KCB kende in 2017 een aanzienlijke toename van de controlewerkzaamheden

Het Kwaliteitscontrolebureau KCB kende in 2017 een aanzienlijke toename van de controlewerkzaamheden ten opzichte van het jaar daarvoor. Veel aandacht gaat uit naar de specifieke exportprogramma's naar landen buiten de Europese Unie, waardoor export naar die landen mogelijk wordt. Voorbeelden zijn de export van peren en paprika's naar China en de export van appelen en peren naar Vietnam. Hierbij is sprake van een intensieve samenwerking tussen het KCB, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de betrokken brancheorganisaties. Door de toename van de controlewerkzaamheden is in 2017 het aantal medewerkers bij het KCB gegroeid. Dat schrijft directeur Martien de Graaf in het jaarverslag van de KCB over 2017.

Personeel
Veel aandacht bij het KCB gaat uit naar het opleiden van nieuwe medewerkers. Het voorgenomen besluit van het Verenigd Koninkrijk om in maart 2019 de Europese Unie te verlaten betekent een grote uitdaging voor het KCB. In het voorjaar van 2018 moet het KCB besluiten of als gevolg van de Brexit extra capaciteit, het gaat hier om enkele tientallen inspecteurs, moet worden aangetrokken. Het besluit hierover zal in nauwe samenspraak met de ministeries van LNV en Economische Zaken en de betrokken sectoren worden genomen.

Traces
De voorbereidingen bij het KCB om te komen tot een gedegen besluit zijn al sinds begin 2017 in volle gang. Hiernaast speelt ook de implementatie van de nieuwe EU-plantgezondheidsverordening en EU-controleverordening. Deze nieuwe regelgeving wordt eind 2019 van kracht. Als gevolg hiervan gaat voor meer te importeren plantaardige producten een certificaatplicht gelden. Nog onduidelijk is of daar dan ook een inspectieplicht bij hoort. Een zorgpunt is de verplichte gebruikmaking van het Europese datasysteem TRACES. De Europese Commissie wil zicht hebben op wat de Europese Unie binnenkomt, waardoor alle zendingen in TRACES moeten worden ingevoerd. Nederland streeft naar koppelingen in ICT-systemen, waardoor data kunnen worden hergebruikt. Het KCB vindt dat een verplicht gebruik van TRACES niet ten koste mag gaan van de snelheid en dynamiek bij de import.

De komende zal voor KCB een geheel nieuw softwaresysteem worden ontwikkeld om het inspectieproces te ondersteunen en alle inspectiegegevens vast te leggen. Momenteel gebruikt het KCB het systeem van de NVWA. Dit systeem is binnen afzienbare termijn niet langer operationeel. Bij het ontwikkeltraject van het nieuwe systeem is de inzet erop gericht de goede dingen te behouden en te focussen op verbetermogelijkheden. Hierbij zijn gebruikersvriendelijkheid en efficiëntie belangrijke criteria. Naar de toekomst toe zal het KCB blijven investeren in een verdere verbetering en professionalisering van de uitvoering, aldus De Graaf.

Bron: KCB


Publicatiedatum :


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© UienNieuws.nl 2018