Uienrassen te bewonderen tijdens afgelopen uiendemo bij De Groot en Slot

Op het perceel van Maatschap Linders in Nederweert organiseerden Agrea woensdag 10 augustus in samenwerking met De Groot en Slot een uiendemo. Diverse uienrassen waren tijdens…

Werkgroep Weerbaarheid bezoekt proeven in Lelystad en Colijnsplaat

Vorige maand is de werkgroep tweemaal bijeen geweest om de voortgang van haar onderzoek in de praktijk te zien en te ervaren. Eerst is het onderzoeksveld op de Rusthoeve bezocht. Hier zijn verschillende teeltsystemen vergeleken. Naast het traditionele systeem op bedden, zijn dit de teelt op verhoogde bedden…

Wat doen we met een droog voorjaar?

Vooral de matig wortelende gewassen als uien lijken het meeste last te hebben van de droogte. Het wordt in zulk soort jaren steeds moeilijker om uien te telen in gebieden waar niet beregend kan worden. De verschillen tussen percelen waar beregend kan worden en waar niet, zijn dit jaar zeer groot, stelt…

Officiële aftrap op dinsdag 23 augustus bij Hoeve Lotmeer in Anna Paulowna

Project Zoetwaterboeren zoekt oplossingen voor probleem verzilting

Hoe zorgen we voor een ‘water robuust’ en klimaatbestendig landbouwsysteem? Die vraag staat voorop bij het project Zoetwaterboeren op het akkerbouwbedrijf van Klaas Schenk in Anna Paulowna. Rian van Dam, burgemeester van de gemeente Hollands Kroon en Ilse Zaal, Gedeputeerde van de provincie Noord-Holland…

Zeeuwse ui- en aardappeloogst in gevaar vanwege droogte

Boeren en telers in vooral Zeeland hebben de komende weken dringend regen nodig, anders valt de aardappel- en uienoogst fors lager uit dan normaal. "De opbrengst van uien zal…

Zoetwaterbassin campingeigenaar redmiddel voor Zeeuwse boeren

Het zoetwaterbassin van Jos Westerbeke uit Serooskerke, dat de campingeigenaar een jaar geleden liet aanleggen, is momenteel bijna helemaal klaar. Het bassin is op dit moment een redmiddel voor boeren uit de omgeving die met grote droogte kampen, ontdekte Omroep Zeeland. 

Update droogte: Droogte blijft oogst ernstig bedreigen en eerste regionale hittegolf een feit

Door de aanhoudende droogte vrezen landbouwers voor een magere oogst. Het lagere aanbod dreigt de voedselprijzen weer te doen stijgen. “Als de droogte nog twee weken aanhoudt,…

Uiendag demoplatform op vrijdag 2 september

Het Departement Landbouw en Visserij, in samenwerking met het PCG, de Boerenbond, Inagro, de vermelde zaadhuizen en producentenorganisaties organiseren een uiendag…

Vlaamse groententelers schakelen veel over op graan, waaraan ze meer verdienen

De Vlaamse land- en tuinbouwers zaaiden in juli een vijfde minder groenten in, blijkt uit cijfers van de Vlaamse overheid. Vooral het areaal spinazie (-28%), wortelen (-23%)…

"Wees bewust van risico’s knolcyperus"

Blijf alert op knolcyperus en zorg dat percelen vrij zijn van dit probleemonkruid. Dit meldt ZLTO. Let er ook op bij import van plantmateriaal uit andere landen. Ondernemers…

Michiel van Mol, Syngenta:

"Nu de groei van de uien vasthouden is cruciaal"

De komende maand is cruciaal voor de ontwikkeling van de zaaiuien. Niet alleen de vochtvoorziening maar ook de aanpak van trips vraagt alle aandacht. Michiel van Mol van Syngenta neemt de belangrijkste teeltactualiteiten door en blikt ook vooruit naar de MH-bespuiting. "Het is vooral in het Zuidwesten…

Rode uien van Acquaviva ook gewaardeerd door Europese markten

Een platte bol met een paarsachtige kleur die wel 1,5 kg kan wegen. Hij is 4 tot 5 cm dik en heeft een zeer zoete smaak. Dit zijn de belangrijkste kenmerken van de rode ui van Acquaviva delle Fonti, een product dat ook in sommige Europese landen populair is geworden. Rode ui van Acquaviva delle Fonti - gewicht…

'Bean Deal'

Veel animo voor opschaling plantaardige eiwitten in Nederland

Onder de nationale Green Deal Eiwitrijke Gewassen hebben 56 organisaties donderdag 14 juli 2022 hun handtekening gezet. Doel is opschaling van de teelt, verwerking en…

Droogterisico voor 46% van grondgebied van Europese Unie

Voor 46% van het grondgebied van de Europese Unie geldt momenteel de waarschuwingsfase voor droogte. In 11% van de Europese Unie is de alarmfase geactiveerd. Dat blijkt uit…

Hoe belangrijk is de landbouw voor Nederlandse economie?

In de stikstofstrijd wordt dikwijls gewezen op het belang van de landbouwsector voor de Nederlandse economie. Maar hoe belangrijk, of niet, is de sector? In het Financieele Dagblad gaan ze op die vraag in.  Een van de punten waarbij de krant stilstaat is de de productiviteit van boeren en tuinders. Die gemiddeld…

Staghouwer over klimaatadaptieve teelt:

"Kijk naar zuidelijke teelten, zoutminnende teelten en natte teelten"

In het 'Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw' zet het kabinet in op een land- en tuinbouwsector die tegen een stootje kan voor wat betreft weerextremen. Onlangs gaf…

Uitdagingen in bescherming uien tegen valse meeldauw

Het areaal uien in Nederland is al een aantal jaren aan het groeien. Deze groei brengt ook uitdagingen met zich mee als het gaat om gewasbescherming. Helemaal nu goedwerkende…

Moeilijkheden in de uienteelt zorgen voor afname areaal

Op donderdag 30 juni zijn de areaalcijfers van het CBS gepubliceerd. De krimp, die ook werd verwacht, kwam uiteindelijk uit op 7,9 procent voor het totale areaal uien (36.515 ha), zo meldt De Groot en Slot. In het areaal zaaiuien is er een afname van 9,3 procent waarmee het areaal uitkomt op 27.318…

Samenwerking De Groot en Slot met scholen

De Groot en Slot gaat meer en meer de samenwerking met scholen aan. "Onze slogan 'Leading in Allium, inspired by you' betekent voor 'Leading' dat we kennispartner willen zijn: kennis uitdragen én delen. Niet alleen met de keten, maar ook met de toekomstige generatie die geïnteresseerd is in de…

Statistieken Statbel

Belgisch aardappelareaal daalde in 2021 met meer dan 7 procent

In 2021 waren er in België 36.012 landbouwbedrijven. Dat zijn er evenveel als in 2020. 64,5% van het aantal bedrijven bevindt zich in Vlaanderen, terwijl 54% van de totale…

Advertorial

Scala is de sterke troef voor uientelers

Scala werkt preventief en curatief tegen bladvlekken, stemphylium én heeft een goede nevenwerking op koprot in uien. Het is zeer geschikt voor resistentie-management. De…

Tirunelveli district, Tamil Nadu

Geografische aanduiding voor kleine ui uit Chettikulam aangevraagd

De Tamil Nadu State Agricultural Marketing Board en de Chettikulam Small Onion Farmers' Producer Association, Perambalur, hebben een aanvraag ingediend voor een geografische…

Biostimulanten blijven via tijdelijke regeling beschikbaar voor Nederlandse telers

De impact van de nationale implementatie van een EU-verordening over biostimulanten is beperkt. Het blijft vooralsnog mogelijk om biostimulanten die nog niet voldoen aan de…

"Duurzamer telen vergt gestage leerweg"

Door te experimenteren en te leren is stapsgewijs te werken aan een weerbaar teeltsysteem. Met het huidige beschikbare palet aan biostimulanten en biologische middelen is niet…

Marten de Roest (specialist RPA, The Greenery): "Mens en machine gaan steeds meer samenwerken”

De robot als ideale werknemer ten tijde van de hyperschaarste op de arbeidsmarkt?

De robot als ideale werknemer ten tijde van de hyperschaarste op de arbeidsmarkt? “De robot neemt geen dag vrij, is nóóit ziek, en hoeft niet naar de koffieautomaat”, vertelt Marten de Roest (specialist RPA, The Greenery) gekscherend. De afgelopen maanden werkten Marten en Ghizlan Azrar (student Business…

LTO Nederland:

"Kamermeerderheid zet verduurzaming gewasbescherming onder druk"

Met een tweetal wetswijzigingen zet een Kamermeerderheid de gezamenlijke inspanningen voor verdere verduurzaming van gewasbescherming onder druk, stelt LTO Nederland. De…

Hoe om te gaan met fusarium in de uienteelt

De stand van de uien is op dit moment wisselend. De grootste oorzaak hiervoor is de korst die bovenkomen van de gekiemde uienzaden moeilijk maakte. Het gekiemde uitje kwam…

Tripsbeheersing uienteelt 2022

In de uienteelt is naast de beheersing van schimmels, de beheersing van trips één van de grotere uitdagingen geworden de laatste jaren. De eerste signalen van seizoen 2022 geven aan dat aandacht en alertheid vereist is om tijdig de juiste maatregelen te nemen. Corteva-medewerker Ruud van de Sande geeft zijn advies over een…

Arjan Bos, Hazera:

"Met onze winterui Panther beschik je eind juni al over een kwalitatieve zaaiui waarmee je alle kanten op kunt"

Tholen - De eerste winteruien komen alweer op de markt. "We hebben dit jaar een proefveld gehad op de lichte zandgrond bij de Akkerbouwbedrijf Booijink in Tiendeveen, provincie Drenthe. We hebben voor deze grondsoort gekozen vanwege een geringere kans op het opvriezen. De opkomst was heel goed (100% +), omdat…

Twitter.com

Overstroming vernietigt uienoogst in heel Afghanistan

Verschillende delen van Afghanistan zijn getroffen door zware overstromingen; volgens de Afghaanse Kamer van Landbouw en Veeteelt behoren uien tot de gewassen die hard zijn…

Tuinbouwer kiest voor regeneratieve landbouw

"Als de grond goed is, groeien je planten ook optimaal"

Bij regeneratieve landbouw staat de bodem centraal. Je moet voorkomen dat je de grond uitput en op natuurlijke wijze zorgen voor voldoende voedingsstoffen. En dat betekent…

Eerste tripsen op Uireka proeflocaties aangetroffen

In opdracht van Uireka wordt door Vertify op 3 locaties onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van producten op de uienvlieg. Op 2 proeflocaties is er inmiddels schade van…

Onderzoek Uireka

Effectiviteit inundatie op Fusarium populatie

Fusarium in ui is een bodemgebonden ziekte die opbrengst- en kwaliteitsverliezen geeft met grote economische schade tot gevolg. De verwachting met de toekomstige…

Twee nieuwe systemen voor monitoring van uienvlieg getest

In 2021 zijn binnen het onderzoek 'beheersing uienvlieg' op twee van de drie proeflocaties twee nieuwe systemen van monitoring van uienvlieg getest: Trapview en King Catcher.…

Areaal akkerbouw met 2 procent gegroeid, gerst grootste stijger

Voorlopige areaalprognose CBS: -9,3% zaaiuien, +7,7% consumptie-aardappelen

Het areaal akkerbouw is in 2022 met 10,5 duizend hectare (2,0 procent) toegenomen tot 536 duizend hectare. Het areaal gerst nam het meest toe, zaaiuien en zetmeelaardappelen worden in 2022 minder geteeld. Het areaal akkerbouwgewassen is sinds 2000 met ruim 15 procent afgenomen. Dit blijkt uit de…

Dreamstime

Oostenrijk: Winteruienseizoen van start, aardappelareaal daalt

Volgens de AMA is de Oostenrijkse uienmarkt in mei vrij evenwichtig gestart. Meer en meer uientelers hadden hun seizoen al beëindigd. Met een gemiddelde van 23,00 EUR/dt en…

Wim Menu (Broere Irrigatie): "Als mechanisatie erop ingericht is, gaat dit heel groot worden"

Dripirrigatieproef (15 hectare) dit jaar gecombineerd met fertigatie

Tholen - In zijn reizen langs wereldwijde uienteeltgebieden kwam Jaap Wiskerke van Wiskerke Onions erachter dat er met behulp van druppelirrigatie in 'woestijngebieden' prima uien geteeld konden worden. Met de weersextremen van de afgelopen jaren in het achterhoofd nam hij het initiatief om ook in…

"Snelle registratie groene gewasbescherming onvoldoende"

Het aanbod aan synthetische gewasbeschermingsmiddelen daalt drastisch. Middelen op basis van schimmels, bacteriën, plantextracten en feromonen komen er gestaag bij. De…

De hitte van de voorbije dagen versnelt de knoflookoogst in Spanje

De voorzitter van het Nationale Knoflookverbond en van de tweedegraadscoöperatie Coopaman, Julio Bacete, laat weten dat de knoflook op de Spaanse velden door de hittegolf van…

"Met goede kennis kun je effectiever spuiten"

Naast de juiste dosering en geschikte weersomstandigheden is de spuittechniek van grote invloed op het effect van een bespuiting. Syngenta heeft een traditie in onderzoek en advisering over optimale spuittechniek. Die kennis komt nu ook beschikbaar via de smartphone-app Spray Assist. "Wij willen ons als…

Afghanistan stopt uienuitvoer om aan binnenlandse vraag te voldoen

Afghanistan heeft de uitvoer van uien stopgezet om aan de vraag van zijn binnenlandse markten te voldoen, aangezien de prijzen onlangs sterk zijn gestegen. De Kamer van…

"Vlaams areaal aardappelen toegenomen, groenten fors gedaald"

Het Departement Landbouw en Visserij heeft een eerste voorlopige analyse gemaakt van de totale aangegeven areaal van een selectie hoofdteelten uit de verzamelaanvraag 2022. De…

"Fertigatie: Efficiënt en Duurzaam"

De zomer van 2021 was heel anders dan de drie droge zomers daarvoor. Veel regen, minder licht en weinig warmte. En toch leverde fertigatie in de uien ook dat jaar een plus op van veertien ton per hectare. 'Meer met minder' dat is kortweg samengevat fertigatie. Bij Van Iperen staat deze innovatie hoog op…

Hoe een goed rendement is te behalen met een extensief bouwplan

Novifarm is een integraal samenwerkingsverband van zes akkerbouwbedrijven in de Hoeksche Waard. Het is in 2007 ontstaan door een fusie van twee bedrijven. Inmiddels…

Jaarverslag BO Akkerbouw

"Akkerbouw zet als sector stappen vooruit"

Verlenging van het onderzoeksprogramma, wijziging van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn en een stevige inzet op verdere verduurzaming van de sector. BO Akkerbouw zette in…

Open dagen 2022 SPNA proefboerderijen Ebelsheerd en Kollumerwaard

SPNA organiseert op donderdag 23 juni 2022 op Ebelsheerd en op 30 juni 2022 op de Kollumerwaard haar jaarlijkse Open dagen, beide dagen zijn van 13.00 tot 17.30 uur. Op…

China: Uienoogst nadert op vele plaatsen einde, areaal gele uien daalt dit seizoen

Medio juni is de uienoogst in Shandong, Henan en andere teeltgebieden tot een einde gekomen; verwacht wordt dat ze tegen eind juni volledig zal zijn afgerond. Dit seizoen is…

Valse meeldauw ook dit jaar reden tot zorg

Er is het afgelopen jaar, ook tijdens de winterbijeenkomsten, veel aandacht geweest voor de manier waarop valse meeldauw zich manifesteert en welke zaken voor beheersing van…

Telers opgelucht door recente regenval

De recente forse regenval van de laatste dagen maakt niet iedereen even vrolijk, maar voor een groot deel van de landbouwsector is het een grote opluchting. Volgens…

Wiedeg-demonstratie op de BioVelddag 2022

"De wiedeg wordt steeds vaker ingezet, zowel door biologische als gangbare telers"

Eerder was er weinig keus in wiedeggen. Dat is tegenwoordig wel anders. "Alleen dit jaar kwamen er als minstens 3 nieuwe modellen bij", aldus Christoffel den Herder van Ceres Horti Advice. "De wiedeg wordt steeds vaker ingezet, zowel door biologische als gangbare telers." Christoffel geeft op de…

"Krijg nou trips"

Adulte tripsen zijn in de plantuien al gesignaleerd. De 100 graaddagen zijn inmiddels verstreken, dus de larven komen uit. Vanaf nu zal de populatie snel opbouwen. De ontwikkelingssnelheid hangt ook…

"Rassen nog van goede kwaliteit, wel wat meer watervellen"

Voor de onafhankelijke Uireka Rassenlijst zijn 20 mei jl. de zaaiuienrassen van de kleiproeflocaties Dronten en Colijnsplaat beoordeeld. Eerder dit jaar vond eenzelfde sessie plaats met de rassen van de nieuwe zandproeflocatie Schoonloo (Drenthe). Acht onafhankelijke uienspecialisten van Waterman, JWK,…

Michiel van Mol en Kees Jacobs, Syngenta Seeds:

"De strijd met trips win je alleen aan het begin"

Na een zachte winter en een warme meimaand is de kans op een vondst van trips in zaaiuien inmiddels reëel. Michiel van Mol en Kees Jacobs benadrukken het belang van een vroege aanpak van dit kleine maar zeer schadelijke insect. “Je wint de strijd alleen aan het begin van het seizoen.” "Laat je vooral…

Lage tripsdruk in 2021 'hindert' Uireka onderzoek

In 2021 zijn door Uireka op drie verschillende locaties (Colijnsplaat, Tollebeek en Wieringerwerf) proeven uitgevoerd om de aantasting door Thrips tabaci in een uiengewas te…

Beregeningsonderzoek 2021 laat verschillen zien in aantal uien en sortering

In zowel 2020 als 2021 is in opdracht van Uireka op proefboerderij Rusthoeve beregeningsonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek bestond uit een vergelijking tussen alleen…

WUR Open Teelten onderzoek

Opschaling naar veldproef na positieve effecten inundatie op Fusarium

Afgelopen jaar heeft WUR Open Teelten onderzoek gedaan naar de effecten van inundatie op Fusarium in de bodem. In een emmerproef is de overleving van Fusarium getest in twee…

Project 'Zoetwaterboeren' moet agrariërs praktische oplossingen bieden voor klimaatbestendige landbouw

Lange periodes van droogte, heftige regenbuien en overstromingen. Het klimaat verandert en dit heeft grote gevolgen voor de agrisector. In het project 'Zoetwaterboeren' werkt een grote groep bedrijven en instellingen nauw samen aan een praktisch duurzaam watersysteem voor individuele agrarisch…

Ekobot wiedt autonoom onkruid in uienperceel

Bij uienteler Krol in Gemert is de ekobot in actie gekomen. Dit meldt de Nationale Proeftuin Precisielandbouw op haar website. De veldrobot wiedt autonoom het onkruid in een perceel uien. De robot is hieronder aan het werk te zien.

AgriPlace en Eurofins werken samen om labanalyses eenvoudig en inzichtelijk te maken

AgriPlace kondigt aan dat het nu een live verbinding heeft met het Eurofins Food, Feed, Water Benelux (LZV). De verbinding is op dit moment beschikbaar in de labanalysemodule,…


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven