Teelt

Korstvorming vroeg gezaaide percelen

Korstvorming op vroeg gezaaide percelen is op sommige plaatsen een groot probleem. Vooral op de in februari gezaaide percelen komen nogal wat problemen voor met korstvorming. Planten die hebben moeite om boven te komen, meldt Hazera. Vooral als het plantje “in” de korst zit, zijn de opties beperkt. Het…

Filipijnen: Uientelers in Nueva Ecija hebben te lijden onder 'bad timing'

Een ambtenaar van het Filipijnse Ministerie van Landbouw heeft bevestigd dat slechte timing de reden van de slechte oogst en lage opbrengsten voor de uientelers uit Nueva…

"Weerbare planten en teeltsystemen essentieel voor toekomst gewasbescherming"

Schouten presenteert visie waarbij focus ligt op versterken plant

In 2030 zijn planten en teeltsystemen beter bestand tegen ziekten en plagen én worden zo min mogelijk gewasbeschermingsmiddelen ingezet. Dat is de ambitie die spreekt uit de Toekomstvisie gewasbescherming 2030 die door minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan de Tweede…

“LNV-visie gewasbescherming kan actieplan akkerbouw versterken”

De Toekomstvisie gewasbescherming 2030 van het ministerie van LNV sluit goed aan op het actieplan Plantgezondheid van BO Akkerbouw. Ambitie en speerpunten van het actieplan…

Gratia Meijers, specialist Biologische Akkerbouw Agrifirm:

"Eén keer branden kan tot 20 wieduren per hectare schelen"

Nu het zo warm is, kiemen de uien snel. Wees alert en controleer geregeld hoe ver de uien zijn. Eggen en onkruidbranden kunnen veel wieduren besparen, maar vragen wel om een…

Agrifirm en HLB Groene Vlieg lanceren Trips Coach

Trips is een steeds groter wordend probleem in onder andere de uienteelt in Nederland. Door zachte winters en lange, warme zomers neemt de tripspopulatie sterk toe. Schade…

Hyroad: een nieuwe middenvroege gele zaaiui

De veredelaars van De Groot en Slot zijn continu bezig met het veredelen van nieuwe rassen. In het middenvroege segment van de gele zaaiuien is het ras Hyroad een van de nieuwste aanwinsten. Al een aantal jaar wordt Hyroad gezaaid op de proefvelden van De Groot en Slot. Vervolgens is het ras een paar…

"Zo snel mogelijk juridisch sluitende oplossing nodig in belang sector"

Europees Octrooibureau schort opnieuw behandeling octrooiaanvragen klassieke veredeling op

Afgelopen maandag 8 april vond een debat plaats in de landbouwcommissie van het Europees Parlement over octrooien op klassieke veredeling. Het Europees Octrooibureau (EOB) was…

Het juiste moment om te zaaien...

Het juiste moment kiezen om te zaaien is niet altijd eenvoudig. Vele mensen, vele meningen. Soms willen we vroeg zijn, maar ook weer niet te vroeg. Wat vast staat, is dat we altijd kwaliteit willen. Want de kwaliteit van onze uien is toch het allerbelangrijkste, stelt Waterman Onions op haar site. Op dit…

Onderzoekresultaten Uireka 2017 en 2018 overzichtelijk op een rijtje

De afgelopen 2 jaar is er, misschien niet altijd voor een ieder direct zichtbaar, al veel gebeurd onder de vlag van Uireka. Veel onderzoek is in de steigers gezet en de…

Stand winterplantuien Troy

De stand van de winterplantuien Troy wordt regelmatig bekeken. Zo is te zien dat Troy het dit seizoen weer heel goed doet. Bij de meeste planten hebben de eerste drie pijpen al een mooie lengte bereikt en is het begin van de vierde pijp al te zien. De verwachting is dat het gewas in april goed zal doorgroeien. Dan vragen…

Het areaal moet niet ten koste van de kwaliteit vergroot worden

Goede uien uit Noord-Spanje op de markt

Na de droge en hete zomer in Noord-Europa bleek de uienoogst ontoereikend. In Spanje is er echter sprake van een toename van zowel de volumes als de maten. Deze toename heeft geleid tot een snelle doorstroom van uien in Spaanse verpakkingsbedrijven. Deze bedrijven hebben, net als die in de rest van…

Italië: jonge uienplanten getroffen door storm

De wervelstorm, die in de nacht van 25 maart over de provincies Bologna, Ravenna en Forlì-Cesena trok, heeft een groot deel van de uienzaailingen beschadigd. Deze waren een aantal dagen eerder ontkiemd. Foto van donderdag 28 maart 2019 "Dit is te wijten aan het gebrek aan regen. De wind was sterk en…

Tegenvallende opbrengst voor Zweedse telers

Volgens cijfers van Jordbrukverket (Zweedse Landbouwraad) viel de opbrengst vorig jaar als gevolg van de extreme droogte voor veel groententelers tegen. Daartegenover stond een uitstekende appeloogst. De oogst van prei, wortelen, komkommers en ijsbergsla viel 19 tot 36 procent lager uit dan normaal. Voor…

LLTB:

“Stop met creëren crisissfeer rondom grondwater”

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) wil dat Waterschap Limburg stopt met het creëren van een crisissfeer over de stand van het grondwater. Volgens de belangenbehartiger voor Limburgse boeren en tuinders lijkt het erop dat er selectief gebruik wordt gemaakt van de na-effecten van de droogte van…

Aankomend teeltseizoen 27 rassen in het rassenonderzoek

De werkzaamheden van de werkgroep Rassenonderzoek lopen op dit moment wat door elkaar. De rassenproef van afgelopen jaar geteeld en geoogst in Colijnsplaat zijn vorige week vervroegd uit de bewaring gehaald en beoordeeld. Daarnaast is men ook al weer druk met de opstart van het nieuwe teeltseizoen. Het…

"Importuien kunnen niet tippen aan de Nederlandse"

"In het laatste gedeelte van het seizoen 2017/2018 hadden we te maken met een overschot aan uien en kwamen niet veel kwaliteitsproblemen voor." Tot zover het goede nieuws uit…

Werktijdverkorting in de uiensector

Het is geen geheim dat de uiensector dit seizoen in zwaar weer verkeert: de oogst is historisch laag, waardoor er nu minder werkgelegenheid is. Het UWV heeft een speciale…

Italië: uien hebben te lijden onder droogte en gebrek aan regen

De droogte is merkbaar in Noord-Italië, ook in het gebied rond Bologna, dat gespecialiseerd is in de teelt van uien en aardappelen. Veel uientelers irrigeren de gewassen. De oogst wordt verwacht voor eind mei. "Ik kan me niet herinneren dat we eerder een jaar hebben gehad waarin we al begin moesten…

30 hectare kas

Landgard stapt in Hongaars megateeltproject

Een kassencomplex van 30 hectare voor de teelt van paprika's, tomaten, aubergines en kruiden plus 50 hectare land voor de vollegrondsteelt van asperges en zachtfruit. Verwerkings- en distributiefaciliteiten, gezinsvriendelijke woningen, een restaurant en een winkelcentrum. Én een viskwekerij. Dit alles…

Proefvelden Hazera

Elk jaar worden er door Hazera op verschillende locaties uien proefvelden aangelegd. Het is belangrijk om in verschillende regio’s proefvelden te hebben liggen, omdat de groeiomstandigheden en ziektedruk per regio anders zijn. Op diverse grondsoorten wordt bekeken hoe potentiële nieuwe rassen presteren naast de al bestaande…

"De uienprijzen zijn verdubbeld, soms zelfs verdrievoudigd"

De afgelopen weken zijn uienmarkten in Noord-Amerika geïntensiveerd doordat dalend aanbod niet aan de vraag kan voldoen. Volgens telers zijn in sommige gevallen de prijzen verdrievoudigd en geen ras blijft gespaard, hoewel witte uien al langer duur zijn. Steve McFarland van Onion Boy: "De…

Italië: duizenden hectare meer uien

In Midden- en Noord-Italië zijn er dit jaar duizenden hectare meer uien dan voorgaande jaren. Een manager van een zaadbedrijf: "De hoge prijzen van de afgelopen maanden zijn een illusie voor de telers, die hopen dat de prijzen ook volgend seizoen hoog zullen zijn. Wij denken dat er duizend extra hectare…

Steeds meer akkerbouwers PlanetProof

Voor akkerbouwers veranderen de voorschriften voor PlanetProof in 2019 nauwelijks, zegt Wouter van Arendonk, specialist akkerbouw van Agrifirm. ‘Jaarlijks zijn er wijzigingen…

Zaaiuien van de jaarlijkse rassenlijst beoordeeld

"Over het algemeen een goede kwaliteit maar grote rassenverschillen"

Tholen - Vanmorgen werden bij JWK Onions in Kruiningen de rassen voor de jaarlijkse zaaiuienrassenlijst beoordeeld. Dit jaar werden er 25 rassen beoordeeld vanaf de locatie Colijnsplaat.De rassen uit Dronten voor deze lijst staan nog bij Goud Biervliet in de bewaring. In vier groepjes van twee werden de…

Weer vormt geen ramp voor het Texaanse uienseizoen

Het Texaanse uienseizoen staat op het punt te beginnen met een geplande oogst voor volgende week. Het volume zal uitdijen tot in april, wanneer telers gaan verladen. Het areaal nam afgelopen jaar af en het weer tijdens de winter was niet ideaal voor de teelt. Jeff Brechler van Little Bear Produce: "In…

Stabiel groeiseizoen voorkomt bacterieziek

Bacterie houdt van warmte en vocht

Bacteriën zijn overal. Of ze zich ontwikkelen tot ziekteverwekkers in de uien hangt van weer en teelt af. Een ui die gezond groeit, zal niet zomaar last van een bacterie krijgen, zegt teeltadviseur Erwin Boogaard van Agrifirm in het Uien Magazine van De Groot en Slot. “Na een droog seizoen verwacht je…

Nieuw aanbod op BioAcademy

Masterclass onkruidbeheersing bij ERF: 15 maart

Onkruidbeheersing is een groeiende kostenpost en een slimme planning en bedrijfsorganisatie rond onkruidbeheersing wordt steeds belangrijker. De Masterclass onkruidbeheersing biedt vier uur verdiepende kennis, gericht op de nieuwste technologieën, praktijkstrategieën en praktijkervaringen. De masterclass…

Is het verstandig om al te gaan zaaien?

Deze week waren de weersomstandigheden uitzonderlijk mooi. Daarom werd veelvuldig de vraag gesteld: is het verstandig om al te gaan zaaien? Zaaien in februari Op veel stukken waar de grond nu ‘prachtig valt’ wilden telers niet meer wachten. Door het vroege zaaien werden er daarom zelfs al wat spoedorders…

Stengelaaltjes aantasting in uien

In vermoeide bodem maar ook voormalig grasland kunnen aaltjes (nematoden) een groot probleem veroorzaken. De wortels worden aangetast en de groei wordt daardoor ernstig…

Niet elke fusariumsoort is ziekteverwekkend

Fusariumbolrot is een toenemend probleem in de uienteelt in Nederland. De belangrijkste schimmel die dit probleem veroorzaakt is Fusarium oxysporum. In 2017 en 2018 is onderzoek verricht naar de verspreiding van deze en andere Fusariumschimmels in uienbollen afkomstig uit heel Nederland. Op basis van dit…

Scheurkontjes niet rasgebonden

In zowel 2018 als 2018 is onderzoek gedaan naar ‘scheurkontjes’ in zaaiuien. De conclusie over beide jaren is dat er bij het optreden van scheurkontjes geen sprake is van rasgebondenheid of van een negatief effect van herbiciden. Scheurkontjes is naar verwachting het gevolg van hergroei na een periode van gestagneerde groei…

Wat is de meerwaarde van rijbemesting in de biologische teelt?

Bij biologisch-dynamisch akkerbouwbedrijf ‘Nieuw Bonaventura’ in ’s-Gravendeel zijn ze gespecialiseerd in de teelt van biologische witlof en uien. In de uien en witlof wordt inmiddels al twee jaar gebruikt gemaakt van DCM Minigran meststoffen middels rijbemesting gedoseerd. Bemesting van de uien gebeurt…

Spaanse knoflookhandelaren verwerpen aantijging vakbond dat ze steeds meer frauderen

De Nationale Associatie van Knoflooktelers en -Handelaren (ANCPA) in Spanje geeft aan de verklaringen, die een paar dagen geleden gedaan werden door vertegenwoordigers van de vakbond CC. OO. Industry, over de toename van fraude in de knoflooksector, volledig te verwerpen. In een persbericht herinnerde de…

Roze knoflook doet het goed

In 2017 is als gevolg van een hittegolf in de regio 50% van de roze knoflookteelt in Lautrec verloren gegaan. Sindsdien is de activiteit van telers gelukkig weer toegenomen. “Hoewel we niet kunnen…

Nieuw-Zeelandse uientelers oogsten enorme hoeveelheid

Volgens James Kuperus van Onions New Zealand melden uientelers een goed seizoen na het moeilijke seizoen van vorig jaar. "In Zuid-Canterbury is de oogst begonnen en telers…

Situatie erger dan in 1976

Droogte nog lang niet voorbij

Het droge jaar 2018 laat zijn sporen na. Nog steeds heeft ons land te maken met een flink neerslagtekort en de droogte is zelfs erger dan in de winter van 1976-1977. Gemiddeld over heel Nederland is sinds april 2018 121 mm minder neerslag gevallen dan verdampt. Normaal is er in deze tijd van het jaar een overschot van 171 mm.…

Theunisse en ADAgro kiezen voor TT+ precisielandbouw van Van Iperen

Sinds 1 januari 2019 stelt Van Iperen het TT+-concept voor precisielandbouw onder licentie beschikbaar voor haar handelspartners. Theunisse BV en ADAgro BV zijn de eerste partners, die recent het TT+-partnercontract getekend hebben en hiermee expliciet kiezen voor TT+-precisielandbouw van Van Iperen. Als…

Eerste plantuien voorjaarsgrond in

De eerste plantuien zijn de koude voorjaarsgrond in gegaan. Telers Jos en Bern Derks uit Volkel plantten dinsdag 19 februari hun eerste serie die speciaal geteeld wordt voor Waterman Onions. “De stemming is goed. Het mooie weer zorgt voor de juiste omstandigheden. Bovendien betekent vroeg zaaien, vroeg…

Vroeg zaaien brengt risico’s met zich mee

Met dit mooie weer is het verleidelijk om alvast te starten met zaaien. Vroeg zaaien kan echter risico’s met zich meebrengen, zo waarschuwt veredelingsbedrijf Hazera. "De…

Vanaf aanvang teelt oog voor oogst met weinig tarra

Tarra reduceren tijdens het telen

Telers die schoon product van het land halen, denken na over de oogst, nog voor de uien gezaaid of geplant worden. Jan en Marijn Veraart uit Dinteloord en Kurt Paridaen uit Sint Kruis zorgen voor een egaal bed voor de uien en een gelijkmatige groei. Die aandacht wordt beloond met lage tarracijfers. Vader…

Smurfit Kappa lanceert AgroPaper

Papier beschermt gewas

AgroPaper is een hernieuwbaar en composteerbaar papier dat is ontworpen ter vervanging van het plastic materiaal dat door veel boeren en telers wordt gebruikt voor het 'mulchen' bij het telen van…

Nieuwbouwproject met opslagcapaciteit van 3.000 ton in Biddinghuizen

Groot nieuwbouw project gerealiseerd in Biddinghuizen (Flevoland). De totale nieuwbouw bestaat uit drie cellen met ieder een opslag capaciteit van ca. 1.000 ton. Op dit moment worden de bewaarplaatsen gebruikt voor het koelen van pootgoed. Komende zomer wordt het uitgebreid met een condensdroogsysteem…

Uitstekend seizoen verwacht voor Italiaanse witte ui

"De beurs in Berlijn is al jaren een vaste waarde voor ons. Via afbeeldingen bij onze stand willen het gebied waar de ui wordt geteeld onder de aandacht brengen evenals de handmatige technieken." Dat zegt Giuseppe Castiglione, president van het Consortium voor de promotie en bescherming van de BGA…

Samenwerking Louis Bolk, Bionext en ZLTO

Goed koolstofbeheer: geactualiseerde handleiding en filmpjes

De 'Handleiding goed koolstofbeheer' is geactualiseerd in het kader van het project Koolstofboeren (2017-2018): middels koolstofvastlegging in de bodem bijdragen aan beperking van klimaatverandering. Download deze handleiding en bekijk de documentaire over het project en de inspiratiefilmpjes. Recent is…

Oriental Red kiwi wint Fruit Logistica Innovation Award

Tholen - Bezoekers van Fruit Logistica hebben de Oriental Red, rode kiwi's van Jingold uit Italië de Fruit Logistica nnovation Award (FLIA) toegekend. Deze kiwi's komen oorspronkelijk uit China. De rode Dong-Hong kiwi ziet er mooi uit en heeft een goede houdbaarheid. Het hart van de kiwi is rood van…

Italië verwacht lichte stijging knoflookteelt

De prijs van knoflook daalt, net als die van andere groenten en fruit, in de dynamiek van de wereldmarkt. Ook voor Italiaanse knoflook zijn er geen andere perspectieven ondanks dat de Italiaanse teelt de nationale behoefte niet dekt en ondanks dat deze teelt meestal superieur is. De delegatie in Spanje…

Zuid-Afrikaanse telers zien belangstelling vanuit Zuid-Amerika en Azië groeien, nu Nederlandse tekorten wereldwijd gevoeld worden

Zuid-Afrikaanse uienoogst van start te midden van uniek afzetseizoen Europa

Nederlandse uienhandelaren hebben een bezoek gebracht aan Zuid-Afrika, Een aantal van hen had al jaren geen Zuid-Afrikaanse uien meer geïmporteerd. Hetzelfde geldt voor veel…

Areaal On the way to PlanetProof in 2018 meer dan verdubbeld

In 2018 is het areaal met gecertificeerde teelten sterk toegenomen tot totaal 25.000 hectare. Bijna 700 teelt- en handelsbedrijven beschikken over het certificaat On the way to PlanetProof. SMK heeft deze groei verwacht; in 2019 voorziet SMK een verdere toename. De sterkste groei was te zien bij de open…

Spaanse La Abuela Carmen zet € 20 mln zwarte knoflook om

Córdoba is met een areaal van 2.600 hectare de leidende provincie in de knoflookteelt in Andalusië. De provincie is goed voor 40 procent van het totale areaal van de regio, dat iets meer dan 5.400 hectare beslaat. In deze provincie, in Montalbán, werd 40 jaar geleden La Abuela Carmen opgericht, een…

Definitieve oogstraming CBS

Gemiddeld 15 ton zaaiuien van een hectare in Zeeland, 44 ton in Flevoland

In Zeeland werd in 2018 gemiddeld 15 duizend kilo per hectare aan zaaiuien geoogst, terwijl in Flevoland 44 duizend kilo van een hectare land kwam. Ook zijn er regionale verschillen bij de opbrengst van consumptieaardappelen. De landelijke oogst van deze twee gewassen viel in 2018 definitief lager uit…

Oplossingen in veranderende landbouw bij CZAV bijeenkomsten

De teelt- en gewasbeschermingsbijeenkomsten zijn een vast onderdeel op de agenda van CZAV en telers. Het is de uitgelezen kans voor CZAV om zich als kennispartner te laten…

Texaanse kroten- en Mexicaanse uienseizoen begint binnenkort

SunFed maakte bekend blij te zijn dat kroten de lijst superfoods 2019 gehaald hebben. Gretchen K. Austin van SunFed: "We hadden kroten voordat de superfood lijst 2019 uitkwam. SudFed zoekt er altijd naar om het aanbod uit te breiden en kroten zijn slim voor ons dit jaar in Texas." SunFed begint met Red…


© UienNieuws.nl 2019

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven