Mededelingen

Vacaturesmeer »Tweetende AGF'ers

Laatste reactiesmeer »

Top-5 gisteren

Top-5 afgelopen week

Top-5 afgelopen maand

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
Werkgelegenheid in groothandel groenten en fruit gegroeid

Dat blijkt uit arbeidsmarktonderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau Panteia in opdracht van sociale partners: vakbonden en GroentenFruit Huis. De groothandel groenten en fruit telt ruim 14.000 werknemers in dienst bij bijna 1.400 bedrijven, waarvan 36 procent productiepersoneel. Een derde werkt bij zes procent van de bedrijven. Deze bedrijven hebben meer dan honderd werknemers. Een klein aantal bedrijven is verantwoordelijk voor een groot deel van de omzet van bepaalde productgroepen. Dat bleek uit een inventarisatie van GroentenFruit Huis.

De groothandel in groenten en fruit is verdeeld in 139 importbedrijven, 423 binnenlandse groothandels, 98 bedrijven die werkzaam zijn in tussenhandel en sorteer- en pakstation en 350 exportbedrijven. Opvallend is dat het grootste deel van de totale omzet wordt gerealiseerd door een klein aantal bedrijven. Zo zijn 24 importeurs, 37 binnenlandse groothandelaren, 31 tussenhandelaren en sorteer- en pakstations en 50 exporteurs verantwoordelijk voor 67 procent van de omzet binnen hun categorie. "Op elkaar afstemmen van vraag en aanbod is een complex proces. Deze cijfers tonen aan dat handelsbedrijven zich sterk specialiseren in de handel in bepaalde producten en daarin hun expertise opbouwen. De veelheid aan bedrijven en producten laten zien dat de Nederlandse groothandel in groenten en fruit in staat is een bijzonder breed pakket producten af te leveren in de hele wereld", aldus Gert Mulder, directeur GroentenFruit Huis.

Op productniveau is eenzelfde trend waarneembaar. Neem de export van uien als voorbeeld: Van de totaal 163 bedrijven die zich bezig houden met uienexport, wordt 67 procent van de omzet gerealiseerd door slechts 9 bedrijven.

Leeftijd, uitstroom, instroom
De groothandel in groenten en fruit biedt werkgelegenheid aan ruim 14.000 medewerkers. In mei en juni heeft Panteia 136 bedrijven uit de sector telefonisch benaderd. Deze informatie is vergeleken met de resultaten van het arbeidsmarktonderzoek uit 2015. Bijna tachtig procent van de medewerkers heeft een vast contract, ruim twintig procent een tijdelijk.  Ruim zestig procent van alle bedrijven heeft te maken met piekperioden. Tijdens de piekperioden wordt 1,6 maal zo veel extern personeel ingezet dan het jaargemiddelde.

Nagenoeg driekwart van alle werknemers met een vast dienstverband valt in de leeftijdsgroep 25 tot 55 jaar, elf procent is jonger dan 25 jaar en 15 procent is 55 jaar en ouder. Vergeleken met de totale werkende beroepsbevolking in Nederland, is het aandeel jongeren vier procent hoger dan het landelijk gemiddelde en het aandeel ouderen vijf procent lager. Uit eerdere onderzoeken blijkt dat ruim een derde van de groep die nu 25-55 jaar is, tussen de 45 en 55 jaar oud is. Inspelen op duurzame inzetbaarheid is van belang.

De werkgelegenheid in de groothandel groenten en fruit is in 2015 gegroeid. Het saldo van instroom en uitstroom is 3,8 procent. Er is dus sprake van uitbreidingsvraag. Ten opzichte van het totaal aantal werknemers is het aantal openstaande vacatures 2,5 procent.

Klik hier voor de leaflet

Publicatiedatum: 6-1-2017

  

Ander nieuws uit deze sector:

21-9-2017 Eerste fase handelsakkoord CETA van start
21-9-2017 "Puzzelen op Spaanse Polder"
20-9-2017 Russische recordoogsten doet prijzen kelderen
20-9-2017 Utrecht: uitstootvrije bevoorrading binnenstad per 2025
20-9-2017 Samenwerken in een snel veranderend China
19-9-2017 Nieuwe kabinet gaat voeding waarschijnlijk zwaarder belasten
19-9-2017 AGF-detaillist Van Laar uit Apeldoorn failliet
18-9-2017 "In HAK-campagne brengen we de online naar de offline wereld en andersom"
18-9-2017 Nederland voor verlenging toelating glyfosaat
18-9-2017 HAS Hogeschool krijgt vestiging in Bergen op Zoom
18-9-2017 "Prijs aardbeien in VS belangrijker dan smaak"
18-9-2017 AVI waarschuwt tegen illegale druiven op Europese markt
18-9-2017 "Kleine veranderingen kunnen AGF-consumptie al laten stijgen"
18-9-2017 Aantal patenten in EU per regio
15-9-2017 Tot 2021 worden er 16.000 hectare kassen in Iran bijgebouwd
15-9-2017 Cao Groothandel Groenten en Fruit definitief
14-9-2017 Door ieder half uur op te staan leef je langer
14-9-2017 Qatar voelt pijn sancties
14-9-2017 Herziening ISO 22000 ‘Voedselveiligheid managementsystemen’
14-9-2017 Hoeveel baby's werden vorig jaar geboren op elk continent?