Tholen - Op de lastigste markten liggen misschien de grootste kansen voor export. De risico's die een exporteur loopt zijn op verschillende manieren te beperken of af te dekken. Bij export naar een risicoland is niet altijd duidelijk of de verzekeraars daarin meegaan. “En daar dient de exporteur aandacht voor te hebben. Hij wordt niet door zijn verzekeraar verwittigd. Staking en oproer zijn voor goederen in transit over land gedekt. Oorlog voor goederen niet op land en de ‘overgang’ tussen beide begrippen is niet altijd haarscherp”, waarschuwt Jan Robyn van TempSurvey. “Voor de handelaar is het van het allerhoogste belang om strikt op de hoogte te blijven van deze evolutie in onze toch instabiele en onvoorzienbare wereld. Een goede barometer hiervoor is de website van exclusive analysis


Deel van lijst met risico's van landen, bron IHS Market

Het belang voor de exporteur om deze barometer te volgen blijkt onderstaande column waarin Jan Robyn een fictieve case beschrijft van de firma T.Omat bv: 

“De CEO van de firma T.Omat bv exporteert tomaten naar het verre buitenland. Hij focust zich op de staten Rhubarbia en Gingerov. Er is wel een forse antipathie tussen beide landen, de rivier die ze scheidt kleurt bloedrood van voornoemde groenten die op elkaar worden afgevuurd.

Uiteraard vreet dit de economie van beide landen aan, en de lokale dictator besluit de prijzen van het brood fiks te verhogen. De arbeiders in de bedrijven hebben daarover hoogoplopend overleg, en besluiten de straat op te gaan om eens heftig te protesteren. In een aantal andere fabrieken waar ze ook niet vrolijk zijn over het gebeurde, wordt gretig beslist om mee op te stappen. Onderweg tijdens de optocht staat daar net een vrachtwagen van T.Omat stil, en wordt door de stakers in brand gestoken. Nog meer rood. Dhr T. Omat geeft deze averij aan bij zijn assuradeur.

Hij heeft er een transportpolis onderschreven inclusief, oorlog, staking en oproer.

Dit is als oproer te catalogeren omdat het uit een arbeidsgegeven ontspruit en evolueert en nog niet voldoende collectief is om van volksopstand te spreken.

Mocht dit verder ontaarden in een heuse volksopstand zodat het land op een burgeroorlog afstevent, geraken we in de definitie van oorlog. De broodprijzen daar wordt niet echt nog voor gevochten, het wordt collectief. Als dan nog het buurland van de zwakheid gebruik maakt om ongeïnviteerd met zwaar materiaal op bezoek te komen is het heel duidelijk ‘oorlog’.

Staking en oproer zijn voor goederen in transit over land gedekt. Oorlog voor goederen niet op land.

Wij moeten toegeven dat de ‘overgang’ tussen beide begrippen niet altijd haarscherp is.

En wat vinden de assuradeuren hiervan?
- ‘Oorlog?’ – heel spijtig meneer… neen ‘niente vergoeding’.
- ‘Staken en oproer?’ ‘tja, beste heer, wij verzekeren U inderdaad, maar niet als het land onder de ‘elevated risks’ volgens de website van ‘exclusive analysis’ ressorteert – brute pech… inderdaad.

De meeste verzekeringspolissen voorzien zoiets. Als je naar een risicoland gaat, willen de verzekeraars niet meer mee. En daar dient de exporteur aandacht voor te hebben. Hij wordt niet verwittigd, hij moet op de website kijken.

Hoe kan je dat voorzien? In de gewone pers, ach nee, want die kan daar geen officiële kwalificatie aan geven. Waar wel? Op de website van exclusive analysis, en dat staat op de meeste verzekerings-polissen zo aangeduid.

Niemand is beter geïnformeerd dan de assuradeuren, is objectief.

Het is ook mijns inziens dat toch beter is géén export te organiseren naar landen in een ‘elevated’ risicogebied. Per definitie is zo een land niet stabiel, raakt gedesorganiseerd, en betaling kan uitblijven.

Voor de handelaar is het van het allerhoogste belang om strikt op de hoogte te blijven van deze evolutie in onze toch instabiele en onvoorzienbare wereld. Zie je de status stijgen, stop de export. Wees voorzienig. Een oorlog komt er sneller dan de tomaten onderweg zijn. Altijd werk je best met goede partners in een stabiele omgeving.

Alleen een onherroepelijke betaling vooraf met als incoterm af magazijn kan je misschien nog net doen – niet verder.

Er zijn twee soorten exporteurs: eerst zijn er zij die daar nooit ergens bij betrokken zijn – is verstandig.

Er zijn ook de leperds die geen enkel land in verhoogd molest missen, maar dat is dan een ander soort met slinkse technieken waar het hen toch eens zuur opbreekt.

Er is dan ook een tussencategorie, die de goederen met bestemming eerst langs een ander land laten transiteren, omdat het embargo reeds uitgesproken werd. Dit is helemaal dom, want vanaf hun eigen warehouse is er noppes dekking voor goederen die het voorwerp van contrabande uitmaken…

Die tomatenpuree smaakt wel bitter.

Bon, waar staat die website: even de browser gebruiken naar: exclusive analysis global cargo watch list.

Gebruikt U dit ook voor de verplaatsingen van personeel, overwegingen van investeringen etc.. het is een goede barometer van het lokale gebeuren.

Moet je echt rekening meer houden.

Jan Robyn"

Voor meer informatie
Jan Robyn
TempSurvey
T: + 32 497 37 36 60
info@tempsurvey.be 
www.tempsurvey.be