Mededelingen

Vacaturesmeer »Tweetende AGF'ers

Laatste reactiesmeer »

Top-5 gisteren

Top-5 afgelopen week

Top-5 afgelopen maand

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
Werkgelegenheid in groothandel groenten en fruit gegroeid

Dat blijkt uit arbeidsmarktonderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau Panteia in opdracht van sociale partners: vakbonden en GroentenFruit Huis. De groothandel groenten en fruit telt ruim 14.000 werknemers in dienst bij bijna 1.400 bedrijven, waarvan 36 procent productiepersoneel. Een derde werkt bij zes procent van de bedrijven. Deze bedrijven hebben meer dan honderd werknemers. Een klein aantal bedrijven is verantwoordelijk voor een groot deel van de omzet van bepaalde productgroepen. Dat bleek uit een inventarisatie van GroentenFruit Huis.

De groothandel in groenten en fruit is verdeeld in 139 importbedrijven, 423 binnenlandse groothandels, 98 bedrijven die werkzaam zijn in tussenhandel en sorteer- en pakstation en 350 exportbedrijven. Opvallend is dat het grootste deel van de totale omzet wordt gerealiseerd door een klein aantal bedrijven. Zo zijn 24 importeurs, 37 binnenlandse groothandelaren, 31 tussenhandelaren en sorteer- en pakstations en 50 exporteurs verantwoordelijk voor 67 procent van de omzet binnen hun categorie. "Op elkaar afstemmen van vraag en aanbod is een complex proces. Deze cijfers tonen aan dat handelsbedrijven zich sterk specialiseren in de handel in bepaalde producten en daarin hun expertise opbouwen. De veelheid aan bedrijven en producten laten zien dat de Nederlandse groothandel in groenten en fruit in staat is een bijzonder breed pakket producten af te leveren in de hele wereld", aldus Gert Mulder, directeur GroentenFruit Huis.

Op productniveau is eenzelfde trend waarneembaar. Neem de export van uien als voorbeeld: Van de totaal 163 bedrijven die zich bezig houden met uienexport, wordt 67 procent van de omzet gerealiseerd door slechts 9 bedrijven.

Leeftijd, uitstroom, instroom
De groothandel in groenten en fruit biedt werkgelegenheid aan ruim 14.000 medewerkers. In mei en juni heeft Panteia 136 bedrijven uit de sector telefonisch benaderd. Deze informatie is vergeleken met de resultaten van het arbeidsmarktonderzoek uit 2015. Bijna tachtig procent van de medewerkers heeft een vast contract, ruim twintig procent een tijdelijk.  Ruim zestig procent van alle bedrijven heeft te maken met piekperioden. Tijdens de piekperioden wordt 1,6 maal zo veel extern personeel ingezet dan het jaargemiddelde.

Nagenoeg driekwart van alle werknemers met een vast dienstverband valt in de leeftijdsgroep 25 tot 55 jaar, elf procent is jonger dan 25 jaar en 15 procent is 55 jaar en ouder. Vergeleken met de totale werkende beroepsbevolking in Nederland, is het aandeel jongeren vier procent hoger dan het landelijk gemiddelde en het aandeel ouderen vijf procent lager. Uit eerdere onderzoeken blijkt dat ruim een derde van de groep die nu 25-55 jaar is, tussen de 45 en 55 jaar oud is. Inspelen op duurzame inzetbaarheid is van belang.

De werkgelegenheid in de groothandel groenten en fruit is in 2015 gegroeid. Het saldo van instroom en uitstroom is 3,8 procent. Er is dus sprake van uitbreidingsvraag. Ten opzichte van het totaal aantal werknemers is het aantal openstaande vacatures 2,5 procent.

Klik hier voor de leaflet

Publicatiedatum: 6-1-2017

  

Ander nieuws uit deze sector:

21-11-2017 Europa keurt bio-hervorming goed, België onthoudt zich
21-11-2017 Russische retailer Lenta sluit zich aan bij marktleider Europese inkooporganisatie
21-11-2017 De last van loyaliteit
21-11-2017 EU richt zich op groeimarkten met promotiecampagnes
21-11-2017 Marokko grootste exporteur van groenten en fruit naar Spanje
20-11-2017 Groenteman Frans van de Polder en ADN gaan actievoeren tegen BTW-verhoging
20-11-2017 Pond valt door politieke onrust en inflatiecijfers
17-11-2017 EC verhoogt promotiebudget in 2018 met 37 mln euro
17-11-2017 Exportbeperkingen Venezuela door sancties EU
17-11-2017 Argentijnse blauwe bessentelers zetten zich nog meer in tegen kinderarbeid
16-11-2017 Twaalf AGF-finalisten Groot van Dommele Ice kart challenge bekend
16-11-2017 Iran gaat export appelen, kiwi's en citrus bevorderen
16-11-2017 Het Mugabe-tijdperk is nu officieel over
16-11-2017 Iran en EU willen landbouwsamenwerking opvoeren
16-11-2017 Deze landen exporteren de meeste auto's
15-11-2017 Pakistan ziet mogelijkheden om AGF-export naar het VK te vergroten
15-11-2017 EU wil importbeperkingen Japanse landbouwproducten opheffen
15-11-2017 Europese Commissie keurt 52 nieuwe marketingprogramma's goed
14-11-2017 Koersdaling Britse pond door Brexit remt Nederlands export
14-11-2017 Blockchaintechnologie een oplossing voor de AGF-sector?