Mededelingen

Vacaturesmeer »Tweetende AGF'ers

Laatste reactiesmeer »

Top-5 gisteren

Top-5 afgelopen week

Top-5 afgelopen maand

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
Impuls samenwerking met IndonesiŽ

De samenwerking tussen Nederland en IndonesiŽ krijgt een impuls. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden uit beide landen hebben tijdens de handelsmissie eind november afspraken gemaakt over intensivering van de onderlinge samenwerking. Bijvoorbeeld op het gebied van export van genetisch uitgangsmateriaal en steun bij de opbouw van het groene onderwijs.

Tijdens het bezoek zijn zeven MoU's (Memorandum of Understanding) getekend. Deelnemers aan de handelsmissie spreken van een succesvolle handelsmissie. De missie vond plaats eind november. In de delegatie waren bijna 200 Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen vertegenwoordigd, waaronder een flink aantal uit de tuinbouwsector. Vanuit het kabinet namen onder meer minister-president Rutte en minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking deel.

De missie is georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken, RVO, topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en de Nederlandse ambassade in IndonesiŽ. Vanuit de topsector was voorzitter Loek Hermans de missieleider en Internationaal coŲrdinator Rubert Konijn nauw betrokken bij de organisatie van de missie.


Ondertekening MoU (rechts Loek Hermans)

Konijn na terugkomst: "De agrarische sector in IndonesiŽ is sterk in ontwikkeling. De behoefte aan steun van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen bij de opbouw van lokale productieketens is groot. Juist op dat terrein zijn vergaande afspraken gemaakt tijdens de missie."

Opbouw lokale ketens
Tijdens een eerdere handelsmissie naar IndonesiŽ in 2013 werd de export van Nederlandse uien mogelijk gemaakt. Dat was toen een belangrijke doorbraak en zorgt voor mooie export op dit moment. Nu, drie jaar later, heeft het land ook behoefte aan de opbouw van de eigen productieketen, zegt Konijn. "Dat geldt in feite voor alle groenten, sjalotten en zeker ook voor aardappelen."


Potplantenteelt

Om de lokale productie van voedselgewassen te vergroten, is niet alleen goed uitgangsmateriaal nodig, maar ook kennis. Konijn: "Op het gebied van landbouwvoorlichting en agrarisch onderwijs is er vraag naar ondersteuning van kennisinstellingen uit Nederland. Wageningen UR, Van Hall Larenstein en Aeres zijn daar al actief. Tijdens de missie zijn afspraken gemaakt over verdergaande samenwerking, bijvoorbeeld over de invulling van het concept 'train-the-trainers'.

Export pootgoed vrijwel onmogelijk

HZPC, mondiaal marktleider in de aardappelveredeling en export van pootgoed, heeft tijdens de missie een belangrijke afspraak kunnen maken met partners in IndonesiŽ. Sinds de vondst van aaltjes in een Nederlandse partij pootaardappelen in 2003 is export van Nederlands pootgoed nagenoeg onmogelijk. Afgelopen jaren is vanuit Nederland geprobeerd om de importrestricties te versoepelen. Dat is niet gelukt.

HZPC-sectormanager Jan Hendrik van der Tas, ook deelnemer aan de delegatie: "Tijdens de missie hebben we een MoU kunnen tekenen over export van genetisch uitgangsmateriaal dat in IndonesiŽ verder wordt opgekweekt. Voor ons biedt dat een kans om onze expertise te vermarkten via afspraken over licentierechten."

Export van genetisch uitgangsmateriaal
Belangrijke partners van HZPC zijn Ewindo Ė een Indonesisch zaadveredelingsbedrijf met Nederlandse wortels Ė en Indofood, het grootste voedingsconcern in het land. Volgens Van der Tas is beter pootgoed, met genetisch uitgangsmateriaal van HZPC, een randvoorwaarde voor productieverhoging. "De lokale productie is de afgelopen jaren sterk gedaald. Dat heeft alles te maken met de kwaliteit van het uitgangsmateriaal. Wij zijn blij weer in het land actief te kunnen worden."Tuinbouwexpositie (rechts Rubert Konijn).

Versterking middelbaar beroepsonderwijs
Tijdens de missie zijn ook nieuwe afspraken gemaakt over begeleiding vanuit Nederland bij de opbouw van het agrarische onderwijs in IndonesiŽ. Hier is onder meer de groene kennisinstelling Aeres nauw bij betrokken. De tijdens de missie getekende MoU over Nederlandse ondersteuning bij de opbouw van het middelbare beroepsonderwijs is volgens delegatielid Joep Houterman van Aeres een belangrijke doorbraak. "De Indonesische overheid wil de landbouwproductie fors omhoog brengen. Dat lukt alleen als de kwaliteit van het landbouwonderwijs op een hoger peil wordt gebracht. Met andere groene kennisinstellingen uit ons land wil Aeres daar komende jaren een bijdrage aan leveren."

Oprichting tuinbouwplatform
Tijdens het bezoek aan IndonesiŽ zijn zeven samenwerkingsafspraken gemaakt. Een daarvan betreft de oprichting van een Indonesisch Nederlands Tuinbouwplatform. Vanuit Indonesische kant zijn zeven organisaties betrokken bij het platform. Vanuit Nederland zijn de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Holland Horti International de ondertekenaars. De Nederlands-Indonesische Kamer van Koophandel voert het secretariaat. In de MoU zijn afspraken vastgelegd over uitwisseling van kennis. Het platform gaat onderzoeken welke problemen er zijn in de verschillende productieketens en zal voorstellen doen om die op te lossen. Ook gaat het platform als aanspreekpunt fungeren voor de Nederlandse en Indonesische overheid.

Bron: Agroberichten Buitenland

Publicatiedatum: 16-12-2016

  

Ander nieuws uit deze sector:

23-2-2018 Douane Dover heeft slechts plaats voor ongeveer driehonderd trucks
23-2-2018 Hoe Europa en AziŽ in klimaatopzicht in Noord-Amerika zouden passen
23-2-2018 Rabobank: Opmars investeerders in glastuinbouw
23-2-2018 Grafiek bevolkingsgroei
23-2-2018 Stress op werk zorgt voor ongezonde voedingskeuzes
22-2-2018 Brexit vergroot aansprakelijkheidsrisicoís Nederlandse importeurs
22-2-2018 OekraÔense fruitexport neemt met 37% toe
22-2-2018 China exporteert appelen en overige AGF naar Rusland
22-2-2018 ĄDuitsland is belangrijkste exportpartner van Hongarije"
22-2-2018 Wat ben JIJ aan het doen?
22-2-2018 Niet productief in je werk? Dat ligt vaak aan je manager
21-2-2018 JordaniŽ en Turkije bespreken mogelijke investeringen agri sector
21-2-2018 Veel belangstelling voor bijeenkomst nieuwe Privacyverordening
21-2-2018 "Externe invloed beter voor buitenlandse prestaties van familiebedrijf"
21-2-2018 Amerikaanse staten met een grotere economie dan Zwitserland
20-2-2018 Gemiddeld aantal dagen vorst in Europa per jaar
19-2-2018 Japan wil nog meer exporteren
19-2-2018 Afrika: Bevolkingsdichtheid in kaart gebracht
19-2-2018 Groei wereldbevolking 1 juli 2016 - 1 juli 2017
19-2-2018 Extra douaniers werven voor Brexit is goede stap