Mededelingen

Vacaturesmeer »Tweetende AGF'ers

Laatste reactiesmeer »

Top-5 gisteren

Top-5 afgelopen week

Top-5 afgelopen maand

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
Vlaamse regering erkent vorst- en droogteschade als landbouwramp

Dit jaar werd de Vlaamse landbouw getroffen door achtereenvolgens nachtvorst in april en aanhoudende droogte van april tot juni. De Vlaamse regering heeft vandaag de gevolgen van beide weersfenomenen erkend als landbouwramp, zodat de landbouwers een deel van hun oogstverlies kunnen recupereren via het fonds.

Bevestiging
Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) bevestigde dat beide weersfenomenen uitzonderlijk waren (terugkeerperiode van minstens twintig jaar). De vorstschade van april trof vooral fruit- en siertelers, omdat de velden in volle bloei stonden na een zachte winter. De oogst van verschillende fruitsoorten zal dit jaar ver beneden het normale peil liggen. De droogteschade van april tot juni trof vooral de akkerbouw en groententeelt. Door het langdurig karakter van de droogte en de beperking van het watergebruik in die periode, verdorden teelten of liepen zij een onherstelbare groeiachterstand op.

Landbouwrampenfonds
Joke Schauvliege heeft respectievelijk in mei en juli 2017 de procedure opgestart voor de tussenkomst van het Vlaams Landbouwrampenfonds in de schade. Bij de vorstschade komen fruitteelt, sierteelt, notenteelt, boomkwekerij en wijnbouw in aanmerking voor een tegemoetkoming. Bij de droogteschade komen groenten, akkerbouwgewassen, nijverheidsgewassen, voedergewassen, fruitteelt, sierteelt en boomkweek in aanmerking voor een tegemoetkoming. Enkel geregistreerde landbouwondernemingen kunnen een dossier indienen en per schadelijder bedraagt het plafond van schadeloosstelling maximaal 114.700 euro.

Joke Schauvliege: "De budgettaire weerslag van de erkenning van de vorst- en droogteschade als landbouwramp wordt geraamd op 60 miljoen euro, gespreid over de jaren 2018 en 2019. Zo kan ik de verliezen op de Vlaamse landbouwbedrijven deels compenseren. Ik heb mijn diensten opgedragen om prioriteit te geven aan de afhandeling van deze schadedossiers, zodat de betalingen zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd."

Bron: Vlaamse overheid

Publicatiedatum: 26-9-2017

  

Ander nieuws uit deze sector:

20-7-2018 Staay Food Group meldt ID-Fraude
20-7-2018 Schouten deelt kritiek van CLTV op Nederlandss strategie in GMO groenten en fruit niet
20-7-2018 IMF: Nederland zwaar getroffen bij harde brexit
20-7-2018 Boerenbond vraagt om erkenning landbouwramp
20-7-2018 Negen aandeelhouders tweede generatie De Groot en Slot aan de slag met familiestatuut
20-7-2018 Agf-dieven slaan toe
20-7-2018 EC geeft informatie over nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid
20-7-2018 Grote stijging Turkse AGF-export naar Rusland
20-7-2018 "Zachte Brexit is nog ver weg"
20-7-2018 Turkse fruitexport in 5 maanden verdubbeld
19-7-2018 Nigeriaanse ondernemers verkiezen bitcoins boven eigen valuta
19-7-2018 Zo los je je vijf grootste WhatsApp ergernissen op
19-7-2018 Buren en NFO starten pilot ‘controle huisvesting’
18-7-2018 Provincie Noord-Holland gaat vogelschade voor 60% vergoeden
18-7-2018 EU en Japan zetten handtekening onder vrijhandelsakkoord
17-7-2018 Grootste vangst illegale gewasbeschermingsmiddelen ooit
17-7-2018 De Castro wil oneerlijke handelspraktijken aanpakken
17-7-2018 Telersvereniging kan teler te hulp schieten bij inkomensdaling
16-7-2018 Duitsland: overzees hardfruit voert de boventoon
16-7-2018 EU: €10 miljoen euro om groenten en fruit te promoten