Mededelingen

Vacaturesmeer »Tweetende AGF'ers

Laatste reactiesmeer »

Top-5 gisteren

Top-5 afgelopen week

Top-5 afgelopen maand

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
Premie wachtgeldfonds 2018 vastgesteld

De agrarische en groene sectoren zijn samen van mening dat het vermogen van het wachtgeldfonds zo klein mogelijk moet zijn. Daarom hebben zij onlangs via de Colland Sectorraad het UWV geadviseerd de wachtgeldfonds WW-premies zo laag mogelijk vast te stellen.

De agrarische sector wil zo min mogelijk geld oppotten. Dit beleid is nadrukkelijk ingezet bij de premie-advisering voor 2017. Er is een forse daling van de premie geadviseerd. Het UWV heeft het advies voor de premie 2017 eind 2016 van Colland Sectorraad overgenomen. Er is met die premiedaling ten opzichte van 2016, 11,3 miljoen euro ingeteerd op het vermogen van het wachtgeldfonds.

Het vermogen van het wachtgeldfonds heeft zich de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld (in miljoenen €):

2014   2015   2016   2017
1,0       2,6     11,9    0,6

Onlangs is door het UWV een premie-advies voor 2018 gevraagd. Colland Sectorraad heeft wederom geadviseerd de laagst mogelijke premie te hanteren. De agrarische en groene sectoren hebben geprobeerd om de lage premies van 2017 ook in 2018 toe te passen. Argumenten hiervoor zijn de dalende werkloosheid en de toename van de loonsom.

Het UWV heeft voorgesteld om de premie voor 2018 ten opzichte van 2017 te verhogen omdat het vermogen in 2017 te ver is ingeteerd. Wij zijn daar samen met de andere organisaties in de agrarische sector alsook met de vakbonden tegen in verweer gegaan. Wij zagen namelijk dat de schattingen van het UWV ten aanzien van de premie-inkomsten en de lasten jaarlijks ver afweken van de realisatie. Er heeft hierover een apart gesprek plaatsgevonden. Het UWV heeft daarop helaas alsnog besloten niet van haar visie af te wijken. Dit betekent voor 2018 een hogere premie dan voor 2017. De premie en de premieontwikkeling blijkt hieronder.  

Dienstverband         2014   2015   2016  2017  2018
Tot 1 jaar                  7,58   7,47   6,06   2,31   2,78
1 jaar en langer          0,98   0,98   1,02   0,59   0,66
Gewogen gemiddelde   1,99   2,06   1,83   0,93   1,08

Het vermogen van het wachtgeldfonds komt met deze premie naar verwachting van het UWV uit op MIN 500.000 euro.

Hier kunt u kennis nemen van de premienotitie van het UWV voor alle sectoren in Nederland.

Bron: LTO Glaskracht Nederland (Peter Loef)

Publicatiedatum: 27-10-2017

  

Ander nieuws uit deze sector:

20-7-2018 Staay Food Group meldt ID-Fraude
20-7-2018 Schouten deelt kritiek van CLTV op Nederlandss strategie in GMO groenten en fruit niet
20-7-2018 IMF: Nederland zwaar getroffen bij harde brexit
20-7-2018 Boerenbond vraagt om erkenning landbouwramp
20-7-2018 Negen aandeelhouders tweede generatie De Groot en Slot aan de slag met familiestatuut
20-7-2018 Agf-dieven slaan toe
20-7-2018 EC geeft informatie over nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid
20-7-2018 Grote stijging Turkse AGF-export naar Rusland
20-7-2018 Turkse fruitexport in 5 maanden verdubbeld
20-7-2018 "Zachte Brexit is nog ver weg"
19-7-2018 Nigeriaanse ondernemers verkiezen bitcoins boven eigen valuta
19-7-2018 Zo los je je vijf grootste WhatsApp ergernissen op
19-7-2018 Buren en NFO starten pilot ‘controle huisvesting’
18-7-2018 Provincie Noord-Holland gaat vogelschade voor 60% vergoeden
18-7-2018 EU en Japan zetten handtekening onder vrijhandelsakkoord
17-7-2018 De Castro wil oneerlijke handelspraktijken aanpakken
17-7-2018 Telersvereniging kan teler te hulp schieten bij inkomensdaling
17-7-2018 Grootste vangst illegale gewasbeschermingsmiddelen ooit
16-7-2018 Duitsland: overzees hardfruit voert de boventoon
16-7-2018 EU: €10 miljoen euro om groenten en fruit te promoten