Mededelingen

Vacatures

"Tweetende tuinders"

Laatste reacties meer

Top 5 - gisteren

Top 5 - afgelopen maand

Top 5 - afgelopen week

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland weeronline.nl Altijd jouw weer

Integrated Crop Management wordt de norm

We stappen tussen de uienplanten door. De pijpjes reiken tot de enkel. Op het proefveld direct naast Kennis- en Innovatiecentrum Rusthoeve is het 'ICM veld' aangelegd, specifiek voor de Open Dag van CZAV die op stapel staat in juni. Aan de rand van het perceel turen we scannend over het gewas en maken de balans op van de opkomst tot nu toe en of deze ook gelijkmatig is. Het plantbestand is ruim voldoende om adequaat onderzoek te kunnen doen. Gelukkig, want een dag na het zaaien viel er een enorme hoosbui die een dikke korst vormde. Als het perceel niet blind geëgd was, had het zaad daar absoluut moeite mee gehad bij de opkomst. Op verschillende plekken in het perceel zakken we op onze hurken en inspecteren de planten. De meldendruk is nu hoog, wat eigenlijk om een behandeling met contactmiddelen vraagt. Echter, de relatief hoge vochtigheid in de grond vormt daarbij een risico. Voor duidelijke tekenen van trips is het gewas nu nog wat klein. We verwachten dat op de Open Dag wel een duidelijk beeld te zien zal zijn. Al deze bevindingen voeren we in in een digitaal proefveldschema, zodat data over de ontwikkeling goed kunnen worden vergeleken. Met de proefveldbeheerder bespreken we de bijzonderheden die ons zijn opgevallen en nemen we de aandachtspunten en planning door voor dit specifieke proefveld voor de komende week.
 
Teeltplannen en -handelingen op elkaar afstemmen
Het proefveld met uien, waarin onderzoek gedaan wordt naar de beheersingsmogelijkheden van trips is een onderdeel van het 'ICM-veld'. Waar in de landbouwsector telers al heel lang praten over 'geïntegreerd telen', gebruikt de Europese Unie tegenwoordig de term IPM, wat staat voor Integrated Pest Management. CZAV spreekt liever van ICM, waarbij de 'C' staat voor 'crop'. Volgens ons dekt deze term beter de bredere lading die bedoeld wordt, namelijk dat álle teeltplannen en -handelingen, en dus niet alleen gewasbescherming, op elkaar afgestemd dienen te zijn om renderend, voedselveilig en -zeker producten te telen met zo min mogelijk input en impact op milieu en omgeving. We focussen op ICM, omdat we in de nabije en verre toekomst sterke ontwikkelingen verwachtingen op dat gebied, bijvoorbeeld in bodembeheer, bemesting, plantversterkers, precisielandbouw, beheersing van ziekten en plagen en data. ICM wordt dus de norm.


 
Verantwoordelijkheid voor teler
Er ligt een belangrijke rol voor de teler, een grote verantwoordelijkheid zelfs. ICM brengt uitdagingen met zich mee voor de teler, zoals bijna alles een keerzijde heeft. De boer zal zijn teelten nu intensiever moeten scouten op plagen of ziekten alvorens over te gaan op een selectievere en soms pleksgewijze behandeling van het gewas. Dit betekent dat hij meer risico moet nemen. Daar staat tegenover dat ICM een rendabele en verantwoorde voedselproductie waarborgt, ook in de toekomst. Het opent deuren naar afzetkanalen die certificeringen vereisen, zoals PlanetProof. Daarnaast kan de boer ook effectiever en efficiënter werken, bijvoorbeeld omdat hij alleen op het juiste moment bespuit met een preciezer afgestemde hoeveelheid middel op specifieke plekken in het perceel. Geïntegreerd telen vraagt om kennis en oefening met een breed scala aan tools en behoud van een breed middelenpakket. CZAV kan de teler daarin begeleiden. De Open Dag is een van de gelegenheden die we aangrijpen om de kennis die we op dit vlak hebben opgedaan met u te delen.

Op zoek naar effectieve beheersingstechnieken
Het doel van de proef in zaaiuien is specifiek gericht op het vinden van effectieve geïntegreerde beheersingstechnieken voor trips. De effecten van selectief werkende middelen op uien worden vergeleken met breedwerkende middelen en onbehandelde planten. Het idee achter selectief werkende spuitschema's is dat het plaaginsect heel doeltreffend wordt aangepakt en de nuttige natuurlijke vijanden worden gespaard en ondersteund.

Teler uitgedaagd om alternatieven toe te passen
Just Hamming, productmanager bij CropSolutions, is enthousiast over de opzet van de proef. De uitkomsten van een dergelijke onafhankelijk onderzoek in herhalingen kan heel waardevol zijn voor telers, vindt hij, ook voor bijvoorbeeld telers die PlanetProof gecertificeerd zijn. De teler wordt uitgedaagd om alternatieven in te zetten in de toepassing van strategieën van middelen. Dat geeft kansen, zowel voor het boerenrendement als voor de verduurzaming van de gewasbescherming. Vooral als er wordt gewerkt met nieuwe BOS-systemen ter ondersteuning voor de timing van de inzet van middelen. Daarnaast leren we ook meer over de levenscyclus van trips in uien. Hoe meer we weten daarover, hoe effectiever je middelen in kan zetten, gelet op bijvoorbeeld type middel, tijdstip en locatie in het veld.

Kom zelf kijken naar de uitkomsten van de trips beheersingsproef in uien op het ICM-veld en praat mee over mogelijkheden voor u en uw collega's. Bezoek de Open dag van CZAV op woensdag 20 juni 2018 op Rusthoeve in Colijnsplaat!

Bron: CZAV

Publicatiedatum :Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© UienNieuws.nl 2018