Abonneren

Vacatures

"Tweetende tuinders"

Top 5 - gisteren

Top 5 - afgelopen week

Top 5 - afgelopen maand

Weer

LTO vindt voorgenomen verhoging NVWA-tarieven onterecht

In een brief aan de Tweede Kamer maakt minister Schouten van LNV bekend dat zij de ingeslagen weg naar het doorbelasten van werkelijke kosten van toezicht door de NVWA aan het bedrijfsleven voortzet. KPMG-onderzoek naar de kostenopbouw van de tarieven van de NVWA ligt aan de basis van haar besluit. De minister wil tot een ingroeimodel komen waarbij per 2021 een eerste stap wordt gezet en vanuit de overheid € 6 mln. minder wordt bijgedragen aan de retributies van het bedrijfsleven. LTO Nederland vindt de voorgenomen verhoging van de NVWA-tarieven, zeker in deze crisistijd, onterecht.

Het bedrijfsleven heeft groot belang bij een goed functionerende NVWA. Een onderzoek naar de tariefopbouw van de NVWA was noodzakelijk voor de nodige transparantie en continuïteit. Er is nu duidelijkheid over de wettelijke kaders voor doorrekening. Uit Europese en Nederlandse regelgeving blijkt dat de minister meer mag doorrekenen aan het bedrijfsleven, maar ook dat de minister minder zou mogen doorrekenen. Tegelijkertijd met het onderzoek naar de tarieven heeft er nog een ander onderzoek plaatsgevonden naar het goed en vakkundig uitvoeren van de taken door de NVWA. Uit dit onderzoek ‘Herbezinning NVWA’ wordt de conclusie getrokken dat er een verbeteraanpak moet komen voor meer efficiency.

Eerst een verbeterplan
Dat de minister nu al voorstelt om de tarieven te verhogen, leidt niet tot begrip, integendeel. Volgens LTO moet er eerst een verbeterplan liggen en uitgevoerd zijn en mag het bedrijfsleven niet opdraaien voor de taak die de minister haarzelf heeft gesteld om de tarieven volledig kostendekkend te maken.

Het bedrijfsleven staat door de corona-crisis financieel enorm onder druk. De gevolgen van deze ingrijpende crisis met lockdowns en een weggevallen vraag vanuit het binnen- en buitenland zullen nog jaren voelbaar zijn. Een lastenverzwaring kan zeker nu niet aan de orde zijn.

Samen verantwoordelijk
De voedselvoorziening en -veiligheid is in Nederland een groot goed. De coronacrisis heeft het belang hiervan nog maar eens goed duidelijk gemaakt. Daar werkt de agrarische sector iedere dag keihard aan. Ook de overheid levert daaraan middels de NVWA een belangrijke bijdrage. Het belang van de NVWA staat voor de sector buiten kijf en daar hoort een bepaalde tariefstelling bij.

De sector kent en neemt haar verantwoordelijkheid. Maar ook de overheid draagt mede de verantwoordelijkheid voor goed en veilig voedsel. Door de sector vanaf 2021 zwaarder te gaan belasten door de huidige kostenverdeling te herzien, wordt die verantwoordelijkheid nog meer bij het bedrijfsleven neergelegd.

Bron: LTO 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven