Abonneren

Vacatures

"Tweetende tuinders"

Top 5 - gisteren

Top 5 - afgelopen week

Top 5 - afgelopen maand

Weer

Steven Dorrestijn, Syngenta

"Een goed begin is het halve werk, ook bij uien"

Een homogeen uiengewas is een belangrijke voorwaarde voor een geslaagde onkruidbestrijding. En dat begint met een goede zaaibed bereiding. Steven Dorrestijn geeft tips en blikt vooruit op de start van het gewasbeschermingseizoen. “Ik denk dat veel telers zich nog wel de zaaibed bereiding van vorig jaar…

"Momenteel is zo'n 70 tot 80% van de zaaiuien gezaaid"

Vorige week lieten de weersomstandigheden het toe om volop aan de slag te gaan met de voorjaarswerkzaamheden. En dus is er hard gewerkt zodat tegen het einde van de week het grootste deel van het areaal zaaiuien al in de grond zat. Het verkoopteam van De Groot en Slot schat in dat momenteel zo'n 70 tot 80…

NAV mist voedselproductie in PBL-rapport over ruimtegebruik

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft op 8 april een lijvig rapport gepubliceerd getiteld ‘Grote opgaven in een beperkte ruimte. Ruimtelijke keuzes voor een…

Extra geld voor onderzoek beheersing bonenvlieg

De afgelopen jaren is in toenemende mate de insectenproblematiek in de uienteelt onder de aandacht gekomen. Binnen Uireka wordt daar dan ook flinke onderzoeksinspanning op geleverd. De grootste boosdoeners zijn tabakstrips en uienvlieg. Opkomend probleem is de bonenvlieg. In 2021 is daarom binnen Uireka…

"Veel werk verzet afgelopen jaar bij fusariumonderzoek"

Fusarium oxysporum f.sp. cepae is de meest gevonden Fusarium ziekteverwekker in uien. Ook in de biotoets is het de soort die de zwaarste aantasting in de ui veroorzaakt. Mede…

Biofungicide Trianum-G alsnog niet geregistreerd voor de bestrijding van Fusarium

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving van gisteren, 31 maart, blijkt de biofungicide Trianum-G helaas alsnog niet tijdelijk geregistreerd als biologische oplossing voor…

Column Chris de Visser, algemeen projectleider Uireka 2.0

"Uireka doet ertoe!"

De wereld van gewasbescherming is er één vol dynamiek, schrijft Chris de Visser, algemeen projectleider Uireka 2.0 in zijn column voor Uireka. Middelen die we in de landbouw gebruiken om veilig…

Uireka:

"Lever een grondmonster in voor fusariumonderzoek"

De Uireka onderzoekswerkgroep Fusarium is volop bezig met het ontwikkelen van een detectiemethode om DNA van Fusarium oxysporum f.sp. cepae aan te kunnen tonen, zonder dat…

Verduurzamingsdrift geeft hoopt voor genetische modificatie

Waar internationaal genetische modificatie met o.a. CRISPR-Cas9 toegestaan is, is dat in Europa niet het geval. Het baart o.a. veredelingsbedrijven zorgen, omdat zij vrezen…

Studiegroep Uitmuntend bekijkt uien

Dit jaar is de studiegroep Uitmuntend wat minder vaak bij elkaar geweest door de coronabeperkingen. Maar afgelopen week was het weer zover en vond er een fysieke bijeenkomst plaats. In kleine groepjes ging de groep langs de verschillende boxen, uiteraard helemaal corona-proof, schrijft De Groot en Slot…

Uien gezaaid voor rassenproeven, naast Colijnsplaat en Dronten dit jaar ook proeven in Drenthse Schoonloo

Tholen - Vanmorgen is in Colijnsplaat het zaaien van de uien van start gegaan voor het uienrassenonderzoek van Uireka. Naast de traditionele proeflocaties in Colijnsplaat (25 rassen) en Dronten (24 rassen) is er dit jaar voor het eerst ook een rassenproef (19 rassen) in het Drenthse Schoonloo. "Hiermee anticiperen…

19 april is de verpakkingsdatum 2021 voor Amerikaanse Vidalia-uien

Het Georgia Department of Agriculture en het Vidalia Onion Committee hebben aangekondigd dat 19 april de verpakkingsdatum voor het seizoen 2021 is. De organisaties vieren ook de 35e verjaardag van de wetgeving die ertoe heeft bijgedragen dat Vidalia-uien geliefd zijn bij miljoenen fans in het hele land.…

"Open bodemindex is transparante meetmethode voor meten bodemkwaliteit"

Een consortium met NMI, Wageningen University & Research en FarmHack ontwikkelt een transparante meetmethode voor het meten en beoordelen van de bodemkwaliteit. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met boeren uit heel Nederland, van melkveehouder tot akkerbouwer. Initiatiefnemer van deze meetmethode, de…

Meer zink in planten is mogelijk

Wereldwijd lijden meer dan 2 miljard mensen aan ondervoeding. Niet omdat ze te weinig calorieën binnen krijgen, maar omdat er te weinig essentiële mineralen, zoals zink en ijzer, in hun voedsel…

Webinair ‘studieavond uienteelt' terugkijken

De webinar ‘Studieavond uienteelt’ die dinsdag 23 februari is gehouden, kan teruggekeken worden. Onder andere gepresenteerd door Andre Boot van Hazera over de laatste inzichten in de uienmarkt.

Zaaien is raaien

De eerste week van maart barstte het voorjaarswerk op het land los. Na de natte winter drogen de percelen na een week zon en wind al snel op. En terwijl de een nog kunstmest aan het strooien is of bezig is met voorjaarsploegen, is de ander al uien aan het planten of zelfs uien aan het zaaien. De vorst heeft dit jaar, zonder…

Onderzoekers helpen Afrikaanse telers aanpassen aan klimaatverandering

Afrika heeft het meest te lijden onder de gevolgen van de klimaatverandering. Deze veranderingen hebben een grote impact op de productie en inkoop van landbouwproducten, zoals…

Nigeria gaat uienareaal uitbreiden

Nigeria is het grootste uientelende land in Afrika ten zuiden van de Sahara. Het land teelt 1,4 miljoen ton uien en gezien de toenemende bevolking en het feit dat Nigeria uien…

Als gevolg van tyfoon Auring

Filipijnse uientelers vragen overheidssteun in verband met anthracnose en kroefziekte

Miagao is een gemeente in de provincie Iloilo op de Filipijnen. De uientelers in deze plaats hebben de hulp ingeroepen van het Departement Landbouw West Visayas, naar…

Eerste aanplant 600 struiken 'Landbouw en openbaar groen'

Donderdag is aan de Bloemendijk gestart met de aanplant van 600 struiken in het kader van 'Landbouw en openbaar groen'. Dit nieuwe initiatief komt voort uit Groene Cirkels. Dit is een samenwerking van onder meer bedrijven, overheden en kennisinstellingen om elkaar te versterken en versneld te…

De Groot en Slot plant demo- en proefvelden

Het team van De Groot en Slot plant elk jaar op verschillende plaatsen in Nederland een aantal demo- en proefvelden. In week 8 en 9 waren de omstandigheden goed genoeg om hiermee van start te gaan. Op dinsdag 2 maart werden in de Noordoostpolder door een groot aantal collega's van De Groot en Slot nieuwe…

10 vragen aan Gijsbrecht Gunter, voorzitter Holland Onion Association

Hoeveel Hollandse uien kunnen er geteeld worden in Nederland?

Het Vakblad Primeur legde in haar uienspecial onlangs tien vragen voor aan Gijsbrecht Gunter, voorzitter Holland Onion Association 1.    De export blijft jaar op jaar stijgen, ruimte genoeg voor…

Uienhandelaar Franz Kreifelts over de langetermijn-ontwikkeling op de Duitse uienmarkt

"Regionaal uienareaal in Noordrijn-Westfalen blijft maar uitbreiden”

Tholen - Door de huidige Lockdown en horeca-sluiting is de afzet van Duitse uien uit de bewaring nu volledig op de retail aangewezen. Momenteel is de marktsituatie in Noordrijn-Westfalen relatief in verhouding, toch speculeren de regionale telers op hogere prijzen voor hun kwalitatief goede bewaaruien,…

WUR: "50%-vrijstelling fosfaatgebruiksnorm compost is te rechtvaardigen"

De wijze waarop fosfaat gebonden is in compost vermindert de kans op fosfaatuitspoeling en rechtvaardigt de 50%-vrijstelling. Dit blijkt uit het onlangs verschenen onderzoek…

Coronacrisis heeft impact op neveninkomsten van agrarische ondernemers

Hoewel de agrarische sector ten opzichte van andere sectoren relatief weinig invloed ondervindt van de coronacrisis, zijn er toch redelijk wat agrarische ondernemers die…

"Grote verschillen in tripsdruk tussen percelen"

Welke invloed hebben factoren als teeltwijze en perceelsligging op de ontwikkeling van uien- en bonenvlieg en trips in de zaaiuienteelt? In 2020 is op 10 locaties – in Flevoland en Zeeland – een aanzet gedaan om met monitoring een antwoord op deze vraag te vinden. In diverse teeltsystemen is gekeken naar…

Uienvliegonderzoek: alternatieven voor Mundial dienen zich aan

Afgelopen jaar zijn op drie verschillende locaties in Nederland proeven met chemische middelen, groene middelen en low-risk-middelen uitgevoerd om de schade door de uien- en…

Sterke groei On the way to PlanetProof zet door

In 2020 is het areaal plantaardige producten dat werd geteeld volgens de eisen van On the way to PlanetProof met 26% gegroeid naar 43.579 hectare. Het areaal duurzamer beheerd land voor melkkoeien is met 46.500 hectare licht gestegen. Het onafhankelijke keurmerk telt nu een totaal areaal van 90.000…

Erfemissie onderbelicht in emissieaanpak akkerbouwers

Bij veel akkerbouwers is de emissieroute van gewasbeschermings-middelen via het erf onvoldoende in beeld, blijkt uit een representatieve enquête van AgriDirect in opdracht van…

Oproep Uireka: "Lever een grondmonster van uw uienperceel aan voor fusariumonderzoek"

De Uireka onderzoekswerkgroep Fusarium is volop bezig met het ontwikkelen van een detectiemethode om DNA van Fusarium oxysporum f.sp. cepae aan te kunnen tonen, zonder dat…

Uireka stelt extra geld beschikbaar voor onderzoek druppelirrigatie met 'zout' water

Werkgroep Irrigatie heeft een mooi en intensief onderzoekjaar achter de rug. Eén van de conclusies uit het druppelirrigatieonderzoek was dat er met 3 druppelslangen per bed de helft aan water nodig is in vergelijking met boomberegening om een vergelijkbare hoge opbrengst te halen. Dit is een belangrijk…

Middelen tripsonderzoek 2021: aanpassingen spuitmoment en -techniek

In 2020 zijn diverse low-risk-middelen op Thrips tabaci in ui getoetst in Tollebeek, Wieringerwerf en Colijnsplaat. Het startmoment van de behandelingen is vastgesteld met hulp van vangplaten. Bij de beoordelingen is alleen gekeken naar de larven van de trips.Alle behandelingen in de proef lieten effect…

Oproep Uireka: "Helpt u ons aan een praktijkperceel met een stengelaaltjesbesmetting?"

Door het beschikbaar komen van extra fondsen zijn de PPS'en Uireka en Moleculaire Karakterisering naarstig op zoek naar percelen met  stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci). De onderzoekers zijn zich bewust dat het opgeven van een besmet perceel een hoge drempel heeft, daarom garanderen ze anonimiteit. Bron: Uireka

"Strijd om stikstofruimte beperkt groei landbouw"

De agrarische sector is minder gevoelig gebleken voor de coronacrisis dan andere sectoren. De volumegroei in 2020 was evenals in 2019 ruim 1%. De productiewaarde kromp echter met ruim 4% omdat door vraaguitval voor diverse producten de prijzen daalden. Enig prijsherstel in de loop van 2021 is haalbaar,…

Jim Ertler, Premium Fresh

Warm voorjaar en koele zomer zorgen voor goed Tasmaans uienseizoen

De Tasmaanse uienoogst verloopt goed. Een zeer warme lente heeft de oogst goed op gang gebracht. "We hebben een koele zomer en de oogst is goed op gang gekomen met uitstekende volumes en maten. De opbrengst zou ongeveer normaal moeten zijn," zegt Jim Ertler van Premium Fresh. Jim vertelt verder dat de…

In samenwerking met Agriterra

De Groot en Slot start langlopend uienproject in Ethiopië

"Het gebruik van Ethiopische uienrassen en het testen van de best mogelijke omstandigheden om de uienoogst te verbeteren, vormen het uitgangspunt van dit project," zegt Jan Slot van De Groot en Slot, wereldmarktleider in uienzaden. Een paar weken geleden, toen de zaden de grond in gingen, is het project…

"Verbod op uienteelt op pachtgronden van waterschap is bizar"

Het is bizar dat een waterschap kan eisen dat akkerbouwers een bepaald gewas op pachtgronden niet meer mogen telen. Dat stelt voorzitter Jaap van Wenum van de LTO-vakgroep…

Schadelijke aaltjes maximaal onder controle

Wortellesieaaltjes kunnen voor problemen zorgen en leiden tot opbrengst- en kwaliteitsverlies. Tagetes patula als vanggewas voor schadelijke wortellesieaaltjes blijkt óók een duur-effect te hebben.  Wortellesieaaltjes zorgen vooral voor problemen op lichte zavel-, duin-, dekzand en dalgronden. De voornaamste…

Uienteelt België aan sterke opmars bezig

De uienteelt is in België land aan een sterke opmars bezig. De teelt is zelfs de sterkst groeiende groenteteelt in België. Het is niet de makkelijkste teelt, maar biedt wel…

Hazera on(ion) tour – Talkshow

In de uienteelt zijn hoge opbrengst en kwaliteit belangrijk. Maar hoe belangrijk? Wat voor invloed heeft de kwaliteit van uw uien op de export? En wat gebeurt er nu eigenlijk in eigen land? Kom alles…

Waterman Onions:

"Een kiemproef laat zien of een ui kiemgevoelig is

Al jarenlang zet Waterman Onions zogenaamde kiemproeven op voor haar (pool) telers. "Met een kiemproef kun je eenvoudig onderzoeken of een ui kiemgevoelig is. De ui wordt gestimuleerd om ‘verder’ te groeien en zo kun je eenvoudig onderzoeken of een ui kiemgevoelig is. Met name in een lastig groeiseizoen…

Filipijnen: 1.500 ha uien in Pangasinan vernietigd door legerrupsen

Duizenden uien, geplant op 1.500 hectare tuinbouwgrond in Bayambang, provincie Pangasinan, zijn vernietigd na een aanval van rupsen van de Spodoptera frugiperda, ook wel…

Timelapse De Groot en Slot

In sneltreinvaart door proefbeoordelingen

Half januari beoordeelde het verkoopteam van De Groot en Slot de uien die van oogst 2020 waren verzameld. Zo’n 400 monsters afkomstig uit Nederland en België hebben een aantal maanden in Broek op Langedijk in de bewaring gelegen. "Naast het eerder verschenen nieuwsbericht over deze proefbeoordelingen in…

Bayer

'Witrot en Fusarium vragen om een brede, structurele aanpak'

'Een groot, sluipend en vaak onderschat gevaar dat elk jaar weer nieuwe slachtoffers maakt'. Met deze woorden schetst Mark Ermers van Bayer Crop Science de alsmaar toenemende problemen met witrot en Fusarium in uien. Om deze bodemziekten zoveel mogelijk de kop in te drukken, moeten ze op alle mogelijke…

Haalbare en betaalbare precisielandbouwtechnieken tot bij de teler brengen

Hoge investeringskosten en een onzekere terugverdientijd schrikken landbouwers vaak af om te investeren in precisielandbouwtechnieken. Nochtans kan smartfarming de productiviteit doen stijgen en de impact op het milieu doen dalen. Met het nieuwe PDPO-project ‘Smartfarming op het menu’ willen Inagro en…

Uienopkweek op tray geeft voorsprong

Begin december 2020 is er uienzaad van de rassen Red Tide en Red Light verstuurd naar West Plant Group in Venlo, een kwekerij voor vollegrondsgroentenplanten. Vanaf half december zijn de uien op trays gezaaid, waarbij er 5-6 zaden per pot worden gezaaid. De uien worden opgekweekt in kassen, zo deelt…

Relatie fusarium en vruchtwisseling

Fusarium bolrot is een ziekte die al geruime tijd in uien wereldwijd voorkomt. In de praktijk levert de ziekte steeds meer problemen op en daarom is de ziekte al onderwerp van onderzoek geweest in de voorloper van deze PPS, namelijk de PPS Ketenbreed Kwaliteitsonderzoek uien (Uireka-1). Duidelijk is…

Uienteelt in 2021: Schadelijke aaltjes & plantwegval door uienvlieg

Teeltseizoen 2021 zal binnenkort van start gaan. De eerste voorbereidingen hiervoor zijn al getroffen. Daarbij twee vraagstukken: Is er op het geplande uienperceel risico op schade door aaltjesaantasting? En is er extra aandacht nodig richting plantwegval door de uienvlieg?Is er kans op schade door…

Nieuwe zaailijn Plantise

Plantise heeft een zaailijn voor biologische uienopkweek neergezet in Kessel waar het een bio-vestiging heeft.

Helpt u ons aan een praktijkperceel met een stengelaaltjesbesmetting?!

Naast het budget in de PPS Uireka is met de onlangs goedgekeurde PPS Moleculaire karakterisering aanvullend een fors bedrag van 5 ton beschikbaar gekomen om de beruchte…

Zeer sterke vraag bij aanvang Egyptisch knoflookseizoen

De vraag naar Egyptische knoflook is dit seizoen zeer sterk ondanks het feit dat er momenteel alleen kleinere maten beschikbaar zijn. Vorig jaar kreeg een exporteur de kans om nieuwe markten in Noord-Amerika te betreden. Het bedrijf hoopt dat het nieuwe seizoen even voorspoedig zal verlopen als het…


Twitter Rss

© UienNieuws.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven