Geen boete voor niet meewerken CBS-enquetes

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), LTO Nederland, de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) en de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) leggen op 26 oktober 2016 hun afspraken over samenwerking bij het uitvoeren van statistisch onderzoek onder land- en tuinbouwbedrijven vast in een convenant.

Deze Letter of intent is ondertekend door Huib van de Stadt (CBS), Thijs Cuijpers (LTO Nederland), Ingrid Jansen (NVV), Teun de Jong (NAV) en Michiel Gerritsen (NFO).

Enquêtedruk verminderen
Kern van de afspraak is dat de organisaties gezamenlijk gaan optrekken om de enquêtedruk voor land- en tuinbouwbedrijven te verminderen. Zo wordt bijvoorbeeld bekeken in hoeverre gangbare registraties in plaats van vragenlijsten een bron kunnen vormen voor statistisch onderzoek. Daarnaast onderzoeken de partijen hoe zij de noodzaak van deze enquêtes verder kunnen verduidelijken en het nut voor gebruikers kunnen vergroten.
 
Gelet op deze samenwerking zal CBS voorlopig afzien van handhaving onder land- en tuinbouwbedrijven. Dit betekent dat de bedrijven uit deze sector die niet meedoen aan verplichte CBS-enquêtes over 2016 geen sanctie opgelegd krijgen. CBS gaat er daarbij van uit dat er door de afgesproken samenwerking voldoende enquêtes zullen worden ingevuld om tot betrouwbare statistieken te komen. Medio 2017 besluit CBS of dit zogeheten moratorium wordt verlengd met maximaal één verslagjaar. Dit is afhankelijk van zowel de respons over verslagjaar 2016 als de voortgang van de onderzoeken naar de mogelijke inzet van alternatieve bronnen.
 
Belang landbouwonderzoek
Medewerking van de agrarische bedrijven aan CBS-enquêtes is erg belangrijk. De bedrijven hebben voor hun bedrijfsvoering ook zelf belang bij de resultaten uit de CBS-enquêtes. Bovendien zijn de cijfers onontbeerlijk bij de ontwikkeling van een passend landbouwbeleid. Statistieken die CBS maakt met hun gegevens worden onder meer gebruikt in internationaal overleg over handelsverdragen en vergaderingen over het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Met onafhankelijke en betrouwbare landbouwinformatie kan Nederland zijn internationaal dominante rol vasthouden en uitbouwen.

Bron: LTO Nederland

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven