Pilots Druppelirrigatie in Drenthe van start

Op negen percelen bij ondernemers in de provincie Drenthe zijn weer pilots gestart met druppelirrigatie. Doel van deze pilots is het verkrijgen van inzicht in de mogelijkheden die druppelirrigatiesystemen bieden om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van diverse, hoogwaardige teelten in Drenthe. Voorbeelden van teelten waarin druppelirrigatie wordt toegepast zijn pootaardappelen, uien en lelies.

Druppelirrigatie biedt mogelijkheden om het zoetwaterverbruik te beperken; via slangen die dicht bij de plant liggen wordt heel gericht en heel precies water toegediend, niet meer dan wat de plant nodig heeft. Een ander onderdeel van de pilots is het via de slangen toedienen van mineralen (fertigatie). Hierdoor wordt het gebruik en de emissies van mineralen verder terug gebracht en levert het druppelirrigatiesysteem een bijdrage aan het verbeteren van de waterkwaliteit (zowel grond als oppervlaktewater). Daarmee wordt een opbrengstverhoging en kwaliteitsverbetering van het product verwacht. De uitdaging is om het geheel kostendekkend te krijgen.

Verder wordt er dit jaar gestart met experimenten en demonstraties. Daar wordt
geïnventariseerd in hoeverre het toedienen van groene gewasbeschermingsmiddelen en plantversterkers bijdraagt aan het terugdringen van het gebruik en de emissies van gewasbeschermingsmiddelen. Dit zou een mooie stap kunnen zijn op weg naar een duurzame teelt. Met name in de lelieteelt wordt druppelirrigatie ook ingezet voor de nachtvorstbestrijding. Deelnemers hebben daar de afgelopen nachten al veel gebruik van gemaakt, met naar het zich nu laat aanzien, goede resultaten.

De komende periode worden diverse activiteiten georganiseerd waarmee we de voortgang en de resultaten zullen laten zien. Deze pilots vinden plaats in het kader van het kennisnetwerk dripirrigatie en fertigatie in éénjarige teelten, begeleid door Delphy.

Het project wordt gefinancierd door de provincie Drenthe, de waterschappen Hunze en Aa's, Noorderzijlvest, Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta. Daarnaast dragen de deelnemende ondernemers en de uitvoerders Delphy, Broere Beregening en RMA bij aan het project.

Voor meer informatie:
Delphy
Postbus 7001
6700 CA Wageningen
T: +31 (0)317-491578
F: +31 (0)317-460400
www.delphy.nl

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven