Mededelingen

Vacaturesmeer »Tweetende AGF'ers

Laatste reactiesmeer »

Top-5 gisteren

Top-5 afgelopen week

Top-5 afgelopen maand

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
Medezeggenschap: wat moet een werkgever organiseren?

Via medezeggenschap kunnen werknemers invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken in de onderneming. Anderzijds krijgt de leiding van de onderneming via medezeggenschap belangrijke informatie vanaf de werkvloer. Wat moet een werkgever hiervoor regelen?
 
De Wet op de ondernemingsraden (WOR) regelt de medezeggenschap van werknemers in ondernemingen.  Bij ondernemingen waarin in de regel tenminste 50 personen werken, is de ondernemer verplicht een ondernemingsraad (OR) in te stellen. Als het personeelsbestand gedurende het jaar erg wisselt, dan wordt er gekeken of over het gehele jaar genomen in de meeste perioden 50 of meer personen werkzaam zijn in de onderneming.
 
Een OR overlegt over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. Zo bevordert de OR bijvoorbeeld dat er voldoende werkoverleg is, er goede arbeidsomstandigheden zijn, de regels voor arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden en rusttijden worden nageleefd en dat medewerker gelijk behandeld en beloond worden. Minstens 2 keer per jaar bespreken de OR en de werkgever in de overlegvergadering de algemene gang van zaken van de onderneming. De werkgever deelt mee welke belangrijke besluiten hij voorbereidt. Ook spreekt de werkgever met de OR af hoe hij de OR in de besluitvorming betrekt.
 
Bij een onderneming met 10 tot 50 werknemers is de werkgever verplicht een personeelsvertegenwoordiging (PVT) in te stellen als een meerderheid van de werknemers daar om vraagt. De PVT bestaat uit minstens 3 werknemers. De leden worden rechtstreeks gekozen in een geheime, schriftelijke stemming. Alle personeelsleden zijn verkiesbaar en mogen stemmen, behalve de directie. Ondernemingen met minder dan 10 werknemers kunnen vrijwillig een PVT opzetten.
 
De OR of PVT kan bij belangrijke kwesties de achterban raadplegen. Bijvoorbeeld als de werkgever voorstelt om arbeidstijden aan te passen. De ondernemer moet zorgen dat de OR en PVT leden de tijd en faciliteiten hebben om hun werk te kunnen doen. Dit kan bijvoorbeeld door een ruimte beschikbaar te stellen voor overleg of door het vergoeden van scholing.
 
Voor ondernemingen waar geen OR of PVT is ingesteld, regelt de wet een zogenaamde personeelsvergadering. Twee keer per jaar moet de ondernemer met het personeel bijeenkomen in een personeelsvergadering waarin de algemene gang van zaken van de onderneming wordt besproken. Ook kunnen in deze vergadering zaken besproken worden die het bedrijf aangaan en waarover de ondernemer of werknemers overleg wensen.
 
De cao Open Teelten en cao Glastuinbouw vragen op diverse onderdelen instemming van een OR of PVT. Zo staat in de cao Open Teelten dat het toepassen van het jaarschema pas kan na toestemming van het medezeggenschapsorgaan. In de Glastuinbouw is toestemming nodig van een OR of PVT om met de glastuinbouwregeling+ of de weekploegendienst te mogen werken. Verder moet zaken als het wijzigen van pauzetijden of bedrijfstijden, een reorganisatie, bedrijfsbeëindiging of bedrijfsovername ook altijd voorgelegd worden.

Bron: Werkgeverslijn

Publicatiedatum: 16-12-2016

  

Ander nieuws uit deze sector:

21-9-2017 Eerste fase handelsakkoord CETA van start
21-9-2017 "Puzzelen op Spaanse Polder"
20-9-2017 Russische recordoogsten doet prijzen kelderen
20-9-2017 Utrecht: uitstootvrije bevoorrading binnenstad per 2025
20-9-2017 Samenwerken in een snel veranderend China
19-9-2017 Nieuwe kabinet gaat voeding waarschijnlijk zwaarder belasten
19-9-2017 AGF-detaillist Van Laar uit Apeldoorn failliet
18-9-2017 "In HAK-campagne brengen we de online naar de offline wereld en andersom"
18-9-2017 Nederland voor verlenging toelating glyfosaat
18-9-2017 HAS Hogeschool krijgt vestiging in Bergen op Zoom
18-9-2017 "Prijs aardbeien in VS belangrijker dan smaak"
18-9-2017 AVI waarschuwt tegen illegale druiven op Europese markt
18-9-2017 "Kleine veranderingen kunnen AGF-consumptie al laten stijgen"
18-9-2017 Aantal patenten in EU per regio
15-9-2017 Tot 2021 worden er 16.000 hectare kassen in Iran bijgebouwd
15-9-2017 Cao Groothandel Groenten en Fruit definitief
14-9-2017 Door ieder half uur op te staan leef je langer
14-9-2017 Qatar voelt pijn sancties
14-9-2017 Herziening ISO 22000 ‘Voedselveiligheid managementsystemen’
14-9-2017 Hoeveel baby's werden vorig jaar geboren op elk continent?