Mededelingen

Vacaturesmeer »Tweetende AGF'ers

Laatste reactiesmeer »

Top-5 gisteren

Top-5 afgelopen week

Top-5 afgelopen maand

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
Minister Schouten

"Telers moeten een eerlijke prijs krijgen voor duurzame teelt"

Samenhang in het beleid voor landbouw, natuur en voedselkwaliteit. Dat is voor minister Schouten de voorwaarde voor succes bij de diverse onderdelen van haar portefeuille. Er zijn veel valse tegenstellingen op mijn beleidsterrein, zegt Schouten. Natuur en teler lijken vaak tegenover elkaar te staan, maar de teler kan niet zonder de natuur en de natuur niet zonder de teler. Volgens de minister hebben landbouw, natuur en voedselkwaliteit alleen in onderlinge balans toekomst, zo is te lezen op de website van de Tweede Kamer.

Telers moeten hun productie in samenhang brengen met natuur en biodiversiteit, vindt Grashoff (GroenLinks). Dat is belangrijker dan productieverhoging. Landbouw heeft een economisch én een maatschappelijk belang, reageert Schouten. Daarom moeten telers produceren met behoud van concurrentiekracht en met respect voor de natuur. Daarvoor zijn echt structurele veranderingen nodig, meent Ouwehand (PvdD).

Teelt
Telers moeten een eerlijke prijs krijgen voor duurzaam geproduceerd voedsel. Dat is volgens Schouten een van de uitgangspunten in haar beleid. In het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid van Europa zal er meer vrijheid zijn voor nationale invulling. Futselaar (SP) is daar blij mee. Moorlag (PvdA) wil het Europese geld meer gebruiken voor maatschappelijke doelen en minder voor directe inkomenssteun. Het geld moet meer doelgericht bijdragen aan klimaat, natuur, milieu, landschap en biodiversiteit, reageert de minister.

Geurts (CDA) vraagt om gespecialiseerde hulpverlening aan telers met psychosociale problemen. De GGD, die daarvoor moet zorgen, begrijpt volgens hem de situatie 'op het boerenerf' vaak niet. Schouten wil bekijken hoe knelpunten kunnen worden weggenomen. Bij nieuwe wetgeving zullen we letten op de gevolgen voor telers, aldus de minister.
Veel telers zijn innovatief bezig, maar vinden volgens Dik (ChristenUnie) moeilijk de weg naar het landelijke topsectorenbeleid. Schouten zegt toe dat zij zal bezien hoe dat beter kan. Het recent geopende Agroloket moet meer worden gepromoot, adviseert Lodders (VVD), want ook dat kan hierin een goede rol vervullen.

Voedsel
Nederland kan een belangrijke bijdrage leveren aan duurzame en veilige voedselzekerheid. Schouten prijst de sterke en innovatieve agrifoodsector. Samen moeten we oplossingen vinden voor het groeiend aantal monden dat wereldwijd gevoed moet worden, aldus de minister. Ouwehand beveelt minder consumptie van dierlijk eiwit aan. Dik is blij met Schoutens aandacht voor het bestrijden van voedselverspilling. De minister belooft na te gaan welke belemmeringen er nog zijn voor supermarkten en horeca om overschotten aan de voedselbanken te doneren. Ook onnodige ten-minste-houdbaar-tot vermeldingen op producten wil zij waar mogelijk aanpakken.

De Kamer sprak ook op 6 december over de begroting. Zij stemt op 12 december over de moties en op een later moment over de begroting.

Bron: Tweede Kamer

Publicatiedatum: 8-12-2017

  

Ander nieuws uit deze sector:

20-7-2018 Schouten deelt kritiek van CLTV op Nederlandss strategie in GMO groenten en fruit niet
20-7-2018 IMF: Nederland zwaar getroffen bij harde brexit
20-7-2018 Boerenbond vraagt om erkenning landbouwramp
20-7-2018 Negen aandeelhouders tweede generatie De Groot en Slot aan de slag met familiestatuut
20-7-2018 Agf-dieven slaan toe
20-7-2018 EC geeft informatie over nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid
20-7-2018 Grote stijging Turkse AGF-export naar Rusland
20-7-2018 "Zachte Brexit is nog ver weg"
20-7-2018 Turkse fruitexport in 5 maanden verdubbeld
19-7-2018 Nigeriaanse ondernemers verkiezen bitcoins boven eigen valuta
19-7-2018 Zo los je je vijf grootste WhatsApp ergernissen op
19-7-2018 Buren en NFO starten pilot ‘controle huisvesting’
18-7-2018 Provincie Noord-Holland gaat vogelschade voor 60% vergoeden
18-7-2018 EU en Japan zetten handtekening onder vrijhandelsakkoord
17-7-2018 Grootste vangst illegale gewasbeschermingsmiddelen ooit
17-7-2018 De Castro wil oneerlijke handelspraktijken aanpakken
17-7-2018 Telersvereniging kan teler te hulp schieten bij inkomensdaling
16-7-2018 Duitsland: overzees hardfruit voert de boventoon
16-7-2018 EU: €10 miljoen euro om groenten en fruit te promoten
16-7-2018 ‘Common Rulebook’ voor agrifoodproducten in Brexit-blauwdruk VK