Veldworkshop 'Voorjaarsploegen op kleigrond'

Op 22 maart hielden Delphy en PPO Broekemahoeve gezamenlijk een veldworkshop 'Voorjaarsploegen op kleigrond'. De belangstelling was bijzonder groot, er waren zo'n 275 bezoekers uit Flevoland en andere regio's. Er was duidelijk een behoefte bij telers om technieken te zien en te ervaren onder specifiek Flevolandse omstandigheden. 

Doel van deze veldworkshop was om de bezoekers kennis te laten maken met de mogelijkheden en aandachtspunten bij het later ploegen van de grond dan gebruikelijk. Enkele biologische telers in Flevoland hebben al enkele jaren ervaring met het ondiep ploegen in het voorjaar, waarbij groenbemesters de bodem bedekt kunnen houden tot het voorjaar. Dit geeft een aantal interessante voordelen ten opzichte van het traditionele ploegen vóór de winter.

Demonstratie op perceel
Er waren drie ekoploegen die actief gedemonstreerd konden worden deze middag, tevens waren er een aantal werktuigen voor zaaibedbereiding te bezichtigen. 
Er werd gedemonstreerd op een perceel van de Broekemahoeve, waar gedurende de winter een groenbemester van haver had gestaan. Deze grond was rond de 20% afslibbaar met rond de 3,5% O.S. Een bodem die idealiter rond december geploegd zou worden om voldoende verwering te hebben richting het voorjaar.
Kort voor de demo was de groenbemester geklepeld en bemest met drijfmest. Komend jaar staat er een biologische teelt van industriekool gepland. Door een bijzonder goede bodemstructuur, bemesting kort vooraf en wat regen op de dag zelf was de grond echter niet zo droog als voorzien, waardoor de bodem niet in ideale conditie was om kruimelig te willen vallen. Dit was als voorbeeld van de mogelijkheden met voorjaarsploegen niet ideaal, maar anderzijds kwamen de verschillen tussen de ploegen hierdoor extra goed naar voren. 

Het was een interessante middag omdat er ter plekke de mogelijkheden, verschillen en effecten waren te zien. En dat het weer een belangrijke rol speelde was duidelijk.
 
Mede-ondersteuners en samenwerkingspartners
Deze veldworkshop is mede ondersteund door de Provincie Flevoland vanuit het Actieplan Bodem en Water (ABW) en tevens vanuit het ABW-project Zicht op Bodemstructuur (ZOB). Voorjaarsploegen op kleigrond is een van de onderwerpen waar bij ZOB-deelnemers veel interesse en vragen over zijn. Tevens wordt vanuit het ABW momenteel in samenspraak met gebiedspartners verkend hoe een kennisfaciliteit Bodem en Water Flevoland er uit kan zien. Veldworkshops kunnen daar een rol in spelen. 

Voor meer informatie:
Delphy 
Agro Business PArk 65
6708 PV Wageningen
+31(0)317 491 578

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven