Abonneren

Vacatures

"Tweetende tuinders"

Top 5 - gisteren

Top 5 - afgelopen week

Top 5 - afgelopen maand

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland weeronline.nl Altijd jouw weer

Teelt

Pilot Akkerbelt voor een gebiedsgerichte aanpak van het GLB

Gezocht: Flevolandse akkerbouwers voor experimenten met vergroeningsmaatregelen

In 2021 zal het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van start gaan. In voorbereiding daarop heeft het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) de opdracht gekregen om…

Javier Villegas, van Koppert España: "Micro-organismen brengen tweede groene revolutie op gang"

"Telers staan machteloos vanwege veto's op traditionele gewasbeschermingsmiddelen"

Het gebruik van natuurlijke micro-organismen voor de biologische controle van bodemziekten leidt tot een ommekeer in een groot deel van de Spaanse landbouw. Het gaat om een ware revolutie die voorgoed de manier van landbouw in grote gebieden in Spanje verandert. Microbiologische producten zijn…

Thema: 'uienteelt in een veranderend klimaat'

29 augustus: Landelijke Uiendag UIKC

Op donderdag 29 augustus vindt de 18e editie van de jaarlijkse Uiendag van het UIKC plaats. Het algemene thema van de dag is ‘uienteelt in een veranderend klimaat’. Deze dag vormt de belangrijkste ontmoetingsplaats van uientelers, zaadkwekers, afnemers, toeleveranciers, mechanisatie-bedrijven en…

Wim Waterman:

"Geholpen door de import hadden we afgelopen seizoen uien en werk ten overvloede"

Tholen - Ieder uienseizoen staat weer op zichzelf, maar het afgelopen seizoen gaat zeker als bijzonder de boeken in. "Maar waar we vooraf bang waren dat we veel te weinig…

Valse meeldauw in uien nog actief

Afgelopen vrijdag bezochten adviseurs van diverse partijen de valse meeldauwproef van Bayer in Oude-Tonge. Het oordeel van alle adviseurs bleek unaniem: Fandango is een ijzersterk middel in uien. Preventief ingezet het sterkst tegen valse meeldauw en daarnaast ook een brede en goede werking tegen de…

pF-curve geeft antwoord

Welk perceel als eerste beregenen?

In de verschroeiende hitte van deze dagen worstelen telers met één belangrijke vraag: welk perceel beregen ik als eerste? En hoeveel water geef ik dan? De pF-curve op het…

Update Hazera uienseizoen 2019

Donderdag 25 juli was een slijtageslag voor de uien

Door de bijzondere start van het seizoen, zien we nu verschillen in de eindresultaten op de velden. Er is zowel zeer vroeg, vroeg, normaal en laat gezaaid dit jaar. Ook de weersomstandigheden kort na het zaaien hebben flinke invloed gehad op het eindresultaat. In vele gevallen viel er een flinke…

Frans Cool, Paul Cool

“Uientelers in paniek door matige handel van plantuien”

Tholen – “Het gaat wat moeizaam in de uiensector. Er is momenteel weinig handel in plantuien waardoor de uientelers in paniek zijn. Men is bevreesd om met de plantuien te blijven zitten, maar gezien de situatie ben ik daar niet zo bang voor. Door de droogte wordt er flink wat minder tonnage dan normaal…

Uireka:

Nieuwe beregeningsfaciliteiten komen dit jaar uitstekend van pas in de oogsttijdstippenproef

De oogsttijdstippenproef is dit jaar voor de derde achtereenvolgende keer aangelegd. Doel van de proef is om te kijken wat de groeipotentie van uien is als ze worden geoogst met 60%, 30-40% en 0-10% groen loof. In het onderzoek worden 9 rassen met verschillende vroegheidscijfers bekeken. Ná de huidige…

Vooral Oost- en Zuid Nederland droog

Zomer van 2019 is niet de zomer van 2018

Voor het tweede jaar op rij maakt Nederland een zomer mee waarin weerrecords sneuvelen. Eind juli was het zelfs zo warm, dat een nieuw meteorologisch begrip opdook: de ‘superhittegolf’. Daarvan is sprake als het minstens vijf dagen op rij 30°C of meer wordt en waarbij het kwik op drie dagen zelfs naar…

Productie loopt binnen 1 jaar met 130.000 ton terug

Seizoensstart voor Duitse zomeruien

De Duitse uienbranche maakt zich op voor de zomeroogst. De actuele oogst kan vanuit de bewaring tot komend voorjaar geleverd worden, verwacht men. De langdurige droogte heeft…

Video: Op zoek naar aaltjes in uien

Nematologen Thomas Hans Been en Misghina Teklu hebben een aantal uien- en grondmonsters geanalyseerd. Hieruit blijkt dat er in de uien van Martin de Meijer aaltjes zitten. In deze video bekijken Wageningen-expert Jean-Marie Michielsen, Martin’s zoon Sten en nematoloog Misghina en Thomas de situatie…

Lenteuienoogst komt op tempo in Ohio

Lente-uientelers in het Midwesten zijn begonnen met de oogst. Het seizoen begon eind juni en men verwacht dat ze doorloopt tot het midden van de herfst. Regen aan het eind van de lente resulteerde in een langzame start met beperkte hoeveelheden tijdens de eerste weken van de oogst. Maar het Midwesten…

Spanje: Uienareaal León bijna verdubbeld dit jaar

Uientelers in de Spaanse provincie León hebben dit jaar een nieuwe variëteit geïntroduceerd. Ook worden er nieuwe markten geopend. Het areaal is bijna verdubbeld in dit…

Uiendag 2019: uientelen in een veranderend klimaat

Het klimaat om kwalitatief goede uien te telen verandert sterk. We hebben te maken met veranderende weersomstandigheden, een klimaat met meer natte én droge extremen. Daarnaast zien we ook een ander 'gewasbeschermingsklimaat' als een sneltrein op ons afkomen. Steeds meer middelen verdwijnen of staan…

Dirk Garos (Restrain) ziet grote vraag naar Ethyleen als kiemremmer in aardappelen

"Wereldwijd is men op zoek naar residuvrije alternatieven voor CIPC"

Tholen - De Europese Commissie heeft de kiemremmer CIPC vanaf 2020 verboden in aardappelen. Veel telers staan daarmee voor een uitdaging. Dirk Garos van Restrain zet zich al dertien jaar in om ethyleen te introduceren in de bewaring om de kiemvorming te stoppen. "We staan nu voor een grote doorbraak.…

Nieuwe uien uit Quebec over twee weken verwacht

Voor enkele uientelers in Quebec begint de oogst al over een paar weken. Terwijl het weer over het algemeen koel en regenachtig was tijdens de lente en aan het begin van de…

China: "Uienoogst lager dan vorig jaar"

Vorig jaar viel door het droge weer de Nederlandse uienteelt lager uit. Nederland is een van 's werelds grootste uienexporteurs, waardoor de structuur van de uienmarkt drastisch veranderde. Als gevolg richtten veel landen zich op andere uien producerende landen om aan hun vraag te voldoen. China was er…

Studentenproef met glyfosaat zette wetenschappers op verkeerde been

'Foutje' studenten oorzaak achter voortdurend debat rondom glyfosaat?

Glyfosaat heeft veel minder invloed op voedingsstoffen in gewassen dan jarenlang is gedacht. Een kleinschalige studentenproef is de vermoedelijke oorzaak van misvattingen over…

Turkije: vraag naar rode uien uit EU en Midden-Oosten

In het Turkse Erdek worden rode uien geteeld die vorig jaar een geografische indicatie ontvingen van het Turkish Patent Institute. Telers telen rode uien in vijf regio's in de streek. Terwijl de oogst draait, zijn rode uien in trek in Europa en het Midden-Oosten. De regio Ballipinar teelt ongeveer 1.500…

India: introductie knoflook- en uienrassen met hoge opbrengst

Indiase wetenschappers van de National Horticulture Research and Development Foundation (NHRDF) hebben twee rassen met een hoge opbrengst ontwikkeld, voor zowel uien als…

Kijk uit voor trips in uien

Trips voelt zich opperbest bij warm en droog weer. Het aantal trips in het gewas kan dan explosief stijgen. "Houd het goed in de gaten", zegt Johan Leenders, specialist biologische akkerbouw. "We…

Bassin van 3.000 kub, beregeningsboom met roterende nozzels

UIKC investeert in beregening voor uienproeven

Tholen - Met de droge zomer van afgelopen jaar in het achterhoofd, heeft UIKC geinvesteerd in beregening op het uienproefveld. "Afgelopen najaar hebben we een beregeningsboom met roterende nozzels en haspels aangeschaft. Daarnaast hebben we een bassin van 3.000 kuub laten graven, dat wordt gevuld met…

Kroatië: slechte lente en milde winter uitdaging voor winteruienseizoen

De winteruienteelt 2018/19 loopt eindelijk op z'n einde. Kroatië heeft een areaal van 100 ha voor winteruien. Er is 60 ha voor hybriden en stuifbekruisingsrassen. Een Kroatische handelaar beweert dat het seizoen eindelijk goed begint te worden na enkele uitdagende perioden. Arian Shala van…

Verschillen geprimed en ongeprimed uienzaad

Na het koude begin van dit teeltseizoen is nu het verschil tussen de uien uit geprimed en ongeprimed zaad goed te zien. De uien uit geprimed zaad hebben duidelijk een snellere start en beginontwikkeling laten zien. Ook is de stand van het gewas gelijkmatiger, waardoor er meer uniformiteit is. Een…

Italië: lage opbrengst rode uien

De oogst van rode uien uit Acquaviva delle Fonti is op 1 juli van start gegaan. Het mag dan tot het nichesegment behoren, maar In Italië wint het aan populariteit. Volgens Vito Abrusci zal de oogst nog enkele weken doorgaan. Vito Abrusci De uien hebben verschillende maten omdat het weer in mei niet al te best was. De…

Toepassing van Flipper in de teelt van prei en uien

Trips in de teelt van prei en uien zit voornamelijk verscholen in de schacht. Door de verscholen levenswijze is trips zeer moeilijk te raken. Om deze plaag te kunnen bestrijden met middelen die niet-systemisch zijn en uitsluitend afhankelijk zijn van contactwerking, is de spuittechniek en het raken…

Franse uientelers van Ferme des Arches gaan voor milieucertificaat

Sinds meerdere jaren is la Ferme des Arches bezig om respect voor hun producten en de omgeving zichtbaar te maken. Hun overtuigingen en ecologische ambities bevestigen zich nu door hun telers mee te nemen in het proces van HVE-certificering (Haute Valeur Environment), een Frans milieucertificaat binnen…

Val'Prim start nieuwe uienoogst in de Loire-vallei

Val'Prim is altijd voorzichtig omgesprongen met het grondgebied dat zij gebruiken. 40% van de uien wordt in de Loire-vallei geteeld. De uien zijn afgelopen februari geplant en gezaaid en kunnen nu worden geoogst. Van eind juni tot eind augustus wordt meer dan 3000 ton aan uien geoogst in de regio die…

Uireka:

"Proeftechnisch was 2018 een ‘slecht’ koprotjaar"

Het tweede onderzoeksjaar met koprotproeven zit er na het bewaarseizoen 2018-2019 op. Waren in 2017 de omstandigheden voor koprot vaak nog gunstig, in 2018 was dit beslist niet het geval. De grootste uitdaging afgelopen teeltseizoen was de uien aan de groei te houden door te beregenen. In de proef werd…

Telling van de uien na 6 weken

Heeft herstel uien doorgezet na hagelbuien?

Begin mei verstuurd De Groot en Slot een nieuwsbericht over herstel uien na hagelschade. Maar hoe staan de uien er nu bij? In een perceel zijn wekelijks de uien geteld. Er is op drie plekken verspreid over het perceel een meter geteld. Hieronder de tellingen direct na de hagel tot en met 6 weken daarna.…

CBS: Areaal zaaiuien naar recordomvang

De teelt van uien en aardappelen is in 2019 toegenomen. Het uienareaal is vergeleken met een jaar eerder met bijna 7 procent gegroeid. Het areaal aardappelen werd in een jaar tijd met ruim 2 procent uitgebreid. Dit blijkt uit de voorlopige uitkomsten van de Landbouwtelling 2019 van het CBS. Volgens de…

"Kosten advies en product apart in rekening brengen voor gelijk speelveld adviessector"

PBL Tussenrapportage geïntegreerde gewasbescherming: meer stimulering en alternatieven nodig

De sector is op de goede weg als het om de verduurzaming van gewasbescherming gaat, maar er is tegelijkertijd nog een hoop werk te verzetten. Dat laatste blijkt uit een…

Goed Spaans knoflookseizoen verwacht

Er wordt een goed knoflookseizoen verwacht voor het Spaanse Albacete. De provincie beschikt dit jaar over een areaal van 9.500 hectare en is leidend in de knoflookteelt in…

Boer&Bunder maakt de gewaspercelen van 2019 visueel

Boer&Bunder is sinds 25 juni 2019 weer helemaal up-to-date. De oude gewasperceelslaag van 2018 is vervangen door de nieuwe gewasperceelslaag van 2019. De nieuwe gewasperceelslaag wordt ieder jaar door RVO.nl beschikbaar gesteld na het afronden van de meitelling. Behalve de nieuwe gewasperceelslaag…

Rabobank: ‘Kringlooplandbouw in akkerbouw vraagt investeren in kennis’

Kringlooplandbouw biedt akkerbouwers de mogelijkheid zich voor te bereiden op toekomstbestendige akkerbouw. De focus ligt onder meer op het efficiënt omgaan met grondstoffen.…

Markt Rapport Oostenrijk wk 26/2019:

'Aardappelen hebben regen nodig, oogst winteruien volledig van start'

Laag aanbod blijft een beslissende factor op de Neder-Oostenrijkse vroege aardappelmarkt spelen. De regen waar iedereen op hoopte viel alleen in het weekend en in veel…

De nieuwe knoflookoogst in Franse Lomagne is begonnen

In Lomagne is de oogst van 2019 nu officieel begonnen. De eerste percelen witte BGA knoflook uit Lomagne zijn op woensdag 19 juni geoogst in de brandende zon. Als het weer het toelaat, zal de oogst zich over 14 dagen verspreiden. Het doel is om zo snel mogelijk te oogsten om daarna de droogfase te kunnen…

Wetgeving: intrekking goedkeuring chloorprofam

De Europese Commissie heeft beslist om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, die de werkzame stof chloorprofam bevatten, vanaf ten laatste 8 januari 2020 niet meer toe te…

Uireka:

Link met rassenlijst onderscheidend bij onderzoek ‘effect stikstof op kwaliteit’

Afgelopen twee jaar is in Uireka-verband onderzoek uitgevoerd naar het effect van stikstof op de kwaliteit van 10 verschillende rassen zaaiuien. Het onderzoek is aangelegd met twee stikstoftrappen, een hoge en een lage. Uit de resultaten tot op heden kan geconcludeerd worden dat er geen betrouwbare…

Uireka:

"Uienvliegonderzoek kan warmte ‘goed gebruiken"

Nieuw in 2019 in Uireka-verband is onderzoek naar de uienvlieg. Door het wegvallen van de zaadcoating met Mundial (die in 2019 opgebruikt mocht worden) ontstaat voor de jaren daarna mogelijk een aanzienlijk probleem bij het beheersen van de uienvlieg. In samenspraak met de deelnemers is een lijst…

"De eerste nieuwe oogst uien uit Nederland en Duitsland zullen binnenkort binnenkomen"

Aardappelen en uien worden tot in de vroege zomer traditioneel uit buitenlandse teeltgebieden in de Middellandse Zeeregio afgenomen. Rond deze tijd van het jaar komen echter succesvol de eerste lokale producten weer in de Duitse handel: vroege aardappelen uit Duitse teelt zijn reeds volop verkrijgbaar en…

MagGrow op bezoek bij Maatschap Schuiling

Maatschap Schuiling uit Minnertsga was de eerste agrarische onderneming die het MagGrow systeem aanschafte. "Nu 3 jaar later, reden voor taart." "Drie jaar geleden werd er door de Maatschap Schuiling geïnvesteerd in een nieuwe spuitmachine met daarop het MagGrow systeem. Inmiddels is MagGrow al wat…

Winterzaaiuien Peter en Tejon de Regt uit Dronten gerooid

Akkerbouwers Peter en Tejon de Regt zetten voor het eerst in op winterzaaiuien. Het blijkt een schot in de roos. Na een goed groeiseizoen werden deze week vier hectare van het ras Keep Well F1 gerooid, stuk voor stuk mooi op maat en van goede kwaliteit. De oogst wordt af land geleverd aan Waterman…

EU verbiedt chloorprofam in aardappelen en uien

Een beslissing van de Europese Commissie heeft aangetoond dat vanaf 1 januari 2020 de kiemremmer en herbicide chloorprofam niet langer is toegestaan. De European Potato…

Proefboerderij Rusthoeve

Drukte op Open Dag Rusthoeve ondanks onweer en regen

Tholen - Op woensdag 19 juni was het weer tijd voor de jaarlijkse Open Dag bij proefboerderij de Rusthoeve in het Zeeuwse Colijnsplaat. Ondanks het regenachtige weer die middag was het er gezellig druk en de sfeer ontspannen. “We begonnen de dag weliswaar met onweersbuien, maar de opkomst was groter dan…

Omslag naar duurzame en sterke teelt definitief ingezet

De omslag naar kringloopteelt krijgt een forse impuls. Om belemmeringen weg te nemen die innovaties in de weg staan, krijgen kringlooptelers experimenteergebieden toegewezen.…

Demonstratiemiddag Smilde: maatregelen voor verminderen emissie vanaf perceel én erf

Het verminderen van emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het perceel én het erf. Dat stond centraal tijdens de demonstratie afgelopen vrijdag bij Eleveld Smilde BV, in Smilde. Ruim 50 bollentelers, akkerbouwers, adviseurs en medewerkers van provincie en waterschappen kwamen op de dag af. De dag…

“Blij met bereidheid tot samenwerken aan duurzamere teeltmethoden akkerbouw”

Er is veel bereidheid tot samenwerken aan duurzame teeltmethoden in de akkerbouw. Dat bleek bij het symposium ‘Op z’n vitale akker’ in Lelystad, op 17 juni. “De lat ligt hoog…

Korte video van Gills Onions/Rio Farms over oogst rode uien in Bakersfield

Een kort clip van de uienoogst in het Californische Bakersfield. Deze Rio Farm rood uien zijn prachtig en het is de moeite waard de film te bekijken.

Artikel in De Groene Amsterdammer

"Datagedreven telen maakt telers afhankelijker van grote bedrijven"

Gerobotiseerde, datagedreven teelt zal het produceren van voedsel diervriendelijk, duurzamer en efficiënter maken, met behoud van de winstmarges voor boeren en telers en lage…

PBL: 'Geïntegreerde gewasbescherming nog niet in zicht'

Hoewel op verschillende terreinen vooruitgang is geboekt, zijn de doelen van het nationale gewasbeschermingsbeleid voor waterkwaliteit, biodiversiteit en arbeidsveiligheid nog…

Chinese uienexport groeit en prijs stijgt

Chinese uien kwamen in april op de markt. De meeste teeltgebieden zijn nu zo ongeveer aan het oogsten. De uienprijs ligt in de supermarkt op € 0,25 / 450 gram. De prijs…

Hoge prijzen, lage oogst... geen grote winst voor telers momenteel

Een seizoen nadat ze uien langs de weg gooiden in december om te protesteren tegen dalende prijzen, hopen telers winst te halen uit hun zomergewas. Ze vrezen dat de huidige…

Warme lucht voldoet voor ontsmetting plantuien

Naktuinbouw erkent het toedienen van warme lucht als officiële maatregel om plantuien en plantgoed voor sjalotten en knoflook te behandelen tegen valse meeldauw. DLV Advies…

Zeeuwse uienoogst gestart

Dinsdag 11 juni is de uienoogst weer begonnen in Zeeland, zo meldt Marcel Goud van Goud Biervliet. De eerste percelen Troy werden geoogst voor de firma JJK uit Kruiningen. "De kwaliteit ziet er goed uit. Het is nog vroeg in het seizoen maar er is vraag naar nieuwe uien en daardoor zijn we toch begonnen met oogsten." Voor meer…

Johan Kant, Kalisa Trading

“We mogen voor uien, aardappelen en wortelen dit jaar een topoogst verwachten”

Tholen – “Als gevolg van de hoge prijzen hebben we dit jaar erg weinig uien naar ons Afrikaans cliënteel gestuurd. De aankoopprijs was erg hoog en dan zijn de winstmarges veel te klein, daarom hebben we dit jaar de vinger eraf gehouden”, vertelt Johan Kant van Kalisa Trading. De handelaar verwacht dat de…

Onderzoek Cornell University:

VS: Virus helpt uientrips langer te leven en meer schade aan te richten

Uien zijn gevoelig voor een virus dat bekend staat als het irisgeelvlekvirus (IYSV), dat ze oplopen via insecten die uientrips genoemd worden. IYSV veroorzaakt necrose in de weefsels van de uienplant en leidt elk jaar tot een verlies van miljoenen euro's. Trips kunnen als larve het virus via…

Uitnodiging Velddemonstratie: ‘Mogelijkheden schoffelen en wiedeggen in zaaiui’

SPNA en Delphy organiseren in opdracht van de provincie Groningen een viertal regionale velddemonstraties in Noord-Nederland. Doel van de demo’s is om ondernemers in hun eigen regio kennis te laten maken met de mogelijkheden van mechanische onkruidbestrijding, innovaties op dit gebied te laten zien en…

Explosie N en S mineralisatie

Warmte en neerslag zorgen deze dagen voor een explosie aan plantbeschikbare stikstof (N-min) en zwavel (S-min) in de bodem. Het bodemleven wordt actief, met veel mineralisatie als gevolg. Een…

Controleer het gewas en grijp tijdig in om populatieopbouw te voorkomen

Adulten en larven van trips gesignaleerd in zaaiuien

Op dit moment worden er op diverse percelen trips gevonden in zaaiuien, meldt Bayer Crop Science. Naast adulten worden er ook de eerste larven gevonden in het hart van de plant. De meeste zaaiuien hebben momenteel 3 tot 5 pijpjes, afhankelijk van het zaaitijdstip. Sommige percelen staan wat onregelmatig…

Onderzoek alternatieven Mundial zaadcoating staat symbool voor meerwaarde Uireka

Vanaf 2020 is de toepassing van Mundial als zaadcoating in uien tegen de uienvlieg niet meer toegelaten. Dit heeft grote gevolgen voor de sector. Doordat de gehele keten al participeert binnen Uireka, kon vorig jaar, toen dit nieuws bekend werd, kort door de bocht een werkgroep worden geformeerd voor het…

Italië: uienoogst gehinderd door regen

De regen van de afgelopen weken heeft grote invloed gehad op de uienoogst. Het is jammer, want de voorwaarden voor een goede verkoopbare productie waren er: zowel de prijzen als opbrengsten waren hoog. Helaas speelde het weer de telers parten. Sonic ras "De markt vraagt uien en de prijzen schommelen…

Hoe staan de uien in Noord-Nederland?

In sommige gebieden van het Noorden is men zeer vroeg gestart met het zaaien van de uien, omdat de grond er mooi bij lag. "We hebben het specifiek over het gebied het Oldambt. Februari en maart kende nog redelijk goede etmaal temperaturen. Nadat hier en daar wat plensbuien vielen, gevolgd door droogte,…

Zuid-Afrika: knoflookteelt is een gouden kans

Volgens Jacques Terblanche van Graceland Garlic Seed moet met veel rekening gehouden worden als je knoflook plant. Hoewel het gewas succesvol in veel typen grond en bijna elk…

Update DTG-lijst gepubliceerd

Babyleaves én veredeling en zaadteelt toegevoegd als gewasgroep DTG-lijst

De gewasnamen en gewasgroepen die op het wettelijk gebruiksvoorschrift (WG) gebruikt worden, zijn vastgelegd in de Definitielijst Toepassingsgebieden Gewasbeschermingsmiddelen…

Proefproject voor opvang en berging van zoet water bij bio-boer in Kruiningen

De gemeente Reimerswaal, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waterschap Scheldestromen en de provincie Zeeland ondersteunen gezamenlijk een proefproject in Kruiningen naar de opvang van drainagewater uit een landbouwperceel van 25 hectare en de infiltratie van dit water in de ondergrond. Het…

Johan Aarnoudse, teamleider akkerbouw regio Zuidwest-Nederland

‘Uireka is kennisverrijkend en -verdiepend’

Mei 2019: in de maand waarin de laatste uien in de bewaring recordprijzen aantikken en de nieuwe uien op sommige plaatsen best een beetje water kunnen gebruiken, zet de redactie deze keer toeleverancier en groeispecialist Van Iperen uit Westmaas in de spotlights als Uireka-partner. Johan Aarnoudse,…

Uireka:

"Nutriëntenkennis kan een boost gebruiken"

In het bemestingsonderzoek is tot nu toe voornamelijk gekeken naar het effect van de nutriëntenvoorziening op de marktbare opbrengst van zaaiuien. Over het effect van nutriënten op de ziekteweerbaarheid en de (bewaar)kwaliteit is nog weinig bekend. Het huidige Uireka onderzoekproject moet daar meer…


© UienNieuws.nl 2019

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven