Mededelingen

Vacaturesmeer »Tweetende AGF'ers

Laatste reactiesmeer »

Top-5 gisteren

Top-5 afgelopen week

Top-5 afgelopen maand

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
Medezeggenschap: wat moet een werkgever organiseren?

Via medezeggenschap kunnen werknemers invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken in de onderneming. Anderzijds krijgt de leiding van de onderneming via medezeggenschap belangrijke informatie vanaf de werkvloer. Wat moet een werkgever hiervoor regelen?
 
De Wet op de ondernemingsraden (WOR) regelt de medezeggenschap van werknemers in ondernemingen.  Bij ondernemingen waarin in de regel tenminste 50 personen werken, is de ondernemer verplicht een ondernemingsraad (OR) in te stellen. Als het personeelsbestand gedurende het jaar erg wisselt, dan wordt er gekeken of over het gehele jaar genomen in de meeste perioden 50 of meer personen werkzaam zijn in de onderneming.
 
Een OR overlegt over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. Zo bevordert de OR bijvoorbeeld dat er voldoende werkoverleg is, er goede arbeidsomstandigheden zijn, de regels voor arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden en rusttijden worden nageleefd en dat medewerker gelijk behandeld en beloond worden. Minstens 2 keer per jaar bespreken de OR en de werkgever in de overlegvergadering de algemene gang van zaken van de onderneming. De werkgever deelt mee welke belangrijke besluiten hij voorbereidt. Ook spreekt de werkgever met de OR af hoe hij de OR in de besluitvorming betrekt.
 
Bij een onderneming met 10 tot 50 werknemers is de werkgever verplicht een personeelsvertegenwoordiging (PVT) in te stellen als een meerderheid van de werknemers daar om vraagt. De PVT bestaat uit minstens 3 werknemers. De leden worden rechtstreeks gekozen in een geheime, schriftelijke stemming. Alle personeelsleden zijn verkiesbaar en mogen stemmen, behalve de directie. Ondernemingen met minder dan 10 werknemers kunnen vrijwillig een PVT opzetten.
 
De OR of PVT kan bij belangrijke kwesties de achterban raadplegen. Bijvoorbeeld als de werkgever voorstelt om arbeidstijden aan te passen. De ondernemer moet zorgen dat de OR en PVT leden de tijd en faciliteiten hebben om hun werk te kunnen doen. Dit kan bijvoorbeeld door een ruimte beschikbaar te stellen voor overleg of door het vergoeden van scholing.
 
Voor ondernemingen waar geen OR of PVT is ingesteld, regelt de wet een zogenaamde personeelsvergadering. Twee keer per jaar moet de ondernemer met het personeel bijeenkomen in een personeelsvergadering waarin de algemene gang van zaken van de onderneming wordt besproken. Ook kunnen in deze vergadering zaken besproken worden die het bedrijf aangaan en waarover de ondernemer of werknemers overleg wensen.
 
De cao Open Teelten en cao Glastuinbouw vragen op diverse onderdelen instemming van een OR of PVT. Zo staat in de cao Open Teelten dat het toepassen van het jaarschema pas kan na toestemming van het medezeggenschapsorgaan. In de Glastuinbouw is toestemming nodig van een OR of PVT om met de glastuinbouwregeling+ of de weekploegendienst te mogen werken. Verder moet zaken als het wijzigen van pauzetijden of bedrijfstijden, een reorganisatie, bedrijfsbeŽindiging of bedrijfsovername ook altijd voorgelegd worden.

Bron: Werkgeverslijn

Publicatiedatum: 16-12-2016

  

Ander nieuws uit deze sector:

21-11-2017 Europa keurt bio-hervorming goed, BelgiŽ onthoudt zich
21-11-2017 Russische retailer Lenta sluit zich aan bij marktleider Europese inkooporganisatie
21-11-2017 De last van loyaliteit
21-11-2017 EU richt zich op groeimarkten met promotiecampagnes
21-11-2017 Marokko grootste exporteur van groenten en fruit naar Spanje
20-11-2017 Groenteman Frans van de Polder en ADN gaan actievoeren tegen BTW-verhoging
20-11-2017 Pond valt door politieke onrust en inflatiecijfers
17-11-2017 EC verhoogt promotiebudget in 2018 met 37 mln euro
17-11-2017 Exportbeperkingen Venezuela door sancties EU
17-11-2017 Argentijnse blauwe bessentelers zetten zich nog meer in tegen kinderarbeid
16-11-2017 Twaalf AGF-finalisten Groot van Dommele Ice kart challenge bekend
16-11-2017 Iran gaat export appelen, kiwi's en citrus bevorderen
16-11-2017 Het Mugabe-tijdperk is nu officieel over
16-11-2017 Iran en EU willen landbouwsamenwerking opvoeren
16-11-2017 Deze landen exporteren de meeste auto's
15-11-2017 Pakistan ziet mogelijkheden om AGF-export naar het VK te vergroten
15-11-2017 EU wil importbeperkingen Japanse landbouwproducten opheffen
15-11-2017 Europese Commissie keurt 52 nieuwe marketingprogramma's goed
14-11-2017 Koersdaling Britse pond door Brexit remt Nederlands export
14-11-2017 Blockchaintechnologie een oplossing voor de AGF-sector?