Samenwerking Agrifirm, CZAV en Van Iperen

Pilot Geïntegreerd Gewasbeheer

De land- en tuinbouw is in diverse opzichten flink in beweging. Een krimpend middelenpakket en een toenemende maatschappelijke zorg rondom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen leidt tot de sector brede opdracht om duidelijk minder afhankelijk te worden van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen én om meetbaar de milieu impact van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verlagen. De sleutel daartoe is Integrated Crop Management; een integrale benadering van de teelt, zo meldt Agrifirm.


 
In 2021 zijn Agrifirm, CZAV en Van Iperen gestart met de pilot 'Geïntegreerd Gewasbeheer'. De pilot geeft invulling aan het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030, dat in oktober 2020 door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit centraal werd gesteld. Met de pilot trekken de drie agrarische organisaties samen op om geïntegreerd gewasbeheer oftewel Integrated Crop Management (ICM) op bedrijfsniveau te implementeren.

De doelstelling van de pilot is om via Integrated Crop Management een vermindering van de milieu-impact te realiseren en de biodiversiteit te vergroten. Door het gebruik van het concept 'Geïntegreerd Gewasbeheer' moet een reductie van 50% van de impact van chemische gewasbeschermingsmiddelen haalbaar zijn (uitgedrukt in milieubelastingspunten gemeten volgens de CLM milieumeetlat) met als belangrijke voorwaarde; het behoud van het bedrijfsresultaat. De referentieperiode is 2012-2018.

De pilot voor geïntegreerd gewasbeheer is gestart met twee akkerbouwbedrijven: één op zandgrond in Noordoost-Nederland (Geesburg) en één op kleigrond in Zuidwest-Nederland (Numansdorp). Daarbij wordt gericht op de volgende vier gewassen: tarwe, suikerbieten, zaaiuien en aardappelen. Om de vermindering van 50% te behalen, worden andere rassen gekozen of wordt de bodem op een andere manier bewerkt dan voorheen.

"We willen via de pilot de ICM-aanpak in samenwerking met belangrijke maatschappelijke stakeholders door ontwikkelen en toetsen in de praktijk voor de belangrijkste teelten in Nederland. Zo kan er uiteindelijk een advies over een weerbaar teeltsysteem gegeven worden."

Bron: Agrifirm


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven