Mededelingen

Vacaturesmeer »Tweetende AGF'ers

Laatste reactiesmeer »

Top-5 gisteren

Top-5 afgelopen week

Top-5 afgelopen maand

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
Medezeggenschap: wat moet een werkgever organiseren?

Via medezeggenschap kunnen werknemers invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken in de onderneming. Anderzijds krijgt de leiding van de onderneming via medezeggenschap belangrijke informatie vanaf de werkvloer. Wat moet een werkgever hiervoor regelen?
 
De Wet op de ondernemingsraden (WOR) regelt de medezeggenschap van werknemers in ondernemingen.  Bij ondernemingen waarin in de regel tenminste 50 personen werken, is de ondernemer verplicht een ondernemingsraad (OR) in te stellen. Als het personeelsbestand gedurende het jaar erg wisselt, dan wordt er gekeken of over het gehele jaar genomen in de meeste perioden 50 of meer personen werkzaam zijn in de onderneming.
 
Een OR overlegt over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. Zo bevordert de OR bijvoorbeeld dat er voldoende werkoverleg is, er goede arbeidsomstandigheden zijn, de regels voor arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden en rusttijden worden nageleefd en dat medewerker gelijk behandeld en beloond worden. Minstens 2 keer per jaar bespreken de OR en de werkgever in de overlegvergadering de algemene gang van zaken van de onderneming. De werkgever deelt mee welke belangrijke besluiten hij voorbereidt. Ook spreekt de werkgever met de OR af hoe hij de OR in de besluitvorming betrekt.
 
Bij een onderneming met 10 tot 50 werknemers is de werkgever verplicht een personeelsvertegenwoordiging (PVT) in te stellen als een meerderheid van de werknemers daar om vraagt. De PVT bestaat uit minstens 3 werknemers. De leden worden rechtstreeks gekozen in een geheime, schriftelijke stemming. Alle personeelsleden zijn verkiesbaar en mogen stemmen, behalve de directie. Ondernemingen met minder dan 10 werknemers kunnen vrijwillig een PVT opzetten.
 
De OR of PVT kan bij belangrijke kwesties de achterban raadplegen. Bijvoorbeeld als de werkgever voorstelt om arbeidstijden aan te passen. De ondernemer moet zorgen dat de OR en PVT leden de tijd en faciliteiten hebben om hun werk te kunnen doen. Dit kan bijvoorbeeld door een ruimte beschikbaar te stellen voor overleg of door het vergoeden van scholing.
 
Voor ondernemingen waar geen OR of PVT is ingesteld, regelt de wet een zogenaamde personeelsvergadering. Twee keer per jaar moet de ondernemer met het personeel bijeenkomen in een personeelsvergadering waarin de algemene gang van zaken van de onderneming wordt besproken. Ook kunnen in deze vergadering zaken besproken worden die het bedrijf aangaan en waarover de ondernemer of werknemers overleg wensen.
 
De cao Open Teelten en cao Glastuinbouw vragen op diverse onderdelen instemming van een OR of PVT. Zo staat in de cao Open Teelten dat het toepassen van het jaarschema pas kan na toestemming van het medezeggenschapsorgaan. In de Glastuinbouw is toestemming nodig van een OR of PVT om met de glastuinbouwregeling+ of de weekploegendienst te mogen werken. Verder moet zaken als het wijzigen van pauzetijden of bedrijfstijden, een reorganisatie, bedrijfsbeëindiging of bedrijfsovername ook altijd voorgelegd worden.

Bron: Werkgeverslijn

Publicatiedatum: 16-12-2016

  

Ander nieuws uit deze sector:

23-2-2018 Douane Dover heeft slechts plaats voor ongeveer driehonderd trucks
23-2-2018 Hoe Europa en Azië in klimaatopzicht in Noord-Amerika zouden passen
23-2-2018 Rabobank: Opmars investeerders in glastuinbouw
23-2-2018 Grafiek bevolkingsgroei
23-2-2018 Stress op werk zorgt voor ongezonde voedingskeuzes
22-2-2018 Brexit vergroot aansprakelijkheidsrisico’s Nederlandse importeurs
22-2-2018 Oekraïense fruitexport neemt met 37% toe
22-2-2018 China exporteert appelen en overige AGF naar Rusland
22-2-2018 „Duitsland is belangrijkste exportpartner van Hongarije"
22-2-2018 Wat ben JIJ aan het doen?
22-2-2018 Niet productief in je werk? Dat ligt vaak aan je manager
21-2-2018 Jordanië en Turkije bespreken mogelijke investeringen agri sector
21-2-2018 Veel belangstelling voor bijeenkomst nieuwe Privacyverordening
21-2-2018 "Externe invloed beter voor buitenlandse prestaties van familiebedrijf"
21-2-2018 Amerikaanse staten met een grotere economie dan Zwitserland
20-2-2018 Gemiddeld aantal dagen vorst in Europa per jaar
19-2-2018 Japan wil nog meer exporteren
19-2-2018 Afrika: Bevolkingsdichtheid in kaart gebracht
19-2-2018 Groei wereldbevolking 1 juli 2016 - 1 juli 2017
19-2-2018 Extra douaniers werven voor Brexit is goede stap