Mededelingen

Vacaturesmeer »Tweetende AGF'ers

Laatste reactiesmeer »

Top-5 gisteren

Top-5 afgelopen week

Top-5 afgelopen maand

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
Zeeuwse zoet- en zoutwaterverdeling in kaart gebracht

Met inzet van nieuwe observatieapparatuur is door Deltares voor de hele provincie Zeeland precies vastgelegd waar water in natuurlijke ondergrondse reservoirs ligt opgeslagen. De verzamelde informatie is vastgelegd in een kaart van Zeeland waarop zeer precies is aangegeven waar zout, zoet en brak grondwater aanwezig is. De provincie Zeeland en waterschap Scheldestromen zetten de kaarten op hun website zetten. Daarmee geven zij telers, natuurbeschermers en bouwers inzicht in de ondergrondse watersituatie.

Tot voor kort werd de zoet/zoutverdeling gemeten door middel van puntmetingen. Dit geeft echter alleen plaatselijk een verticaal beeld en is relatief duur. Op basis van deze metingen kon met behulp van rekenmodellen wel een gefundeerde zoet/zoutverdeling berekend worden. Sinds enkele jaren is het mogelijk om het zoutprofiel vanuit de lucht te bepalen met behulp van een ingenieuze techniek. Op basis van de reactie van de ondergrond op elektromagnetische straling wordt de driedimensionale verdeling van het zout in de ondergrond geanalyseerd. Deze metingen zijn in Zeeland met behulp van een helikopter uitgevoerd. Onder de helikopter hing een meetinstrument dat vanaf ongeveer 40 meter boven het grondoppervlak om de 4 meter een meting verrichtte. In totaal zijn er op die manier ongeveer 2,5 miljoen metingen gedaan, waarbij van elk punt vergelijkbare informatie als van een sondering is verkregen. Daarna vond een uitgebreide bewerking van de ruwe meetdata plaats. Dit resulteerde in kaartbeelden.

In Zeeland zijn telers voor hun watervoorziening vooral aangewezen op regenwater. Overtollig regenwater wordt tot nu toe echter doorgaans snel afgevoerd naar zee. Bij een toenemende vraag naar zoet water is het slimmer om dit zoete water in de ondergrond op te slaan en het eruit te halen als het nodig is. Door met behulp van een kaart inzichtelijk te maken waar zoet water zich bevindt of waar dit het beste kan worden opgeslagen, kunnen boeren bewuste keuzes maken in gewassen en wateropslag. Verder biedt de kaart een goede referentie als door ingrepen in de ondergrond een wijziging van de zoutverdeling niet kan worden uitgesloten, bijvoorbeeld bij de natuurontwikkelingen rond de Westerschelde, het dynamisch kustbeheer bij de Kop van Schouwen of de verzouting van het Volkerak/Zoommeer.

Klik hier voor de kaarten.

Bron: Waterschap Scheldestromen

Publicatiedatum: 19-5-2017

  

Ander nieuws uit deze sector:

30-4-2018 Kees Hanse krijgt Schouten niet aan zijn kant over CBS-cijfers
10-10-2017 Kleine knoflookteler groeit uit tot bedrijf van 600 hectare
19-7-2017 Populariteit Italiaans knoflook in de lift
11-7-2017 The Garlic Farm uitgeroepen tot beste Britse leverancier 2017
9-6-2017 Biesheuvel Knoflook mikt op verdere groei met nieuwbouw
8-3-2017 Geen ruimte voor Deense uienexport
27-1-2017 Fotoreportage excursie Van Meir Uien naar Nieuw-Zeeland
30-11-2016 Bostock Nieuw-Zeeland klaar voor de uienoogst
31-10-2016 Brits uienseizoen had dit jaar twee gezichten
1-7-2016 15% meer rode uien uit het Italiaanse Cavasso
22-6-2016 Deens uien- en rabarberseizoen in volle gang
10-6-2016 Uien als voorvrucht voor aardbeienplanten
29-4-2016 Rivapak introduceert roze ui in Australië
25-3-2016 Toch bijtelling voor auto die naar uien stinkt
14-3-2016 "Goede exportvraag naar Indiase uien"
6-10-2015 "Per afzetland werken we met één retailer en importeur"
17-7-2015 Aanpak overlast van uien in Steenbergse loods
30-6-2015 Franse Anjou sjalotten krijgen binnenkort Beschermde Geografische Afkomst
18-5-2015 Polen: Subsidiefraude uien- en worteltelers: 49 miljoen euro
16-2-2015 VS: Uienareaal blijft stabiel