Stikstofnieuws uit Den Haag ontvangen als 'onrealistisch' en 'onmogelijk'

Vrijdag kwam het kabinet naar buiten met haar gekozen stikstofkoers middels twee Kamerbrieven. Daarbij werd ook een kaart gepresenteerd, waaruit blijkt dat in 131 gebieden de stikstofuitstoot wat Den Haag betreft omlaag moet.

In dit bericht de plannen van het kabinet én reacties. Het kabinet spreekt van een 'onontkoombare transitie' die moet worden ingezet. LTO Nederland spreekt van 'een onrealistische kaalslag'. 

De overheidsuitleg over de gekozen koers met betrekking tot stikstof is hier na te lezen:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/06/10/onontkoombare-transitie-naar-een-vitaal-landelijk-gebied 

De overheid wil ook een toekomstperspectief bieden, ondanks de soms ingrijpende maatregelen:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/10/perspectieven-voor-agrarische-ondernemers

Het officiële document waarmee Den Haag naar buiten komt heet 'Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied'. Zeker is dat het niet alleen over koeien gaat, maar dat alle agrarische sectoren ermee te maken hebben. 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/06/10/startnotitie-nplg-10-juni-2022/startnotitie-nplg-10-juni-2022.pdf

Het stikstofnieuws leidde bij Glastuinbouw Nederland tot een (niet openbaar) ledenbericht met als kop 'stikstofaanpak onrealistisch' en bij LTO Nederland tot een openbaar bericht waarin voorzitter Sjaak van der Tak stelling neemt. “De voorstellen van het kabinet betekenen een onrealistische kaalslag. Van het platteland, van de boeren en tuinders, maar ook van de natuur. Ondanks enkele empathische woorden zien we vooral dictaten van bovenaf, tegen de afspraken in het regeerakkoord. Dat gaat niet werken. Het kabinet beroept zich op berekeningen en loopt vast in een juridisch moeras van onwerkbare normen. De verantwoordelijkheid wordt in de schoenen van de provincies geschoven. De impasse die hierdoor ontstaat helpt de natuur bovendien niet. Dat is zo jammer, zeker omdat er breed gedragen, realistische voorstellen door boeren-, natuur- en ondernemersorganisaties zijn gedaan. Met ruimte voor nuance, innovatie en een democratisch proces van onderop. Als dit de route van het kabinet blijft, dan voelen boeren en tuinders weinig hoop.” 

LTO Nederland zegt nu te hopen op 'enig realiteitsbesef' bij provinciebesturen. Zij worden samen met boeren in 'een onmogelijke positie gemanoeuvreerd', aldus de belangenbehartiger van agrarisch Nederland. 

Voorzitter Sjaak van der Tak sprak hier onder andere over bij Buitenhof.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven