Dreiging beëindiging Europese toelating groeiregulator MH

"Voor de actieve stof maleïne hydrazide (MH), onder andere vermarkt in de Nederlandse markt onder de merknamen Crown MH en Royal MH, loopt op dit moment een Europese herregistratie procedure (volgens de EU-verordening 1107/2009). De Europese toelating voor de actieve stof kent op dit moment een expiratiedatum van 31 oktober 2017. Via dit schrijven willen wij u informeren over de laatste stand van zaken in dit herregistratieproces", zo meldt Country Manager Carlos Nijenhuis van Certis Europe in een brief aan relaties.

"De Europese Commissie heeft op 19 september jongstleden haar voorziene conclusies gedeeld met de betrokken toelatingshouders – die de Europese toelating verdedigen - en de nationale toelatingsautoriteiten in de verschillende EU lidstaten. Voor Nederland is dat het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Het Ctgb heeft tot medio november de tijd om haar nationale oordeel kenbaar te maken aan de hand van deze voorlopige Europese conclusies."

"Zoals bekend is maleïne hydrazide in de teelt van – met name uien* - al vele jaren een onmisbare actieve stof en daarmee een zeer efficiënte oplossing voor de kiemremming. Alleen door de inzet van maleïne hydrazide is het tot op heden mogelijk om uien gedurende een zeer lange periode kiemvrij te bewaren, vervolgens over grote afstanden te transporteren en uiteindelijk kiemvrij te vermarkten op veelal op grote afstand gelegen internationale markten. In Nederland is de teelt van uien van zeer grote economische betekenis. Onder andere door goede groei- en klimatologische omstandigheden kan er een hoogwaardige ui geteeld worden in Noordwest Europa en Nederland in het bijzonder. Er heeft zich in de loop der jaren in Nederland een hoogwaardige sector voor de teelt, verwerking en vermarkting van uien ontwikkeld.
Een aantal cijfers die het economisch belang van deze sector benadrukken zijn:
  • Het uienareaal in 2016 bedroeg zo'n 32.900 ha.
  • Het grootste gedeelte van de oogst is jaarlijks bestemd voor export (>90%).
  • In 2015 exporteerde Nederland voor ruim 484 miljoen euro aan uien.
  • Nederland is weliswaar niet de grootste producent van uien maar wel de grootste exporteur (15-20% van de wereldmarkt).
  • Met de export van uien is niet alleen een groot economisch ketenbelang gediend (van teler, verwerking, logistiek tot handel), maar ook een enorme werkgelegenheid.

"Wij hebben ondertussen begrepen dat de Europese Commissie voorgesteld heeft om de Europese toelating van de actieve stof vooralsnog niet te gaan verlengen. De Europese Commissie heeft de toelatingshouders vragen gesteld over een specifiek onderdeel van het ingediende toelatingsdossier. Op dit moment zijn de toelatingshouders die de actieve stof op Europees niveau verdedigen over de Europese beoordeling in gesprek met de Europese Commissie en de toelatingsautoriteiten in de verschillende EU lidstaten. Een discussie met vertegenwoordigers van de Europese en nationale autoriteiten is gepland op 6 en 7 december 2016. Hoewel we dan nog geen definitief besluit verwachten tijdens die bijeenkomst, is het wel zeer belangrijk om daar het grote economisch belang voor het behoud van de toelating van maleïne hydrazide in Europa en daarmee Nederland kenbaar te maken."

"In de context van de landbouwkundige onmisbaarheid van de actieve stof maleïne hydrazide voor de kiemremming in uien, vragen we daarom om uw actieve steun vanuit de markt om deze behoefte nadrukkelijk te onderstrepen. We vragen u vanuit deze optiek contact op te nemen met het Ministerie van Economische Zaken om het belang van maleïne hydrazide voor de Nederlandse uiensector te onderstrepen."

Voor meer informatie:
Carlos Nijenhuis
Certis Europe B.V.
Tel: +31 346 290 600
nijenhuis@certiseurope.nl
www.certiseurope.nl


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven