarlijkse groei van de arbeidskosten 2% in het eurozone
19-6-2018 EU start handelsoverleg met AustraliŽ
19-6-2018 ItaliŽ blokkeert Ceta-akkoord tussen EU en Canada
19-6-2018 Ziekteverzuim naar record door supergriep
19-6-2018 Hoe verzegelde containers worden opengebroken
19-6-2018 Canadezen boycotten Amerikaanse producten en annuleren vakanties
19-6-2018 Centraal-Amerikaanse telers profiteren van uitwisseling met Belgische bedrijven
18-6-2018 Internetcensuur en -suveillance per land
18-6-2018 Nederland verdient 22,7 miljard aan export naar het VK
18-6-2018 "In twee of drie stappen bij de consument"
18-6-2018 "Eisen gewasbescherming in On the way to PlanetProof zijn robuust en onafhankelijk bepaald"
18-6-2018 Brexit raakt 125 verdragen van de Europese Unie op het terrein van landbouw
18-6-2018 Trump kondigt 50 mld dollar nieuwe handelstarieven aan op Chinese import
15-6-2018 Arbeidswet duur voor ondernemer
15-6-2018 Britse en Ierse landbouwministers bespreken Brexit
15-6-2018 "Kansen voor verduurzaming teelt worden met Planet Proof gemist"
15-6-2018 Waarde bitcoin bereikt dieptepunt na diefstal
15-6-2018 Uit de dialectatlas: Hoe zeg je in Nederland gedag?
14-6-2018 EC stelt voor de associatieovereenkomst tussen de EU en Marokko uit te breiden naar de Westelijke Sahara
14-6-2018 Is de keus voor PlanetProof logisch?