Mededelingen

Vacaturesmeer »Tweetende AGF'ers

Laatste reactiesmeer »

Top-5 gisteren

Top-5 afgelopen week

Top-5 afgelopen maand

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
Pilots Druppelirrigatie in Drenthe van start

Op negen percelen bij ondernemers in de provincie Drenthe zijn weer pilots gestart met druppelirrigatie. Doel van deze pilots is het verkrijgen van inzicht in de mogelijkheden die druppelirrigatiesystemen bieden om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van diverse, hoogwaardige teelten in Drenthe. Voorbeelden van teelten waarin druppelirrigatie wordt toegepast zijn pootaardappelen, uien en lelies.

Druppelirrigatie biedt mogelijkheden om het zoetwaterverbruik te beperken; via slangen die dicht bij de plant liggen wordt heel gericht en heel precies water toegediend, niet meer dan wat de plant nodig heeft. Een ander onderdeel van de pilots is het via de slangen toedienen van mineralen (fertigatie). Hierdoor wordt het gebruik en de emissies van mineralen verder terug gebracht en levert het druppelirrigatiesysteem een bijdrage aan het verbeteren van de waterkwaliteit (zowel grond als oppervlaktewater). Daarmee wordt een opbrengstverhoging en kwaliteitsverbetering van het product verwacht. De uitdaging is om het geheel kostendekkend te krijgen.

Verder wordt er dit jaar gestart met experimenten en demonstraties. Daar wordt
geïnventariseerd in hoeverre het toedienen van groene gewasbeschermingsmiddelen en plantversterkers bijdraagt aan het terugdringen van het gebruik en de emissies van gewasbeschermingsmiddelen. Dit zou een mooie stap kunnen zijn op weg naar een duurzame teelt. Met name in de lelieteelt wordt druppelirrigatie ook ingezet voor de nachtvorstbestrijding. Deelnemers hebben daar de afgelopen nachten al veel gebruik van gemaakt, met naar het zich nu laat aanzien, goede resultaten.

De komende periode worden diverse activiteiten georganiseerd waarmee we de voortgang en de resultaten zullen laten zien. Deze pilots vinden plaats in het kader van het kennisnetwerk dripirrigatie en fertigatie in éénjarige teelten, begeleid door Delphy.

Het project wordt gefinancierd door de provincie Drenthe, de waterschappen Hunze en Aa's, Noorderzijlvest, Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta. Daarnaast dragen de deelnemende ondernemers en de uitvoerders  Delphy, Broere Beregening en RMA bij aan het project.

Voor meer informatie:
Delphy
Postbus 7001
6700 CA Wageningen
T: +31 (0)317-491578
F: +31 (0)317-460400
www.delphy.nl

Publicatiedatum: 28-4-2017

  

Ander nieuws uit deze sector:

17-4-2018 Voorraad vrije uien lager dan vorig seizoen
13-4-2018 Gele uien belangrijk Egyptisch exportproduct
7-11-2017 Colorado (VS): genoeg zaaiuien om tot medio maart te kunnen leveren
3-11-2017 Droogte heeft ernstige gevolgen voor Spaanse knoflookteelt
31-10-2017 Spanje grootste concurrent Oekraïense uienexport
18-10-2017 Amerika's eerste traanvrije uien
4-10-2017 Panama: Telers willen meer uien aanplanten
2-10-2017 Spanje: Groot prijsverschil tussen grote en kleine uien
7-9-2017 Minder grote Spaanse uien door hittegolven
28-8-2017 Recordoogst voor Chinese knoflooktelers
25-8-2017 Alberta uien: late start van het seizoen
17-8-2017 Toch kleinere Poolse uienoogst?
18-7-2017 Nieuwe seizoen Bretonse sjalotten aangebroken
11-7-2017 Een mol in de uien
7-7-2017 Tamaulipas grootste Mexicaanse uienteeltregio
5-7-2017 Oekraïense uienexporteur verschuift focus van Russische markt naar Azië en Europa
30-6-2017 CBS: Nederlandse uienteelt groeit naar 34.930 hectare
2-6-2017 Sterkere kwaliteit Spaanse vroege uien
31-5-2017 Mildste zoete ui ooit in productie
10-5-2017 Import bedreigt aardappelen- en uienteelt Valencia