Aardappelen

Bart Keizers over handelsapp voor agrarische producten

"FarmTrade is een verbindingsplatform gericht op handel"

Bart Keizers richtte eind vorig jaar FarmTrade op: een nieuwe agrarische handelsapp waarmee boeren handel met elkaar kunnen drijven. Zijn missie is om boeren met andere boeren, handelaren en afnemers te verbinden. Dat lukt behoorlijk, want met ruim 2.000 bedrijven op FarmTrade wordt er veel handel…

Aardappelgroothandelaar Adri van Egmond:

"Hogere thuisverbruik heeft verlies in aardappelverkoop bij horeca ruimschoots gecompenseerd"

Tholen - Hoewel het momenteel niet erg druk is in de aardappelverkoop, zijn de gevolgen van de Corona-uitbraak volgens groothandelaar Adri van Egmond beperkt gebleven. "We…

Corona blijft nachtmerrie voor fritessector

In één klap veranderde de coronapandemie het perspectief op de markt voor fritesaardappelen van vraaggedreven naar een situatie met een enorm overaanbod. Analisten vrezen dat…

Marktrapport Oostenrijk KW 39:

"Aardappelen zijn er in overvloed in Oostenrijk, uienoogst valt mager uit"

De Oostenrijkse markt voor tafelaardappelen is nauwelijks veranderd ten opzichte van de voorgaande week. De hoofdoogst vordert snel en het beschikbare aanbod is navenant groot. De opbrengst van de belangrijkste rassen varieert sterk van regio tot regio, van bovengemiddelde resultaten in Opper-Oostenrijk…

Dirk Garos en Paul O'Connor, Restrain:

"CIPC-deadline nadert, wij hebben het beste alternatief in huis"

Tholen - Sinds 1 januari 2020 geldt een verbod op CIPC in de Europese Unie. De uiterste gebruiksdatum voor onder meer het bewaren van aardappelen met CIPC is vastgesteld op 8 oktober 2020. D-day nadert dus voor de telers. Dirk Garos en Paul O'Connor van Restrain vertellen over de grote doorbraak die ze…

Proefrooiing Fontane en Challenger in België

Aardappelopbrengst onder het meerjarige gemiddelde

Op 7 en 8 september deed het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) een proefrooiing met het ras Fontane op 31 percelen en Challenger op 18 percelen die verspreid door…

HZPC verstevigt positie in België via samenwerking Sanac

HZPC en Sanac, onderdeel van Arvesta, gaan nauwer samenwerken. Door de teeltexpertise van Sanac en de internationale ervaring van HZPC te combineren willen beiden partijen op…

Hoe moet bewaring nu zonder chloorprofam?

Beslisboom bewaring aardappelen

Chloorprofam is niet meer toegelaten bij o.a. de bewaring van aardappelen als kiemremmingsmiddel. "Maar kiemremming blijft nodig. Er zijn diverse alternatieven. Hoe maak je je keuze?", aldus Delphy.…

DLV Advies:

"Bewaarloods met betonnen droogwanden is robuuster en duurzamer"

In 2018 realiseerde DLV Advies een nieuwe bewaarloods bij akkerbouwbedrijf Duo-Farm in Tollebeek. Wim van der Linden en Laurens Ashouwer hadden behoefte aan advies voor een nieuwe kistenbewaring voor 4.000 kisten. Het opslaan van verschillende producten op één locatie en onder één dak was hun gekoesterde…

Ferdi Buffen, Wilhelm Weuthen GmbH:

"Een realistische prijsprognose is vanwege grote onzekerheid op de markten nauwelijks mogelijk"

Wilhelm Weuthen GmbH, het grootste aardappelhandelshuis van Europa, organiseert als gevolg van de coronacrisis voor het eerst in 31 jaar geen  Weuthen Kartoffeltag. Wel heeft Ferdi Buffen traditiegetrouw zijn speech uitgesproken met de marktinschatting van de oogst van 2020: "Net als alle andere grote evenementen is…

Overzicht wereldmarkt aardappelen

In Europa heeft de hitte gezorgd voor een daling in de consumptie van aardappelen maar ook op de nagroei van de nieuwe aardappelen op het veld. Dat zorgt op het moment voor een moeizaam lopende markt. Daarnaast heeft het coronavirus grote impact op de markt, vooral op de verwerkende industrie die nog…

Wageningen University & Research

Walnoten- en aardappelteelt lijkt prima samen te gaan

Op een akker bij Lelystad staan ietwat scheefgegroeide walnotenbomen en hazelaars in keurige rijen. Ertussenin liggen brede stroken aardappelplanten. Het lijkt een vreemde…

Panama zet drones in voor oogstraming aardappelen en uien

De Dienst Voedselketen van het Panamese ministerie van Landbouwontwikkeling zet drones in voor de oogstraming van aardappelen en uien in de provincie Chiriquí. Met behulp van…

Interpom wordt een jaar uitgesteld naar november 2021

Hoewel de Belgische overheid beslist heeft dat vakbeurzen vanaf 1 september 2020 opnieuw mogen georganiseerd worden mits het naleven van maatregelen die ook in de handel van…

Potato Europe 2021 gaat van Emmeloord naar Lelystad

Wageningen University & Research en DLG Benelux hebben een contract getekend voor het houden van PotatoEurope 2021 op de locatie van Wageningen Plant Research in Lelystad.Na…

C. Meijer BV wordt Meijer Potato

Meijer Potato bestaat 100 jaar

Meijer Potato werd in 1920 opgericht door Kees (Cornelis) Meijer Senior onder de naam C. Meijer BV en viert in september haar 100-jarige jubileum. Door het coronavirus kan dit jubileum echter niet…

Bijlsma Hercules en Gejo leveren optische aardappelsorteerlijn in Frankrijk

Bijlsma Hercules heeft wederom in samenwerking met GeJo (smart grader) uit Luttelgeest, een sorteerlijn geleverd met een optische sorteermachine naar Frankrijk. Het proefdraaien heeft inmiddels plaats gevonden, hieronder enkele beelden. Voor meer informatie:Bijlsma HerculesOostelijke Industrieweg 58801 JW Franeker»…

Lezingen en machines op een afstandje, digitale editie Aardappeldemodag

Tholen – Dit jaar kon de Aardappeldemodag niet doorgaan door het coronavirus. De organisatie liet zich echter niet bij de pakken neerzitten en besloot daarom digitaal te gaan. Op deze manier konden de bezoekers online toch de proeven, het mechanisatiepark en bedrijvenmarkt bezoeken.De organisatie keek 's…

Eurofins helpt aardappel- en uiensector bij bestrijding gewasbeschermer

“Sector staat voor enorme uitdaging na Europees verbod op chloorprofam”

Vanaf 31 juli 2020 verbiedt de Europese Commissie het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel chloorprofam (CIPC). De kiemremmer met een onkruidverdelgende werking, die…

Chernetskaya

Jamaica opent grenzen voor aardappelen en uien

Het Jamaicaanse ministerie van Industrie, Handel, Landbouw en Visserij (MICAF) heeft de grenzen weer opengesteld voor aardappelen en uien om aan de groeiende vraag te kunnen…

WUR

Aardappelen telen zonder te ploegen

Heeft het zin om de akker niet te ploegen voor er aardappelen op te zetten? Zakt de opbrengst niet in en wat doet niet-ploegen met de biodiversiteit, waterhuishouding en…

Volledig programma Aardappeldemodag Online bekend

De organisatie van de wel bekende Aardappeldemodag heeft het volledige programma gepubliceerd voor Aardappeldemodag Online op 19 augustus. Het evenement, dat dit jaar vanwege de maatregelen rondom het coronavirus volledig online plaatsvindt, begint om 10:00 uur ’s ochtends met een enerverende…

Maximumgehalte chloorpyrifos en chloorpyrifos-methylverlaging wettelijk vastgelegd

EFSA, het Europees Agentschap voor de Voedselveiligheid, heeft geconcludeerd dat het economisch voordeel van het gebruik van chloorpyrifos niet opweegt tegen de…

NAK kan toch nacontrole van pootaardappelen uitvoeren in 2020

Op 3 juli jl. heeft de NAK gecommuniceerd dat in 2020 geen reguliere nacontrole plaats kon vinden. Het besluit hiertoe was genomen omdat er op dat moment geen vooruitzicht was…

Opklapbare AVR ridger verwijdert onkruid van nog meer ruggen

Bedachtzaam omspringen met onze bodem en efficiënt telen zijn sleutelwoorden voor een duurzame landbouwsector. Zowel vanuit de particuliere hoek, die de vraag in supermarkten bepaalt, als vanuit de overheid is de vraag naar andere technieken groot. In versneld tempo worden namelijk allerhande chemische…

Tijdelijke MRL bedoeld om bewaarschuren te reinigen

Belgapom waarschuwt: CIPC in België ten strengste verboden sinds begin juli

Belgapom, de Belgische aardappelhandel en –verwerking, werd de voorbije dagen vanuit diverse hoeken benaderd met de vraag of de chemische kiemremmer CIPC nu toch verder zou…

Michiel Eilander, Manter:

"Door de gevolgen van COVID-19 realiseren veel bedrijven zich nu de noodzaak om op korte termijn te automatiseren"

Het coronavirus dat sinds begin dit jaar onze samenleving in zijn greep houdt, maakt veel problemen en risico’s zichtbaar die eigenlijk al langer bestaan. De pandemie dwingt veel bedrijven in de AGF sector verbeteringen door te voeren op het het gebied van automatisering en logistieke processen. Deze…

Vraag naar Franse uien kleiner dan normaal

Hoewel het nu meestal niet de tijd van het jaar is waarin de vraag naar uien het hoogst is, ligt de consumptie ervan toch ook lager dan normaal. De markt is de afgelopen maand…

Kiemremmer Restrain toegelaten in Duitsland

De ethyleenkiemremmer Restrain is door het Duitse bureau voor consumentenbescherming en voedselveiligheid (BVL) per direct toegelaten als veilig gewasbeschermingsmiddel. De toelating geldt voor de behandeling van zowel fabrieks- als tafelaardappelen, uien, knoflook, sjalotten, pootgoed en tomaten. Europese…

Koning Willem-Alexander in gesprek met aardappelteler over corona

Zijne Majesteit de Koning heeft op vrijdagmiddag 3 juli een werkbezoek gebracht aan Van der Poel Loonbedrijf & Akkerbouw in Abbenbroek. Het werkbezoek stond in het teken van de impact van de corona-uitbraak op de land- en tuinbouwsector. Koning Willem-Alexander sprak met de eigenaren van het bedrijf over…

Effect Royal MH op kiemremming en gewichtsverlies in aardappelen onderzocht

Dat een toepassing van Royal MH in aardappelen rust en stabiliteit in de bewaring geeft, is bekend. Nieuw bewaaronderzoek van WUR Open Teelten in 2019 - 2020 laat een reductie van gemiddeld 90% van de kiem zien ten opzichte van aardappelen die niet zijn behandeld met Royal MH. Wel zijn er verschillen…

Van Iperen

Behandeling van bewaarschuren na CIPC nog grijs gebied

Tholen – Per oktober 2020 treedt het Europese verbod op chloorprofam (CIPC) in werking. Vanaf dat moment zal ook het residu moeten dalen in aardappelen. Dat is echter een uitdaging voor de aardappeltelers, omdat het gebruik van CIPC nog lang zijn sporen zal nalaten in de bewaarschuren. Ondertussen wordt…

"Benut komende weken voor reinigen aardappelbewaarschuren"

“Telers, benut de komende weken om aardappelbewaarschuren, -kisten en –transportbanden te reinigen van resten chloorprofam.” Dat advies geven organisaties van de…

Tom Vandenkendelaere neemt de fakkel over

Romain Cools neemt eind 2020 na 30 jaar afscheid van Belgapom

Romain Cools, algemeen secretaris van Belgapom, neemt eind 2020 na een carrière van 30 jaar afscheid van Belgapom. Hij draagt de fakkel over aan Tom Vandenkendelaere, die vanaf januari 2021 de nieuwe CEO wordt van Belgapom, zo maakt de organisatie bekend. Tom Vandenkendelaere zal ook als directeur…

Andrii Rafalskyi

Aardappel- en uienoogst in Turkmenistan in volle gang

Turkmenistan wil dit jaar 155,4 duizend ton aardappelen oogsten op 11.100 hectare en 95 duizend ton uien op 3.800 hectare, zo meldde de krant Neytralnyi Turkmenistan afgelopen…

CBS: Areaal consumptieaardappelen en zaaiuien dit jaar afgenomen

Het areaal akkerbouw is in 2020 vergeleken met een jaar eerder met 0,3 procent afgenomen. Van consumptieaardappelen daalde het areaal 2,3 procent. Net als het areaal zaaiuien dat met 0,7 procent daalde. Dit blijkt uit de voorlopige uitkomsten van de Landbouwtelling 2020. Volgens de laatste…

Weerbaarheid van de sector staat centraal tijdens Aardappeldemodag Online

Op woensdag 19 augustus 2020 vindt de alom bekende Aardappeldemodag voor het eerst online plaats. Het actuele beursthema van deze Aardappeldemodag Online, ‘Voortgang aardappelsector draait om weerbaarheid’, speelt in op de veranderingen die continue op de sector afkomen. Met een eigen ontworpen ‘Schijf…


© UienNieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven