Teler in beeld

Streekproduct uit Zeeuws-Vlaanderen: ZVL-Friet

“Geen frietaardappelen meer voor de verwerkers? Dan snijden we ze zelf wel”

Tholen – De coronacrisis deelde rake klappen uit bij de frietverwerkende industrie en dat had op zijn beurt weer gevolgen voor de telers die leveren aan de industrie. Zo ook in Zeeuws-Vlaanderen, een regio waar veel frietaardappelen geteeld worden. Het akkerbouwbedrijf van de familie Steijaert in…

Een nieuwe bewaarplaats voor aardappelen en uien

De aardappelbewaring van de huidige schuur van akkerbouwer Adrie Bossers uit Langeweg was aan groot onderhoud toe. Naast de aardappelteelt verbouwt hij ook uien. De wens bestond al langer om de uien niet langer direct vanaf het land te leveren, maar deze ook op te kunnen slaan. Mede door het Chloor-IPC…

Piet Jansen, Arjazon Seeds Trading

“Als je iets onderneemt, staan er niet gelijk een aantal mensen over je schouder mee te kijken”

Canada is nog altijd één van de populairste landen voor emigratie onder de Nederlanders. Vooral mensen met een ondernemershart. Het leidde tot een familiaire emigratiegolf bij de familie Jansen die in Fort Macleod Arjazon Seeds Trading oprichtte naar de gelijknamige uienhandel Arjazon. Aanstichter was Arjan…

"Een slimme boer gebruikt slimme beslissingsondersteunende systemen"

Kort geleden is het "Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030" gepubliceerd. In het uitvoeringsprogramma worden maatregelen beschreven om de doelen uit de…

ABN AMRO:

"Coronamaatregels dempen neergang liquiditeit akkerbouw"

De effecten van de coronacrisis zijn voor de akkerbouwketen nog steeds zichtbaar. De vraaguitval van voornamelijk fritesaardappelen heeft tot lagere inkomsten geleid. Dit heeft nog steeds gevolgen voor de liquiditeitspositie van veel akkerbouwers. De gemiddelde stand op de lopende rekening van…

De Grow Hy, Go Hy actie van De Groot en Slot

"Weet u het nog? Bij het uienzaad dat u in het voorjaar van 2020 ontving, zaten de actieloten voor de Grow Hy, Go Hy aan de dozen geplakt", aldus De Groot en Slow.  "De inmiddels bekende ‘Grow Hy Go Hy’ telersactie wordt eens in de twee jaar door ons georganiseerd en er hebben al verschillende activiteiten in…

NAJK sluit zich aan bij BO Akkerbouw

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) is nu officieel lid van BO Akkerbouw. Afgelopen jaren was NAJK reeds als partner betrokken bij BO Akkerbouw. Met het…

Telers krijgen enquête over gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceert elke vier jaar cijfers over gewasbeschermingsmiddelen in de Nederlandse land- en tuinbouw. Deze cijfers geven inzicht in de…


© UienNieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven