Mededelingen

Vacatures

"Tweetende tuinders"

Laatste reacties meer

Top 5 - gisteren

Top 5 - afgelopen maand

Top 5 - afgelopen week

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland weeronline.nl Altijd jouw weer

De bodemkwaliteit verbeteren met reststromen

De partijen Delphy, Topsurf Nederland, Mts Kooyman en Cirkellab hebben de handen ineen geslagen onder de naam 'De Hoeksche Waard Rond'. Doel is het verbeteren van de vruchtbaarheid van de bodem in de regio Hoeksche Waard met reststromen uit de landbouw, de voedselverwerkende industrie en uit andere organische restromen uit de regio. 

De landbouw in de Hoeksche Waard is van een hoog peil. Ondernemers zoeken in de samenwerking echter verbeteringen in hun producten door bijvoorbeeld diversificatie in het telen van gewassen, het toepassen van precisie landbouw, het verminderen van chemische middelen en uiteraard ook het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid die is teruggelopen onder meer door strengere mestwetgeving en klimaatverandering. Met dit traject springen de samenwerkende partijen in op deze behoefte waarbij de te nemen maatregelen moeten leiden tot een geringer grondstoffengebruik, gesloten kringlopen, een betere bodemvruchtbaarheid, een vitaler gewas, meer biodiversiteit en een lagere behoefte aan gewasbeschermingsmiddelen en/of kunstmest. En daarmee een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen van met name fosfaat, een knelpunt in de regio. Tot slot biedt ketensamenwerking nieuwe kansen voor bedrijven die biomassa gaan verwerken tot nieuwe biobased producten. 

Om dit te realiseren wordt er samenwerking gezocht met akkerbouwers en telers uit de Hoeksche Waard, met voedselverwerkende bedrijven uit de regio – denk bijvoorbeeld aan een koffiebranderij waarbij koffievliesjes vrijkomen bij het branden van de koffiebonen – en een partij als een waterschap waarbij een reststroom als baggerslib interessant kan zijn. Als de relevante reststromen – met een hoog gehalte aan organische stof, maar laag in fosfaat – in kaart zijn gebracht, zullen er 30 proeftuinen gerealiseerd worden om in de praktijk te testen welke stromen de beste resultaten hebben op de bodemkwaliteit. Uitgangspunt is dat biomassa geproduceerd in de Hoeksche Waard in de vorm van landbouwproducten, na verwerking (biorefinery) weer terugkomt in de bodem van de Hoeksche Waard en aangevuld met nuttige reststromen in en buiten de regio: 'de Hoeksche Waard Rond'. 

Voor meer informatie:
Delphy
Agro Business Park 65
6708 PV Wageningen
+31(0)317 491 578

Publicatiedatum :


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© UienNieuws.nl 2018