Mededelingen

Vacaturesmeer »Tweetende AGF'ers

Laatste reactiesmeer »

Top-5 gisteren

Top-5 afgelopen week

Top-5 afgelopen maand

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
Vlaams onderzoek naar biologische groententeelt 2017

Ruim een derde van de Vlaamse biobedrijven teelt groenten. De brede diversiteit waarvoor deze bedrijven staan, zorgt ook voor een brede diversiteit aan kennisvragen. Deze vragen inspireerden het proefprogramma van Inagro en PCG. Een overzicht van de ambities voor de biologische landbouw voor 2017.

De afdeling biologische productie van Inagro focust op groenten in vollegrond, akkerbouwgewassen en voederteelten. Het PCG neemt het onderzoek onder beschutting voor zich en verkende de voorbije jaren ook de kruidenteelt en alternatieve gewassen. Belangrijke trefwoorden in het onderzoeksprogramma zijn onkruidbeheersing, rassenonderzoek, ziekte- en plaagbeheersing, bodemvruchtbaarheid, klimaat, teelttechniek en bedrijfsmanagement. De randvoorwaarden die het lastenboek voor de biologische teelt stelt, dwingen tot innovatieve antwoorden. Deze worden gezocht in de combinatie van gezonde landbouwpraktijken, actuele teeltkennis en moderne technologie. Voor de aansturing en de uitvoering van het onderzoek wordt intensief samengewerkt met biologische telers. Het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro en de biologische serres van PCG zijn twee belangrijke ankerplaatsen voor de sector.

Een gezonde bodem
NutriŽntenvoorziening in biologische landbouw staat en valt met een goede bodemvruchtbaarheid en moet daarom breder worden gezien dan 'bemesting'. Een gezonde vruchtwisseling waarbij stikstofleverende gewassen worden afgewisseld met stikstofbehoeftige gewassen is een eerste bouwsteen. Hierbij komen zowel de voorteelt als groenbemesters in beeld. In een tweejarige proef demonstreert Inagro het effect van verschillende voorteelten (2016) op het volggewas prei (2017). Voedererwten kunnen als groenbemester nog laat gezaaid worden. Inagro vergelijkt deze met de traditionele rogge en onderzoekt in het kader van het Europese Soilveg project of het mogelijk is om deze groenbemesters met een 'rollercrimper' plat te rollen. Bodemstructuur is een tweede pijler. In 2016 startte Inagro een pilootproject 'vaste rijpaden' op het proefbedrijf biologische landbouw. De eerste ervaringen zijn beloftevol en vragen om bevestiging. Hierbij komt ook niet kerende grondbewerking in beeld.

In serres, en zeker in verwarmde serres, is het aanhouden van een ruime rotatie minder evident. Een serre is een grote investering die dan ook moet renderen. In een koude kas zit de vruchtwisseling vaak nog behoorlijk ruim maar in de verwarmde kas wordt de focus zo goed als altijd gelegd op vruchtgroenten. Als basisbemesting in de kas wordt vaak compost gebruikt. Toch zijn er heel wat kwaliteitsverschillen tussen de verschillende soorten. PCG zoekt uit dewelke het meest geschikt is voor pas omgeschakelde telers. Voor vollegronds groentetelers worden compost en stalmest in hun aanvoer beperkt door de mestwetgeving. Maaimeststoffen bieden een uitweg en laten toe om nutriŽnten op het bedrijf te circuleren. Hun toepassing wordt zowel in open lucht als onder glas onderzocht en economisch doorgerekend. In functie van de gewasbehoefte kan tenslotte worden bijgemest met biologische korrelmeststoffen. Inagro onderzoekt dosis en timing van toepassing in de teelt van knolselder en van prei. Verschillende van deze proeven worden samen met ILVO of Ugent uitgevoerd. Een gezonde bodem is een bodem vrij van bodemgebonden ziekten en plagen. Bij het telen van vruchtgroenten duikt het wortelknobbelaaltje na enige tijd op. PCG bekijkt of er mogelijkheid is om de populatie te beheersen met niet-waardplanten of vanggewassen als tussenteelt.

Bron: BioKennis.org

Publicatiedatum: 3-2-2017

  

Ander nieuws uit deze sector:

20-7-2017 Britse bio-sector groeit waar andere segmenten krimpen
19-7-2017 Spaans bio-areaal grootste van Europa
18-7-2017 "Vraag naar bio in Italiaanse retail groeit jaarlijks met 20%"
17-7-2017 Circulaire economie vertrekpunt nieuw pand Eosta
17-7-2017 Eerste volledige bio-supermarkt in Bulgarije
17-7-2017 Stijgende vraag naar Mexicaanse bio-avocado's
14-7-2017 "Uitbreiding in bio-kasgroenten is duidelijk te veel voor de markt"
13-7-2017 Dit jaar 2.500 mango- en 4.000 Hass-avocadobomen aangeplant
12-7-2017 Individueel verpakte bio-aardappel voor in de magnetron
11-7-2017 Frambozenseizoen Raspberry Maxx weer van start na crowdfunding
11-7-2017 China produceert pomelo's volgens Europese bio-standaard
11-7-2017 8 mln subsidie voor promotie bio in Denemarken en Engeland
10-7-2017 Spaanse Agroponiente verdubbelt bio-productie en areaal
7-7-2017 "Ons doel is dat de biologisch de norm is in 2030"
7-7-2017 Groot Europees biologisch teeltbedrijf verkocht voor Ä17,4 miljoen
6-7-2017 Italiaanse bioteler snakt naar druppel regen
5-7-2017 Nature & More onderschrijft manifest voor duurzame voedseltransitie
5-7-2017 Poolse markt biedt kansen voor bioproducten
5-7-2017 "Makkelijker om vrachtwagen vol fruit aan Noorwegen te verkopen dan een pallet in Utrecht"
5-7-2017 Italiaanse Golden Grapes is gespecialiseerd in biologische druiven