Let op meeldauw in uien

Meeldauw vormt ieder jaar een bedreiging voor de uien. De symptomen zijn voornamelijk zichtbaar van het midden tot aan de top van het loof. Lichtgroene tot gele ovale vlekken worden zichtbaar. Op…

Ondanks regen toch flinke voorsprong met dripirrigatie

Afgelopen week hebben we de gewasstand van diverse percelen zaaiuien in Nederland gecontroleerd, meldt Broere Beregening op haar site. "Ondanks alle regen van de voorbije weken, is er een behoorlijke voorsprong van de uien met dripirrigatie. In de eerste helft van juni waren de drip irrigatie…

Reportage van demoproeven robuuste aardappelrassen

Klaar met en klaar voor Phytophthora

Tholen - Waar het afgelopen week uitgebreid ging over phythophtora die biologische aardappeltelers treft in hun oude rassen, ging het gisteren over de resistente rassen die zij telen. Robuuste rassen, die zo'n tachtig procent van het biologisch teeltareaal omvatten.  Klik hier voor de fotoreportage. Een stuk of…

LLTB

Limburg maakt waterschade op en hoopt op ruim rampenfonds

Tholen - Gisterochtend- en middag is landbouwminister Schouten op bezoek geweest bij enkele getroffen Limburgse ondernemers. "Ik begrijp dat er vragen zijn wat wij als overheid nu kunnen doen. Wij als kabinet hebben de regio natuurlijk uitgeroepen tot rampgebied, dat geeft financieel wat meer…

Export VS van niet-gecertificeerde biologische plantuien bereikte 82.000 ton in 2020

In de internationale handelsstatistieken van het Amerikaanse Census Bureau wordt voor de export onderscheid gemaakt tussen niet-gecertificeerde biologische en gecertificeerde biologische plantuien. Na verscheidene jaren van stijgingen is de Amerikaanse plantuienexport vorig jaar gedaald tot 90.000…

Giel Hermans: “Dat dit hartje zomer gebeurt, is nog wel het meest bizar”

Limburgse vollegrondsgroententeelt verandert lokaal in slagveld

Tholen - "Ongelofelijk, ik heb al veel meegemaakt, maar dit was zo bizar" zo reageert suikermaïsteler Giel Hermans uit Kessel op het noodweer dat Limburg afgelopen dagen trof. Zelf zag hij 15 hectare maïs verloren gaan. "Die heeft nu 48 uur onder water gestaan, dat is gewoon klaar." Maar hij telt…

Zeldzame extreme neerslag gaat vaker voorkomen

Hoe uitzonderlijk waren de neerslaghoeveelheden die onlangs in Zuid-Limburg in een tijdsbestek van 48 uur vielen? Uit de neerslagstatistieken die in opdracht van de STOWA in 2019 zijn opgesteld door KNMI en HKV Lijn in water, blijkt dat zulke neerslaghoeveelheden in twee dagen zeer uitzonderlijk zijn en…

Kabinet steunt getroffen inwoners en ondernemers Limburg

Het kabinet wil inwoners en werkgevers bijstaan die zijn getroffen door de overstromingen in Limburg. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van verschillende regelingen. Zo…

Afzet chemische gewasbescherming stabiliseert

De afzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen schommelde al jaren rond de 10 miljoen kilo actieve stof per jaar. In 2018 zakte de afzet onder de 10 miljoen kilo. In 2019 lag de afzet met 9,3 miljoen kilo actieve stof vrijwel op hetzelfde niveau als in 2018. Het maakt dat WUR-analisten van Agrimatie…

Unsplash

Irrigatie speelt een grote rol in wereldwijde verzilting van zoet water

Een groot deel van de wereldwijde voedselproductie is afhankelijk van irrigatie. Als irrigatiewater binnen stroomgebieden te zout wordt, groeien gewassen die gevoelig zijn…

Update voor handboek met biopesticiden

De Evaluation Manual (EM) voor Biopesticiden is herzien (v. 1.2) en gepubliceerd. In de update van zijn voor microbiële werkzame stoffen en middelen met die stoffen de…

Rabobank:

Waterbeheer onmisbaar voor toekomst teeltsector

Water is van essentieel belang voor een gezonde groei van gewassen en daarmee dus ook belangrijk voor het succes van Nederlandse akkerbouwbedrijven, schrijft de Rabobank in een update over teelt. Op het gebied van water waren de afgelopen jaren erg uitdagend voor akkerbouwers in Nederland. In deze update…

Veel vraag naar Europees personeel in Australië

Bedrijven in de Australische landbouw en techniek zitten te springen om tijdelijk personeel, nu de backpackers nog altijd wegblijven vanwege Corona. Een grote zorg voor de betreffende ondernemers, een kans voor jongeren met de juiste papieren, stelt Nico Huizing van HuizingHarvest. “Met een technische…

Uienvlie

Uienvliegdruk in grote delen van Nederland beheersbaar, hoge druk in NOP en Drenthe

Het chemische middelenpakket tegen insectenplagen krimpt steeds verder, waardoor bekende en soms ook nieuwe plaaginsecten tot schade in de teelt leiden. We monitoren verschillende insecten op tienduizenden hectares. Denk hierbij aan onder andere de uien-, bonen- en wortelvlieg, trips, mineervliegen,…

Ui vanaf vier pijpjes beschermen tegen schimmelziekten

Veel uienpercelen zijn in het stadium beland waarin het gewas gevoelig wordt voor schimmelziekten. Bovendien zijn de weersomstandigheden momenteel gunstig voor zowel valse meeldauw als bladvlekkenziekten. Steven Dorrestijn, crop advisor bij Syngenta Crop Protection, adviseert om het uiengewas te…

Video's virtuele uiengewastour CZAV/Rusthoeve 2021

CZAV nodigde telers dit weekend uit voor de Open Dag en Virtuele Gewastour met als thema Toekomstgericht telen. Er was een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor deelnemers aan het fysieke evenement, maar de gewastour was ook digitaal te bekijken. Hieronder zijn de filmpjes van de gewastour in de…

Ook broccoli-areaal toegenomen

Landbouwtelling CBS: Areaal zaaiuien in 2021 met 11,3% toegenomen

Het areaal akkerbouw is in 2021 met 1,8 duizend hectare (0,3 procent) toegenomen tot 529 duizend hectare. Het areaal met zaaiuien nam het meest toe, aardappelen zijn in 2021 minder geteeld. Dit blijkt uit de voorlopige uitkomsten van de Landbouwtelling 2021.Volgens de laatste Landbouwtelling wordt in…

QMS Water adviseert wanneer en hoeveel er geïrrigeerd moet worden

Delphy Akkerbouw heeft op twee bedrijven proeven aangelegd waarbij het irrigatiemoment en -hoeveelheid wordt bepaald door op data gebaseerde softwaremodellen, meldt Delphy in een persbericht. Delphy Digital heeft een eigen model ontwikkeld waarmee de irrigatie voor akkerbouwgewassen kan worden gestuurd;…

Aardappelen- en uiengewassen bij Emmeloord beschadigd door hevige regenval

Door de hevige regenval vrijdagavond zijn percelen met consumptieaardappelen en uiengewassen zwaar getroffen, meldt Omroep Flevoland. Marien Verhage van LTO Noordoostpolder:…

Uireka:

Wees alert op de eerste trips

De beheersing van trips vraagt aandacht en tijd, schrijft Uireka op haar website. Gebruik van plakvallen geeft een indicatie van de aanwezigheid van trips in het perceel. Controleer ook het gewas regelmatig om niet verrast te worden en pel planten af op zoek naar trips. Gebruik hierbij een loep met 5-10x vergroting om zeker te…

Uireka:

Eerste watergift bij irrigatieonderzoek UIKC is een feit

“Het wordt interessant om te zien of we in een jaar met een meer regelmatige neerslag in het eerste deel van het groeiseizoen toch een eventueel effect kunnen verwachten van…

"De opkomst is 100% en het gewas staat egaal, het perceel staat er mooi op"

1,5 miljoen uitgeplante perspotjes doen het goed

Begin maart zijn bij telers Kuunders en Derikx (Zuid-Nederland) 1,5 miljoen rode perspotjes uitgeplant. De potjes worden handmatig op een machine gelegd, die ze vervolgens…

Positieve resultaten praktijkproeven extra water vasthouden landbouwpercelen

In samenwerking met de WUR, LLTB en Provincie Limburg heeft Waterschap Limburg afgelopen jaar praktijkproeven uitgevoerd om extra water vast te kunnen houden op landbouwpercelen. De resultaten zijn positief. Naast de technische resultaten is er ook steeds meer aandacht voor de effecten van…

Agenda Open dagen 2021 De Groot en Slot

Vanaf eind juni 2021 is het weer toegestaan om evenementen (en dus ook demodagen) te organiseren. De Groot en Slot heeft dit zomerseizoen dan ook een aantal demodagen…

Friese middelenkasten opgeschoond tijdens bezemactie

Tijdens de actie ‘Bezem door de middelenkast Friesland’ die afgelopen winter is uitgevoerd, konden agrariërs kosteloos en anoniem oude gewasbeschermingsmiddelen inleveren. De Provincie Fryslân gaf CLM Onderzoek en Advies en LTO Noord de opdracht om via deze actie verantwoorde en laagdrempelige afvoer van…

Aardappelareaal België daalt voor het eerst in jaren

Voor het eerst sinds jaren daalt het aardappelareaal in België, meldt het departement voor Landbouw en Visserij in het onderzoeksrapport LARA 2020. Oorzaak is onder andere de…

Paul van Rijn

Onderzoekers: "Natuurlijke vijand van insectenplaag maakt chemische bestrijding vaak overbodig"

Het was al bekend dat plaagdichtheden enige tijd na toepassing van gewasbeschermingsmiddelen konden toenemen tot dichtheden die hoger zijn dan voor de chemische bestrijding.…

20.000ste weerstation staat in Nedersaksen

Deze maand heeft Sencrop het 20.000ste weerstation geplaatst, een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. Vijf jaar geleden begon Sencrop als technologische start-up met het opzetten van een agro-weer netwerk. Een netwerk dat bestaat uit weerstations die lokaal gegevens over onder andere…

Bayer Crop Science

"Blijf trips in uien de baas"

Na een lange periode van koude hebben de meeste uien nu eindelijk de groei te pakken. Niet alleen de gewassen vinden de hogere temperatuur prettig, ook uientrips zal met de warmte snel in aantal kunnen toenemen. Waar in winteruien en tweedejaars plantuien al de eerste larven van trips gevonden kunnen worden, zal dit ook voor de…

Demo BASF en Ten Brinke

Vijf miljard aaltjes bestrijden larven van uienvliegen

Gewasbeschermingsfabrikant BASF en toeleverancier Ten Brinke voeren dit jaar in de Noordoostpolder een demo uit op zeven praktijkpercelen om uienvliegen te bestrijden met…

Het Agrognon-project: Een nieuwe manier van telen

Als onderdeel van de Nationale Landbouwdagen in Frankrijk (18 en 19 juni) opent teeltbedrijf Savelorges in het departement Loiret zijn deuren om meer te vertellen en te laten zien over de diverse agro-ecologische methoden en hun impact op het milieu.  Hoe teel je uien zonder de grond te bewerken? Hoe zaai…

"Volle kracht vooruit in uitdagend jaar"

Jaarverslag BO Akkerbouw 2020

Het jaar 2020 gaat wereldwijd de boeken in als crisisjaar. Ook de akkerbouw werd geconfronteerd met uitdagingen als gevolg van de coronapandemie, meldt BO Akkerbouw in een persbericht. BO Akkerbouw pakte de handschoen op en werkte samen met andere partijen in de keten aan oplossingen. Deze en andere resultaten zijn te lezen in…

Kritiek op herbeoordeling glyfosaat

Recent heeft een Europese herbeoordeling van glyfosaat plaatsgevonden. De resultaten zijn gepubliceerd en leren dat het onkruidbestrijdingsmiddel door vier…

Teelttips uien van Hazera

We zien veel problemen met korstvorming in uienpercelen, dit komt door de weersomstandigheden van de afgelopen maand met in sommige gebieden, een behoorlijke hoeveelheid neerslag in een korte…

BO Akkerbouw en Agrodis:

"Akkerbouw wil één gesloten vulsysteem"

De akkerbouw wil met één gesloten vulsysteem voor gewasbeschermingsmiddelen kunnen werken. Een situatie waarin meerdere concurrerende systemen op de markt zijn wordt gezien…

Veldproeven rassenonderzoek 2021: Overzicht rassen per locatie

Zoals eerder in de Uireka Nieuwsbrief werd gemeld, is vanaf dit jaar het Nederlandse rassenonderzoek uitgebreid met een derde proeflocatie. Voor deze locatie in Schoonloo (zandgrond) is in nauw overleg met de zaadhuizen een, afwijkend aan de andere twee locaties, pakket rassen samengesteld dat…

Uireka:

"Laat je niet verrassen door koprot"

Het teeltseizoen is onderweg. Hoewel koprot niet elk seizoen optreedt, is er toch altijd een potentiële kans op een aantasting. Uireka-onderzoek in het nabije verleden heeft uitgewezen dat er tijdens de teelt een aantal preventieve maatregelen mogelijk zijn. Wees matig met stikstof en déél zo mogelijk de gift…

Eurofins Agro tijdens een talkshow van Hazera

"Bijzonder voorjaarsweer maakt uienteelt lastiger"

"Vanwege het bijzondere voorjaarsweer is het mogelijk dat er meer insecten op het uiengewas afkomen, telers moeten dus uitkijken," stelt Karst Brolsma van Eurofins Agro, tijdens een talkshow van Hazera. Ook een mogelijk nutriëntentekort maakt het gewas minder vitaal. "Dat leidt tot een lastigere…

Oogst Vidalia-uien geholpen door droog weer

De Vidalia-uien hebben geprofiteerd van de droge omstandigheden in de regio van zuidoost Georgia, aldus Pam Knox in haar blog van 25 mei. Knox meldt dat het grootste deel van…

Betere bespuiting met de juiste hulpstoffen

Hulpstoffen kunnen de effectiviteit van o.a. gewasbeschermings-middelen flink verbeteren. Er is een groot scala aan verschillende hulpstoffen. Elk met z’n eigen eigenschappen en toegevoegde waarde. Zo zijn er hulpstoffen die zorgen voor een betere hechting op het gewas en weer andere hulpstoffen geven…

Carbon farming start in Zeeland

Maandag 31 mei vond er een veldconferentie plaats waarbij koolstofboeren, beleidsmakers, bedrijven ZLTO en andere belanghebbenden terugkeken op de gemaakt stappen rondom 'carbon farming', meldt…

Jantinus Beijering uit Schoonloo

"Aan de uienteelt moet je echt voorrang geven"

Jantinus Beijering uit Schoonloo verbouwt voor het derde jaar uien. "Als je er goed bovenop zit, dan kun je hier prima uien telen'', zo is zijn ervaring. Cruciale onderdelen zijn de onkruid- en ziektebestrijding. "Die luisteren heel erg nauw. Uien spuiten kan niet even een paar dagen wachten; daar moet…

Opkomstperiode in uien altijd weer spannend

Elk jaar is weer een bijzonder jaar met de nodige extremen. Zo ook dit seizoen, de grond liet zich na een mooie vorstige winter op veel plekken prachtig bewerken waardoor men een mooi zaaibed kon creëren met een goede vochtige ondergrond, zo meldt Hazera. Hierdoor konden vele al begin maart in goede…

Uireka:

Duidelijke verschillen te zien in bewaarproef zaaiuien

Sinds vorig jaar is de werkgroep ‘Vervanging MH’ bezig met het vinden van alternatieven voor de breed toegepaste spruitremmer Maleine Hydrazide (MH), die door het ontbreken van alternatieve middelen wordt ingezet op het manipuleren van de bewaarcondities, meldt Uireka. In oktober 2020 is een eerste bewaarproef…

"Geprimed uienzaad stond er eerder bij dan niet-geprimed zaad"

In de laatste jaren zorgde droogte voor opkomstproblemen van zaaiuien. Zo niet in 2021, meldt Uireka. Maandag 17 mei jl. kwam de werkgroep voor de weerbare uienteelt in Lelystad bijeen om onder kletsnatte omstandigheden de proef op die locatie te bekijken. In de proef ligt een vergelijking tussen kerende…

Hazera on(ion) tour – Talkshow

Bereik de gouden combinatie voor uw uienteelt!

In de uienteelt zijn hoge opbrengst en kwaliteit belangrijk. Maar hoe bereikt u dat? Wat voor invloed heeft bemesting op kwaliteit? Hoe belangrijk is het om het zoutgehalte in…

ESA presenteert de Crop Map

Waar worden welke gewassen geteeld?

Het European Space Agency heeft een kaart gepresenteerd waarop op 'akkerniveau' te zien is wat waar geteeld wordt. Op de kaart, gebaseerd op een aantal momentopnames in 2017, is dus exact te zien wat op het veldje achter wordt verbouwd, welke gewassen zich in welk gebied concentreren en hoe de…

Rapport CLM

Klimaat, droogte en landbouw: lessen uit Zeeland en Zuid-Europa

Sinds enkele jaren maakt Nederland lange periodes van droogte door. Dit heeft grote gevolgen voor de landbouw, zeker in gebieden als Zeeland. De droogte leidt tot lagere opbrengsten en verdere verzilting. In landen als Spanje en Portugal is de landbouw gewend aan extreme droogte en zijn maatregelen…

"Je moet trips hoe dan ook vóór zijn"

"Eigenlijk begint de tripsbestrijding al direct bij het zaaien. Want: hoe gelijkmatiger de uien bovenkomen, hoe beter je het spuittijdstip kunt bepalen, hoe effectiever de bestrijding zal zijn.'' Aan het woord is Lorenz Brooijmans uit Dinteloord. De afgelopen drie jaar kreeg hij met een forse tripsdruk…

26 mei en 2 juni

Webinar: "Werken met vernieuwde Prophy en Uien advies"

Het groeiseizoen is inmiddels volop aan de gang en binnenkort starten telers met de bestrijding van schimmelziekten. Welke ziektes gaan zich manifesteren? We weten dat…

Welke systemen zijn er voor insectenmonitoring?

De komende maanden zullen er weer tal van plaaginsecten gewassen weten te vinden en zich vermenigvuldigen. Een belangrijk onderdeel van de aanpak van ICM is monitoring.…

Trianum groeit snel in akkerbouw en vollegronds groenteteelt

Steeds meer akkerbouwers en telers van vollegrondsgroenten gebruiken de biologische fungicide Trianum-G. Het product is in steeds meer gewassen een interessant alternatief voor de chemische gewasbescherming. Trianum is gebaseerd op de schimmel Trichoderma harzianum stam T22. Het gewasbeschermingsproduct…

Eerste uienvliegen alweer aanwezig

De eerste uienvliegen zijn weer aangetroffen in de vallen, meldt Ten Brinke op haar website. Het bedrijf verwacht dat in de komende weken de populatie uienvliegen weer zal…

BO Akkerbouw:

"Akkerbouw actief aan de slag met versterken biodiversiteit"

Meer dan 85% van de akkerbouwers neemt maatregelen om de biodiversiteit bij hun bedrijf te verbeteren. Om die inzet verder te stimuleren, werkt BO Akkerbouw samen met…

Betere toegang tot Vlaamse land- en tuinbouwcijfers

Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits en het Departement Landbouw en Visserij willen iedereen meer toegang geven tot cijfers over de Vlaamse land- en tuinbouw,…

"Uien verlangen naar de zon"

Inmiddels zijn de uien in Nederland de grond in gegaan. Uienzaadonline.nl heeft een mooie groei doorgemaakt ten opzichte van vorig jaar. Telers moedigen het concept aan, door de korte lijnen ervaren we een goede en complete samenwerking, meldt het bedrijf. De omstandigheden voor het zaaien waren over het algemeen goed, zeker…

Het spanningsveld tussen opbrengst, bodemverdichting en de optimale band

"Met de juiste landbouwbanden kan veel winst behaald worden"

Bodemverdichting veroorzaakt grote financiële schade, doordat gewassen nauwelijks de kans krijgen te groeien. Vooral in het voorjaar rijden tractoren en landbouwmachines de…

Inspiratie uit de natuur voor nieuwe 'groene gewasbeschermingsmiddelen'

Voor het maken van gewasbeschermingsmiddelen wordt soms gebruikgemaakt van processen die goed bekend zijn uit chemie of biologie. Twee voorbeelden hiervan zijn terug te zien…

"Glyfosaatvrije land- en tuinbouw is een utopie"

"Een toekomst waarin nooit meer glyfosaat wordt gebruikt is niet realistisch." Dat zegt akkerbouwspecialist Niek Vedelaar van adviesbureau Delphy tegen RTV Oost. Ziekten en…

Nationaal Groenfonds, Rabobank en NWB Bank bundelen krachten voor klimaat en landbouw

De uitstoot van broeikasgassen moet sneller omlaag om de Klimaatdoelen van Parijs te halen. De Food & Agri-sector is één van de sectoren die hieraan een belangrijke bijdrage…

Onkruidbestrijding uien na opkomst

Een schone start is belangrijk in de uienteelt en maakt de onkruidbestrijding verderop in het seizoen een stuk makkelijker, laat Agrifirm weten.  "Er zijn dit jaar grote verschillen…

Eurofins introduceert app om aanvoer nutriënten met organische mest te bepalen

Eurofins Agro introduceert de rekentool ‘Mest is waardevol’. Met deze applicatie kunnen telers en veehouders uitrekenen hoeveel nutriënten ze op hun percelen uitrijden met…

Indiase regering vraagt 5 deelstaten om areaal uien met 9.900 hectare te vergroten

Vorige week heeft de Indiase federale regering vijf niet-traditionele staten waar uien worden geteeld, waaronder Rajasthan, gevraagd het uienareaal in het komende…


Twitter Rss

© UienNieuws.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven