Compostproducenten: "Keurcompost onverminderd van goede kwaliteit"

Op 17 maart jl. heeft Voedsel- en Voederveiligheid Akkerbouw (VVAK) aangegeven dat zij de kwaliteitseisen van Keurcompost
klasse A niet langer voldoende vindt. De reden daarvoor is een veronderstelde versoepeling van de Keurcompostnormen voor verontreinigingen. Deze veronderstelling is onjuist, stelt de Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR).

Keurcompost garandeert juist een brede kwaliteitsborging volgens de branchevereniging. Daarom wil men samen met de Vereniging Afvalbedrijven zo snel mogelijk met VVAK in overleg om te komen tot een praktisch werkbare oplossing voor de compostmarkt waarbij de hoogste kwaliteit Keurcompost onveranderd gegarandeerd blijft.

Nieuwe richtlijn
Met ingang van 1 januari jl. is de nieuwe Beoordelingsrichtlijn Keurcompost (BRL) van kracht. Hierin zijn de eisen opgenomen waaraan Keurcompost producenten moeten voldoen. In de BRL is vastgelegd dat in Keurcompost klasse A maximaal 0,10 gewichts% bodemvreemde verontreinigingen mag zitten. Hieronder vallen bijvoorbeeld stukjes glas en plastic. Deze eis is de strengste in Europa: in Duitsland, Vlaanderen en in de Europese meststoffenverordening is 0,5 gewichts% toegestaan.

In de nieuwe BRL is de bepaling van bodemvreemde verontreinigingen geharmoniseerd met de wijze waarop dit in andere landen gebruikelijk is. Dat betekent dat niet langer onderscheid wordt gemaakt tussen ‘glas’ en ‘overige verontreinigingen’, maar deze componenten nu samen vallen onder ‘bodemvreemde verontreinigingen’. De norm voor Keurcompost Klasse A was en is 0,10 gewichts%. De constatering dat Keurcompost-normen ‘substantieel zijn verruimd’ is dus onjuist.

Twijfels aan systeem
Keurcomposteisen gaan over meer dan een schoon product met minimale verontreinigingen. Zo stelt Keurcompost eisen aan bedrijfsvoering en aan procescondities, waardoor het compostproduct gegarandeerd vrij is van pathogenen en onkruidzaden. Daarnaast vindt bemonstering en analyse plaats door geaccrediteerde laboratoria met behulp van gestandaardiseerde protocollen. Tenslotte voorziet Keurcompost in een jaarlijkse audit van de compostproducent door een geaccrediteerd certificatie-instelling.

Het Keurcompost-schema geeft akkerbouwers, toeleveranciers en andere partijen zekerheid over kwaliteitsborging van compost en vergemakkelijkt de handel. Door over te stappen op losse partij-analyses voor compost gaan deze voordelen verloren en ontstaan risico’s op fraude. Bovendien is het zeer de vraag of een systeem van losse partij-analyses praktisch uitvoerbaar is voor bijvoorbeeld laboratoria.

Gezien deze bezwaren willen BVOR en Vereniging Afvalbedrijven zo snel mogelijk met VVAK in overleg om te komen tot een praktisch werkbare oplossing voor de compostmarkt waarbij de hoogste kwaliteit Keurcompost onveranderd gegarandeerd blijft.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Twitter Rss

© UienNieuws.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven