SMK organiseert inspraakronde voor herziening On the way to PlanetProof Plantaardige Producten

Per 1 januari 2023 gelden er nieuwe eisen voor het certificatieschema On the way to PlanetProof Plantaardige Producten. SMK nodigt belanghebbenden uit om een reactie te geven op het concept certificatieschema.

Toelichting wijzigingen certificatieschema
Voor de herziening van het huidige certificatieschema stelt het College van Deskundigen Plantaardig een aantal aanpassingen voor. Enkele belangrijke wijzigingen zijn: 

  • De risicostoffenlijsten worden opnieuw vastgesteld, waarbij wijzigingen in regelgeving en beschikbaarheid van alternatieven zijn geëvalueerd.
  • Emissie vanwege elektriciteitsverbruik wordt toegevoegd aan de emissienorm voor bedekte teelten. 
  • Ook voor open teelten wordt registratie van energieverbruik en berekening van broeikasgasemissies verplicht. Daarmee ontstaat meer inzicht in energieverbruik en kansen voor reductie van broeikasgasemissie.
  • Voor het thema water zijn er nieuwe keuzemaatregelen en een verplicht aantal te behalen punten, afhankelijk van het risico op waterschaarste in een gebied. 
  • Voor open teelten wordt een bedrijfsnatuurplan vereist, waarmee toegewerkt wordt naar het realiseren van 5% areaal voor biodiversiteit op het bedrijf in 2026.  

Inspraakronde
De inspraakronde vindt plaats van 1 t/m 21 oktober. SMK publiceert het concept certificatieschema On the way to PlanetProof Plantaardige Producten op 1 oktober op de website. Tijdens de inspraakronde kunnen belanghebbenden schriftelijk en mondeling reageren op de voorstellen voor herziening.

Schriftelijk reageren
Schriftelijk reageren op de voorgestelde wijzigingen kan van 1 t/m 21 oktober 2022 via het Inspraakformulier.

Fysieke en online bijeenkomsten
Ook organiseert SMK drie bijeenkomsten om mondeling te reageren, bij wijze van openbare hoorzitting.

Nederlandstalige bijeenkomst: dinsdag 18 oktober van 13.00-15.30 uur bij Expo Houten.
Spaanstalige online bijeenkomst: woensdag 19 oktober van 15.00-17.00 uur
Engelstalige online bijeenkomst: donderdag 20 oktober van 15.00-17.00 uur

Via het Aanmeldformulier kan men zich tot dinsdag 11 oktober voor de bijeenkomst aanmelden.

De reacties uit de inspraakronde wegen mee bij het definitief vaststellen van het certificatieschema door het College van Deskundigen Plantaardig in december 2022.

Voor meer informatie
SMK
T: 070-3586900
smk@smk.nl 
www.planetproof.eu


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven