Abonneren

Vacatures

"Tweetende tuinders"

Top 5 - gisteren

Top 5 - afgelopen week

Top 5 - afgelopen maand

Weer

Afschaffing landbouwregeling BTW per 1-1-2018?

In persberichten die zijn verschenen naar aanleiding van de gepubliceerde Miljoenennota en het Belastingplan 2017 wordt gemeld dat het voornemen bestaat om de BTW-landbouwregeling met ingang van 1-1-2018 af te schaffen. Voor de sector kan dit belangrijke gevolgen hebben en daarom vindt Flynth het belangrijk hier aandacht aan te besteden.

In de Miljoenennota 2017 is op pagina 107 van begroting XIII (Economische Zaken enz.) in een kleine tussenzin vermeld dat de BTW-landbouwregeling zal worden afgeschaft per 1-1-2018. Het is dus niet opgenomen in het Belastingplan zelf maar een beetje weggestopt in de begroting voor het Ministerie van Economische Zaken. Dit stuk is te vinden via deze link.

De motivering die voor de afschaffing wordt gegeven, is de volgende. "Per 1 januari 2018 wordt de BTW-landbouwregeling afgeschaft. Zoals uit het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Agro-, visserij, en voedselketens (TK, 30 991 nr. 25) blijkt draagt deze regeling in mindere mate bij aan de beleidsdoelen van artikel 6 (Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens)."

Weliswaar is deze aanpassing om onduidelijke redenen niet vermeld in het Belastingplan 2017 maar het schijnt hierbij toch om een werkelijk beleidsvoornemen te gaan. ​Zowel het Register Belastingadviseurs alsook de VLB zijn inmiddels bezig uit te zoeken hoe concreet dit voornemen is. Ook de SGP houdt zich hier intussen mee bezig en houdt de vinger aan de pols. Het is belangrijk dat de sector hierover op korte termijn duidelijkheid verkrijgt omdat dit voor de betrokken bedrijven nogal ingrijpende gevolgen kan hebben. Wanneer de afschaffing namelijk pas in het Belastingplan 2018 wordt aangekondigd, heeft de sector slechts een zeer korte termijn om zich hierop voor te bereiden. Immers, er zal het een en ander moeten worden aangepast in de administratieve processen en ook in de advisering ten aanzien van het tijdstip van investeringen/desinvesteringen zal hiermee rekening moeten worden gehouden. De volgende zaken verdienen hierbij aandacht:
  • aanpassing administratie;
  • aanmelding bij belastingdienst;
  • informeren afnemers/leveranciers;
  • berekening gevolgen herzieningsregeling omzetbelasting voor "oude" investeringen;
  • beoordelen tijdstip nieuwe investeringen, d.w.z. vóór of ná 1-1-2018.
Flynth zal ten aanzien van dit onderwerp de vinger aan de pols houden en nader over dit onderwerp berichten wanneer zich nieuwe ontwikkelingen voordoen.

Voor meer informatie:
Flynth adviseurs en accountants
088 – 236 77 77
info@flynth.nl
www.flynth.nl

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven