NVWA blijft extra nadruk leggen op product van buiten EU

"Weinig resten bestrijdingsmiddelen op groenten en fruit uit Nederland en EU"

Er zijn weinig overschrijdingen van de maximaal toegestane gehalten van resten van bestrijdingsmiddelen in groenten en fruit uit Nederland en de EU. Overschrijdingen worden vooral gevonden in producten uit een aantal niet-EU-landen zoals Turkije, Colombia, Suriname, de Dominicaanse Republiek, Mexico en Kenia.

Dat blijkt uit onderzoek naar residuen van gewasbeschermingsmiddelen op groente en fruit van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) tussen januari 2017 en december 2018. Zowel in het schap als bij handelsbedrijven werden onderzoeken gedaan.

In totaal werd gedurende de onderzoeksperiode in 43 monsters een overschrijding van de gezondheidskundige waarde voor kortdurende blootstelling geconstateerd. Dit wil overigens niet zeggen dat er daadwerkelijk een negatief effect op de gezondheid is geweest. De norm, de ARfD, is namelijk bewust erg scherp gesteld. 

Bekijk hier de uitkomsten van het onderzoek, waarbij de NVWA bij de risicogestuurde bemonstering (risicoproducten op basis van historische gegevens) net als tijdens eerdere rapportages ook deze keer de meeste overtredingen vond bij bonen, vruchtgroenten
(zoals paprika’s en pepers) en tropische vruchten. Verscherpte importcontrole
Voor sommige producten uit bepaalde landen gold de afgelopen jaren binnen heel Europa een verscherpt import-controle regime. Dat blijkt te werken: de betreffende producten – zoals druiven uit Peru en aubergines uit Thailand - gaan steeds vaker aan de eisen voldoen en worden dan weer van de lijst voor verscherpte importcontrole afgevoerd.

Vervolgens moet uit marktonderzoek blijken of de verbeterde kwaliteit ook blijvend is. Soms is dat niet het geval: vanwege een toenemend aantal overschrijdingen van het maximaal toegestane gehalte aan resten van bestrijdingsmiddelen zijn bonen uit Kenia in 2019 bijvoorbeeld weer onder het verscherpte importcontrole-regime gebracht.

Wettelijke normen
Hoeveel resten van gewasbeschermingsmiddelen op groenten en fruit mogen zitten, wordt wettelijk vastgesteld via de zogenoemde Maximum Residu Limiet (MRL). Op EU-niveau bepalen de lidstaten gezamenlijk deze MRL’s, en ze nemen daarbij zeer grote veiligheidsmarges in acht. Daarbij mogen geen gezondheidsrisico’s optreden.

Onderzoekmethode
De NVWA controleert steekproefsgewijs of wordt voldaan aan de MRL’s. Monsters worden genomen en geanalyseerd op residuen. Een deel van de steekproef is representatief voor een product(groep) op de markt, bij een ander deel wordt risicogestuurd bemonsterd. De bemonsterde groente- en fruitmonsters worden met zogenoemde multi-residumethoden op 200 tot 500 verschillende residuen van bestrijdingsmiddelen onderzocht.

Wanneer sprake is van overschrijding van de MRL zonder dat ook de gezondheidskundige grenswaarde - de zogenoemde Acute Reference Dose (ARfD) - is overschreden, volgt een boete of een waarschuwing. Ook mag het betreffende product niet meer worden verhandeld.

Wanneer het gaat om bemonstering aan de buitengrens van de Europese Unie verbiedt de NVWA de invoer. Bij overschrijding van de ARfD, wordt niet alleen een boete gegeven, maar wordt ook zo snel mogelijk de partij uit de handel gehaald en vernietigd. Dergelijke overschrijdingen in partijen groenten en fruit worden via het Europese Rapid Alert Systeem (RASFF) gemeld aan de Europese Commissie en de overige Europese lidstaten.

Hoe verder?
De NVWA geeft aan verder te gaan met het eerder ingezette beleid: meer nadruk op controles op groenten en fruit van buiten de EU, met extra aandacht voor bepaalde producten uit bepaalde landen. Door samenwerking met o.a. de Douane zal gerichter toezicht worden gehouden op bedrijven die risicoproducten importeren.

Bron: NVWA


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Twitter Rss

© UienNieuws.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven