Ketenpartijen nemen verdere stappen op weg naar een geïntegreerde akkerbouw

Ketenpartijen in de akkerbouw hebben een plan voor verduurzaming van de gewasbescherming in de akkerbouw opgesteld: de Routewijzer geïntegreerde gewasbescherming. De Routewijzer concentreert zich op plagen (vooral insecten), schimmels en onkruiden in aardappel, graan, suikerbiet en ui. In het plan hebben de partijen maatregelen, zoals het gebruik van schadedrempels bij plagen en het gebruik van een beslissingsondersteunend systeem bij het bestrijden van schimmels genoemd die ze gaan stimuleren. Elke partij heeft eigen acties vastgesteld die zij de komende jaren gaan ondernemen, zoals onderzoek naar natuurlijke vijanden, ontwikkelen van groene middelen en promotie van duurzame gewasbescherming.

Ketenpartijen in de akkerbouw hebben een proces afgerond dat de gewasbescherming in de akkerbouw nog duurzamer moet maken. Het resultaat hiervan is opgenomen in de Routewijzer geïntegreerde gewasbescherming. Betrokken partijen zijn Agrifirm, BASF, Bayer, Belchim, BO Akkerbouw, Certis, Cosun/IRS, CZAV, LTO Nederland, NAV en Nedato, ondersteund door CLM. Telersorganisaties, gewasbeschermingsmiddelenindustrie, toeleveranciers en voorlichting, afnemers en de brancheorganisatie hebben de Routewijzer uitgewerkt. Er is een ambitie geformuleerd en er zijn maatregelen en acties van de partijen genoemd om deze ambitie te realiseren. Om veranderingen in gang te zetten is een sterke ketenregie belangrijk.

Wat wordt verstaan onder geïntegreerde gewasbescherming?
Geïntegreerde gewasbescherming is een strategie waarin meerdere maatregelen worden gecombineerd om ziekten en plagen in de landbouw optimaal te beheersen met zo min mogelijk risico voor mens, milieu en dier. Wanneer een boer zijn gewassen beschermt tegen ziekten en plagen probeert hij eerst deze te voorkomen (preventie), dan stelt hij een diagnose en bestrijdt hij deze als het kan met groene middelen en anders met chemische middelen. Hierbij probeert hij emissie naar met name naar de sloot zoveel mogelijk te voorkomen. Het palet aan maatregelen is breed en bestaat uit maatregelen zoals gewas- en raskeuze, vruchtwisseling, bodembewerking, het stimuleren van natuurlijke vijanden, monitoring of scouting, kiezen voor selectieve en minder milieubelastende middelen en het gebruik van waarschuwingssystemen.

Ambitie
De ketenpartijen willen de milieubelasting van gewasbescherming verlagen bij ten minste gelijkblijvende productiviteit, kwaliteit en rentabiliteit. Om zo effectief mogelijk te zijn, ligt de focus op consumptie- en zetmeelaardappelen, granen, suikerbieten en uien. Daarnaast concentreren de partijen zich op de controle van plagen (vooral insecten), schimmels en onkruiden.

Op welke maatregelen wordt ingezet?
Ook de maatregelen die de ketenpartners gaan stimuleren, zijn zorgvuldig gekozen om zo effectief mogelijk te zijn. Om plagen geïntegreerd te bestrijden zetten de partijen in op het gebruik van schadedrempels bij de bestrijding van plagen en het gebruik van selectieve middelen. Een beslissingsondersteunend systeem is een goed hulpmiddel bij het bestrijden van schimmels en ook hier kan de bewuste keuze van middelen bijdragen aan een geïntegreerde bestrijding. Toepassen van het lage doseringssysteem (LDS) kan de milieubelasting verminderen bij onkruidbestrijding. Hetzelfde geldt voor het mechanisch aanpakken van onkruid.

Welke acties ondernemen de ketenpartijen?
Nu al bevorderen alle ketenpartijen actief duurzame gewasbescherming. Dit doen zij door boeren voorlichting te geven, maar ook door hun adviseurs te trainen in geïntegreerde gewasbescherming of via demonstratieproeven ervan (gewasbeschermingsmiddelenindustrie en -toeleveranciers). Daarnaast stelt de gewasbeschermingsmiddelenhandel programma's en apps beschikbaar om middelen op het juiste moment toe te passen, zoals Gewis en andere beslissingsondersteunende systemen (BOS). Ook de landbouworganisaties besteden aandacht aan geïntegreerde gewasbescherming in ledenbijeenkomsten en in hun verdere communicatie. Afnemers doen dit ook. Verder is geïntegreerde gewasbescherming onderdeel van hun handels- en leveringsvoorwaarden.

Een kleine greep uit de acties die ketenpartijen van plan zijn te ondernemen zijn: ontwikkelen van groene middelen, verbetering van spuittechnieken en onderzoek naar natuurlijke vijanden (gewasbeschermingsmiddelenindustrie), deelname aan communicatieprojecten en samenwerken met andere stakeholders in de promotie van duurzame gewasbescherming (toeleveranciers). Landbouworganisaties gaan in de spuitlicentiebijeenkomsten geïntegreerde gewasbescherming opnemen. Ten slotte denken afnemers over financiële prikkels om geïntegreerde gewasbescherming te bevorderen.

Heeft u vragen over de Routewijzer geïntegreerde gewasbescherming, neem contact op met Adriaan Guldemond (CLM) via guldemond@clm.nl of telefoonnummer 0345 470 721.

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven