In 2020 beschikte op land- en tuinbouwbedrijven in het Vlaamse Gewest gemiddeld 13% van de bedrijfshoofden ouder dan 50 jaar over een vermoedelijke opvolger. In de sierteelt en de groenten is dat percentage 11,6%, zo blijkt uit cijfers via Statistiek Vlaanderen. In de melkveehouderij ligt het percentage met 20,5% het hoogst.

Kleine bedrijven ontbreekt het vaker aan opvolging dan grotere bedrijven.Bron: Statistiek Vlaanderen