Deze week is in de Tweede Kamer het wetsvoorstel over geborgde zetels in waterschappen behandeld. Het gaat om een wetsvoorstel van GroenLinks en D66. Zij willen geborgde zetels afschaffen. De Unie van Waterschappen doet verslag van de plenaire behandeling en stipt een op 18 mei voorgesteld amendement van de ChristenUnie aan.

De ChristenUnie stelt in dat amendement voor om een beperkt aantal zetels geborgd te houden: 2 per categorie (landbouw, natuur en bedrijven). Ook wil de ChristenUnie de verplichte zetel voor de geborgden in het dagelijks bestuur schrappen. 

Op 24 mei wordt er gestemd over het wetsvoorstel. De initiatiefnemers van het wetsvoorstel zeggen het wetsvoorstel waarschijnlijk in te trekken als het amendement van de ChristenUnie wordt aangenomen.

Den Haag koerst erop aan om het wetsvoorstel af te ronden voor de waterschapsverkiezingen, gehouden 15 maart 2023.

Bron: Unie van Waterschappen