Subsidie voor agrariërs die uit natuurgebied verhuizen

Agrariërs die geen mogelijkheden zien voor natuurbeheer en hun bedrijf uit een natuurgebied willen verplaatsen, kunnen daarbij hulp krijgen van de provincie Noord-Holland. Zo ontstaat ruimte voor het Natuurnetwerk Nederland. Gedeputeerde Staten stellen hiervoor jaarlijks € 500.000 beschikbaar.

Agrariërs die hun bedrijf willen verhuizen naar een locatie buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN) kunnen gebruik maken van de regeling Bedrijfsverplaatsing. Bijvoorbeeld als zij uitbreidingsmogelijkheden zoeken en geen mogelijkheden zien voor natuurbeheer.

Veel tijd voor een goede voorbereiding
Agrariërs uit Noord-Holland kunnen vanaf 13 maart 2017 een beroep doen op de regeling Bedrijfsverplaatsing. Zij hebben tot 31 juli 2019 de tijd om een plan en een subsidieaanvraag in te dienen. In 2019 wordt de regeling geëvalueerd.

250 ha nieuwe natuur per jaar
De provincie investeert in een groene en aantrekkelijke woon- werk- en leefomgeving. De regeling Bedrijfsverplaatsing draagt bij aan het Noord-Hollandse plan om ieder jaar 250 ha nieuwe natuur te creëren. Het Rijk en de provincies hebben afgesproken dat het NNN in 2027 voltooid moet zijn. Van de 56.270 ha NNN die in Noord-Holland bedoeld is voor natuur moet 1700 ha nog worden aangelegd en is 4400 ha daar nog niet voor beschikbaar. Als landbouwbedrijven uit het NNN verhuizen ontstaat hier ruimte voor meer natuur.
 
Voorwaarden
De voorwaarden van de regeling staan op de website van de provincie Noord-Holland bij het subsidieloket. Het subsidiebedrag hangt af van de hoeveelheid natuurgrond die vrijkomt en de kosten van een bedrijfsverplaatsing. Ook voor proceskosten van kavelruil van natuurgrond met agrarische grond en voor voorbereidingskosten, zoals het opstellen van een bedrijfsplan, kan subsidie worden gegeven. Jaarlijks stellen Gedeputeerde Staten een subsidieplafond vast.
 

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven