Mededelingen

Vacaturesmeer »Tweetende AGF'ers

Laatste reactiesmeer »

Top-5 gisteren

Top-5 afgelopen week

Top-5 afgelopen maand

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
Naast telers moeten ook supermarkten en levensmiddelenbedrijven meer doen

"Huidig Europees beleid tegen voedingsverspilling moet anders"

Het Europese voedselsysteem leidt op dit moment tot veel vervuiling en uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Het is mogelijk om de Europese voedselproductie en -consumptie duurzamer te maken, maar dit vergt een majeure aanpassing in denken, beleid en kennis. Dit zijn de belangrijkste conclusies van het rapport 'Food in a green light', dat het Europees Milieu Agentschap (EEA) samen met het PBL publiceert.

Forse uitdaging om doelen te realiseren
Het rapport analyseert de uitdagingen waar Europese Unie voor staat in de omslag naar een duurzaam voedselsysteem en het kijkt ook naar de huidige kansen voor verandering. Als de Europese Unie de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) in 2030 wil realiseren, dan is een ingrijpende omvorming van het huidige voedselsysteem nodig. Deze omvorming is tevens nodig voor het realiseren van de doelen van het zevende milieuactieprogramma voor de Europese Unie 'Goed leven, binnen de grenzen van onze planeet'. Het rapport is op 16 oktober 2017 gepresenteerd op de Europese bijeenkomst FOOD 2030 in Brussel.

Het Europese voedselsysteem omvat de activiteiten van landbouw, visserij, handel, voedselverwerking, distributie en de verkoop van voedsel door supermarkten en restaurants. De omzet in de voedselketen (landbouw, visserij, verwerking) had in 2013 een omvang van 3900 miljard euro.

Teelt
In het voedselsysteem wordt veel energie gebruikt: in 2013 betrof dit circa 26% van het finale energiegebruik in Europa (en 17% van het primaire energiegebruik), wat leidt tot een aanzienlijke uitstoot van koolstofdioxide. De teeltgebieden is verder verantwoordelijk voor een forse uitstoot van andere broeikasgassen (methaan en lachgas), al is deze wel gedaald sinds 1990. Ook hebben de teeltgronden een flink aandeel in gebruik van zoet water en treden er aanzienlijke stikstofverliezen op.

Aanpak vanuit voedselsysteem nodig
Het rapport benadrukt dat deze uitdagingen niet één voor één kunnen worden opgelost, en dat meer vanuit het voedselsysteem moet worden gekeken. Gezonder en duurzamer eten, minder voedselverspilling en het ondersteunen van telers bij duurzamere productiewijzen vergen de betrokkenheid van vele actoren. Terwijl huidig beleid zich vooral richt op telers, zijn ook juist partijen als supermarkten en levensmiddelenbedrijven nodig om veranderingen te realiseren in productiemethoden, om voedselverspilling terug te dringen en om slimmere voedselkeuzes mogelijk te maken.

De EU heeft nu geen voedselbeleid, maar wel beleid dat invloed heeft op de teelt, milieu en voedsel. Goed afgestemde veranderingen in de verschillende soorten van beleid kunnen de omslag naar een duurzaam Europees voedselsysteem ondersteunen en versnellen. Op die manier kan het voedselsysteem leiden tot betere resultaten voor zowel huidige consumenten als voor de leefomgeving en toekomstige generaties.

Bron: Planbureau voor de Leefomgeving

Publicatiedatum: 24-10-2017

  

Ander nieuws uit deze sector:

20-7-2018 Staay Food Group meldt ID-Fraude
20-7-2018 Schouten deelt kritiek van CLTV op Nederlandss strategie in GMO groenten en fruit niet
20-7-2018 IMF: Nederland zwaar getroffen bij harde brexit
20-7-2018 Boerenbond vraagt om erkenning landbouwramp
20-7-2018 Negen aandeelhouders tweede generatie De Groot en Slot aan de slag met familiestatuut
20-7-2018 Agf-dieven slaan toe
20-7-2018 EC geeft informatie over nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid
20-7-2018 Grote stijging Turkse AGF-export naar Rusland
20-7-2018 "Zachte Brexit is nog ver weg"
20-7-2018 Turkse fruitexport in 5 maanden verdubbeld
19-7-2018 Nigeriaanse ondernemers verkiezen bitcoins boven eigen valuta
19-7-2018 Zo los je je vijf grootste WhatsApp ergernissen op
19-7-2018 Buren en NFO starten pilot ‘controle huisvesting’
18-7-2018 Provincie Noord-Holland gaat vogelschade voor 60% vergoeden
18-7-2018 EU en Japan zetten handtekening onder vrijhandelsakkoord
17-7-2018 Grootste vangst illegale gewasbeschermingsmiddelen ooit
17-7-2018 De Castro wil oneerlijke handelspraktijken aanpakken
17-7-2018 Telersvereniging kan teler te hulp schieten bij inkomensdaling
16-7-2018 Duitsland: overzees hardfruit voert de boventoon
16-7-2018 EU: €10 miljoen euro om groenten en fruit te promoten