Mededelingen

Vacaturesmeer »Tweetende AGF'ers

Laatste reactiesmeer »

Top-5 gisteren

Top-5 afgelopen week

Top-5 afgelopen maand

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
Ben Vroegop: "Er ligt een verantwoorde loonovereenkomst"

Cao Groothandel Groenten en Fruit in zicht

Cao-partijen, GroentenFruit Huis, FNV Handel, CNV Vakmensen en RMU, hebben in principe overeenstemming bereikt over de voorwaarden voor een nieuwe cao Groothandel Groenten en Fruit. Werkgevers hebben een reactie gegeven op het eindbod van de vakbonden. Deze reactie werd door de vakbonden als voldoende beoordeeld om aan hun leden voor te leggen. Over twee weken wordt de definitieve uitkomst van de ledenraadpleging verwacht.

"Ik denk dat zowel werknemers als werkgevers hiermee tevreden kunnen zijn. Echt tevreden ben je nooit over een CAO-overeenkomst, want het blijft een compromis. Neem bijvoorbeeld de toeslagen in het weekend, wat een groot hangijzer is geworden. Onze leden worden door marktveranderingen gedwongen tot werk op andere tijden, maar om dit in te passen in een moderne CAO is een langduriger proces, waarbij je soms twee stappen vooruit moet doen en één achteruit. Maar ik denk dat er een verantwoorde loonovereenkomst voorligt, kijkende naar de markt en andere CAO's die afgesloten zijn", concludeert voorzitter Ben Vroegop van de CAO-commissie van GroentenFruit Huis.

In een aantrekkende economie, die gepaard gaat met druk op de lonen én met het belang van een sector-cao voorop is de cao-commissie van GroentenFruit Huis afgelopen vrijdag tot overeenstemming gekomen met de vakbonden. De cao-commissie vindt het daarnaast van belang om na een lange periode van onderhandelingen zekerheid te verschaffen aan werkgevers en werknemers, met name ten aanzien van de  loonontwikkeling. "Wij zijn van mening dat het overeengekomen pakket aan voorwaarden een evenwichtig geheel vormt en bijdraagt aan een meer toekomstbestendige cao en de concurrentiekracht van de sector", aldus Suzan van Kuppeveld, secretaris van de cao-commissie van GroentenFruit Huis. De cao loopt van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018 en omvat onder andere een loonsverhoging van in totaal 3,75 procent.

Duurzame inzetbaarheid
Verder zijn er afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid. Vanaf 1 juli 2018 kunnen oudere werknemers gebruik maken van een nieuwe regeling. Deze houdt in dat een werknemer vanaf 5 jaar voor haar/zijn AOW-leeftijd 80 procent kan werken, tegen 92,5 procent salaris en 100 procent pensioenopbouw. Deze regeling geeft oudere werknemers de gelegenheid voldoende te kunnen herstellen van het werk, bevordert de instroom van jongeren en voorkomt onnodig ziekteverzuim.
Ook zijn er afspraken gemaakt over een pilot met het maken van flexibele roosters. Bedrijven kunnen daarbij onder bepaalde voorwaarden kiezen uit diverse mogelijkheden zoals verhogen van het aantal zaterdagen dat werknemers jaarlijks mogen werken, verruimen van de bandbreedte of terugbrengen van de mededelingstermijn voor roosters naar 14 dagen. Deze pilot biedt de kans om nog beter in kaart te brengen waar de knelpunten met betrekking tot roostering in de cao in relatie tot de praktijk zitten. De pilot eindigt automatisch op 31 december 2018. Tijdens de looptijd van de cao zullen de sociale partners daarnaast onderzoeken hoe en met welke reden de inzet van flexibele arbeid wordt georganiseerd in de sector Groothandel in Groenten en Fruit in vergelijking met andere sectoren in Nederland.

Scholingsbeleid moderniseren        
De komende jaren zullen nieuwe arbeidsmarkt- en scholingsvraagstukken de aandacht vragen. In dat kader wordt de cao van het GF-Groothandelsfonds wordt met vijf jaar verlengd. De activiteiten van het fonds zullen worden geactualiseerd en gemoderniseerd. De instroom van nieuwe medewerkers neemt de komende jaren mogelijk toe, de aard van de werkgelegenheid en de opleidingseisen veranderen en het gevraagde opleidingsniveau stijgt. Ook zijn er afspraken gemaakt om de  instroom van mensen die vallen onder de doelgroep van de Participatiewet te bevorderen.  Er wordt een speciale loonschaal wordt opgenomen in de cao. Het doel van de Participatiewet is om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen.


Publicatiedatum: 30-8-2017

  

Ander nieuws uit deze sector:

20-4-2018 Bureau Veritas lanceert traceerlabel voor consumenten Origin
20-4-2018 44,5% gangbare landbouwproducten bevatten residu's
20-4-2018 "Vlaamse GMO-toepassing moet mee met de tijd"
19-4-2018 EU bereikt akkoord handelsovereenkomsten met Japan en Singapore
19-4-2018 Waar leven de ultra rijke mensen?
18-4-2018 Duitse taal essentieel voor handelsrelatie
16-4-2018 Nieuwe wetgeving maakt seizoensarbeid duurder
16-4-2018 Britse werkgeversorganisatie wil harmonisatie voedselregels na Brexit
13-4-2018 Extra douaneformaliteiten na Brexit onvermijdelijk
13-4-2018 Hierom krijgt de Russische roebel er ongenadig hard van langs
12-4-2018 Bekijk het eens vanuit een andere hoek
12-4-2018 Infographic markttoegang buiten de EU
12-4-2018 Draagvlak 'Polenhotel' wordt onderzocht
12-4-2018 "Voorkom oneerlijke handelspraktijken"
12-4-2018 Handelsmissie China: "200 miljoen euro aan samenwerkingsakkoorden"
12-4-2018 Hoe Nederlandse technologie bij kan dragen voor Zuid-Afrikaanse telers
12-4-2018 Mogelijk importtarieven van 20% op voeding na Brexit
12-4-2018 Scholingsconsulent Hans Schilders geeft telers advies op maat
12-4-2018 'Teveel aan huidige risico brengt voedselzekerheid, duurzaamheid en leefbaarheid in gevaar'
11-4-2018 Veel bio-partijen sluiten zich aan bij Kromkommer-initiatief