Teelt

Uireka:

"Eerste bespuiting cruciaal bij beheersing trips"

Voor het Uireka onderdeel ‘integrale insectenbeheersing’ zijn er verspreid over Nederland drie trips proeven uitgevoerd, namelijk in Wieringerwerf, Tollebeek en Colijnsplaat (Rusthoeve). Gedurende het teeltseizoen was er landelijk een tripsdruk die weliswaar minder extreem was dan in 2019, maar waar nog…

Oogstraming CBS

Bruto opbrengst zaaiuien met 1,4% gedaald, consumptieaardappelen blijft gelijk

Volgens de voorlopige oogstraming ligt de bruto-opbrengst van zaaiuien in 2020 naar verwachting ruim een procent lager dan in 2019. De bruto-opbrengst consumptieaardappelen is naar verwachting vrijwel gelijk gebleven. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het CBS. In juni publiceerde het CBS cijfers over…

VPRO

Hoe proeft een plant zout?

Moleculair plantenfysioloog Christa Testerink doet onderzoek naar hoe planten zich ontwikkelen onder moeilijke omstandigheden zoals het wereldwijde probleem van bodemverzilting. Zout is giftig voor de meeste planten en dat kan de voedselvoorziening in gevaar brengen. Maar hoe nemen planten zout waar en kunnen ze (een beetje)…

Brede weersverzekering meer in trek

De brede weersverzekering bestaat tien jaar. Gaat een groot deel van de oogst verloren door droogte, hagel, vorst of wateroverlast, dan ontvangen telers een schadevergoeding.…

Met stip op 1: biologische en laag-risico-middelen moeten beschikbaar komen voor teler

Op 2 november vindt een Algemeen Overleg Gewas-beschermingsmiddelen plaats. Daarin gaat het over het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030. Er is een aantal…

WUR:

"Teeltbedrijven hebben steeds meer bronnen van inkomsten"

Steeds meer agrarische bedrijven halen hun inkomen uit andere dan pure landbouwactiviteiten. Slechts een derde van de Nederlandse agrarische bedrijven legt zich toe op de…

Uireka enquête: Wegval kiemplanten kende meerdere oorzaken

Toen in het voorjaar van 2020 bleek dat sommige uienpercelen veel last hadden van wegval van kiemende en net opgekomen planten, besloot de stuurgroep van Uireka een enquête te…

Luc Remijn:

“Eerder beginnen en vaker kleine beetjes water geven”

Voorafgaand aan de Uiendagen in Colijnsplaat heeft de Uireka onderzoeksgroep Irrigatie zich tijdens een rondgang langs haar proeven op de Rusthoeve laten bijpraten door projectleider Luc Remijn. Remijn: “Een van de opvallende dingen die we dit seizoen hebben gezien, is dat we eerder moeten beginnen met…

"Vergister en groencompost beste alternatief voor reststromen fusarium in uien"

Met de huidige fusariumproblemen in de bewaring komt ook weer de discussie op gang wat er het best gedaan kan worden met reststromen van aangetaste uien. Recent…

David Archer, Condifresh:

Franse uien, knoflook en sjalotten met het Fair Trade-label

Voor Condifresh staat 2020 in het teken van twee geweldige innovaties. Vanaf deze week wordt een reeks Franse specerijen met het label Agri Ethique France commercieel gelanceerd. "Eerlijke handel betreft niet alleen die op het zuidelijk halfrond, maar ook die op noordelijk halfrond. Condichef zet zich…

Planten Troy en VO-veldjes

Afgelopen zaterdag was men gestart met het planten van de overwinteringsplantuien. In Zeeland en Noord-Brabant werden op verschillende plaatsen Troy en Electric aan de grond toevertrouwd, terwijl op andere locaties de laatste percelen (zaai)uien nog naar binnen moesten worden gereden. Het planten ging onder goede omstandigheden,…

Perceel van 500 m2 grond nabij Sloten (FR) in online veiling

In opdracht van de curator wordt een perceel grond gelegen nabij de Jerdensdijk te Sloten (Friesland) online geveild op het platform van BOG Auctions. Het betreft een perceel…

Minister van Landbouw Abdur Razzak:

"We moeten in Bangladesh zelfvoorzienend worden in uien"

In het kader van de aanhoudende uiencrisis in Bangladesh heeft de minister van Landbouw, Abdur Razzak, verklaard dat hij onderzoekers, wetenschappers en ambtenaren opdracht…

Inzet van de roofwants ‘Orius laevigatus’ moet tripspopulatie onder controle houden

In de loop der jaren is schade aan uien, veroorzaakt door trips, een serieus probleem geworden. Niet alleen uien ondervinden hinder van de beestjes, ze vormen ook een probleem in de teelt van andere ui-achtigen als sjalotten en in prei. Mits op tijd ingegrepen wordt, is de trips goed te bestrijden met chemische…

Uienoogst 2020: "naast het zaaien ook de oogst een uitdaging"

"Na een voorjaar dat uientelers ertoe dwong lastige keuzes te maken met betrekking tot zaaien, is ook naar het oogstmoment toe gebleken dat de natuur zich niet altijd laat voorspellen", aldus De Groot en Slot.  Half september is er in twee weken tijd in heel het land veel werk verzet. De uien konden na het rooien…

Frans Cool, Paul Cool

“Opbrengst uien dit seizoen bijna de helft lager dan in normaal jaar"

Tholen –  “Het rooiseizoen van de wortelen is weer aangebroken, maar het natte weer bemoeilijkt het rooien. Voor wortelen zelf komt de regen wel gelegen. De meeste wortelen zijn…

"Gerobotiseerde onkruidbestrijding steeds meer praktijkrijp"

Op de Schoon Water voor Brabant demodag robotisering maakte ruim 100 bezoekers afgelopen vrijdag kennis met autonome, camera- en gps-gestuurde machines. Ook was er aandacht voor lastig te bestrijden onkruiden. Delphy gaf de bezoekers in groepjes van 5 per tijdslot een rondleiding langs de machines op…

Daniel Voll, Vau-Ge Voll GmbH

"Ondanks corona was het soms zelfs bijna een beetje saai uienseizoen "

De Duitse uienoogst is zo goed als binnengehaald - in het zuidwesten van Duitsland is de oogst reeds afgesloten, in het noorden en oosten staat nog circa 25% op de akkers. Alles bij elkaar en ondanks alles was het een relatief ontspannen jaar. "Soms was het zelfs bijna een beetje saai", lacht Daniel Voll…

De uienoogst is gered maar het gebied van de zoete ui uit de Cevennen is verwoest

De zoete uienoogst uit de Cevennen was goed, het afzetseizoen kende een goede start en men was optimistisch. Dit optimisme werd echter een stuk minder op 19 september 2020, een datum die de telers nog lang zal bijblijven. Kolkend water stroomde over hun velden in de hoge vallei van Hérault na een korte…

Rinus van den Berge, Delta Seeds Holland

“De beperkingen die op ons afkomen kunnen we gezamenlijk ondervangen”

Delta Seeds Holland is één van de vele bedrijven die jaarlijks bijdraagt aan het samenstellen van de Uireka Rassenlijst. Een van de drijvende krachten achter dit relatief jonge bedrijf is ‘oude rot in de uiensector’ Rinus van den Berge. Zijn bijdrage als partner-in-beeld voor de Uireka nieuwsbrief levert…

VTA: Opbrengst uien dit jaar zeer wisselvallig

Net als voorgaande jaren heeft VTA onder haar leden in september een proefrooiing laten uitvoeren voor de uien. De gemiddelde opbrengst bij de deelnemers is vastgesteld op 59,2 ton per hectare. In 2019 was dit 59,6 ton per ha. Hiermee is de opbrengst per hectare tot op heden ruim 1% lager dan het vorig…

David Archer, Groupe Condifresh:

“Met de komst van het HEV-label voor onze uien is het aantal milieuvriendelijk telen-labels weer gegroeid”

September 2020 zal voor Groupe Condifresh de boeken in gaan als een keerpunt, omdat het bedrijf toen het HEV-niveau 3-certificaat heeft weten te behalen voor de eigen uienteelt op de percelen in Gâtinais. “Het verkrijgen van dit label is geheel in lijn met onze inzet voor de agro-ecologie en ons streven…

Bangladesh hoopvol over nieuw uienras Bari-5

Bangladesh probeert de stijgende uienprijzen als gevolg van het Indiase exportverbod onder controle te krijgen. Net op dit moment wordt teler Shahinur Rahman verrast door een…

Goede kwaliteit Oekraïense uien verwacht

Eén van de belangrijkste gewassen van het seizoen 2020/21 in Oekraïne is ongetwijfeld de ui. De uienprijzen bereikten in de tweede helft van het seizoen twee jaar op rij een…

Antwoord 'effect nutriëntenvoorziening op ziekteweerbaarheid' vraagt extra onderzoekinspanning

De bemestingsadviezen voor zaaiui zijn afgestemd op het maximaliseren van de marktbare opbrengst, meldt Uireka. Over het effect van de nutriëntenvoorziening op de…

Pella Brinkman, werkgroep stengelaaltjes

"Alle meldingen over percelen met stengelaaltjes zijn nog steeds welkom"

De onderzoeksgroep stengelaaltjes is momenteel nog druk bezig met het verzamelen van populaties stengelaaltjes. Daarbij maakt de groep dankbaar gebruik van de meldingen die ze…

Telers in Pacific Northwest kunnen problemen krijgen met drogen van uien vanwege natuurbranden

“Het voelt alsof je met je gezicht boven een kampvuur hangt." Dit is de situatie waaronder telers in de regio Pacific Northwest, in de VS, momenteel moeten werken vanwege de rookdeeltjes van de natuurbranden in de staten Californië, Washington en Oregon die hun richting in drijven.  "Vorige week was de rook…

Tadeusz Wejkszo

Uienteelt wordt verplicht in Bhutan

Het ministerie van Landbouw van Bhutan heeft verschillende districten gevraagd om uien en tomaten te telen om het tekort in het land na het exportverbod van India aan te…

UvA

Patent voor 'moleculaire verwarmers' kan groeiseizoen verlengen

Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam hebben een nieuwe klasse van moleculen ontwikkeld die de temperatuur van planten kunnen verhogen. Toepassing van zulke 'moleculaire verwarmers' maakt het mogelijk om gewassen bij lagere omgevingstemperaturen te laten groeien. Dit kan het groeiseizoen…

Marktrapport Oostenrijk KW 39:

"Aardappelen zijn er in overvloed in Oostenrijk, uienoogst valt mager uit"

De Oostenrijkse markt voor tafelaardappelen is nauwelijks veranderd ten opzichte van de voorgaande week. De hoofdoogst vordert snel en het beschikbare aanbod is navenant groot. De opbrengst van de belangrijkste rassen varieert sterk van regio tot regio, van bovengemiddelde resultaten in Opper-Oostenrijk…

Is waterschaarste binnenkort verleden tijd?

Irrigatie vanuit grondwater maakt hergebruik behandeld rioolwater mogelijk

Nederlandse zomers worden steeds droger en er is steeds vaker sprake van waterschaarste. Onderzoekers van onder meer het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica van de UvA keken hoe gezuiverd rioolwater in de landbouw kan worden hergebruikt door irrigatie vanuit het grondwater. De focus lag…

Stephen Hedderly, Bedfordshire Growers (VK):

"Ondanks regen, hitte en droogte is de kwaliteit van Britse uien gelukkig goed"

"2020 wordt een van de meer uitdagende groeiseizoenen voor onze uien met een van de natste winters, gevolgd door een zeer warm en droog voorjaar," zegt uienteler Stephen…

Overzicht wereldmarkt uien

Midden september stelde India een exportverbod in voor haar uien wat gelijk zorgde voor meer vraag naar Hollandse, Spaanse, Egyptische, Turkse en Chinese uien in Azië en het Midden-Oosten. Vooral voor Nederland komt dit goed uit omdat dit een overaanbod aan rode uien kan voorkomen dit jaar. Verder wordt de nieuwe oogst in…

Kees Jacobs (Syngenta) over nieuwe uienrassen op korte en lange termijn:

"Binnen drie jaar introduceren we een geel en rood uienras met resistentie tegen valse meeldauw"

Tholen - Waar het de laatste jaren relatief rustig is met de introductie van nieuwe zaaiuienrassen, introduceerde Syngenta vorig jaar de Promotion en staat voor volgend jaar het ras Nation klaar voor introductie. "Deze rassen hebben we dus al op korte termijn beschikbaar, maar ook voor de wat langere…

Peri & Sons Farms en Onions 52, VS

Oogst van traanloze zoete Sunions voltooid

Sunions, de traanloze en zoete uien, zijn geoogst door de Amerikaanse telers van Peri & Sons Farms en Onions 52. Nu het oogststadium is voltooid, zullen de Sunions een droogproces ondergaan tot ze hun topsmaak hebben bereikt, die wordt verkregen door middel van een drievoudig testproces. "Het duurde meer…

Inagro

Beernemse landbouwers slaan koolstof op in de bodem in de strijd tegen de klimaatopwarming

De hele wereld is op zoek naar nieuwe manieren om koolstof te binden -en zo klimaatopwarming tegen te gaan- maar vergeet daarbij vaak de kracht van lokale landbouwbodems. Carbon Farming of koolstofbewuste landbouw bevordert een manier van landbouw die koolstof bindt in landbouwbodems om…

Kerstin Meinicke (Heide-Zwiebel AG) over het actuele uienseizoen

"Hitte leidt tot een normale oogst en minder extra grote uien"

De uienoogst op de Duitse Lüneburger Heide komt nu langzaam op gang. Maar de aanhoudende droogte en hoge temperaturen in het Noord-Duitse teeltgebied maken het de uientelers dit jaar moeilijk, bevestigt Kerstin Meinicke (rechts), directeur van de afzetorganisatie Heide-Zwiebel AG. "We rekenen op basis…

Evaluatie proef biostimulant ‘BeneSTIM Recovery’

"Biostimulant beschermt zaaiuien tijdens droge periode"

Samen met de agronomen Gert Gerrits van Gerrits Gassel en Geert Jilissen van Jilissen Agri observeerde het bedrijf Benefert BV de zaaiuien op het proefveld met biostimulant ‘BeneSTIM Recovery’. De toepassingen van BeneSTIM Recovery werden gecombineerd met de andere gewasbeschermingsmiddelen. Het doel was…

Wetenschappers in GGO-debat: “Oorsprong mutaties is niet te achterhalen"

Er is te vroeg gejuicht over het detecteren van genetische modificatie in planten. Dat concluderen onderzoekers in reactie op Amerikaanse onderzoek waarmee o.a. Greenpeace aan…

Dalende consumentenbestedingen grotere kopzorg voor telers dan corona

Hoewel de agrarische sector dit jaar met een geschatte productiekrimp van 3% de gevolgen van de coronacrisis aan den lijve ondervindt, zijn boeren bezorgder over de onzekerheid rondom het stikstofbeleid. Zo willen vooral veehouders overstappen naar een nieuw verdienmodel, want in Nederland zijn de…

Broere Beregening:

"Uitstekende resultaten met druppelirrigatie in uien"

In samenwerking met uienverwerker Monie uit Nieuwdorp en loonbedrijf Knuit heeft Broere Beregening dit seizoen een druppelirrigatie proefveld in uien aangelegd. Het betrof een perceel aan de Oudelandse weg te Heinkenszand. In dit veld is een vak gemaakt van 2 ha waarin driptapes voor irrigatie zijn…

Bepalen van oogstmoment bij uien

De Hazera gewasspecialist Menno van der Vlies geeft advies over het bepalen van het juiste rooimoment in uien en waar de teler op moet letten. Het optimale tijdstip van rooien is als het loof voor ongeveer 50% dood is. "U moet de hals tussen duim en wijsvinger kunnen platdrukken. Als het rooien eerder plaatsvindt, kost het meer…

Nieuwe rassenlijst zaaiuien 2021 gepresenteerd

Veel is anders dit jaar op de Uiendagen (3 en 4 september) in Colijnsplaat vanwege de corona-maatregelen, maar één ding is in ieder geval gelukkig hetzelfde gebleven: de…

Piet van Liere (FlevoTrade Dronten):

"Het totale exportvolume aan uien zou dit jaar nog weleens flink tegen kunnen vallen"

Tholen - "Mijn vader zei altijd: Het uienboek dat schrijf je elke dag opnieuw. Geen dag is hetzelfde. En veel dingen lopen anders dan dat je vooraf zou denken. Dit jaar is daar ook weer geen uitzondering op", vertelt Piet van Liere van Flevotrade Dronten. Hij maakt in dit interview de seizoensbalans op…

Landelijke Uiendagen: Intiemer, maar op gepaste afstand

Tholen - Voor veel mensen in de uiensector staat de Landelijke Uiendag op de laatste donderdag van augustus al vroeg aangevinkt in de agenda. Dit jaar is door Corona alles anders, maar de organisatie besloot niet bij de pakken neer te gaan zetten en op donderdag 3 en vrijdag 4 september een tweetal…

Zoete Toekomst Texel officieel van start

Met een feestelijke bijeenkomst en het trekken van de eerste drain is afgelopen vrijdag het project ‘Zoete Toekomst Texel’ officieel gestart. De partners van 'Zoete Toekomst Texel' en diverse media waren op één van de projectlocaties uitgenodigd om te zien hoe de eerste waterdruppel terecht kwam in de…

Video: Fertigatie in uien

Op donderdag 3 en vrijdag 4 september vindt de Uiendag plaats op de Rusthoeve in Colijnsplaat. "De opbrengstcijfers van onze fertigatieproef zijn bekend en onze akkerbouwspecialisten geven u graag…

Groenig rooien: kwaliteit in en uit de schuur

"Gaat u ook voor de optimale kwaliteit van de uien waar u het hele jaar zorgvuldig aan heeft gewerkt? En wilt u deze ook in juni nog met een optimale kwaliteit afleveren? Dan is nu wellicht het optimale oogstmoment aangebroken! Onderzoek van Uireka heeft aangetoond dat het voor de bewaarkwaliteit van de…

Alle proeven weer gerooid

Proefrooien in volle gang

De accountmanagers van De Groot en Slot zijn, net zoals voorgaande jaren, ook dit jaar weer volop bezig om de proeven te oogsten. Met deze proefrooiingen kunnen indicaties worden verkregen van de beste locatie voor onze eigen (nieuwe) genetica maar kan ook een vergelijking worden gemaakt met rassen van andere zaadhuizen. Het…

In gesprek met Heinz Düpmann, Düpmann GmbH & C. KG.:

Gemiddelde oogst en een spannende markt voor uien verwacht

De Duitse uienoogst staat voor de deur en de kansen op een normaal seizoen zijn goed: "We verwachten een heel normaal jaar", vertelt Heinz Düpmann, directeur van Düpmann GmbH & Co. KG. De hitte en droogte in de zomer van 2018 hebben tot in seizoen 2019 ernstige uitwerkingen op de uienmarkt gehad. Nu…

Kelvin Bezuidenhout - Southern Fresh Produce

Nieuw-Zeeland zag uienexport naar recordniveau stijgen

De Nieuw-Zeelandse uienoogst was in 2020 van hoge kwaliteit en leverde goede opbrengsten op. De beschikbaarheid was over het algemeen hoog, hetgeen tot nu toe heeft geresulteerd in een recordexport. Tot eind week 35 werden er 192.000 ton uien geëxporteerd, waarmee het hoogste jaartotaal van de afgelopen…

Vulkanische grond geeft specifieke smaak

Lente uien van het Italiaanse Fratelli Napolitano

“Het seizoen van de lente ui, die voornamelijk wordt geteeld in de regio Agro Nocerino Sarnese in Calabrië, is van start gegaan. Eind september zullen er aanzienlijke hoeveelheden op de Europese markten komen. Dit jaar wordt gekenmerkt door een overvloed aan uien die een geschikte maat hebben voor de…

Verkoop met 60% gestegen

Ongekend goed seizoen voor de rode ui uit Acquaviva

De rode ui uit het Italiaanse Acquaviva is zo populair dat het seizoen eerder eindigt dan verwacht. "We dachten dat we de periode konden verlengen tot half september, maar de voortdurende nationale en internationale aanvragen, vooral vanaf half augustus, hebben ons aan het denken gezet. We moeten onze…

Perspectiefvolle alternatieven voor zaadcoating

Voor het beheersen van de uien- (en bonen)vlieg is er na het wegvallen van zaadcoating bij telers behoefte aan een gevulde toolbox. Alternatieve middelen met een gunstig milieuprofiel zijn onderdeel van de toolbox. In Wieringerwerf is in opdracht van Uireka door akkerbouwonderzoeker Henk de Vries van…

Uireka

"Waarschuwingssystemen koprotbestrijding behoorlijk op één lijn"

Wageningen University & Research zoekt via een veldproef in opdracht van Uireka al een aantal jaren achter elkaar of de mate van bescherming tegen koprot is te verbeteren. De…

Uireka:

"Koprot beperken door flink nadrogen"

Met regelmaat veroorzaakt koprot in uien voor vele miljoenen aan schade. Uireka onderzoekt daarom een noodzakelijke integrale aanpak. Naast de waarschuwingssystemen in het…

10 september: open dan Delphy akkerbouw Noord-Oost

"Ook dit jaar organiseren wij in de zomer een open dag. Deze is voor iedereen toegankelijk. Op onze onderzoekslocatie nabij Weerdinge willen wij, het team van Delphy Akkerbouw…

Kees Jacobs (Syngenta) over de uienoogst:

“Zaaiuien tijdig rooien voor optimale (huid)kwaliteit.”

Wie straks een goed verkoopbare partij zaaiuien in de schuur wil hebben, doet er goed aan om het gewas tijdig, bij ca. 50% groen loof,  te rooien. Dat levert niet alleen een mooiere kleur en een betere huidvastheid op, maar heeft ook voordelen bij het droogproces. De teelt is immers nog niet klaar na de oogst.…

Pixellandbouw moet totale opbrengst verhogen

Een golvend goudgeel veld tarwe, haast glimmend bij zonsondergang. Een paar uur later is op diezelfde akker niks meer over van de romantische aanblik. Alle tarwe is geoogst,…

Origine Cévennes ziet het nieuwe seizoen met optimisme tegemoet

2020: mooi seizoen voor de zoete ui van de Cevennen

De 2020-oogst van de zoete ui uit de Cevennen is in volle gang en het begin van de afzet van deze BOB-producten markeert het begin van een seizoen dat er veelbelovend uitziet. De kwaliteit van de uien is erg goed. Origine Cévennes voorziet een stijging van de volumes en ziet het nieuwe seizoen vol nieuwe…

1 september: voorlichtingsdag Spuittechniek & Waterkwaliteit

Op dinsdag 1 september is er een voorlichtingsdag rond het thema spuittechniek en waterkwaliteit bij maatschap Michel in Dedemsvaart. Diverse bedrijven en organisaties geven…

Panama zet drones in voor oogstraming aardappelen en uien

De Dienst Voedselketen van het Panamese ministerie van Landbouwontwikkeling zet drones in voor de oogstraming van aardappelen en uien in de provincie Chiriquí. Met behulp van…

Ook dit jaar UIKC Uiendag: rondleidingen en nieuwe kennis

De UIKC uiendag is ieder seizoen een ijkpunt waar kennis centraal staat en waar sociale contacten belangrijk zijn. Echter Corona maakt dat het noodzakelijk om de uiendag in 2020 anders aan te pakken. De noodzaak voor het zoeken en laten zien van nieuwe kennis blijft van groot belang. Op de locatie…

AVR en Dacom brengen velddata op presenteerblaadje

Samenbrengen veld- en machinedata verkleint benodigde teeltmiddelen

Landbouwmachineproducent AVR stelt al enige tijd de nodige technologie ter beschikking aan landbouwbedrijven om data te gaan verzamelen. Deze data wordt gevisualiseerd op het digitale AVR Connect platform. Voordeel voor de landbouwer is dat hij een beter, én realtime inzicht krijgt over wat er met de…

Eurofins helpt aardappel- en uiensector bij bestrijding gewasbeschermer

“Sector staat voor enorme uitdaging na Europees verbod op chloorprofam”

Vanaf 31 juli 2020 verbiedt de Europese Commissie het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel chloorprofam (CIPC). De kiemremmer met een onkruidverdelgende werking, die…

Column Frits van der Meulen (KCB)

"NL grote speler in export uien door inspanning telers, handelsbedrijven, belangenorganisaties en overheid"

Traditiegetrouw worden in juli de eerste Nederlandse uien geoogst en daarmee komt ook weer de export hiervan op gang. We kunnen met enige trots vermelden dat ons land een…

Uiendagen 2020 op 3 en 4 september met rondleidingen

Op 3 en 4 september worden er weer Uiendagen georganiseerd. Wegens de coronamaatregelen wordt de Uiendag in een ander jasje gestoken. Bezoekers worden corona-proof ontvangen…

Studie KNMI, universiteit Wageningen, KnowH20 en de Bakelse Stroom

"Beregeningsverbod overdag weinig effectief"

Nieuw wetenschappelijk onderzoek van het KNMI, universiteit Wageningen, KnowH20 en de Bakelse Stroom toont aan dat beregening overdag vergelijkbare verdampingsverliezen…

Grote regionale verschillen in neerslag Nederland

De afgelopen week is er op verschillende aardappelpercelen in Nederland voldoende regen gevallen maar de verschillen per regio zijn erg groot. Zo is de ene teler tevreden met de neerslag maar moet de ander nog beregenen. Vooral in Flevoland is de afgelopen dagen veel neerslag naar beneden gekomen.…

Neerslagtekort nog steeds hoog: grote regionale verschillen

Het neerslagtekort in Nederland blijft ondanks de felle buien van de afgelopen dagen hoog. De regionale verschillen zijn de afgelopen week verder toegenomen. De buien hebben alleen lokaal voor herstel van grondwaterstand gezorgd en zelfs lokaal tot wateroverlast, maar in het algemeen zijn de…

Laatste druppel in jaar vol extremen

"Prachtig perceel sperziebonen afgeschreven, ook eerste kool houdt het voor gezien"

"Een prachtig perceel biologische sperziebonen, 3 dagen voor de geplande oogst; afgeschreven door de heftige regen van de afgelopen paar dagen. #triest", zo luidde de tweet van Joost Rijk gisterenmiddag: Een prachtig perceel biologische sperziebonen, 3 dagen voor de geplande oogst; afgeschreven door de heftige regen…

WUR

Aardappelen telen zonder te ploegen

Heeft het zin om de akker niet te ploegen voor er aardappelen op te zetten? Zakt de opbrengst niet in en wat doet niet-ploegen met de biodiversiteit, waterhuishouding en…

Danny Deen, Denimpex:

"Voorraden kwalitatief goede knoflook aanzienlijk lager dan laatste vijf jaar"

Tholen - De zomeroogst van de Chinese knoflook is nu voorbij en dat geldt ook voor de Spaanse knoflook. "De knoflook staat nu in de koelhuizen en de totale output zal dit seizoen minder zijn voor Europa gezien het feit dat de hoge kwaliteitseisen die Europa stelt simpelweg niet beschikbaar zullen zijn",…

Met Ad Terram Crop Support

Weerbare uienteelt demonstratie op Landelijke Uiendag

Dit jaar heeft Ad Terram Crop Support samen met UIKC een demonstratieveld aangelegd in het kader van weerbaar telen met biostimulanten. Op het demoveld laat producent Ad…

M.i.v. 17 augustus nieuw beleid

Overtredingen gebruik en verkoop gewasbeschermingsmiddelen en biociden strenger aangepakt

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat strenger optreden tegen overtredingen bij het op de markt brengen en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.…

Grote verschillen in ontwikkeling van uien

De stand van de uien is sterk wisselend per regio en ook binnen regio’s. Op de zandgronden staan de uien er dit jaar over het geheel bijzonder goed bij, terwijl de planten op…

Stabiele kwaliteit voor uien uit Gansu

Het totale areaal voor de uienteelt neemt in China nog steeds toe. Het land is nu al de grootste uienleverancier ter wereld en loopt daarmee voor op andere grote uien producerende landen als India, Japan en de VS. De belangrijkste exportmarkten voor Chinese uien zijn Japan, Korea, Rusland en…

"Zeeuwse telers denken aan stoppen met fruit- en uienteelt om zoetwatertekort"

"Het zoetwatertekort wordt in Zeeland een steeds groter probleem. Er valt te weinig regen en het is moeilijk om aan zoet water te komen, en daar hebben telers last van.…

Spruitremming in zaaiuien

De zaaiuien ontwikkelen snel, maar er zijn grote verschillen in ontwikkeling, zowel tussen als binnen de percelen. Op de vroegste percelen zien we de eerste zaaiuien al neigen tot strijken. Percelen…

Oogst bij 30% groen loof gulden middenweg

In 2019 is, evenals in 2017 en 2018, onderzocht in hoeverre het oogsttijdstip invloed heeft op de kwaliteit en kwantiteit van zaaiuien. Het onderzoek omvatte 10 rassen die…

Belangrijke weken voor irrigatieonderzoek

De onderzoeksopzet van het Uireka-irrigatieonderzoek is dat er op een viertal tijdstippen water wordt gegeven. Deze tijdstippen worden op basis van bodemsensor informatie (vochtsensoren Farm-21) bepaald. Het eerste tijdstip viel in de eerste week van juli, de overige zullen waarschijnlijk in de periode…

Rapport 'Invloed stikstofgift op kwaliteit en opbrengst' gepubliceerd

In 2019 is, evenals in 2017 en 2018, onderzocht in hoeverre de hoogte van de stikstofgift invloed heeft op de kwaliteit van zaaiuien en dan met name op de huidvastheid en…

Data Fusarium-onderzoek binnenkort beschikbaar

Eind april meldde de werkgroep Fusarium dat verzamelde pathogene en niet-pathogene isolaten werden ingezet voor whole genome sequencing. Inmiddels zijn de data hiervan, met de hele nucleotidevolgorde van alle erfelijke informatie, binnengekomen. Deze data worden nu in elkaar gepuzzeld voor…

Uireka:

"Beperk koprot met aangescherpt bewaaradvies"

Uireka heeft de afgelopen drie jaar ingezet op een integrale aanpak van problemen met koprot. Een van de onderdelen binnen deze aanpak was onderzoek naar de droogmethode van…

Turkije heft exportbeperkingen aardappelen en uien op

In januari heeft Turkije de export van aardappelen en uien aan een vergunningsplicht onderworpen om binnenlandse tekorten en prijsschommelingen te voorkomen. Sindsdien houdt het ministerie van Land- en Bosbouw deze producten nauwlettend in de gaten. Naarmate de opbrengst een gewenst niveau bereikt,…

Bodem en water in de hoofdrol

Uiendagen 2020 op 3 en 4 september

Ook dit jaar worden er weer Uiendagen georganiseerd. De organisatie is druk bezig met de voorbereidingen. Wegens de coronamaatregelen worden de Uiendagen in een ander jasje gestoken. Bezoekers worden corona-proof ontvangen, met interessante excursies en praktische informatie.Bodem en water spelen dit…

Spaanse Recas-uien uit La Mancha BGA geregistreerd

De Spaanse regionale regering van Castilië-La Mancha (DOCM) heeft afgelopen maandag de resolutie van het ministerie van Landbouw, Water en Plattelandsontwikkeling gepubliceerd…


© UienNieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven