Aan de samenstelling van het assortiment was niet veel veranderd. Het Duitse aanbod bepaalde de markt, Franse aardappelen vulden het aanbod aan. Op het gebied van vroege aardappelen kwam de Egyptische Spunta in kleine hoeveelheden op de markt, die vergezeld werd door Italiaanse, Marokkaanse en Cypriotische partijen. De aanvoer vanuit Italië breidde zich uit met het vastkokende ras Levante. De handel verliep over het algemeen zeer rustig. De prijzen bleven vaak op het bestaande niveau. In München werden de Marokkaanse aardappelen iets goedkoper; de handelaren probeerden zo om de afzet te bevorderen. In Berlijn was er alleen bij het Italiaanse aanbod sprake van lichte prijsverlagingen.


Bron: BLE, marktobservatie

Rheinland-Pfalz: constante prijzen
De consumptieaardappelmarkt blijft evenwichtig en de vraag ligt nog steeds op een gebruikelijk niveau voor dit seizoen. Er is vanuit de retail een grotere vraag naar vroege aardappelen, die grotendeels uit Egypte en Israël komen. Zij zijn inmiddels in alle assortimenten opgenomen, en in sommige gevallen domineren ze het assortiment ook al. Binnenkort wordt er ook Spaanse aanvoer verwacht. Het Duitse aanbod van de oude oogst neemt ondertussen af. De prijzen zijn constant en prijswijzigingen worden tot aan de start van het vroege aardappelseizoen niet meer verwacht, aldus de Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz.

Hessen: stabiele prijssituatie
Restvoorraden van de oude oogst vinden nog steeds afnemers. Ondanks de fysiologische veroudering en het relatief hoge uitsorteerpercentage is er sprake van een stabiele vraag. Er is vooral vraag naar verwerkingsaardappelen. De stabiele prijssituatie op de huidige markt zet zich dan ook voort. Vraag en aanbod zijn grotendeels met elkaar in evenwicht. Verpakkingsbedrijven rekenen erop dat zij niet voor eind juni over zullen schakelen op de nieuwe oogst. Importaardappelen vanuit het Middellandse Zeegebied staan tot nu toe minder omvangrijk ter beschikking dan in voorgaande jaren. De ontwikkeling van de gewassen op de velden verloopt in Hessen zoals gebruikelijk. Over drie weken wordt in het zuiden van Hessen de start van de huisverkoop verwacht, meldt Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen.

Niedersachsen: goede afzet rond Moederdag
Voor de basis (sortering 35-65, minder dan 8% gebreken, lichte schil en huidvast, los per 100 kg) werden in de afgelopen week de volgende prijzen betaald:

Afhankelijk van de kwaliteit zijn er nog steeds prijsverhogingen of -verlagingen mogelijk, meldt Bauernverband Nordostniedersachsen e.V. De afzet van consumptieaardappelen rond Moederdag liep goed. De warme bodemtemperaturen bevorderden een snelle groei. Door het uitblijven van regen is er een gebrek aan vocht in de aardappeldammen.