NVWA

Plantengenen die gevoelig zijn voor tomatenbronsvlekkenvirus in kaart gebracht

Een groep onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam heeft plantengenen onderzocht op gevoeligheid voor het tomatenbronsvlekkenvirus (Tomato spotted wilt virus, TSWV). Met de kennis kunnen veredelingsbedrijven de komende jaren aan de slag om hun gewassen van een duurzame resistentie te voorzien. Dat…

sinds 2008

165.000 kilo middelen uit middelkasten gebezemd

Sinds de start in 2008 van de zogenaamde bezemacties voor middelenkasten bij agrariërs is al zo'n 165.000 kilo restanten van gewasbeschermingsmiddelen afgevoerd. In Milieu…

Folder over koprot: Uireka

'Koprot, het hele seizoen alert zijn'

Koprot is een ziekte die elk jaar weer op de loer ligt, maar niet elk jaar tot problemen leidt. Uit Uireka-onderzoek de afgelopen jaren blijkt dat met een integraal pakket aan…

Gijsbrecht Gunter, Holland Onion Association:

Hoe afhankelijk is de handel van gewasbeschermingsmiddelen?

Het vakblad Primeur stelde vijf vragen aan Gijsbrecht Gunter, voorzitter van de Holland Onion Association, over het belang van gewasbeschermingsmiddelen voor de export van de…

VTA:

Opbrengst uien laat grote verschillen zien

Een eerste schatting geeft aan, dat de Nederlandse uienoogst dit seizoen iets lager uitvalt dan vorig jaar. Een goed gemiddelde is echter heel slecht vast te stellen. Dit komt door de grote verschillen tussen percelen. Met name boven de grote rivieren liggen de opbrengsten lager dan in het seizoen…

Zoetwatertekort Schouwen-Duivenland wordt aangepakt door telers, gemeente en experts

Telers op Schouwen-Duivenland hebben de laatste jaren in de zomers vaak een schreeuwend tekort aan zoetwater. Een van hen is Gillis Klompe, bij droogte kunnen zijn uien en…

Inkopers Waterman Onions

Terugblikje op uiengroeiseizoen

Terugkijkend op het uiengroeiseizoen van 2021, nu (bijna) alle uien af land zijn, valt inkopers Remko Wilms, Jelmer Elzinga en Harmjan Hospers van Waterman Onions genoeg op. “Dat de haspels in eerste instantie niet op het land hoefden te komen” werd door de meeste boeren, volgens Harmjan, in eerste instantie goed ontvangen.…

30% van de pompoenteelt in Flevoland

Nederlands areaal pompoenen tussen 2018 en 2021 met 66% gestegen

Het areaal pompoenen in Nederland is in de periode 2018-2021 met 66% gestegen tot 1249 hectare. Bijna 30% van de pompoenteelt is in Flevoland te vinden, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Klik hier voor de achtergrondcijfers Bron: Cor Pierik, CBS

WUR-onderzoekers

"Lagere opbrengst landbouw door Green Deal"

De Europese Commissie wil het gebruik van gewasbeschermings-middelen hebben gehalveerd vóór 2030. Volgens de Europese plannen moet ook het gebruik van kunstmest worden…

Invloed valse meeldauw op bewaring uien

"Her en der werden de uien afgelopen jaar zwaar getroffen door valse meeldauw. Na de oogst is valse meeldauw niet meer zichtbaar maar dragen we wel nog de gevolgen," meldt PC…

Demodagen Hazera

"Heel veel nieuw materiaal in uien"

Tholen - Hazera hield dit jaar een digitaal evenement tijdens de demodagen met talkshows, live veldtochten en verschillende gewas-en technische sessies. Achterliggend thema was Growing a new era.  Groot voordeel, alle sessie en uitzendingen zijn terug te kijken. Uien behoren nog steeds tot de belangrijkste…

Landbouwgrond wisselt eens in 59 jaar van eigenaar

Ruim de helft van alle grond in Nederland bestaat uit landbouwgrond. Toch wordt er maar weinig in gehandeld. Hoe groot is de agrarische grondmarkt eigenlijk? En waar vindt…

NFO: "Uitfaseren gewasbeschermingsmiddelen in 2035 gaat voorbij aan realiteit"

Afgelopen dinsdag stemde de Tweede Kamer met een krappe meerderheid in met een motie van de Partij voor de Dieren. In de motie wordt om een plan voor uitfasering van het…

Tjerk Nagel, Konaxx Onions:

"Vraag naar uien goed en divers, prijzen op stabiel niveau"

Tholen - "We hebben niets te klagen op de uienmarkt, maar uitzonderlijk is het nou ook weer niet", constateert Tjerk Nagel van Konaxx Onions uit het Friese Sint Jacobiparochie. "De verwachtingen waren vooraf natuurlijk bar en boos, maar door de lagere opbrengsten is er toch een beetje stemming ontstaan…

Laatste proeven geoogst en ingeschuurd bij UIKC

Afgelopen week zijn de laatste proeven geoogst en ingeschuurd bij UIKC in Colijnsplaat. Er zijn onder mooie omstandigheden weer enkele duizenden zakjes gevuld in de afgelopen 4 weken. De laatste proef was een vergelijking tussen traditioneel vlakvelds teelt met 12 cm verhoogde bed. Hierbij was de bedebreedte 1,5…

Tevredenheid over naleving teeltvrije zones

Hoogheemraadschap start komende maand met toezicht bij bloembollenbedrijven

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de controles van de teeltvrije zones afgerond en is tevreden met het naleefgedrag van de agrariërs. Dat meldt men in een persbericht. Er zijn enkele overtredingen geconstateerd waarbij er is gewaarschuwd en opgetreden. Vanaf oktober start het…

Irrigatieproefvelden geoogst

Op 15 september jl. zijn de druppelslangen uit de Uireka-proef Druppelirrigatie gehaald. Dit jaar is daarvoor een nieuwe machine gebruikt. Met deze machine kunnen er in één werkgang 6 druppelslangen…

Uireka

Bijpraten over voortgang onderzoeken

In navolging van de plenaire bijeenkomst 23 juni jl. in Colijnsplaat, stond het kompas voor de plenaire bijeenkomst deze keer geprojecteerd op Lelystad. Op 8 september was WUR…

Actueel bewaaradvies voor inschuren uien

Er zijn landelijk erg grote verschillen in het tempo waarin uien gerooid en ingeschuurd worden. Afhankelijk van zaaidatum, groeiseizoen en aantastingen door bacterie- of…

Beheersing valse meeldauw in 2022 een zorg voor de gehele sector

Voor wie nog twijfelde waarom valse meeldauw in uien de naam Peronospora destructor draagt, is in 2021 een einde gekomen aan die twijfel. De voor deze schimmel geschikte…

Brancheorganisatie na onderzoek:

"Goede bokashi bodemverbeteraar maken is bewerkelijk en duur"

Het maken van bokashi is bewerkelijk en de te gebruiken hulpstoffen vormen een aanzienlijke kostenpost. Vooralsnog is niet duidelijk waarin het product verschilt van materiaal…

Volledig geautomatiseerde Insectenscanner gedemonstreerd in Ossendrecht

Syngenta onderzoekt de toepassing van insectenscannertechnologie in de landbouw. De uitdaging is om biodiversiteit op het veld meetbaar te maken en een beslis-ondersteunend-systeem te ontwikkelen dat telers inzicht geeft in de balans tussen plagen en nuttigen in hun gewas. Samen met Faunabit demonstreert…

ON(ion) Tour Talkshow: Van teelt tot afzet' terugkijken

Met de uienoogst voor de deur organiseerde Hazera op donderdag 2 september de derde uien talkshow, met de nadruk op de invloed van oogst en bewaring op de kwaliteit van de uien. Naast presentator Andre Boot waren Arjan van Hassel (Tolsma Techniek), Jan-Willem Hoopman (Hoopman Equipment & Engineering ) en…

Oogst 2021

Na regen komt zonneschijn

Na een natte en koele augustus maand kon de uienoogst van 2021 eindelijk worden gestart. Het lag niet aan het aantal millimeters maar vooral aan het aantal dagen dat er millimeters zijn gevallen, want neerslagdagen waren er in overvloed. Net zoals schimmelziekten. De valse meeldauw was bij veel uienpercelen weer terug van…

o.a. in paprika en tomaat

Onderzoekers: "Rol zaad in verspreiding pospiviroïden zeer waarschijnlijk flink overschat"

Potato spindle tuber viroid (PSTVd) is een belangrijk en zeer schadelijk ‘zaadoverdraagbare’ ziekteverwekker van onder andere aardappel, tomaat en paprika en behoort tot de pospiviroïden. Samen met zaadbedrijven en de NVWA deed Naktuinbouw onderzoek naar de verspreiding van pospiviroïden via besmet zaad.…

Sector geeft werk aan 120.000 mensen

Colombia geeft groen licht voor aardappel- en uienteelt op hoogvlakten

Het Colombiaanse Grondwettelijk Hof heeft de geldigheid van artikel 10 van wet 1930 van 2010 bevestigd, dat landbouwactiviteiten met een lage impact toelaat op de weidegronden…

Sectororganisatie uit felle kritiek op voorstel mestbeleid Tweede Kamer

BO Akkerbouw ziet het ontwerp 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn als een aanslag op het verdienvermogen van Nederlandse akkerbouwers. Namens de akkerbouwsector heeft BO…

Onderzoekers pleiten voor hogere stikstofefficiëntie in voedselproductie

Om wereldwijd verliezen van stikstof naar het milieu te voorkomen, zijn maatregelen nodig om de stikstofefficiëntie te verhogen: zoveel mogelijk stikstof moet door het gewas…

Forse reductie haalbaar in middelengebruik

Noord-Hollandse telers zetten volgende stap met precisiespuiten

Greenport Noord-Holland Noord en partners zijn een project gestart om concepten van precisiespuiten uit te werken tot praktisch bruikbare toepassingen. Met precisie spuittechnieken is het mogelijk om gewassen op plantniveau te bespuiten. Hierdoor kunnen telers fors minder (kunst)mest, gewasbeschermings-…

Steven Dorrestijn, Syngenta:

"Ziektevrije uienteelt is ook in 2022 prima haalbaar!"

Na een heftig schimmeljaar zal menig teler komende winter zijn spuitschema voor de uien extra aandacht geven. Helemaal nu mancozeb verdwijnt. Steven Dorrestijn ziet zeker mogelijkheden voor een ziektevrije teelt. “Maar we zullen alles nodig hebben.” De schrik voor schimmelziekten zit er na teeltseizoen 2021…

Arjan Bos (Hazera) over toenemende uienteelt in Drenthe

"De meeste handelaren zijn erg te spreken over de uien van het zand"

Tholen - Het areaal zaaiuien op de zandgronden in het oosten van het land breidt al een aantal jaren snel uit. Inmiddels is alleen het zaaiuienareaal in de provincie Drenthe uitgebreid naar 2.300 hectare. Arjan Bos, vertegenwoordiger van Hazera in Groningen, Drenthe en Overijssel, geeft zijn toelichting…

WUR gaat gepatenteerde CRISPR-technologie delen

Wageningen University & Research (WUR) gaat potentiële partners gratis licenties gaat aanbieden waardoor zij kunnen werken met de door WUR gepatenteerde CRISPR-technologie. De…

Universiteit Gent:

"Multifunctionele landbouwrobot levert landbouwer én milieu grote winsten op"

De robot bewerkt het veld volledig automatisch en behandelt elk deeltje precies volgens wat het nodig heeft op dat moment.Deze robot in combinatie met een technologie die het veld plaatsspecifiek kan behandelen is gloednieuw en werd ontwikkeld aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent. In…

© Graham Corney

Lechelle Earl - Onions Australia:

"Het is te vroeg om al iets over de export van Australische uien te kunnen zeggen"

In Australië is in alle deelstaten het planten van uien nagenoeg voltooid, met uitzondering van Tasmanië, waar het planten nog aan de gang is. Het plantseizoen liep hier enige vertraging op als gevolg van het natte weer.  "In Queensland gaat het rooien bijna van start, maar in de deelstaat South Australia…

Demonstratie van precisielandbouw op Agropolis

GPS-gestuurde machines tonen landbouwers de weg naar meer efficiëntie

Precisielandbouw tot bij de boer brengen, dat is de doelstelling van Agropolis, PIBO-campus, PVL en de Machinecoöperatie Agropolis. Op basis van concrete noden die de…

Bijna helft 700 bezoekers Uiendag ook langs proeven Irrigatie en Weerbaarheid

Afgelopen donderdag 26 augustus vond op de Rusthoeve de jaarlijkse UIKC Uiendag plaats. Een belangrijk onderdeel van de Uiendag zijn de rondleidingen langs diverse proefvelden. Uireka was met twee van haar proefvelden vertegenwoordigd in de tour. Het eerste proefveld betrof het proefveld Weerbaarheid…

Uireka:

"Rooi op tijd om problemen met koprot voor te zijn"

"Laat je niet verrassen door koprot!", meldt Uireka. Een belangrijke preventieve maatregel om problemen met deze ziekte voor te zijn, is het tijdig starten met rooien. Een goed startmoment is als 50-60% van het loof is afgestorven. Hanteer een klaplengte van ongeveer een vuistdikte. Een dergelijke…

Werkgroep Stengelaaltjes:

“Wij halen alles uit de kast om 30-50 populaties voor onderzoek beschikbaar te krijgen”

Om ‘grote’ stappen te kunnen zetten in het stengelaaltjesonderzoek heeft de onderzoekswerkgroep tientallen populaties met stengelaaltjes nodig. Na 1,5 jaar staat de teller inmiddels op 15. Het doel is en blijft echter 30-50 populaties te verzamelen om daarmee een brede representatie van de variatie in…

Eerste ervaringen met natuurlijke plaagbestrijding uien en bieten

Op 19 augustus zijn tijdens een veldexcursie de eerste ervaringen van het project Functionele Agrobiodiversiteit Nisse gedeeld. Het project is erop gericht de effectiviteit van natuurlijke plaagbestrijders en bestuivers te onderzoeken, meldt ZLTO. Het project richt zich op onderzoek naar de natuurlijke plaagbestrijding…

Syngenta op de uiendag 2021

Telen zonder mancozeb

Op donderdag 26 augustus jl. werd de Landelijke Uiendag georganiseerd door UIKC. Syngenta was ook van de partij om de nieuwste ontwikkelingen te laten zien. Zowel vanuit de diverse uienrassen die getoond werden door de collega’s van Syngenta Seeds, als vanuit de gewasbescherming. Belangrijkste thema hierin is: hoe kunnen we…

Nieuwe rassenlijst zaaiuien gepubliceerd

Een vertrouwde routine de afgelopen jaren is de presentatie van de nieuwe rassenlijst tijdens de Uiendag in Colijnsplaat. Ook dit jaar is daar afgelopen week op 26 augustus de rassenlijst officieel gepresenteerd en als flyer aan het aanwezige publiek uitgereikt.  In de nieuwe rassenlijst worden de samengevatte resultaten…

Potentieel innovatieve (meng)teelten en teelttechnieken op tweede demodag PPAE in Hansbeke

Na één jaar experimenteren met agro-ecologische teeltmaatregelen toonden de partners van het Proefplatform Agro-ecologie Hansbeke op het 50 ha grote terrein de eerste interessante resultaten. Proeven met mengteelten van een productiegewas met een vlinderbloemige waren een succes. Ook het toepassen van…

Project Noordoostpolder:

Pootaardappeltelers beoordelen samen virusproeven om bodemkwaliteit te verbeteren

Tijdens een goed bezochte avond hebben de deelnemers van de groep Geïntegreerde gewasbescherming, binnen het project ‘Verbetering bodem- en waterkwaliteit in het noordwesten van de Noordoostpolder’, met elkaar gediscussieerd over de virusproeven in de pootaardappelen. Op het veld van Corné Schouten in…

BKD start controle op afdekken afvalhopen

Nu de uien in de vroege teeltgebieden boven komen, is BKD weer gestart met de controle op het afdekken van de afvalhopen, meldt de keuringsdienst op haar website. BKD voert deze controle in opdracht van de NVWA uit. "Voorkom maatregelen en zorg dat uw uienafvalhoop goed afgedekt is", meldt de BKD. Lees hier…

"Informeel kennismaken met de uiensector"

Uitnodiging Uienontbijt

Op donderdag 26 augustus vindt weer 'Het Nationale Uienontbijt' plaats, georganiseerd door het Uien Innovatie en Kennis Centrum. De bijeenkomst vindt plaats op de Noordlangeweg 42 in Colijnsplaat.…

Rasbak

De strijd tegen valse meeldauw

Het is de afgelopen weken ziektegevoelig weer geweest. Op verschillende plaatsen is al meeldauw in uien gevonden. Om meeldauw te beheersen, worden vaak mancozeb-houdende producten gebruikt. Dit jaar…

Uienexperts Kees Jacobs en Michiel van Mol:

“Laat het beste moment voor de MH-bespuiting niet voorbij glippen”

De vroegst gezaaide percelen zaaiuien zijn eind juli aan de MH-bespuiting toe; in de weken daarna volgt de grote massa. Uienexperts Kees Jacobs en Michiel van Mol adviseren telers om de spuitomstandigheden scherp in de gaten te houden. “Bij wisselvallig weer kun je zomaar het mooiste moment missen.” “De…

Geneninformatie helpt bij verdere ontwikkeling fusarium-toetsen

De afgelopen jaren is door de Uireka-onderzoeksgroep Fusarium veel tijd en energie gestopt in het analyseren van welke fusariumstammen er in uien- en grondmonsters aanwezig waren. Op basis van deze analyse blijkt dat Fusarium oxysporum f.sp. cepae in Nederland de meest gevonden Fusarium is die ook nog…

Keuze voorvrucht van invloed op fusarium in volggewas

Niet alle Fusarium-stammen zijn ziekteverwekkend. Zijn ze dat wel, dan veroorzaken ze vaak alleen ziektesymptomen op één of enkele gewassen. Zo is Fusarium oxysporum f.sp. cepae de variant die op de ui ziekteverschijnselen geeft. Daarnaast zijn er echter nog zeker 200 andere varianten (formae speciales).…

Aanpassing actieve stofnorm On the way to PlanetProof vanwege hoge phytophthora infestans druk

Als gevolg van de hoge phytophthora infestans druk heeft het SMK College van Deskundigen Plantaardig afgelopen week besloten om de actieve stofnorm voor de teelt van consumptieaardappelen te verhogen. Dit besluit was noodzakelijk, omdat door de natte, warme zomer de aardappelschimmelziekte phytophthora…

Met de Bodemadvieskalender aan de slag voor betere bodem

Vrijwel alle akkerbouwers laten hun bodem bemonsteren. Analyses zijn vooral gericht op (beschikbaarheid van) meststoffen, op pH en op organische stof. De vervolgactie beperkt zich met name tot aanpassing van de bemesting, blijkt uit een enquête van AgriDirect in opdracht van BO Akkerbouw. Met de…

Nieuwe standaard in duurzaam telen

Eerste oogst markeert de start van No Shit Food

Vorige maand haalde Joost van Strien, vegan boer, op akkerbouwbedrijf Zonnegoed in Ens de allereerste gecertificeerde vegan uienoogst van het land (klik hier voor het…

Update van resultaten akkerbouwbedrijven in het LMM

In februari 2021 zijn diverse artikelen gepubliceerd waarin gebruik werd gemaakt van voorlopige resultaten over het jaar 2019. Het ging om ‘voorlopige’ resultaten waarbij nog niet van alle akkerbouwbedrijven in het Bedrijveninformatienet de bedrijfsresultaten over 2019 waren gebruikt. Voor deze update…

Ctgb neemt maatregel tegen stapelen gewasbescherming

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft ingestemd met een restrictie op het gestapeld gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met de…

CropX neemt Dacom Farm Intelligence over

De overname van Dacom Farm deze week door CropX, is voor het bedrijf de derde acquisitie binnen 18 maanden. Daarmee breiden ze het platform voor teelt management uit met een…

UIKC uiendagen 26 augustus met rondleidingen en infomarkt!

Op 26 augustus wordt door UIKC de landelijke uiendag georganiseerd. Wegens de coronamaatregelen wordt de Uiendag in een ander jasje gestoken, maar dit jaar is er ook een infomarkt, waarbij 45 bedrijven zich presenteren. U wordt coronaproof ontvangen op het proefveld met interessante excursies en…

Inloop-demo op 18 augustus op Harrysfarm

Biodiversiteit bevorderen met bloeiende akkerranden

Biodiversiteit in het agrarisch landschap staat onder druk. Daarom organiseert provincie Flevoland samen met het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) en  LTO Noord Flevoland op 18 augustus “Flevoland Bloeit”. Deze inloop-demo vindt plaats tussen 14.00 – 20.00 uur op Harrysfarm, Elandweg 73 te Swifterbant.…


Twitter Rss

© UienNieuws.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven