Teelt

Zijn (bio-gebaseerde) polymeren een bedreiging voor zaad?

Niet iedereen is het eens over de veiligheid van biobased polymeren in zaadcoatings. Daarom is de zaadindustrie naarstig op zoek naar alternatieven. Microplastic-vrij is de toekomst is men bij Teal in ieder geval van mening. "Microplastic-vrij betekent vrij van bewust toegevoegde microplastics, zoals in…

Nieuw aanbod van het bedrijf Freddi

Scalognotto - innovatie en evolutie van de sjalot

Het Italiaanse Freddi introduceerde onlangs Scalognotto, een nieuw type sjalot, dat uit de gebruikelijke schema's breekt. Het idee is nog maar een paar maanden geleden ontstaan en is nu werkelijkheid geworden. De distributie is net begonnen. Er wordt geoogst op een ander moment om iets ongebruikelijks te…

SPNA

Stikstof telen werkt: een nieuwe stap naar kringlooplandbouw

Akkerbouwers die hun eigen stikstof telen en als bemesting toedienen met behoud van opbrengsten én minimale stikstofverliezen naar bodem en grondwater. Dat is voor veel agrariërs en beleidsmakers nog een droom. Uit een preview van langjarig onderzoek van Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw…

Boerenbond:

"Erken het belang van water voor de primaire voedselproductie"

"Landbouw zorgt voor onze voedselproductie en heeft water nodig om dieren en planten te laten leven en groeien", aldus Boerenbond. Als antwoord op de droogte namen de…

Preventieschermen tijdens wiedseizoen

Van Woerden Flevo BV in Biddinghuizen werkt sinds de start van het wiedseizoen met preventieschermen om zo de gezondheid van medewerkers zo veel mogelijk te waarborgen. Anderhalve meter afstand is lastig tijdens het wieden. Anthoinet Boks, Van Woerden Flevo: "Uiteraard geldt voor al ons personeel dat we…

Koppert biedt geïntegreerde oplossingen tegen trips of uienvlieg

Ongediertebestrijding op bio-uienvelden met insecten en aaltjes

Biologische gewasbescherming wordt ook in de uienteelt met succes toegepast, geheel in overeenstemming met de eisen van de bio-certificaten. Koppert Biological Systems biedt een protocol aan gebaseerd op de combinatie van nuttige insecten en entomopathogene aaltjes waarmee uitstekende resultaten worden…

duidelijkheid, maar hoeveel precies moet nog blijken

EOB-verbod op octrooieren klassieke veredeling 'schok voor octrooi-die-hards'

Tholen - Met de definitieve uitspraak van de Grote Kamer van Beroep van het Europees OctrooiBureau (EOB) komt er, na jaren van onduidelijkheid, nu definitief een verbod op het octrooieren van klassieke veredeling. Al hing het misschien al even in lucht, voor de tegenstanders en 'octrooi-die-hards' is het…

Steven Dorrestijn, Syngenta

"Onkruidbestrijding in uien vergt een strak schema"

De onkruidbestrijding in uien geeft het beste resultaat wanneer een strak schema wordt gehanteerd. In de periode tussen opkomst en het eerste pijpje is extra voorzichtigheid geboden. “De opkomst van de uien is een grote lappendeken.” Steven Dorrestijn ziet niet alleen grote verschillen in de opkomst van…

De stand en ontwikkeling van de uien

De afgelopen jaren waren er extremen, ook dit jaar begint weer met extremen. We begonnen met zeer moeilijke omstandigheden om een fijn en goed zaaibed te bereiden, in sommige…

Wim Menu, Broere Beregening

Druppelirrigatie vanuit Diepdrain in Zeeland

Tholen – Irrigatie is geen nieuwigheid bij de uientelers. De haspels langs het veld zijn een vertrouwd beeld geworden in de droge zomers. Er komt echter meer een nieuwe techniek naar voren: de druppelirrigatie. Deze week is een project in Heinkenszand gestart van waar vanuit een diepdrain 2 hectare…

"We zien in uien grote verschillen door de droogte"

Door het uitblijven van neerslag dit voorjaar is het kurkdroog op de Groningse teeltbedrijven. Ook in de rest van de week wordt vooralsnog weinig tot geen regen voorspeld.…

Start samenwerking ‘Naar een toekomstbestendige landbouw in Zeeland’

Het project ‘Naar een toekomstbestendige landbouw in Zeeland; van breed naar smal’ is een uniek samenwerkingsproject tussen landbouworganisaties en natuur- en…

Piet Boonekamp, Artemis:

“Regulering van biostimulanten is goed, buitenspel zetten van stoffen met toekomst niet”

Tholen – De smiley met opgetrokken wenkbrauwen zegt eigenlijk al genoeg. Slechts vier groepen micro-organismen zijn er opgenomen in de nieuwe EU-verordening 2019/1009 om als biostimulant aangemerkt te worden. Normaal gesproken zou het nu de tijd zijn geweest om als sector invloed uit te oefenen op de…

Nieuwe analysemethode voor bodemleven

Wat leeft er in mijn bodem? Die vraag houdt steeds meer telers bezig. Eurofins Agro introduceert een nieuwe methode die inzicht geeft in de activiteit van microorganismen in…

Paulacobleigh

Oekraïne wil uienareaal met 30% uitbreiden

APK-Inform: Groenten- en Fruitdeskundigen voorspellen dat Oekraïne zijn uienareaal in 2020 met 30% zal vergroten. Volgens voorlopige schattingen zijn professionele bewerkers van plan om het uienareaal met die hoeveelheid gemiddeld te vergroten. Deskundigen benadrukken dat dit voorlopige indicatoren zijn,…

Geul tussen bedden moet perceelemissie in uienteelt beperken

In het kader van voorkoming van perceelemissie is in Wijnaldum, op pilotbedrijf Gerlof Bergmans, 5 ha uien ingezaaid waarbij tussen de bedden een geul wordt gemaakt waardoor bij hevige neerslag het water de grond in loopt in plaats van tussen de bedden door van het land afspoelt. Hierdoor is er minder…

Flevolandse telers zaaien verse soja

Onder de noemer Dutch Edamame starten vandaag zeven telers met het zaaien van 28 hectare verse soja op Flevolandse bodem. Het eiwitrijke initiatief, ondersteund door provincie Flevoland, DutchSoy enGreen Organics, krijgt hiermee een vervolg. Afgelopen jaar stond in het teken van kennis opdoen over…

Irrigatie grote watervrager in droge zomer 2018

Ten opzichte van de eveneens droge zomer in 2003 werd in de droge zomer van 2018 bijna veertig procent meer water gebruikt in de land- en tuinbouw. Dat leert een grafiek over watergebruik van het Compendium voor de Leefomgeving (CLO). Irrigatie in de land-en tuinbouw én het drenken van vee zijn de…

Langjarig praktijkonderzoek met strokenteelt: Natuurakker

Cosun, CZAV en akkerbouwer Eugène van den Eijnden zijn een uniek experiment gestart dat moet uitwijzen of rendabele teelt én natuurontwikkeling hand in hand kunnen gaan, met ondersteuning van ketenpartijen. Op 12 hectare in West-Brabant wordt zeven jaar lang met strokenteelt de praktische haalbaarheid…

Mike de Koster, WDK Onions:

"Brede vraag naar uien maar het wordt zoeken naar de goede kwaliteit"

Tholen - Een eenduidige verklaring voor de uienmarkt geven, is volgens Mike de Koster van WDK Onions uit Kwadendamme momenteel een lastig verhaal. "Er zit nog een redelijk aanbod, maar daar zitten wel veel mindere partijen tussen. De uien worden ouder. Er zijn veel partijen met schot of kaalvallend wat…

“Gewoonweg alles zit tegen dit jaar"

Oogst 4.000 hectare uien in Córdoba dreigt in rook op te gaan

Vooralsnog blijven de uien gewoon op de velden liggen in de Spaanse provincie Córdoba in afwachting van een bestemming. Het gaat om enkele duizenden hectares. Enerzijds is er de sluiting van de horeca, maar aan de andere kant komen er via de grote ketens enorme volumes importuien Spanje binnen. Door dit…

Biotoets Fusarium laat duidelijk zien welke isolaten ziekteverwekkend zijn

De afgelopen weken is een biotoets uitgevoerd met Fusarium-isolaten verzameld tijdens Uireka-1 (2017-2019). De toets is uitgevoerd op hele uien conform een test zoals eerder beschreven in Engels onderzoek (Tayler et al., 2016). De toets liet heel duidelijk zien welke van de verzamelde Fusarium oxysporum…

Steven Dorrestijn, Syngenta Crop Protection

"Gelijkmatige opkomst geeft het hele uienseizoen plezier"

“Een ongelijkmatige opkomst achtervolgt je het hele uienseizoen.” Steven Dorrestijn, Crop Advisor bij Syngenta Crop Protection laat geen kans voorbij gaan om het belang van…

Luc Remijn: "Rassenonderzoek te belangrijk om niet door te laten gaan"

Rassenonderzoek zaaiuien dit jaar Corona-proof op Rusthoeve

Dinsdag 28 april werden de zaaiuien voor het Uireka-rassenonderzoek beoordeeld. Werd deze beoordeling traditiegetrouw bij JWK Onions georganiseerd, vanwege het Corona-virus was dit jaar de Rusthoeve de beoordelingslocatie. Net als voorgaande jaren coördineert UIKC dit rassenonderzoek. "Het rassenonderzoek…

Jaarverslag Inagro online:

"Telers kiezen vaker zelf voor duurzamere gewasbescherming"

'Helemaal mee en klaar voor de toekomst', is de titel van het jaarverslag van Inagro. Net dat is wat het West-Vlaamse onderzoekscentrum samen met de sector wil bereiken. Het…

Vijf landen, vijf verhalen over arbeidsmigranten

170.000 paar handen in Nederland, 370.000 paar handen in Italië en allerlei getallen daartussen. Heel Europa roept om arbeiders voor in de teelt van tomaten, aardbeien,…

Vliegtuig aan de grond, teler blij?

Wat is het effect van vliegtuigstrepen op het rendement van zonnepanelen? In een documentaire wordt die vraag gesteld, maar komen ook Leo Marcellis en Harold van der Meulen…

Jan Franje, Franje Onions:

"Kaalheid en droogte een probleem in de uien; Corona belemmert ons werk vooralsnog minder"

Tholen - De vraag naar gele biologische uien was tot dusver erg rustig, maar inmiddels komt steeds meer vraag uit de naburige landen, constateert Jan Franje van Franje Onions. "In markten als Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk raken de eigen bio-uien op en dan komen ze in Nederland terecht. Ook zijn we…

Covid-19

Amerikaanse uiensector hard getroffen door sluiting horeca

De Amerikaanse staat Oregon telt zo’n 300 uientelers en is daarmee een van de grootste uienteeltregio's in de VS. De regio levert ongeveer 45% van de uien die van half augustus tot april in de VS worden geconsumeerd. De meeste uien worden verkocht aan de foodservice. Als gevolg van de Covid-19-pandemie…

Irrigatieproef aangelegd met speciale druppelslanglegger

20 en 21 april jl. is in nauw overleg met de Uireka-werkgroep Irrigatie op de Rusthoeve de Uireka-veldproef ‘druppelirrigatie’ aangelegd. Dit werd gedaan met een speciaal…

Akkerbouw werkt aan weerbare teelt op zand

De ambitie van de akkerbouw is helder: in 2030 is de sector koploper in aantoonbaar duurzame teeltmethoden. Dat vraagt om een integrale aanpak die een robuust teeltsysteem met…

Delphy

Proef met druppelirrigatie van Uireka bij Delphy

Deze week is Delphy aan de slag gegaan met de druppelirrigatieproef van Uireka. "Net voor het zaaien zetten we de druppelslangen aan volgens het schema van Uireka," vertelt Luc Remijn van Delphy. "Dat doen we met behulp van de druppelslanglegger die we deze winter hebben laten maken waarbij een voorbeeld…

Peter Vroegindeweij (De Groot en Slot) en André Boot (Hazera):

"Er zijn telers die vanwege de droogte de keuze maken geen uien te zaaien"

Tholen - Het zaaien van uien gaat onder extreme omstandigheden gepaard. Na de natte periode in februari en maart volgde een droge periode met scherp, drogend weer. Met name op de zwaardere gronden en de percelen waar niet beregend kan worden, een uitdaging om het zaad goed in de grond te krijgen.…

zachte winter en droog voorjaar vraagt om extra grondbewerking

Goede opkomst uien onzeker dit voorjaar

Ondanks de extra inspanningen bij de grondbewerkingen is een goede opkomst van uien en suikerbieten dit voorjaar onzeker. Het risico op een onregelmatige opkomst en/of…

WUR

Ontwikkelrichtingen voor de Nederlandse landbouw in 2050

Hoe zien landbouw en landgebruik in Nederland er over 30 jaar uit? Onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) hebben vier theoretische scenario’s uitgewerkt voor landbouw en landgebruik in 2050 en de milieukundige, maatschappelijke, ecologische en economische consequenties daarvan. Deze…

Jan van der Meij junior, AGF-Online:

"Duitse bosuien worden met de dag mooier"

Tholen - Jan van der Meij van AGF-online is zeer tevreden over het verloop van het Duitse bosuienseizoen. "De uitjes worden met de dag mooier en mooier. Een aantal weken geleden waren ze nog wat ‘snotterig’ Maar dat is mede door de lekkere temperatuur helemaal weg. De bosuien worden harder." "Ook de zomeruien…

Droogte houdt aan

Het is stralend weer en veelal droog de afgelopen tijd. Uit de nieuwe droogtemonitor van de waterbeheerders blijkt dat deze droge periode de komende 2 weken aanblijft. Hierdoor ligt het neerslagtekort hoger dan normaal in deze tijd van het jaar. De waterschappen en Rijkswaterstaat hebben verschillende maatregelen uitgevoerd,…

Teler bereidt zich voor op extreme droogte en wateroverlast

Extreme droogte of juist veel neerslag in korte tijd. Door een veranderend klimaat krijgen we er steeds vaker mee te maken. Hoe kun je als akkerbouwer de gevolgen zoveel mogelijk beperken? Komende vier jaar wordt binnen de PPS ‘Klimaatadaptie Open Teelten’ gewerkt aan praktische handvatten en innovaties.…

India verlengt lockdown tot 3 mei: Enorme uienoogst niet echt een voordeel in deze Covid-19 crisis"

India stevent af op een extreem goede uienoogst deze zomer dankzij het grote aantal uientelers in het land. Met de beperkingen die het coronavirus heeft veroorzaakt, kan een groot deel van de oogst echter gewoonweg als verloren worden beschouwd. Het feit dat de lockdown in India met twee weken is…

India: zomeroogst gebruikt in Gujarat 35% meer areaal dan in 2019

Telers in Bhavnagar en Amreli hebben 300% meer uien geplant dan vorig jaar; gewassen als sesam, maïs, mung bonen, urad bonen en aardnoot hebben een toename van 100-200% van…

"Wortel-microbioom kan gewas beter bestand maken tegen droogte"

In het nieuwste nummer van het wetenschappelijke tijdschrift Science roept een internationaal team van biologen, geleid door Franciska de Vries van de Universiteit van…

Interregproject Soilcom werkt aan betere bodem met goede compost

Delphy werkt samen met verschillende universiteiten, proefcentra, agro-adviesbureaus en vertegenwoordigers van de compostindustrie uit de Noordzeeregio aan het project…

Greenports Nederland deed navraag bij ACM

Teelt remmen mag maar bindend advies daartoe geven niet

Het is niet toegestaan om telers een bindend advies te geven over beperking van de productie. Dat blijkt uit contact dat er is geweest tussen Greenport Nederland en de…

Kees Jacobs en Michiel van Mol, Syngenta

"Secuur zaaiwerk is van uiterst belang"

“Op de zwaardere gronden zal de zaaibedbereiding vaak niet in een keer lukken." Kees Jacobs en Michiel van Mol,  Uienexperts bij Syngenta Seeds, laten geen kans voorbij gaan om het belang van belang van secuur zaaiwerk te benadrukken. Wel of niet beregenen?Bij de afweging om te beregenen is het belangrijk dat…

"De sjalot uit zaad verovert de wereld"

De sjalot is het neefje van de ui en een bekende smaakmaker in de keuken. "Sinds 1994 worden sjalotten niet alleen uit een bol geteeld, maar ook uit zaad. Wat is het verschil?…

Teler bereidt zich voor op extreem weer

Perioden van extreme droogte of juist veel neerslag in korte tijd. Door een veranderend klimaat krijgen we er steeds vaker mee te maken. "Hoe kun je als teler de risico’s tot…

Egyptische rode uien

"We bekijken met Nederlandse importeurs of ze ons kunnen helpen de transportkosten te verlagen."

Het Egyptische rode uienseizoen is in volle gang en hoewel de opbrengst iets lager ligt, kan aan de vraag nog steeds worden voldaan. Hoewel Egypte tot nu toe het coronavirus bespaard is gebleven, zijn de effecten ook daar voelbaar in de vorm van een stijging van de transportkosten. Volgens Ibrahim…

Kunnen we ziektestress herkennen?

Ziektestress herkennen en zo mogelijk meten. Dit is, bij monde van Karin Oonk (Agrifirm), de grote uitdaging voor komend seizoen van de onderzoekwerkgroep ‘Weerbare uien’. Karin is als werkgroepvoorzitter nauw betrokken bij de totstandkoming van het onderzoekplan. “Hoe kunnen we de weerbaarheid van een…

Nieuw-Zeelandse exporteur wil uienkoning worden na succesvolle entree op Indiase markt

Bill Karaitiana van Numb3rs Talk, een Nieuw-Zeelandse uienexporteur, kan in de eerste 12 maanden dat zijn bedrijf draait, constateren dat de Indiase markt verzot is op Nieuw-Zeelandse uien. "De markt daar is gewoon onverzadigbaar, de meeste mensen in India hebben uien op het menu staan. Ik begon dit…

Rassenproef in Zuidwesten inmiddels gezaaid

Terwijl de zaaiuien uit de rassenproef van 2019 geduldig in de bewaring in Zeeuws-Vlaanderen liggen te wachten op een beoordeling, is in het Zuidwesten het voorjaar losgebarsten. 26 maart is onder goede omstandigheden de nieuwe rassenproef gezaaid. Over een aantal dagen wordt ook de proef in Flevoland…

Van ‘Kwaliteitsverbetering’ naar ‘Toekomstbestendige teelt’

Met de start van het nieuwe Uireka-project komt er ook een aanpassing in de communicatieboodschap vanuit het project. De afgelopen 3 jaar is er binnen Uireka veel gebeurd op het terrein van kwaliteitsverbetering. De focus voor al het onderzoek de komende 3 jaar is ingestoken op de verdere verduurzaming…

Hoe waterhergebruik kan bijdragen aan een robuuster zoetwatersysteem

Onderzoekers van KWR hebben de potentiële bijdrage van waterhergebruik op het zoetwatersysteem gekwantificeerd en inzichtelijk gemaakt door middel van Sankey-stroomdiagrammen. Hieruit blijkt dat waterhergebruik in potentie de belasting op het grondwater kan verminderen. Nederland wordt meer en meer…

Rien Paans (Verfru): "Aanleveringsproblemen door slecht weer, virusuitbraak en minder werkers"

Overstromingen Murcia, veel regen Alicante en sneeuw Canarische Eilanden

Tholen - Niet voor het eerst trekt er noodweer over de Spaanse teeltgebieden. Slechte weer trekt over delen van Spanje waardoor het dusdanig regent op sommige plaatsen dat de rivieren weer overstromen en de straten blank staan zoals in Murcia. In het zuiden van de provincie Alicante heeft men ook te…

Werkgroepen druk met opstart nieuwe seizoen

Zoals de vorige keer al gemeld, wordt er achter de schermen hard gewerkt alle onderzoeksplannen voor 2020 vorm en inhoud te geven. Een van de werkgroepen die druk bezig is met…

Turkmenistan verhoogt aardappel-, groenten- en uienteelt

In Turkmenistan worden alle nodige maatregelen genomen om de teelt van aardappelen, groenten en uien op wetenschappelijke basis te verhogen. Dit werd duidelijk gemaakt in een…

"sector vindt op vruchtbare manier oplossingen"

Werklozen, speciale vluchten: arbeid in coronatijden

Het is deze week een van de hot topics in de teelt en eigenlijk in alle sectoren waar doorgewerkt moet worden: hoe dreigende tekorten aan 'handjes' op te vangen. Vanuit alle…

Ron Spaans, Broer B.V.:

"Grote kansen voor plantuien in groeiende biologische sector"

Tholen - “Bio gaat in de uien een groot ding worden. Supermarkten switchen naar biologisch product en willen jaarrond product in de schappen. Er liggen grote kansen voor plantuien. Het wordt steeds belangrijker dat we biologische rassen op de markt zetten.” Aan het woord is Ron Spaans, accountmanager bij…

Karst Brolsma, Eurofins Agro

"Meer aandacht voor rol nutriënten in de hele keten"

“Grensverleggend produceren in een leefbare wereld.” Met deze drijfveer helpt Eurofins Agro uientelers binnen hun bestaande mogelijkheden meer producten en/of producten van…

Reststromen uit uienteelt

Verwerkingsfabriek voor kroos en reststromen geopend

Tholen - In Brussel zijn ze er nog niet helemaal uit of kroos ook 'echt voedsel' is, maar in Raalte bestaat er geen twijfel over. Kroos, oftewel waterlinzen, is een waardevolle eiwitbron mits je het goed verwerkt. Om dat grootschalig te kunnen doen, is nu door Rubisco Foods een fabriek geopend. 1200 kilo…

De ui van La Mancha is nog slechts twee maanden verwijderd van de BGA

Zes maanden nadat de Vereniging van Uientelers van de Spaanse regio Castilië-La Mancha een aanvraag heeft ingediend om de beschermde geografische aanduiding (BGA) te bekomen…

Zeer lage voorraden plantbeschikbare nutriënten door natte februarimaand

Dit jaar start anders dan andere jaren. In februari viel er bijna twee maal zoveel regen als normaal in deze periode. Een groot deel van de nutriënten, die in voorgaande warme, droge jaren zich hadden opgehoopt in de bodem, kunnen daardoor uitgespoeld zijn. Ook is het bodemleven, en dus de mineralisatie,…

Henk de Vlieger, werkgroep irrigatie:

“Het is ons als werkgroep gelukt een plan voor aankomend teeltseizoen vast te stellen"

Eén van de nieuwe thema’s binnen Uireka 2.0 is irrigatie. 11 februari jl. is de werkgroep rond dit thema voor de eerste keer bijeen geweest op de Rusthoeve onder leiding van werkgroepvoorzitter Henk de Vlieger. Tijdens deze bijeenkomst zijn de eerste lijnen voor een proef uitgezet. De Vlieger: “Het is…

Rapport 'Veldproef 2019 bestrijding uienvlieg' gepubliceerd

In 2019 is in een veldproef een aantal behandelingen vergeleken op hun beschermingseffect tegen uienvliegschade. De behandelingen waren gesplitst in twee proeven in vier herhalingen met 1) gewasbehandelingen en 2) zaad- en grondbehandelingen. De proeven zijn aangelegd in praktijkpercelen waar…

Duitse investeerder gaat uien telen in Wit-Rusland

Een Duitse investeerder is van plan om een uienteeltbedrijf op te zetten in het district Lida in de regio Grodno in Wit-Rusland, zo bericht BelTA. Het tuinbouwproject wordt…

Mohamed Shaaban, Garlico Company:

"We bezitten vijf van de grootste knoflookpakstations in Egypte"

Mohamed Shaaban, im- en exportmanager van het Egyptische bedrijf de Garlico Company, zegt dat de vraag naar Egyptische knoflook wereldwijd zeer sterk is. De oogst is deze maand begonnen en vanaf 20 april zal de knoflook volledig gedroogd en gereed voor de export zijn. Volgens Shaaban is Egyptische…

Groententeelt in Niedersachsen: uien en komkommers het meest geteeld

In 2019 teelden 774 landbouwbedrijven in Niedersachsen op een oppervlakte van 20.416 hectare groenten, blijkt uit gegevens van het bureau voor de statistiek van de deelstaat…

Minister Bangladesh wil een importverbod voor uien tijdens de oogst

Het ministerie van landbouw van Bangladesh wil de uienimport tijdens het volledige oogstseizoen stopzetten om eerlijke prijzen voor de telers in het land te garanderen. Minister-president Sheikh Hasina vroeg de betrokken ministeries en andere belanghebbenden om door middel van een dialoog een besluit te…


© UienNieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven