Mededelingen

Vacatures

"Tweetende tuinders"

Laatste reacties meer

Top 5 - gisteren

Top 5 - afgelopen maand

Top 5 - afgelopen week

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland weeronline.nl Altijd jouw weer

"Bionext: "Politiek klimaat voor biologische landbouw en voeding knapt op"

Afgelopen week was Bionext nauw betrokken bij twee gebeurtenissen in de Tweede Kamer. Op dinsdag werd het SP amendement aangenomen, waarmee 5 miljoen euro onderzoeksgeld per jaar beschikbaar komt voor de biologische sector. Zie dit nieuwsbericht. Een dag later nam Bionext directeur Bavo van den Idsert deel aan het Rondetafelgesprek Voedsel tussen de Tweede Kamercommissie landbouw en voeding en experts uit de voedingswereld.

Wat in die bijeenkomst opviel, is dat het klimaat in politiek en voedingsland is omgeslagen ten opzichte van de vorige kabinetsperiode. Er is een breed draagvlak voor sterke verduurzaming, waarbij biologische landbouw als richtinggevend wordt aangemerkt, en een eerlijker verdeling van de marges in de handelskolom. Vanuit de politiek wordt zeer kritisch gekeken naar de intensieve landbouw en de negatieve effecten daarvan op de samenleving. De agro-ecologische landbouw die duurzaam evenwicht creëert tussen economie en ecologie, waar biologisch deel van uitmaakt, heeft duidelijk de toekomst.

De heer Maat van LTO Nederland richtte verzoenende woorden aan de (afwezige) Wageningse professoren en vertegenwoordigers van de biologische landbouw die daar sterk op gereageerd hebben. Hij benadrukte het belang van samenwerking en synergie en voorspelde dat gangbare landbouw de komende jaren sterk naar biologische landbouw zal toegroeien. “We hebben robuuste rassen nodig en weerbare dieren, we moeten het evenwicht tussen plantaardig en dierlijk herstellen, de dierlijke mest gaan gebruiken ter vervanging van kunstmest en het gebruik van chemische middelen fors terugbrengen. Allemaal punten waar biologische landbouw al sterk in ontwikkeld is.” Vrij vertaald: biologisch is voorloper en gangbaar moet volgens de LTO voorman steeds verder die kant uit. De heer Vermeulen van Stichting Veldleeuwerik benadrukte dat duurzaamheid niet het afvinken van lijstjes moet zijn, zoals EUREP-GAP vereist, maar vakwerk door specialisten die weten wat ze doen. Samen met de behoefte aan het vermarkten van duurzaamheid is dat het vertrekpunt van Stichting Veldleeuwerik geweest.

Op het gebied van de handelskolom was er veel negatieve aandacht voor de rol van de retail. Zij worden mede verantwoordelijk gehouden voor de sterke druk op de prijzen voor boeren. Bij varkensboeren is het bedrijfsresultaat momenteel zelfs negatief. Door de beperking van de coöperatievorming bij boeren tot maximaal 15% kunnen boeren zich onvoldoende organiseren in de markt. Mevrouw Van der Stichele van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen meldde dat het toezicht op multinationals en retail in omringende landen veel beter geregeld is dan in Nederland. Beleidsmatig adviseerde zij transparantie in prijsvorming en margeverdeling in ketens en het instellen van een marktmeester die toezicht houdt. Ook werd geopperd om het marktaandeel van retailketens te beperken.

Bionext legde de nadruk op de toenemende invloed van de bewuste consument. Ondanks de economische crisis stijgt de verkoop van biologische producten de afgelopen jaren met meer dan 10% per jaar. De consument wil echt duurzamer en diervriendelijke consumeren en maakt ook die keuze. Maar er is een verschil tussen de burger en de consument, die voor het schap staat met weinig geld in de beurs. Daarom is het van belang dat er een gelijk speelveld is, waarbij duurzame producten minder of anders belast worden dan niet-duurzame producten, zoals bij sigaretten en auto’s het geval is.

Bionext bepleitte verder koppeling van de beleidsthema’s duurzame landbouw, gezonde voeding en gezondheidszorg. Volgens Bionext zijn er miljarden te besparen in de gezondheidszorg als er beleidsmatig veel sterker aandacht wordt besteed aan het effect van ongezond en te veel eten op de gezondheid. Studies tonen aan dat er nu al miljarden te besparen zijn op alleen al op het terugdringen en voorkomen van overgewicht.

Het Rondetafelgesprek vormt een voorbereiding op een algemeen overleg Voedsel en voedselprijzen op 6 februari a.s.


Publicatiedatum :


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© UienNieuws.nl 2018