Meest brede kwaliteitsonderzoek uien ooit van start

Op basis van een unieke Publiek-Private Samenwerking (PPS) in de gehele keten is de uiensector er in geslaagd een meerjarig onderzoeksprogramma op te zetten dat beoogt de kwaliteit van de Hollandse ui naar een hoger niveau te brengen. Belangrijke kwaliteitsaspecten krijgen alle aandacht met als doel om met name telers instrumenten en kennis in handen te geven waarmee zij in de toekomst nog beter in staat zijn een kwaliteitsui te produceren. De partners willen hiermee de exportpositie van de Hollandse ui voor de toekomst versterken.

Nederland is de grootste uienexporteur ter wereld en exporteert jaarrond naar zo'n 120 landen. Daarmee realiseert de sector een omzet van een half miljard euro per jaar. Deze omzet is de laatste jaren structureel gegroeid door innovaties zoals vernieuwende en hoogproductieve rassen, professionele telers, goed geoutilleerde bewaarplaatsen en verpakkers en exporteurs met een uitgebreid netwerk en een uitstekende logistieke positie in de wereld. Om de leidende positie van de Hollandse ui te behouden is een constante en goede kwaliteit cruciaal.

Om die kwaliteit te waarborgen, is de sector een grootschalig meerjarig integraal onderzoeksprogramma gestart waarbij de gehele keten, van zaadproducenten tot exporteurs, bijdraagt. Zowel qua omvang, inhoud alsook betrokken partijen is het een uniek programma dat nooit eerder is uitgevoerd…

De betrokken partijen vinden het belangrijk dat de resultaten van het onderzoek direct en praktisch toepasbaar zijn. In samenwerking met de Topsector Agri & Food is een Publiek-Private Samenwerking opgezet waaraan de gehele uienkolom deelneemt. Er wordt ingezet op 3 pijlers: Uitgangsmateriaal, Bemesting en ziekten & plagen. Binnen elke pijler zijn verschillende werkgroepen actief met specifieke deelonderwerpen. Belangrijke onderwerpen zijn het beheersen van ziekten zoals Fusarium en de risicovolle bewaarziekte koprot. Ook wordt gekeken naar de invloed van nutriënten, sporenelementen en oogsttijdstip op de kwaliteit en krijgen hardnekkige problemen zoals scheurkontjes de aandacht. De bestaande rassenlijst wordt in dit brede onderzoek ook gecontinueerd. De sector verwacht hiermee de kwaliteit van de Nederlandse ui toekomstbestendig te maken.

De totale projectkosten bedragen zo'n 2 miljoen euro, waarvan 650.000 euro vanuit de TKI is toegekend. Het onderzoek duurt drie jaar, maar partijen hebben de intentie om het programma te continueren wanneer het succesvol blijkt. De eerste resultaten worden binnen enkele maanden verwacht. Een speciale werkgroep communicatie richt zich op de praktische vertaling van de onderzoeksresultaten richting de telers en andere ketenpartners.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de stuurgroep:
Gijsbrecht Gunter (Voorzitter Comité Ui GroentenFruit Huis Voorzitter Holland Onion Association)GSM: 06 52 123 146 of ribbens@groentenfruithuis.nl

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven