Meer kilo's, minder milieu-impact gewasbescherming Vlaanderen 2019

Het aantal kilo's actieve stof uit gebruikte gewasbeschermings-middelen in Vlaanderen is in 2019 met 0,5 miljoen kilogram gestegen tot 3,5 miljoen. Dat is een stijging van 18% ten opzichte van de periode 2011-2018. De stijging laat zich goed verklaren, net als het relatief hoge aantal kilo's actieve stof in de kropslateelt onder glas: 93 kilogram in de periode 2011-2019. 

De teelt van kropsla onder glas kent met 93 kg actieve stof per hectare het hoogste gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op jaarbasis in Vlaanderen. Het gaat over een gewogen gemiddelde over de jaren 2011-2019, waarbij opgemerkt moet worden dat er tot 5 rondes per jaar op hetzelfde teeltoppervlak voorkomen.

Ten opzichte van het gemiddelde gebruikt tussen 2011 en 2018 is er in 2019 een stijging met 0,5 miljoen kg actieve stof oftewel een stijging van 18% te zien. Deze stijging is deels te verklaren door de Europese beperking op bepaalde neonicotinoïden vanaf 1 december 2013, zo valt bij de cijfers op de website te lezen. Hierdoor zijn vaak meerdere volleveldsbehandelingen nodig in plaats van een enkele zaaizaadbehandeling, met als gevolg een hoger gebruik van insecticiden op het gewas zelf. Een andere verklaring is de areaalverschuiving naar sommige teelten met een hoge prijswaarde, zoals aardappelen, die aanzienlijk meer toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen kennen.

De cijfers over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen komen uit het Landbouwmonitoringsnetwerk en worden gedeeld door het Vlaams Departement voor Landbouw en Visserij. 


De Seq-index is een indicator die de druk weergeeft die de verkochte gewasbeschermingsmiddelen uitoefenen op het waterleven. De Seq-index komt in 2019 terug uit op 100% ten opzichte van 2011 nadat de index de voorbije jaren steeds hoger lag. In 2014 was dit zelfs nog 136% ten opzichte van 2011. Ondanks een hoger gebruik van het aantal kilo’s actieve stof in 2019 is de schadelijkheid voor het waterleven van de gebruikte middelen lager. Vooral in het begin van de eeuw kende de Seq-index een spectaculaire daling door het uit de handel nemen van de meest toxische producten. 

Het aandeel actieve stof per toepassingsgroep is vrij constant. In 2019 geldt de volgende verdeling: 41% fungiciden, 32% herbiciden, 8% insecticiden en 19% andere. Tot de laatste groep behoren o.a. groeiregulatoren, bodemontsmetting, afweermiddelen en bewaarmiddelen. Volgens Seq-aandeel zijn de fungiciden de grootste groep (41%). De herbiciden nemen 36% van de Seq voor hun rekening en de insectiden 24%. Fungiciden zijn over het algemeen minder schadelijk voor waterorganismen dan sommige insecticiden. De schadelijkste middelen op het waterleven die momenteel nog overblijven, namelijk die op basis van koper, zijn fungiciden. Dat verklaart momenteel hun grote Seq-aandeel.

Bron: Landbouwcijfers Vlaanderen 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven