Mededelingen

Vacaturesmeer »Tweetende AGF'ers

Laatste reactiesmeer »

Top-5 gisteren

Top-5 afgelopen week

Top-5 afgelopen maand

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
Vlaams onderzoek naar biologische groententeelt 2017

Ruim een derde van de Vlaamse biobedrijven teelt groenten. De brede diversiteit waarvoor deze bedrijven staan, zorgt ook voor een brede diversiteit aan kennisvragen. Deze vragen inspireerden het proefprogramma van Inagro en PCG. Een overzicht van de ambities voor de biologische landbouw voor 2017.

De afdeling biologische productie van Inagro focust op groenten in vollegrond, akkerbouwgewassen en voederteelten. Het PCG neemt het onderzoek onder beschutting voor zich en verkende de voorbije jaren ook de kruidenteelt en alternatieve gewassen. Belangrijke trefwoorden in het onderzoeksprogramma zijn onkruidbeheersing, rassenonderzoek, ziekte- en plaagbeheersing, bodemvruchtbaarheid, klimaat, teelttechniek en bedrijfsmanagement. De randvoorwaarden die het lastenboek voor de biologische teelt stelt, dwingen tot innovatieve antwoorden. Deze worden gezocht in de combinatie van gezonde landbouwpraktijken, actuele teeltkennis en moderne technologie. Voor de aansturing en de uitvoering van het onderzoek wordt intensief samengewerkt met biologische telers. Het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro en de biologische serres van PCG zijn twee belangrijke ankerplaatsen voor de sector.

Een gezonde bodem
NutriŰntenvoorziening in biologische landbouw staat en valt met een goede bodemvruchtbaarheid en moet daarom breder worden gezien dan 'bemesting'. Een gezonde vruchtwisseling waarbij stikstofleverende gewassen worden afgewisseld met stikstofbehoeftige gewassen is een eerste bouwsteen. Hierbij komen zowel de voorteelt als groenbemesters in beeld. In een tweejarige proef demonstreert Inagro het effect van verschillende voorteelten (2016) op het volggewas prei (2017). Voedererwten kunnen als groenbemester nog laat gezaaid worden. Inagro vergelijkt deze met de traditionele rogge en onderzoekt in het kader van het Europese Soilveg project of het mogelijk is om deze groenbemesters met een 'rollercrimper' plat te rollen. Bodemstructuur is een tweede pijler. In 2016 startte Inagro een pilootproject 'vaste rijpaden' op het proefbedrijf biologische landbouw. De eerste ervaringen zijn beloftevol en vragen om bevestiging. Hierbij komt ook niet kerende grondbewerking in beeld.

In serres, en zeker in verwarmde serres, is het aanhouden van een ruime rotatie minder evident. Een serre is een grote investering die dan ook moet renderen. In een koude kas zit de vruchtwisseling vaak nog behoorlijk ruim maar in de verwarmde kas wordt de focus zo goed als altijd gelegd op vruchtgroenten. Als basisbemesting in de kas wordt vaak compost gebruikt. Toch zijn er heel wat kwaliteitsverschillen tussen de verschillende soorten. PCG zoekt uit dewelke het meest geschikt is voor pas omgeschakelde telers. Voor vollegronds groentetelers worden compost en stalmest in hun aanvoer beperkt door de mestwetgeving. Maaimeststoffen bieden een uitweg en laten toe om nutriŰnten op het bedrijf te circuleren. Hun toepassing wordt zowel in open lucht als onder glas onderzocht en economisch doorgerekend. In functie van de gewasbehoefte kan tenslotte worden bijgemest met biologische korrelmeststoffen. Inagro onderzoekt dosis en timing van toepassing in de teelt van knolselder en van prei. Verschillende van deze proeven worden samen met ILVO of Ugent uitgevoerd. Een gezonde bodem is een bodem vrij van bodemgebonden ziekten en plagen. Bij het telen van vruchtgroenten duikt het wortelknobbelaaltje na enige tijd op. PCG bekijkt of er mogelijkheid is om de populatie te beheersen met niet-waardplanten of vanggewassen als tussenteelt.

Bron: BioKennis.org

Publicatiedatum: 3-2-2017

  

Ander nieuws uit deze sector:

24-5-2017 "Biologische markt is booming, maar aanbod groeit ook gigantisch hard"
23-5-2017 Italiaanse producent ontvangt 60% meer bestellingen voor biocitroenen
22-5-2017 Bio Brass wint Flevopenning Toponderneming 2017
22-5-2017 Spanje verwacht grotere concurrentie bionectarines
18-5-2017 Bio Brass geeft teeltadvies op jaarlijkse Ekoplaza AGF-dag
18-5-2017 Zwitserland: teelt van biologische groenten en fruit opnieuw toegenomen
15-5-2017 Zwitserse bio-appelen raken op
15-5-2017 Carrefour opent eerste biologische supermarkt in Spanje
11-5-2017 "Fabeltje dat biobedrijven overgesubsidieerd zijn"
11-5-2017 "Prijsdruk supermarkten bedreigt biologische teelt"
11-5-2017 Naturgut-Biohelden vieren eerste verjaardag
10-5-2017 Vlaamse minister Schauvliege noemt bioteler 'keuterboerke'
9-5-2017 Tas biologische groenten Lidl even duur als reguliere AH
9-5-2017 "Biologisch is de toekomst"
4-5-2017 Zo wordt smaakonderzoek van groenten en fruit uitgevoerd
4-5-2017 Diversiteit als troef in bio-teelt
1-5-2017 Fairtrade keurmerk komt naar de VS
25-4-2017 Portugal krijgt Nationale Dag van Biologische Voeding
25-4-2017 Duitse co÷peratie wil bio-AGF uit KirgiziŰ importeren
24-4-2017 VollCorner Biomarkt weert zich tegen verkoopverbod voor dubbele kiwi's