LLTB kaart onder andere landbouwroutes aan bij gemeente Venlo

Het regiobestuur Noord-Limburg van Limburgse land- en tuinbouwbond (LLTB) heeft onlangs tijdens een overleg met de gemeente Venlo de landbouwroutes in de gemeente besproken. Verder kwamen de omgevingsvisie, Bestrijding schadelijke onkruiden en invasieve exoten en de energietransitie aan bod. Dit keer werd het overleg gehouden bij Tuinbouwbedrijf de Brooker van Hans en Louise Peeters in Hout-Blerick.Aandacht voor landbouwverkeer
LLTB regiobestuur Noord-Limburg vraagt aandacht voor de routes voor het landbouwverkeer in de gemeente. Met name het gebruik van de provinciale wegen voor landbouwverkeer ontlast de kernen en draagt zeker bij aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. De gemeente heeft een verkeers- en vervoersplan. De wethouder heeft de LLTB gevraagd duidelijk aan te geven met straatnamen om welke wegen en verkeersknooppunten het gaat. Tijdens het overleg is afgesproken dat de LLTB de knelpunten inventariseert en oplossingsgerichte voorstellen doet voor verbeteringen. Deze punten worden vervolgens besproken in een op te stellen werkgroep samen met de Provincie, gemeente, LLTB en Cumela. Vooral verkeersveiligheid speelt een grote rol bij het beleid voor het openstellen van wegen voor het landbouwverkeer. De gemeente kan dan een rol spelen in de lobby naar het Provinciebestuur om meer wegen open te stellen voor het landbouwverkeer.

Gemeentelijk omgevingsvisie
De voorzitter van LLTB regiobestuur Noord-Limburg geeft te kennen dat de betrokkenheid van de LLTB bij het opstellen van de gemeentelijke omgevingsvisie erg belangrijk is voor de sector. De betreffende wethouder zegt dat de gemeente een projectleider omgevingsvisie en omgevingsplan gaat werven en aanstellen. Na het aanstellen van de projectleider worden alle betrokken partijen door de gemeente benaderd voor hun inbreng en overleg over de visie. De LLTB vraagt om de stem van de agrarische sector voldoende gewicht te geven bij deze inbreng en wel voordat het concept gereed is. De wethouder geeft aan dat de visievorming is opgestart en dat het de bedoeling is dat er overleg wordt gevoerd met betrokken partijen over de initiatieven in het buitengebied. De omgevingsvisie moet vervolgens leiden tot het omgevingsplan.

Bestrijding schadelijke onkruiden en invasieve exoten
De LLTB heeft onlangs een brief aan het college gestuurd met betrekking tot de bestrijding van schadelijke onkruiden en invasieve exoten. Deze brief is bij de aanwezige wethouder niet bekend. Voorzitter van het LLTB regiobestuur heeft in het overleg uitgelegd dat veel verspreiding van deze schadelijke onkruiden wordt veroorzaakt door onbekendheid met deze gewassen, ook bij de gemeenten. Ecologisch maaibeleid draagt vaak bij aan het in stand houden en verspreiden van deze gewassen. De voorzitter vraagt om naast bestrijding van deze soorten ook alert te zijn op de samenstelling van gras en kruidenmengsels voor bermen en over hoeken. De wethouder geeft aan dat de bestrijding van enkele soorten, waaronder Japanse duizendknoop, is geregeld bij de gemeente. Deze bestrijding moet ook worden kortgesloten met de provincie en waterschappen.

Energietransitie Venlo
De LLTB kaart aan dat, volgens de LLTB, het gemeentelijk beleid gericht is op drie grootschalige zoekgebieden voor het opwekken van energie. Volgens de aanwezige wethouder zijn dit potentiegebieden. Bij de afweging van deze gebieden wordt rekening gehouden met alle belangen en uitgangspunten voor het gebied. In deze gebieden wordt nu onderzocht wat de mogelijkheden zijn. De LLTB is van mening dat er ook gekeken moet worden naar de industriegebieden wat daar de mogelijkheden zijn. Dit heeft de voorkeur boven inzetten van cultuurgronden. Volgens de wethouder kan inzet van bedrijfskavels en daken van grote gebouwen voor het plaatsen van zonnepanelen niet afgedwongen worden. Het grootste probleem is echter de netcapaciteit. Een groot gedeelte van de netcapaciteit is al gereserveerd voor projecten waarvan men niet weet of deze doorgang vinden. De reserveringsmogelijkheid is wettelijk vastgelegd, de netbeheerder kan niet om de wet heen en zal zich hieraan moeten houden zolang deze wet niet is aangepast. Wet en regelgeving lopen achter op de realiteit.

Bron: LLTB


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven