Eerste hergebruik effluent door telers

Dit effluent is het gezuiverde proceswater van Coroos Conserven en dat wordt bij de vestiging in Kapelle momenteel deels op een buffersloot geloosd in plaats van in de Westerschelde. "Dit doen we omdat de boeren in de omgeving -zoals in het grootste deel van Zeeland- geen water uit de grond kunnen oppompen…

Proeftuin regeneratieve landbouw Noord-Holland

"Bodem resetten naar de beginstand"

Hoe krijgen we de bodem vitaal, zodat die met minder middelen meer opbrengst geeft? Dat is de kernvraag van het project rondom regeneratieve landbouw in Noord-Holland. Daar…

Eerste water in ondergrondse regenwateropslag van Texelse telers

Het eerste water is eind april succesvol geïnfiltreerd in een ondergrondse regenwateropslag op Texel, een belangrijke stap naar zelfvoorzienendheid op het gebied van zoet water voor telers aldaar. Het is op dit moment droog in Noord-Holland en ook op Texel wordt de aanhoudende droogte zichtbaar op de…

Vlaamse landbouw investeerde afgelopen jaren fors meer in waterbesparing en -opslag

Sinds 2018 hebben de Vlaamse land- en tuinbouwers fors meer geïnvesteerd in wateropslag of waterbesparing dan in de jaren voordien. Dat blijkt uit cijfers van het Departement…

ZLTO:

"Nog twee weken droogte kan oogst voor de rest van het jaar verpesten"

Als het binnen twee weken in delen van het land niet flink gaat regenen, kunnen de oogsten voor een heel jaar mislukken. Volgens boerenbelangenvereniging ZLTO lopen akker- en…

Wat zijn de perfecte omstandigheden voor een plant?

Om te begrijpen waar een plant behoefte aan heeft, moet men eerst de werking van de plant beter begrijpen. Waar reageert de plant op en hoe maken we de plant blij? In onderstaand artikel gaat Peter Geelen, een van de oorspronkelijke grondlegger van "Het Nieuwe Telen" en ook een van de auteurs van Plant…

De nieuwste ontwikkelingen in de kringlooplandbouw

Symposium Agroforestry en Notenteelt zet ondernemers centraal

Het symposium Agroforestry en Notenteelt laat de nieuwste ontwikkelingen zien op het gebied van kringlooplandbouw. Bomen aanplanten past bij uitstek in de kringlooplandbouw: ze zorgen voor een mooi landschap, veel biodiversiteit en een goed verdienmodel voor ondernemers. Het symposium wordt gehouden op…

De uienexperts van Syngenta Seeds over de stand van zaken in de uien:

"Dunne stand uien vraagt extra aandacht bij vervolg teelt"

In veel regio’s, en zeker op de klei- en zavelgronden, staan de uien er maar dunnetjes bij. Dat vraagt extra aandacht in het vervolg van de teelt en soms ook een gewijzigde koers of een ingrijpende beslissing. Maar eerst bespreken Kees Jacobs en Michiel van Mol de lessen van voorjaar 2022. "Ik schat dat…

Schakelen akkerbouwers over naar koolzaad?

De Coöperatieve Koolzaadvereniging Oost Nederland Colzaco vermoedt dat boeren, vanwege het tekort aan zonnebloemolie door de oorlog in Oekraïne, sneller zullen overwegen…

Veel opkomst problemen door droogte en korstvorming in uien

Hazera ziet op dit moment dat er nogal wat opkomst problemen zijn in de uien. Hiervoor zijn, volgens hen, verschillende redenen aan te wijzen. Eén van de belangrijkste redenen is de korstvorming die is ontstaan na de felle oostenwind in combinatie met de neerslag van een aantal weken geleden. "Op dit moment…

Nederlandse bodems 1,5 graad warmer dan 40 jaar geleden

Als het gaat over opwarming van de aarde, dan wordt daar vrijwel altijd de stijging van de luchttemperatuur mee bedoeld. Maar naar de letterlijke opwarming van de “aarde”,…

Groente verbouwen op water is mogelijk oplossing voor tekort landbouwgrond

Groente verbouwen op het water. Dat is het idee achter een drijvend eiland dat dinsdagochtend op het Weerwater in Almere werd geplaatst. Het gaat om een experiment waarbij…

Onttrekkingsverboden Noord-Brabant

Angst voor mislukte oogsten door voorjaarsdroogte

De voorjaarsdroogte zorgt bij vele telers en tuinders voor grote zorgen. Door sommigen wordt zelfs gewaarschuwd voor dreigende voedseltekorten door mislukte oogsten. De…

Leve(n)de Bodem Brabant wil theorie in de praktijk brengen

Met de 1e Praktijkdag voor het project Leve(n)de Bodem Brabant op 31 maart is het seizoen van start gegaan. Verschillende veldbijeenkomsten, workshops en trainingen staan op de planning voor dit jaar met ook de 2e Praktijkdag op 20 september op Vredepeel. Demo’s op praktijkbedrijven"Daar waar de theorie ophoudt,…

Sri Lankaanse telers van grote uien zitten te springen om kunstmest

De telers van grote uien in Dambulla, Sigiriya, Anuradhapura en verschillende andere gebieden in Sri Lanka hebben de minister van Landbouw, Janaka Wakkumbura, verzocht…

Vidyanath Gururajan - HarvestEye

"Als telers weten hoeveel van hun oogst binnen de afzetbare marge valt, kunnen ze een betere prijs voor hun product bepalen"

De grootte van de oogst kan onvoorspelbaar zijn en telers weten nooit echt wat ze hebben totdat het wordt gesorteerd en verpakt, wat het vermarkten van de oogst een uitdaging maakt. Nu is er een nieuwe technologie op de markt die telers kan helpen bij het op de markt brengen van hun gewassen. HarvestEye…

PPS Grondige Aanpak Bodemplagen zoekt knoppen om aan te draaien

Ritnaalden en andere bodemplagen zijn een steeds groter probleem voor akkerbouwers en bollentelers. Daarom is het vierjarige PPS-onderzoek Grondige Aanpak Bodemplagen recent…

Onderzoek weerbaarheid met 75 cm wortelruggen

Een kleine week voor Koningsdag is op de Rusthoeve door de mensen van UIKC de Uireka weerbaarheidsproef met verschillende teeltsystemen aangelegd. In de proef wordt de traditionele teeltmethode met bedden van 1,50m vergeleken met een teelt op verhoogde bedden en met een teelt op ruggen. Vorig jaar is de…

Nederlands rassenonderzoek Uireka

Separate rassenlijst voor uien op zand media 2023 beschikbaar

Medio 2023 komt met de onderzoeksdata van de nieuwe locatie van het Nederlands rassenonderzoek van Uireka een separate rassenlijst voor uien op zand beschikbaar. Sinds 2021 is…

Vraag om eventuele schade aan Uireka te laten weten

Onderzoek naar beheersing van gewasschade door stengelaaltjes

De schade door het stengelaaltje Ditylenchus dipsaci neemt de laatste jaren in ui, aardappel en suikerbiet sterk toe. Helaas is er voor een adequaat beheersingsadvies…

Alternatieven voor MH?

Voor een jaarronde internationale afzet van zaaiuien is het voorkomen van spruitvorming tijdens bewaring, transport en afzet van groot belang. Met de inzet van MH is lange bewaring zonder tekenen van…

Delphy ontwikkelt QMS water

Digitaal managen van water

Delphy heeft QMS water ontwikkeld om het beschikbare water optimaal te gebruiken in alle agrarische sectoren. Water is wereldwijd genomen schaars en schaarste maakt water kostbaar. Agrarische…

"groene ambities lopen vast in Brusselse molen"

Stroperige registratie bio-middelen bovenaan agenda nieuwe Koppert-directie

Binnen acht jaar moet het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zijn gehalveerd. Dat is een van de pijlers onder de Green Deal van de Europese Commissie. Maar juist Brussel staat het halen van dat ambitieuze doel in de weg, zegt Koppert in het Financieele Dagblad. In Berkel en Rodenrijs wijst men op de…

Slimme oplossing houdt water langer vast

Pieter Schepers uit Stiphout ontwikkelde een techniek, genaamd watershepherd, die regenwater vasthoudt. Handig voor natuurgebieden die onder droogte zuchten of voor toepassing bij boer en tuinder. Watershepherd is een methode om het regenwater op te vangen en direct te transporteren naar het grondwater.…

Challenge vanaf nu toegelaten in groot aantal kleinere teelten

De herbicide Challenge is vanaf nu toegelaten in een groot aantal kleinere teelten. De toelating is tot stand gekomen met ondersteuning van de Stichting Trustee Bijzondere…

Minister Staghouwer opent eerste rijdende zonnepark ter wereld

Minister Staghouwer heeft woensdag 13 april het eerste rijdende zonnepark ter wereld in gebruik gesteld. Hij deed dat bij de boerderij van VOF Dogterom in Oude Tonge (Goeree-Overflakkee). Het akkerbouwbedrijf, van Jacob Jan Dogterom, wil in zijn eigen energie voorzien. Het beweegbare en opvouwbare…

Jolanda Wijsmuller, Bayer:

"EU zit op ramkoers: helft van gewasbeschermingsmiddelen valt af"

Als de Europese herbeoordeling van werkzame stoffen in het zelfde tempo door blijft gaan, is over vier jaar nog maar de helft van de huidige hoeveelheid chemische actieve…

DrainStore: resultaten van twee jaar praktijkproef in Zeeland

Hulp aan telers bij het verbeteren van de eigen zoetwatersituatie

De eerste resultaten van de praktijkproef DrainStore wijzen erop dat een systeem van ondiepe waterafvoer en -toevoer (Drain) en diepe opslag (Store) de zoetwatersituatie van akkerbouwers met een eigen grondwatervoorraad mogelijk kan verbeteren. Er zijn veel praktijklessen geleerd, die zijn gepubliceerd…

Redenen: slecht weer en verbod op gewasbeschermingsmiddelen

50% minder uien en aardappelen in Valencia

De Valenciaanse Vereniging van Telers (Ava-Asaja) stelt dat er door het schrappen van gewasbeschermingsmiddelen door de Europese Unie en ongunstige weersomstandigheden in de lente – aanhoudende regen, een koufront en stevige westenwind – 50% minder uien en aardappelen zullen worden geoogst in L'Horta en…

"Meer biodiversiteit in de conventionele groenten- en fruitteelt"

Lidl Internationaal heeft samen met GlobalGAP een norm ontwikkeld voor meer biodiversiteit in de teelt van groenten en fruit. Lidl is de eerste retailer die dit systeem zal…

Voorjaarsbijeenkomst KNPV

Ziektebestrijding (bijna) zonder fungiciden in 2030 in open teelten. Hoe dan?

De voorjaarsbijeenkomst van de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging (KNPV) heeft dit jaar als thema "Ziektebestrijding (bijna) zonder fungiciden in 2030 in…

BioScope komt met een benchmark voor gewas en bodem

In het project 'Bodem, Scouting, Benchmark' heeft BioScope een benchmark ontwikkeld om eenvoudig de gewasgroei tussen percelen te kunnen vergelijken en inzichtelijk te maken. Dankzij een subsidie van het Onderzoek & Ontwikkelfonds van regio West Brabant heeft het team van BioScope de wens van veel…

Rassenonderzoek Uireka op alle drie de locaties gezaaid

Na de de rassenproef op proeflocatie Colijnsplaat, is begin deze week ook de rassenproef in Dronten en Schoonloo ingezaaid. Colijnsplaat (Rusthoeve; zavelgrond van rond 25% afslibbaar) is een van de drie proeflocaties waar het officiële Uireka Rassenonderzoek plaatsvindt. De andere twee locaties bevinden…

Meer kilo's, minder milieu-impact gewasbescherming Vlaanderen 2019

Het aantal kilo's actieve stof uit gebruikte gewasbeschermings-middelen in Vlaanderen is in 2019 met 0,5 miljoen kilogram gestegen tot 3,5 miljoen. Dat is een stijging van 18%…

Minister Staghouwer bezoekt Boerderij van de Toekomst

De nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Henk Staghouwer (ChristenUnie) heeft op 24 maart een werkbezoek gebracht aan Boerderij van de Toekomst bij de business unit 'Open Teelten' in Lelystad. Het was voor Staghouwer, die welkom werd geheten door rector magnificus Arthur Mol van de WUR…

"Het paarse knoflookareaal is dit seizoen kleiner in Córdoba"

Het Andalusische Netwerk voor Meldingen en Fytosanitaire Informatie (RAIF) heeft een rapport uitgebracht over de huidige situatie van de knoflookteelt in Córdoba, dat met…

Uien pellen om gewassen te helpen bestand te zijn tegen droogte en ziekten

Onderzoekers gebruiken synchrotronlicht om de celwanden van uien letterlijk af te pellen, zodat planten beter bestand zijn tegen de stress die klimaatverandering en ziekten veroorzaken. "We weten dat er veel droogte is geweest en de bestaansmiddelen van mensen staan op het spel," zegt Ariana Forand, een…

Transitie duurzame akkerbouw krijgt impuls dankzij onderzoeksbeurs van 10 miljoen euro

Akkerbouwers, overheden, gewasbeschermingsorganisaties, veredelaars, natuurorganisaties, banken, voedselketenpartners, groene opleidingen en onderzoekers sluiten de handen ineen om een doorbraak te realiseren in de transitie naar een duurzame akkerbouw. De Nationale Wetenschapsagenda financiert een groot…

Nieuwe fungicide Polyversum nu ook toegelaten in biologische teelt

De nieuwe fungicide Polyversum wordt vanaf nu ook toegelaten in biologische teelt. Polyversum (16162 N) is een bio-fungicide op basis van een mycoparasitaire schimmel met een sterke werking tegen onder andere bodemschimmels, zoals Phytophthora en Botrytis rond de bloei. Het product is opgenomen in de…

Uireka partners prioriteren onderzoekswensen

Begin deze maand, toen het net weer mocht na alle corona-beperkingen, zijn de Uireka partners in Lelystad bij elkaar geweest voor de halfjaarlijkse plenaire bijeenkomst. In het ochtenddeel waren er presentaties van de diverse werkgroepen waar ze op dit moment met hun onderzoeksresultaten staan. Deze informatie…

Van witlofrug naar aardappelrug voor vergelijking teeltsystemen

De werkgroep Weerbaarheid van Uireka heeft besloten aankomend teeltseizoen bij de vergelijking van teeltsystemen bij de ruggenteelt over te stappen op aardappelruggen in plaats van de vorig jaar gebruikte witlofruggen. In het onderzoek wordt behalve de ruggenteelt ook de teelt op een verhoogd teeltbed en…

Geen nieuwe criteria voorspelling vestiging en overleving stengelaaltjes

Stengelaaltjes kunnen zeer lang in de grond overleven. Het is tot op heden echter onduidelijk wat de bepalende factoren zijn die een grond geschikt maken voor vestiging en…

Ixil-uien uit Yucatan gepromoot om teelt te behouden

In heel Mexico houden slechts 15 gezinnen zich bezig met de productie en teelt van Ixil-uien. Omdat dit aantal vrij laag is, is het ministerie van Plattelandsontwikkeling van…

VS: Nieuwe uienteeltgebieden verlichten lage binnenlandse oogst

Het voorjaarsseizoen voor uien is zowel in Mexico als in Texas begonnen. "De kwaliteit van en de vraag naar uien zijn uitstekend," zegt Matthew Gideon van Keystone Fruit Marketing in Greencastle. "Vidalia is de volgende en begint officieel op 12 april. Onze oogst daar ziet er tot nu toe goed uit en we…

Joost de Jong, Gourmet

“Wie een zoete ui heeft geproefd, komt terug”

Zoete ui heeft alle eigenschappen van een nicheproduct: duur, want beter en schaarser, en geliefd bij een select publiek. Met beter hebben we het dan over de smaak, want de shelf life is heel wat minder dan die van een gewone gele ui. Overigens moeten we ook wel indachtig zijn dat over smaak niet valt te…

Fandango beschikbaar in seizoen 2022

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft de toelating afgegeven voor een mineure wijziging in de formulering van Fandango. Het…

Sfeerimpressie De Groot en Slot van zaaien Benelux

Uienteelt van start

De laatste weken van maart zijn aangebroken, het is lente geworden. Op het land barst de uienteelt los. Na een relatief natte winter drogen de percelen na de zon en wind al op. Ook al gaat dit…

Project van start voor preventie van bodemverdichting in de akkerbouw

Begin maart is er een tweejarig project van start gegaan om bodemverdichting in de akkerbouw te voorkomen. Het betreft een gezamenlijk project van Cumela Nederland, Cosun beet…

Motieven voor het niet-naleven bij de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen in open teelten

De naleving van wet- en regelgeving bij de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen in open teelten is tussen 2015 en 2019 met 15% gedaald; het nalevingspercentage lag in 2019…

Proefvelden De Groot en Slot aangelegd

Het team van De Groot en Slot plant elk jaar op verschillende plaatsen in Nederland een aantal proefvelden voor voortgezet onderzoek (VO). Afgelopen twee weken waren de omstandigheden goed genoeg om hiermee van start te gaan.  In de Noordoostpolder plantten een groot aantal van het team van De Groot en Slot de…

Verkoopteams Bejo en De Groot en Slot bekijken rassen van de toekomst

De verkoopteams en het veredelingsteam van Bejo en De Groot en Slot hebben donderdag 24 maart de rassen van de toekomst bekeken.  Wat zit er in de pijplijn? En welke rassen worden binnenkort geïntroduceerd? Dat zijn vragen die aan bod zijn gekomen. De rassen komen van verschillende proefvelden uit Europa. Dit…

Themadag Granen

"We gaan voor eigen graan"

Nederlands graan voor Nederlands brood: het kan. Als alle schakels in de keten zich inzetten, kan het brood van de Nederlandse bakkers in de toekomst standaard van eigen bodem komen. Daartoe onderschreven de 150 deelnemers aan de Themadag Granen op 24 maart de 'Intentie van Nijkerk: Wij gaan voor eigen graan'. Volgens minister…

Webinar AgriPlace en ASF over voedselveiligheid en duurzaamheid in AGF

AgriPlace Chain geeft bedrijven volledig geautomatiseerd inzicht in voedselveiligheid en duurzaamheid

Tholen - AgriPlace hield donderdag 24 maart een webinar over de optimalisatie van het verzamelen van voedselveiligheids-, sociale- en duurzaamheidsinformatie van leveranciers en producten. Met haar eigen systeem, AgriPlace Chain, willen ze bedrijven makkelijk volledig geautomatiseerd inzicht geven in…

Sencrop lanceert Solarcrop

"De eerste intelligente instralingstoepassing die beregenen op maat mogelijk maakt"

Met de Solarcrop instralingsmeter en de bijbehorende applicatie introduceert Sencrop een innovatieve meetmethode om de beregenings- en irrigatiebehoefte van een gewas te bepalen. De sensor meet bovengronds de instraling van de zon, en daarmee indirect de verdamping van vocht via bodem en gewas.…

Jaap Jonker, De Groot en Slot:

"Toekomst uienteelt vereist inzet"

Wie wil er in 2040 nog uien telen? En wie wil er nog elke dag uien sorteren, verpakken en verschepen? En wie veredelen dan de beste uienrassen? Met dat laatste zijn partners De Groot en Slot en Bejo druk bezig. Al meer dan 50 jaar veredelen ze samen uienrassen over de hele wereld. Het Rijnsburger…

Fandango Onion 2022 tijdelijk toegelaten tegen valse meeldauw en witvlekkenziekte

Het gewasbeschermingsmiddel Fandango Onion 2022 is toegelaten voor gebruik tegen valse meeldauw en witvlekkenziekte in uien (drooggeoogste) in open lucht vanaf 1 juni 2022 tot…

Kees Jacobs en Michiel van Mol:

"Voorkom tegenvallers bij start uienteelt”

In de periode van zaaien tot opkomst liggen bij uienteelt diverse risico’s op de loer. Uienexperts Kees Jacobs en Michiel van Mol bespreken wat je wel en niet moet doen om een vlotte en egale opkomst te krijgen. Want daar ligt de basis voor een hoge opbrengst van goede kwaliteit. “De ui moet in 1 keer…

Nieuwe brochure telt 77 lopende projecten onder vlag BO Akkerbouw

"Onderzoek in akkerbouw zaak van lange termijn"

Onder de vlag van BO Akkerbouw worden momenteel 77 onderzoeken voor de akkerbouw uitgevoerd. Deze zijn gebundeld in de nieuwe brochure 'Projecten 2022: Onderzoek voor de akkerbouw van morgen'. Het eerste exemplaar is woensdag 9 maart uitgereikt aan akkerbouwer Gerard van Dis in Achthuizen. Mede naar…

De Groot en Slot biedt uienzaad aan vanuit haar depots

Het zaaiseizoen is weer op gang gekomen. Op veel plekken in de Benelux laat de grond het toe om aan de start voor het nieuwe uienteeltseizoen te beginnen. In deze periode zijn er soms nog wat late beslissers of telers die enkele eenheden te kort komen. Om hier snel en flexibel op in te spelen heeft De…

"Doelmatig beregeningsbeleid kunnen de negatieve effecten op het watersysteem beperken"

Met doelmatig beregeningsbeleid kunnen de negatieve effecten op het watersysteem en op functies als natuur, landbouw, bebouwing en infrastructuur worden beperkt. Daarbij dienen de toestand en het gedrag van het watersysteem in relatie tot deze functies leidend te zijn. Dit blijkt uit een artikel van H2O…

Zo’n 7000 kilo gewasbeschermingsmiddelen opgehaald met agrarische 'Bezemactie'

Ruim 160 agrarische ondernemers hebben in totaal bijna 7000 kg gewasbeschermingsmiddelen afgevoerd tijdens de actie 'Bezem door de middelenkast' in Overijssel. Dankzij de actie konden agrariërs uit Overijssel kosteloos en anoniem hun verouderde gewasbeschermingsmiddelen inleveren. Het is belangrijk deze…

Agroplanta maakt marktlancering van bodemhulpstof Trillus® bekend

"Bodemtoevoeging past bij de tendens richting regeneratieve landbouw"

Al sinds enkele jaren tendeert de Duitse vollegrondsteelt richting regeneratieve en duurzame landbouw. Het bedrijf Agroplanta heeft een nieuwe bodemhulpstof genaamd Trillus® ontwikkeld die door middel van een samenspel van twee zorgvuldig geselecteerde, gepatenteerde micro-organismen (Pseudomonas fluorescens…

Ruim 60 miljoen euro voor onderzoek naar efficiëntere fotosynthese

Wageningen University & Research (WUR) en het Photosynthesis 2.0 Research Fund (P2RF) richten samen een nieuw en onafhankelijk instituut op voor onderzoek naar fotosynthese. “Een belangrijk doel is om te leren hoe we de efficiëntie van fotosynthese in voedsel-gewassen kunnen verbeteren. Dat zou een…

Rassenonderzoek Drenthe, Uireka

"Rassen tonen donkerder; kwaliteit valt zeker niet tegen"

Begin februari zijn voor de eerste keer binnen het rassenonderzoek van Uireka de rassen van de nieuwe proeflocatie in Schoonloo (Drenthe) beoordeeld. Onafhankelijke uienspecialisten van Waterman Onions, Boons, Lefru en JWK Onions gaven 19 rassen cijfers voor hardheid, huidvastheid, vorm, uniformiteit en…

Het belang van het duizendkorrelgewicht

Het zonnetje schijnt, het voorjaar komt er aan. En daarmee ook het zaaiseizoen. De uienteelt kan behoorlijk wat uitdagingen met zich meebrengen. Een goede zaai is dan ook van…

Destatis: asperges grootste areaal Dreamstime

Wortelteelt dominant in Duitse tuinbouw, gevolgd door uien en witte kool

In 2021 hebben 6,260 Duitse tuinbouwbedrijven 4,3 miljoen ton groenten geoogst. Dit was 10% meer dan in 2020 en 15% meer dan het gemiddelde voor de jaren 2015 tot 2020. Dit…

CLM Onderzoek en Advies:

"Agrobiodiversiteitsmonitor light bepaalt op eenvoudige en onderbouwde wijze de biodiversiteit"

Agrariërs nemen vaker maatregelen om de biodiversiteit te vergroten. Maar wat leveren al deze inspanningen op? Daarom heeft CLM Onderzoek en Advies, in opdracht van agrarische…

Focus op verhoging CO2 en temperatuurvariatie in voorkomen spruiting bij uien

In de zoektocht naar alternatieven voor de breed toegepaste Maleine Hydrazide (MH) behandeling ter voorkoming van spruiting tijdens lange bewaring van uien, kwam in een desktopstudie van Uireka geconditioneerde bewaring als meest perspectiefrijk naar voren. Dit is in 2020-2021 onderzocht met 5 rassen in…

Uireka deelt adviezen voor koprotpreventie in zaaiuien

Om het risico op een koprotbesmetting in zaaiuien komend teeltseizoen zoveel mogelijk te beperken, zijn er voorafgaand aan de teelt een aantal adviezen vanuit Uireka: Zaai alléén…

Akkerbouw zet stappen in emissiereductie gewasbescherming

De akkerbouwsector maakt werk van de aanpak van emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. De normoverschrijdingen laten een dalende trend zien. Er zijn…

Uiencommissionairs Levien Amperse (Amperse Uienhandel) en Jan van Strien (PPA Group):

“Uien moet je voelen en ruiken, zeggen ze weleens"

Akkers bezaaid met uien. Het is een vanzelfsprekendheid voor Nederland. En toch was deze commodity voor pakweg Hieronymus Bosch waarschijnlijk een exotisch product. De eerste meldingen van de uienteelt in onze contreien van deze uit Midden-Azië afkomstige bol dateren van begin 15e eeuw.…

Teeltplanschade melden nu mogelijk

Landbouwers in de uiterwaarden van de bedijkte Maas kunnen schade aan de gewassen, als gevolg van overstroming door het hoogwater van juli 2021, bij de RVO melden. Vanaf 28…


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven