Landelijke Uiendag Colijnsplaat: 30 augustusOp donderdag 30 augustus wordt u welkom geheten op Agrarisch innovatie en kenniscentrum Rusthoeve voor de Landelijke Uiendag 2012. Het thema van deze dag is “Bepaalt de kostprijs uw teelt?” Na een financieel slecht jaar 2011 worden verschillende handelingen in de uienteelt kritisch onder de loep genomen en bediscussieerd.Op deze dag zal de nieuwe rassenlijst worden gepresenteerd. Alle zaadhuizen zijn aanwezig met verschillende rassen en gerooide uien. Vanzelfsprekend zijn er doorlopend rondleidingen op het veld en worden er demonstraties gehouden.Hierbij komen de volgende thema’s aan bod: Rassenpresentatie, stikstof-invloed opbrengst en kwaliteit, bladversterkers, schimmelbestrijding, onkruidbestrijding, bemestingsmethoden fosfaat i.r.t. opbrengst en kali i.r.t. kwaliteit, proef met 4 verschillende zaaimethoden / machines en extra aandacht voor het verschijnsel “koprot”.Uniek is de demo brandstofbesparing en bodemverdichting. Wat is het effect van het zaaien met brede banden? Ook kunt u deze dag laten meetellen om uw spuitlicentie “teelt” te verlengen.In de centrale tent is de Onion Plaza ingericht met de rassenshow en de “uien-kliniek.” Hier kunt u van 11:00 - 13:00 uur zieke of verdachte planten brengen en een advies vragen van de “uiendokter.” Ook is er de UInfotheek met een verzameling van schriftelijke informatie over de teelt van uien. Een poster met uienziekten kan daar opgehaald worden.Dus kom op 30 augustus van 9:30 - 18:30 uur naar de Uiendag ‘Bepaalt de kostprijs uw teelt?’ te Colijnsplaat en laat u inspireren op het veld én in de tent!

Publicatiedatum :


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© UienNieuws.nl 2018