"Het kabinet is geen voorstander van een exclusieve inzet op biologische landbouw"

Tholen - "Het kabinet is geen voorstander van een exclusieve inzet op biologische landbouw. Andere vormen van landbouw die duurzaam zijn verdienen eveneens overheidsstimulering", dat schrijft minister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. Partij voor de Dieren bevroeg de minister of de biologische landbouw, gezien de Europese doelstelling van een aandeel van 25 procent in 2030, wordt opgenomen in het nationaal strategisch belang.

Biologische landbouw is een mogelijkheid
In de Europese Unie wordt druk gesproken over de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Op 26 april komt het onderwerp ter sprake tijdens de Landbouw- en Visserijraad. Naar aanleiding daarvan was de PvdD benieuwd waarom Nederland als enig Europees land nul procent van het budget uit de GLB voor plattelandsontwikkeling heeft besteed aan de stimulering van biologische landbouw. Volgens de minister zijn er geen uitgaven gedaan omdat Nederland in het huidige GLB Nederland niet heeft gekozen voor de maatregel biologische landbouw in het Plattelandsontwikkelingsprogramma.

"Het kabinet zet in op een transitie naar duurzame landbouw en de omschakeling naar biologische landbouw is daarvoor een mogelijkheid. Er zijn verschillende instrumenten om biologische landbouw te ondersteunen, bijvoorbeeld het GLB. Het kabinet zal bij het opstellen van het nationaal strategisch plan (NSP) bekijken hoe biologische landbouw in het NSP meegenomen kan worden om zo de groei van de biologische productie en consumptie in Nederland te stimuleren."

Ambitieuze doelstelling
In haar vraagstelling erkent de PvdD dat de 25 procent-doelstelling voor Nederland, met momenteel een biologisch areaal van 3,8%, een grote uitdaging is. "Dat neemt echter niet weg dat Nederland deze uitdaging aan moet gaan en dat de minister alles in het werk moet stellen om dat doel te bereiken. Deze leden pleiten daarom voor een stevige verankering van de maatregelen uit het Organic Action Plan in het nationaal strategisch belang voor het nieuwe GLB."

Ook Schouten noemt de Europese doelstelling ambitieus in Nederlandse context. "De doelstelling heeft betrekking op de EU in haar geheel en de lidstaten zullen hier gezamenlijk aan bijdragen. Gelet op het huidige areaal van circa 3,8% is de doelstelling van de EU ambitieus in de Nederlandse context."


Publicatiedatum:
© /Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Twitter Rss

© UienNieuws.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven