Proefproject voor opvang en berging van zoet water bij bio-boer in Kruiningen

De gemeente Reimerswaal, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waterschap Scheldestromen en de provincie Zeeland ondersteunen gezamenlijk een proefproject in Kruiningen naar de opvang van drainagewater uit een landbouwperceel van 25 hectare en de infiltratie van dit water in de ondergrond. Het proefproject vindt plaats bij biologische boer Meulwaeter.

Op de website van Provincie Zeeland staat de volgende motivering van het besluit:

Binnen de Proeftuin Zoet Water is een proefproject bedacht waarbij het drainwater uit een 25 hectare groot perceel wordt opgevangen om dat vervolgens te injecteren in de (al zoete) ondergrond. De gedachte achter deze aanpak is dat water dat normaliter via de sloten wordt afgevoerd naar de zee, wordt opgeslagen in de ondergrond om later onttrokken en benut te worden. De opzet is met dit water, op termijn, 125 hectare landbouwgrond van water te voorzien.

Als deze aanpak succesvol is, is het een optie voor ondernemers om hun eigen zoetwatersituatie actief te verbeteren. De aanpak biedt ondernemers dus handelingsperspectief. Daarnaast wordt het desbetreffende perceel in de praktijk (grotendeels) ontkoppeld van het regionaal watersysteem, wat bij heftige neerslag de waterafvoeropgave voor het waterschap vermindert. Zo helpt de berging van dit water wateroverlast te beperken.

De proeflocatie lijkt erg gunstig qua ondergrond en het feit dat de boer biologisch boert, vergroot de kans dat de kwaliteit van het water goed genoeg is om te mogen injecteren. In die zin lijkt de proef niet eens erg uitdagend, maar dat geldt niet voor de praktische uitvoering. Het spannende zit hem erin of de opslag en onttrekking in de praktijk net zo vlotjes verlopen als in de modellen. En dat is exact waarom dit soort proeven uitgevoerd moet worden alvorens meerdere ondernemers ervoor zullen kiezen deze techniek toe te passen.

Naast het Rijk, dat de Proeftuin Zoet Water structureel ondersteunt met 50% cofinanciering, ondersteunen de gemeente Reimerswaal en waterschap Scheldestromen deze proef. Daartoe is bijgevoegde overeenkomst opgesteld die ons als provincie in staat stelt als opdrachtgever voor de proef op te treden mede namens de andere drie partijen. Daarnaast investeert de betrokken agrarisch ondernemer in de aanschaf en aanleg van de noodzakelijke hardware.

Het project zal worden begeleid door medewerkers van de gemeente, de provincie en het waterschap. Zij zullen samen met de ondernemer en het kennisbureau KWR Watercycle Research Institute, dat de proef daadwerkelijk uitvoert, de voortgang volgen en conform de overeenkomst keuzen maken gedurende de uitvoering. De resultaten van de proef zijn zonder voorbehoud publiek beschikbaar.

Op deze manier profiteert de ondernemer van de monitoring en wetenschappelijke begeleiding door deskundigen en profiteren de overheden door het kunnen benutten van private infrastructuur
voor het vergroten van de kennis op dit terrein dat van publiek belang is.

Zie voor meer informatie de site van de provincie Zeeland.

Bron: Provincie Zeeland


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© UienNieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven