Teelt

Gunter: "Blij en trots dat alle partners door willen met het onderzoek"

UIreka gaat na zes jaar de volgende onderzoeksfase in

Na zes succesvolle jaren ketenbreed onderzoek heeft de stuurgroep van UIreka groen licht gegeven aan de werkgroepen om het onderzoek voort te zetten. Chris de Visser van WageningenUR is opnieuw projectleider. Hij heeft decennialang ervaring in uienonderzoek en ruime expertise met meerjarige ketenbrede…

Biologisch middel Serenade nu ook toegelaten in zaaiuien

Het brede etiket van Serenade heeft wederom een uitbreiding gekregen. Dit biologische middel op basis van de bacterie Bacillus amiloliquefaciens QST713 kan nu ook worden gebruikt in de zaaiuien als bodemtoepassing tegen grondgebonden schimmels. Deze  uitbreiding van het etiket is tot stand gekomen via een…

Waterverbruik Nederlandse landbouw in 2022 terug op normaal niveau

In 2021 is 4,3 procent minder zoet oppervlaktewater en grondwater onttrokken dan een jaar eerder in Nederland. De laatste jaren wordt steeds meer zout in plaats van zoet water gebruikt als koelwater. Rioolwaterzuiveringsinstallaties verwijderden in 2021 evenveel vervuiling uit het afvalwater als in 2020…

"Nieuwe Europese wetgeving kan duurzaam telen aantrekkelijker maken"

Telers die duurzaam produceren of willen gaan produceren hadden tot voor kort nauwelijks mogelijkheden om te onderhandelen over een goede prijs voor hun producten, zo schrijft…

Provincie Antwerpen en POM Antwerpen op inspiratiereis naar Nederland

De afgelopen twintig jaar verdwijnt er in Vlaanderen dagelijks 5 tot 7 hectare aan open ruimte. Dat stelt de landbouwsector voor grote uitdagingen. Het aantal actieve landbouwers daalt en de vrijgekomen ruimte krijgt te vaak een zonevreemd gebruik. Dit speelt de verharding en versnippering in Vlaanderen…

Holland Onion Association kijkt uit naar nieuwe uienoogst met webserie

"Niet eerder zo droog in Nederland als afgelopen jaar"

Niet eerder was het in Nederland deze eeuw zo droog als in het afgelopen jaar. Het neerslagtekort in het zomerseizoen van 2022 bereikte zelfs een record van 318 millimeter,…

Huidige uienrassen vergeleken met nieuwe kruisingen bij bewaaruitstalling De Groot en Slot

Tijdens de bewaaruitstalling worden de huidige commerciële uienrassen van De Groot en Slot vergeleken met nieuwe kruisingen die in ontwikkeling zijn. Dit wordt gedaan in samenwerking met de verkoop- en veredelingsteams van Bejo en De Groot en Slot. De proeven met nieuwe kruisingen worden op een zelfde wijze…

"Een goede start van de uienteelt is cruciaal"

Bij aanvang van de teelt is het wortelgestel van de plantui nog kwetsbaar. Daarom is het belangrijk dat er veel aandacht is voor de start van de teelt en dat begint al bij de bodem, zo meldt Broer. Het perceel van Jan Stouten, ras Centurion Door een goede grondbewerking in een mooie, vochtige grond kan het…

Inrichting perceel heeft maar beperkte invloed op valse meeldauw

In het onderzoek naar weerbare planten telen met een weerbaar teeltsysteem is onder andere gekeken naar de invloed van stroken- en blokkenteelt op valse meeldauw. Dit heeft…

"Goede uitgangssituatie voor droogteseizoen 2023"

Op 1 april start officieel het droogteseizoen. Van de afgelopen 5 zomers waren er in Nederland 4 zeer droog, maar de uitgangssituatie voor het droogteseizoen in Nederland is…

"Beheersing uienvlieg nog sterker met SIT-plus"

De Groene Vlieg beproeft komend teeltseizoen de SIT-plus strategie, een combinatie van de Steriele Insecten Techniek (SIT) met de strategische inzet van uienolie. Door beheersingsmethodes te stapelen kan de plaag ook in hogedrukgebieden effectief worden teruggedrongen, zo melden ze. Uienolie is een…

Knoflookareaal -20% in Spanje

De inkrimping van het knoflookareaal met 20% in Spanje is het gevolg van de droogte in Andalusië en de problemen met de toegang tot water in Castilla-La Mancha. Vorig seizoen was er overigens al een…

Sowieso al 50% minder aangeplant

Andalusische knoflookoogst in gevaar door gebrek aan water

Eerder deze week werd in Las Pedroñeras, hét Spaanse knolflookdorp in de provincie Cuenca, de Nationale Knoflookvergadering gehouden. Er werd gesproken over de opbrengstdaling, de droogte en de vermeende frauduleuze import van zogezegd diepgevroren knoflook uit China. "De Andalusische telers hebben op…

Grondbewerking en zaaien van uien, hoe zit het?

Het zaaien van uien is een precies werk omdat het fijne zaden zijn en er niet te diep gezaaid moet worden. Het advies geld 1,5 tot 2,5 cm diep zaaien op een vaste vochtige…

Consortium gaat Senegalese boeren trainen in duurzame groenteteelt

Op 9 maart vond de kick-off plaats van het Trainings- en Demonstratiecentrum HortiSenegal in Kirene, Senegal. Op initiatief van groenteveredelingsbedrijf Rijk Zwaan gaat een consortium van bedrijven met steun van de Nederlandse overheid boeren opleiden. Het streven is om de lokale productie van verse en…

Trude Zonneveld en Kees Jacobs, Syngenta Seeds :

“Nu even wachten geeft straks een vlottere start”

Het is niet alleen nat, maar ook nog te koud om uien te zaaien, aldus de uienexperts van Syngenta Seeds. “Met een beetje geduld geef je de uien waarschijnlijk een betere start. Je krijgt meestal maar 1 kans om het helemaal goed te doen.” “De allereerste zaaiuien zitten er al in, maar ik zou zelf nog even…

"Nauwkeurig spuitadvies met CropVision Gewis"

Voor Agrovision gaat teler Jan Ballast in op werken met CropVision Gewis in combinatie met Sencrop weerstations, ProPhy en Uien. Het programma van CropVision Gewis geeft aan…

"Probleem niet te wijten aan stikstof, maar aan aluminium dat al jaren uit de lucht komt gevallen"

"Laat land- en tuinbouwers niet de dupe worden van verkeerde vaststellingen in stikstofdebat"

Er is veel te doen om het stikstofprobleem. In België gingen vrijdag duizenden landbouwers de weg op in protest tegen het stikstofplan aldaar en ook in Nederland zorgt de…

Statistik Thüringen

Vollegrondsgroententeelt in Thüringen opnieuw afgenomen

Bijna 3.000 ton minder vollegrondsgroenten geoogst

Het Bureau voor de Statistiek van de Duitse deelstaat Thüringen deelt mee dat groententeeltbedrijven in Thüringen in het afgelopen jaar in totaal 13.590 ton vollegrondsgroenten hebben geoogst van een areaal van 683 hectare. Dat was 2.900 ton of 18 procent minder dan in het voorgaande jaar. Het totale…

Dreamstime

Zwitsers areaal knoflook in 10 jaar vervijfvoudigd

De meeste knoflook die op de Zwitserse markt verkrijgbaar is, komt nog steeds uit het buitenland en wordt voornamelijk ingevoerd uit Spanje, Frankrijk en Azië. Maar in de…

"Aantal Vlaamse bedrijven met akkerbouwgewassen toont dalende trend"

Op bijna twee derde van de landbouwbedrijven in Vlaanderen, worden akkerbouwgewassen geteeld. Bijna één derde van de Vlaamse landbouwbedrijven is gespecialiseerd in akkerbouw. Het aantal bedrijven met akkerbouwgewassen vertoont een dalende trend, de gemiddelde oppervlakte blijft de laatste jaren stabiel…

"Noord-Holland Noord proeftuin voor datagedreven landbouw"

Hightechsystemen en datatechnologie centraal bij Smart Farming Kennisdag 2023

De landbouw wordt in hoog tempo grootgebruiker van hightech-systemen en datatechnologie. Dankzij de nieuwe technologie weten bedrijven beter dan ooit wat er op de vierkante kilometer gebeurt, maar ook op de vierkante millimeter. Met deze kennis is nog veel winst te behalen, zo bleek 23 februari tijdens…

Egyptische uienoogst meer dan 3 miljoen ton

"Na een seizoen dat werd gekenmerkt door dalende winstgevendheid en de gevolgen van de Covid19-crisis, zijn de Egyptische uientelers blij dat het huidige seizoen een sterke…

Chhatrapati Sambhajinagar district

Uien- en mangotelers bezorgd om niet seizoensgebonden regen

Ongebruikelijke regenbuien hebben delen van Vaijapur, Soygaon en Gangapur subdivisies in het hele district getroffen, waardoor schade is ontstaan aan de gewassen. Honderden…

1990-2022

Stikstof en fosfaat in mest en kunstmest in Nederland

De intensieve veehouderij is een grote mestproducent. Er zijn grote regionale verschillen in Nederland in de productie van dierlijke mest en de mineralen stikstof en fosfaat. De productie is het grootst in gebieden met veel intensieve veehouderij: het oostelijk deel van Noord-Brabant en de westelijke…

Beoordeling rassenonderzoek Uireka 2023

"Beginnend schot, maar prima uitwendige kwaliteit"

Na het sorteerwerk op 11 februari jl. zijn aansluitend op 15 februari 2023 de rassen voor het rassenonderzoek van de proeflocaties in Schoonloo (Drenthe) en Colijnsplaat beoordeeld. De beoordeling werd uitgevoerd door uieninkopers van Monie, MSP, Bowa, sorteerbedrijf DHont, PPA, Waterman, Lowie de…

Bouwplan van invloed op fusariumdruk?

De belangrijkste veroorzaker van fusarium in uien is Fusarium oxysporum f.sp. cepae. Uit het Uireka-onderzoek de afgelopen jaren komen duidelijke indicaties dat fusariumproblemen…

Egyptische knoflookoogst -30% om prijs op peil te houden

Volgens Mohamed Gomaa, CEO van teler Green Point, zijn de knoflookvolumes in Egypte met 30% gedaald. "Dit is te wijten aan een te groot areaal vorig seizoen, waardoor de…

"Bijproducten van insectenkweek maken gewassen gezonder"

Insecten kunnen reststromen omzetten in hoogwaardige eiwitten voor voedsel en veevoer. Maar ook hun eigen reststroom kun je benutten. Met hun vervellingshuidjes en…

5 jaar On the way to PlanetProof

69% bedekte teelt AGF is 'PlanetProof'

Het keurmerk On the way to PlanetProof is op 1 maart 5 jaar geworden. In die tijd is het aandeel van het keurmerk in groenten en fruit gegroeid van minder dan 5% naar gemiddeld 55% van de Nederlandse teelt. In belangrijke sectoren zoals fruit, groenteteelt open en bedekt en tafelaardappelen is het areaal…

"Kennisinfrastructuur versterken voor versnellen geïntegreerde gewasbescherming"

Minister Adema (LNV) wil de kennisinfrastructuur versterken om tot een versnelling te komen van de advisering over en toepassing van geïntegreerde gewasbescherming. De organisaties Agrodis, Artemis en BO Akkerbouw kunnen zich erin vinden dat de minister op deze wijze uitwerking wil geven aan afspraken in…

"Alle rassen Uireka rassenonderzoek over een grote professionele sorteerlijn"

Zaterdag 11 februari jl. was het een drukte van belang bij JWK in Kruiningen. Niet alleen met reguliere activiteiten, maar juist ook met het sorteerwerk van een speciale partij. Deze partij betrof de rassen van het UIreka Rassenonderzoek 2022/2023, geteeld op de proeflocaties in Colijnsplaat en Schoonloo…

Delphy presenteert gids voor groene middelen in open teelten

Delphy neemt het initiatief om de ‘Groene Gids Delphy’ te maken. Daarmee worden telers in de open teelten en andere geïnteresseerden geïnformeerd over de werking van groene…

Mogelijkheden 2:10 aardappelteelt uitgebreid

De ontheffingsmogelijkheid voor twee op tien (2:10) aardappelteelt is verruimd. Deze ontheffing maakt het mogelijk om twee jaar achter elkaar aardappelen te telen, zo meldt…

Uitdagende uienoogst na moeilijk seizoen

Na een moeilijk teeltseizoen voor Balle Bros staat hen nu een nog moeilijkere oogst te wachten. Het grootste deel van de zomer heeft het meer geregend dan normaal. In januari…

"Eerste zaaimachines gespot in het veld"

Door het mooie weer van de afgelopen dagen krijgen veel telers zin om op het veld aan de slag te gaan, zo meldt De Groot en Slot. De eerste plantuien zijn al geplant, dus wordt nu de vraag gesteld: wordt er ook al gezaaid? "Enkele telers hebben niet afgewacht maar waagden het er nu al op. De accountmanagers…

UIreka 2.0 boekt mooie resultaten; Uireka 3.0 staat in de steigers

Donderdag 16 februari was tijdens een goed bezochte bijeenkomst een deel van de uiensector bij elkaar om als direct betrokkenen bij het UIreka-onderzoeksprogramma de resultaten van 3 jaar onderzoek te horen. Met deze bijeenkomst werd intern het Uireka 2.0 programma formeel afgesloten.Stuurgroepvoorzitter…

Uientelers uit Nederland en België op studiereis naar Senegal

Afgelopen week heeft Hazera, samen met van Meir en een groep uientelers uit Nederland en België, een bezoek gebracht aan Senegal. "We hebben met eigen ogen kunnen zien waar onze Nederlandse uien terechtkomen", aldus Marion Vissers in onderstaand verslag. Elk jaar importeert Senegal tussen september en…

Uienareaal in Moldavië zal met een derde toenemen

De periode van massale verkoop van zaden voor het zaaien van vroege groenten is afgelopen in Moldavië. Managers van ondernemingen die zaailingen importeren voor de landbouw…

"Sector kan aan de slag met BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw"

De BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw is officieel gelanceerd. Dit instrument maakt prestaties van de akkerbouw om de biodiversiteit te versterken op een eenduidige manier meetbaar. De monitor werd gelanceerd tijdens een symposium in Woerden op dinsdag 14 februari. Jan-Kees Goet, secretaris-generaal van…

Gambia: uienteelt op miniperceeltjes

Een lezer van Uiennieuws bezocht het Afrikaanse land Gambia en stuurde ons wat foto’s. Gambia ligt op de uiterste westpunt van Afrika, aan de Atlantische Oceaan en is met een oppervlakte van 11.300 km² het kleinste land op het Afrikaanse vasteland. De oppervlakte van Gambia is maar iets groter dan een vierde…

"Plantuienseizoen van start"

Aan het eind van januari planten enkele telers soms al de eerste plantuien. Maar na de overwegend natte januarimaand zag het ernaar uit  dat de start van het plantuiseizoen later zou beginnen. En die verwachting klopte. Dit jaar begon het planten uiteindelijk maar een week later, zo meldt De Groot en Slot. De eerste percelen met vroege…

De Groot en Slot introduceert nieuwe webpagina 'uienteelt op zand'

De uienteelt op het zand groeit. De tijd dat er alleen goede uien op klei werden geteeld ligt achter ons. "En juist met de nieuwe rassen van De Groot en Slot kan nu niet…

De uitlevering van uienzaad bij De Groot en Slot is begonnen

Deze week is de uitlevering van het uienzaad bij De Groot en Slot begonnen. En dat betekent hoogseizoen in het depot van waaruit alle dozen verzonden worden. In het depot worden alle bestellingen van dealers bij elkaar gezocht en klaargezet voor verzending. Ook de primed stickers en de Grow Hy, Know wHy…

Belasting op drinkwater om teler te 'sturen'

In de land- en tuinbouw is water nodig. De beschikbaarheid van water staat echter onder druk. Na een jarenlange daling in gebruik is sinds 2015 het watergebruik in Nederland…

"De opbouw van kennis is cruciaal bij het zoeken naar oplossingen voor Fusarium"

17 januari jl. organiseerde de LNCN in samenwerking met De Groot en Slot, Bejo en Agrifirm weer de jaarlijkse Themadag Uien. Na twee jaar met webinars vanwege corona, was dit…

"Uien zo snel en goedkoop mogelijk drogen"

Het drogen van zaaiuien kost veel gas. Dat verleidt telers er wellicht toe om hun product zoveel mogelijk op het veld te drogen. "Niet doen", zegt Harrie Versluis, projectleider Bouw bij DLV Advies. "Uien drogen in een week met mooi weer sneller en goedkoper in de bewaring." Uit meerdere onderzoeken die…

Afgelopen jaar ruim 100 uienspecialisten 'bijgeschoold' middels Uireka Academy

Kennisdissemenatie is een belangrijke pijler binnen Uireka. Om dit nog meer body te geven en proactief doelgroepen te benaderen, is afgelopen jaar de UIreka Academy…

Biodiversiteitsmaatregelen van boeren voor vlinders werken

De afgelopen vier jaar zijn er ruim 40.000 nachtvlinders geteld op boerengrond. Meer dan de helft van alle Nederlandse nachtvlinders zijn waargenomen door de 115 aan het project BIMAG deelnemende boeren. Waar boeren natuurvriendelijke maatregelen nemen, zoals bloemrijke akkerranden, worden de meeste…

Mitteldeutsches Handelskontor GmbH

Mitteldeutsches Handelskontor

"Door overstromingen Nieuw-Zeeland beschikbaarheid uien problematisch"

De huidige overstromingen op het Noordereiland van Nieuw-Zeeland zal gevolgen hebben voor de uienexport naar Europa. "Vooral in dit jaar waarin de uienvolumes laag zijn, zal dit naar alle waarschijnlijkheid grote gevolgen hebben voor het aanbod op de Duitse markt", zegt Hendrik Hachmann,…


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.