Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2021 blijkt dat bijna een op de drie (jonge) vrouwen te maken kreeg met ongewenst gedrag van bijvoorbeeld klanten, passagiers of patiënten. 

Uit het onderzoek komt onder meer ook naar voren dat werknemers in de landbouw behoefte hebben aan (meer) flexibiliteit in hun werkdagen, -uren of hun arbeidscontract. Niet verrassend is de relatief hoge fysieke belasting bij werken in deze sector. Verder valt de sector positief op in vergelijking met andere sectoren vanwege de aanwezigheid van een aanspreekpunt voor gezond en veilig werken op het werk. Een bezoek aan de arbodienst is dan weer niet zo gebruikelijk. Hier scoort de landbouw laag. 


Klik hier voor vergroting van de grafiek

Bekijk hier de hele enquête