Kwartaalbericht ING Economisch Bureau:

Groothandel, transport- en agrarische sector profiteren van opgeleefde export

De groeiverschillen tussen de sectoren zijn in 2010 groot. De consument blijft terughoudend door ondermeer dreigende overheidsbezuinigingen. Hierdoor hebben de bouw, detailhandel, horeca en zakelijke dienstverlening in 2010 nog te maken met krimp. In 2011 daalt alleen nog de productie in de bouw. De industrie, groothandel, transportsector en agrarische sector profiteren in 2010 van de opgeleefde export.

Agrarische sector herstelt snel: productiewaarde overtreft zelfs peil 2008

De productiewaarde van de agrarische sector stijgt na een daling vorig jaar (-5%) in 2010 naar verwachting met 7%. Deze toename is vooral het gevolg van hogere prijzen (+5%). Een toenemende vraag uit Oost Europa en een lager productaanbod vanwege de kou begin dit jaar en de recente periode van droogte en warmte liggen ten grondslag aan deze prijsstijging. De geraamde volumegroei bedraagt zowel dit als volgend jaar ongeveer 2%. De verwachte koersdaling van de euro ten opzichte van de dollar is hierbij - via de exportgroei - de belangrijkste stimulans. De waarde van de totale agrarische productie dit jaar (€ 24,4 mrd) komt door genoemde ontwikkelingen zelfs uit op een hoger niveau dan in 2008: de agrarische sector herstelt snel. Er is dit jaar ook geen enkele deelsector meer met krimp.

Groothandel: herstel ongelijk verdeeld tussen branches

De groothandel is een enorm diverse sector en dat komt terug in de omzetontwikkelingen. Bepaalde branches zoals agrarische producten en de groothandels in basismaterialen en halffabrikaten zien door het internationale herstel weer forse plussen. Zo is het uitvoervolume van verse groenten en fruit in de periode januari-april gestegen met 25%. De uitvoerwaarde van basismaterialen en halffabrikaten, zoals brandstoffen, grondstoffen en chemische producten is in deze periode ook met ruim 20% toegenomen. Op de binnenlandse markt blijft het vraagherstel echter zeer beperkt en voor de groothandel in (non-food) consumentengoederen is de markt lastig. Dit geldt ook voor de groothandel in kapitaalgoederen, vanwege de overcapaciteit bij veel industriële bedrijven. Al met al is 2010 voor de sector als totaal wel het jaar van herstel: na de 7,5% volumekrimp in 2009 volgt in 2010 een verwachte volumegroei van 3%. In 2011 valt de groei vervolgens iets terug naar 2%.

Detailhandel: moeizaam omzetherstel

Langzaam maar zeker verbetert de omzetontwikkeling in de detailhandel zich. De consument blijft echter terughoudend, wetende dat de overheid het begrotingstekort moet terugdringen en de consument daar deels de rekening van ontvangt. Voor 2010 verwacht ING Economisch Bureau hierdoor een gemiddelde omzetdaling in de detailhandel van 1,8% waarbij non-foodzaken gemiddeld een 3,3% lagere omzet noteren. Supermarkten zullen nog een omzetgroei realiseren van ca. 1%. Een recent ING-onderzoek onder ruim 100 supermarktondernemers toont aan dat deze groei ongelijk verdeeld is. Met name kleinere supermarkten kennen lastige tijden en 20% verwacht dit jaar zelfs rode cijfers te moeten schrijven. In 2011 zullen de meeste detailhandelsbranches weer groeien in omzet, zij het licht (+0,8% totaal). Een kleine krimp wordt nog verwacht voor de woninginrichting en bouwmarkten, waar ook het moeizame herstel op de huizenmarkt een grote rol speelt.

Transport: groeiend vertrouwen op een fragiele basis

Waar de seinen in de transportsector een jaar geleden nog op rood stonden, klinken nu opvallend genoeg weer geluiden van vermeende krapte door. Zo zijn zeecontainers schaars en ligt een chauffeurstekort alweer op de loer. Tegelijkertijd hebben de richtinggevende mainports Rotterdam en Schiphol het afgelopen half jaar een dubbelcijferige opleving laten zien. Toch is het waken voor hoogmoed. De bezettingsgraden zijn nog laag en de lijn van het afgelopen half jaar kan niet zomaar worden doorgetrokken. De groei is tot dusver immers gedragen door de export en de voorradenaanvulling. Bovendien is de financiële- en kaspositie van veel transporteurs nog precair. Voor 2010 verwachten we wel weer een totale volumegroei van 3,5%. Het cyclische luchtvervoer herstelt het sterkst (8%), terwijl het wegvervoer door een zwakke consumptie en het opschorten van bouwplannen achterblijft (1,9%). Hoewel het vrachtprijsniveau nog altijd ondermaats is, zijn hier eindelijk wat positieve tekenen. Daarbij keert het vertrouwen langzaam terug en dat is op zich al een zegen.

Bron: Kwartaalbericht ING Economisch BureauPublicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven