Abonneren

Vacatures

"Tweetende tuinders"

Top 5 - gisteren

Top 5 - afgelopen week

Top 5 - afgelopen maand

Weer

Dreamstime

Grote familiebedrijven vrezen verlies belastingvoordeel

Familiebedrijven maken zich zorgen. Er liggen namelijk plannen op tafel om de belasting op het erven of schenken van een familiebedrijf te verhogen, zo schrijft Nieuwsuur.  Nu gelden…

Campagne wijst ondernemers op groeikansen door vastleggen intellectueel eigendom

Minder dan 5 procent van de Nederlandse ondernemers heeft hun merk, vormgeving, model, octrooi of kwekersrecht laten registeren. Dat blijkt uit Europees onderzoek. Reden voor…

Landbouwgrond werd in 2020 gemiddeld 2,7% duurder

De gemiddelde agrarisch grondprijs in Nederland bij transacties is in 2020 met 2,7% toegenomen tot 63.600 euro per hectare. De gemiddelde prijs van akkerbouwland is met 0,8%…

Op zoek naar afnemers bouwmaterialen uit teeltafval

Een markt creëren voor bouwmaterialen uit hoogwaardige restproducten, zoals paprikastengels. Dat is wat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil met de gisteren officieel gelanceerde ‘Buyer Group biobased bouwmaterialen’ (BGBB). Reststromen uit de land-, tuin- en bosbouw blijken…

Weinig kas in rapport over verdeling ruimte Nederland

De Nederlandse land- en tuinbouw heeft meer ruimte nodig, niet minder. Dat stelt LTO Nederland in reactie op een door het Planbureau voor de Leefomgeving uitgebracht rapport…

Samen werken aan een nationaal ruimte- en landbouwakkoord

Bodem centraal: Zeven aanbevelingen voor de slag om ruimte en stikstof

Een brede initiatiefgroep van telers, natuurorganisaties, wetenschappers en topmensen uit het bedrijfsleven doet het nieuwe kabinet zeven aanbevelingen voor de grote…

"CZAV enthousiast over interne kennissessies met Uireka"

Binnen Uireka wordt met onderzoek veel nieuwe kennis gegenereerd op het vlak van o.a. teelt, bemesting en gewasbescherming. De zogeheten erfbetreders hebben een belangrijke…

Verduurzamingsdrift geeft hoopt voor genetische modificatie

Waar internationaal genetische modificatie met o.a. CRISPR-Cas9 toegestaan is, is dat in Europa niet het geval. Het baart o.a. veredelingsbedrijven zorgen, omdat zij vrezen…

LTO:

"Nieuwe Cao Open Teelten is een feit"

De vakbonden FNV en CNV hebben gisteren ingestemd met het eindbod van de werkgevers Open Teelten. Daarmee is de nieuwe cao met een looptijd van twee jaar een feit. In deze cao…

Minder schimmelbestrijdingsmiddelen verkocht in 2019

In 2019 werd in Nederland 9,3 miljoen kilogram gewasbeschermingsmiddelen verkocht, iets minder (-1,4 procent) dan een jaar eerder. De verkoop van bestrijdingsmiddelen tegen…

Geen LTO-krabbel onder plan voor zonne-energie op landbouwgrond

Er komt geen krabbel van LTO Noord onder een advies voor de Regionale Energiestrategie (RES) voor West-Overijssel. Een adviesgroep stelde een advies op voor de RES die per…

Telers digitaal geholpen met zoektocht naar water

Waterbeschikbaarheid en doordachte inzet van het beschikbare water worden een steeds grotere prioriteit voor land- en tuinbouwers. In tijden van droogte en waterschaarste is…

Gesubsidieerd zon-op-dak voor Drentse agrariërs

LTO Noord gaat boeren en tuinders in de gemeenten Tynaarlo, Noordenveld en Aa en Hunze ondersteunen bij het realiseren van zonnepanelen op de daken van hun bedrijfsgebouwen.…

Nederlandse exporteurs verwachten 9 procent omzetstijging in 2021

Terwijl Nederlandse exporteurs tijdens de coronacrisis zijn geconfronteerd met de grootste omzetdaling van het afgelopen decennium (-5 procent), zien zij dit jaar weer vol…

Is Nederland nog wel wereldkampioen biotechnologie?

‘Nederland kan koploper biotechnologie worden’. Die kop zette VNO-NCW onlangs boven de aankondiging van een rapport over de toekomst van biotechnologie in Nederland, waaronder ook veredeling hoort. Het deed in ieder geval bij programmamanager Rutger Lommerse van Greenports Nederland de wenkbrauwen…

Ctgb vraagt om meer Europees onderzoek naar relatie gewasbescherming en Parkinson

Het Nederlands College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden heeft haar zorgen geuit over een mogelijke relatie tussen het gebruik van bepaalde…

"Er zijn meer bedrijven die exporteren dan importeren"

11 procent minder goederenimport uit Afrika

Nederland importeerde in 2020 voor 10,9 miljard euro goederen uit Afrika. Dat is 11 procent minder dan een jaar eerder. Tegelijkertijd daalde de Nederlandse export naar Afrika met 10 procent naar 15 miljard euro. De goederenhandel met Afrika daalde in 2020 sterker dan de totale Nederlandse handel. Dit…

Dreamstime.com

Belastingdienst roept ondernemers op bijzonder uitstel aan te vragen

Bij bijna 60.000 ondernemers lopen op dit moment belastingschulden op terwijl hun uitstel van belastingbetaling is verlopen. Aan ondernemers die nieuwe belastingen niet kunnen…

Norm voor training dronepiloten gepubliceerd

In februari is NEN-ISO 23665:2021 ‘Unmanned aircraft systems - Training for personnel involved in UAS operations’ gepubliceerd. Deze norm beschrijft de procedures voor het…

Vlaanderen zoekt weer helpende handen voor de oogst

In navolging van de eerste succesvolle editie van vorig jaar zoekt Vlaanderen ook dit jaar helpende handen voor de oogst in de campagne www.helpdeoogst.be. Land- en…

Inventiviteit in iets meer dan 1 minuut

Of het technieken zijn die telers rechtstreeks in de eigen kas kunnen toepassen, is de vraag. Wel illustreert onderstaand filmpje van LinkedIn de inventiviteit die telers vaak kenmerkt. Ze zijn vaak niet voor één gat te vangen.  Ook in de Nederlandse glastuinbouw zijn dit soort niet alledaagse innovaties te…

Werkgevers Open Teelten doen cao eindbod aan vakorganisaties

De werkgeversorganisaties betrokken bij de cao Open Teelten, zijnde NFO, KAVB, LTO Nederland en Anthos, hebben na zeven onderhandelingsrondes de vakorganisaties op 15 maart…

Nieuw rondje provinciale POP3-subsidies

Ondernemers met goede, innovatieve ideeën voor een meer duurzame landbouw met een goed verdienmodel voor boeren en tuinders kunnen weer POP 3-subsidie ‘Innovatieve concepten’…

Slimme arbeidsmigranten worden niet goed benut

Arbeidsmigranten doen veelal laaggeschoold werk wanneer ze vanuit Oost-Europa hier in Nederland of België o.a. in de glastuinbouw aan de slag gaan. Zonde, zo stelt het…

Aanvragen Vlaamse innovatiesubsidie land- en tuinbouw nog t/m 30 april

Tot en met 30 april kunnen Vlaamse agrarisch ondernemers financiële steun aanvragen om een innovatief idee verder vorm te geven. Er zijn twee oproepen, de steun vraagt de…

4,1 miljoen euro steun voor innovaties Vlaamse land- en tuinbouw

Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits maakt 4,1 miljoen euro vrij voor innovatie in de land- en tuinbouw. Landbouwers kunnen rekenen op 3,5 miljoen euro steun…

Dreamstime

Het ene geheim is het andere niet

In de wereld van het intellectueel eigendomsrecht barst het van de geheimen. Geheimen in alle soorten en maten ook. En ja, een geheim is een geheim toch? Of…toch niet?…

Dreamstime.om

Aardappelareaal met 10% toegenomen

Indiase tomaten- en uienteelt getroffen door regen, maar aardappelopbrengst neemt toe

Uit de eerste oogstramingen voor tuinbouwgewassen in 2020/21 blijkt de nadruk die de Indiase federale regering heeft gelegd op het verhogen van de teelt van de basisgewassen tomaat, ui en aardappel, gemengde resultaten heeft opgeleverd. De tomatenteelt is dit jaar gedaald, ondanks een groter areaal. De…

"Duurzaamheid verkoopt zich niet vanzelf"

47% van het Nederlandse AGF-areaal is inmiddels PlanetProof gecertificeerd. Dat maakte Stichting Milieukeur onlangs bekend. Steeds meer afnemers vragen om de certificering en…

Agri-PV krijgt stevige impuls in Nederland met project Sunbiose

GroenLeven heeft in samenwerking met een consortium van wetenschappers, ingenieurs, projectontwikkelaars en de agrarische sector de handen ineengeslagen in project Sunbiose om zo de ontwikkeling van zonne-energiesystemen in de agrarische sector (agri-pv) een boost te geven. Met deze dubbelfunctie,…

'Blijft Alert' campagne waarschuwt voor fout geld

Met de nieuwe campagne ‘Blijf Alert’ worden ondernemers gewaarschuwd voor criminelen die met fout geld willen investeren in hun bedrijf. De campagne is 10 maart van start…

Strenge eisen afdeling inkoop nekken boer en tuinder in korte keten

De afstand van boer tot bord kan korter én detailhandel en horeca, die willen wel. Het zijn echter nu nog supermarkten die de belangrijkste afzetpartij zijn. Dit blijkt uit het onderzoek 'Korteketen Producten in Nederland', uitgevoerd door Wageningen University en Research in opdracht van het Ministerie…

VK stelt Brexit-controles uit

De Britse overheid heeft gisteren bekend gemaakt dat de nieuwe importregels en grenscontroles die op 1 april in zouden gaan, worden uitgesteld naar 1 oktober en 1 januari. Ook de extra eisen en…

Hoofdrol voor Jan Jonkman in geschiedenis van biologische landbouw in Flevoland

Nieuw boek: De opdracht een goed rentmeester te zijn

Op 10 maart aanstaande verschijnt het boek De opdracht een goed rentmeester te zijn van Henk Pruntel, onderzoeker bij Batavialand. Het is het verhaal van de biodynamische tuinder Jan Jonkman. 35 jaar geleden, op 26 april 1986, stak deze West-Friese tuinder met vrouw en kinderen de Houtribdijk over om als…

Tolsma-Grisnich:

Greenfield project voor ontvangst, behandeling en opslag in Rusland

Samen met een toonaangevend verwerkend bedrijf is een greenfield project ontwikkeld, waarbij ontvangst, behandeling en opslag in verschillende fasen in Rusland zullen worden gefaciliteerd. De opslagfaciliteit is ontworpen voor langdurige opslag en wordt geklimatiseerd met de geavanceerde bewaarcomputer…

BDO start Innovation Control Framework om ondernemers structuur, handreikingen en inzicht te geven in innovatiebeleid

"Bedrijven die weten te innoveren, weten te overleven!"

Tholen - Het belang van innovatie heeft volgens Frank Meijnders, specialist Flowers & Food van BDO Accountants en Adviseurs, nauwelijks een introductie nodig. "Zeker in de huidige tijd zien we dat bedrijven die weten te innoveren, weten te overleven. Als jij niet innoveert en de concurrent doet dat wel,…

Online verkopen stijgen enorm

Groenten en fruit top of mind bij Nederlandse consument, minder bij de Poolse

Tholen - Covid-19 heeft het koopgedrag van consumenten sterk beïnvloed. Op zoek naar gezondheid en veiligheid kreeg de verkoop van groenten en fruit in Nederland een flinke boost. De Poolse markt van groenten laat een stijging zien maar in volume daalde de verkoop van  fruit licht. Een opvallende overeenkomst…

Sterke groei On the way to PlanetProof zet door

In 2020 is het areaal plantaardige producten dat werd geteeld volgens de eisen van On the way to PlanetProof met 26% gegroeid naar 43.579 hectare. Het areaal duurzamer beheerd land voor melkkoeien is met 46.500 hectare licht gestegen. Het onafhankelijke keurmerk telt nu een totaal areaal van 90.000…

Daco Sol, GroentenFruit Huis:

"Brexit Serious Game laat zien dat deelnemers proces op orde hebben"

Nederland is wereldspeler in groenten en fruit. Toch heeft de Brexit een grote impact op de groente- en fruitsector. Op het gebied van handel zijn we toch wel wat gewend? Daco…

10 miljoen voor food- en agri-innovatie Oost-Brabant

Rabobank gaat via het ‘Food en Agri Innovatiekapitaal’ de komende 3 jaar 10 miljoen investeren in de food- en agrisector in Oost-Brabant. “We willen bijdragen om de sector mee…

Ruim 34.000 aanvragen binnen voor vierde periode NOW

UWV heeft sinds maandag 15 februari ruim 34.000 aanvragen ontvangen van werkgevers voor de vierde periode van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).…

Brexit: nieuwe tests voor exporteurs op 1 april en 1 juli

Tot nu toe zijn grote problemen met Brexit uitgebleven. Exporteurs worden geconfronteerd met formaliteiten, keuringen, papierwerk en langere wachttijden, maar tot dusver ging…

Gemeente Hollands-Kroon

Boeren en tuinders in beroep tegen vergunning datacenter Microsoft op Agriport

LTO Noord, afdeling Hollands Kroon, gaat in beroep tegen de vergunning voor een datacenter van Microsoft die begin januari door de gemeente Hollands Kroon is verleend. Het zou het tweede datacenter voor Microsoft op Agriport moeten worden, naast ook datacenters van andere techgiganten die er zich…

Bart Hoogveld

Boer en natuur redden met streekproducten

Streekproducten zoals tomaten die nu op grote schaal worden geproduceerd en via een lange omweg in de supermarkt terechtkomen. Dat kan anders én moet anders, zo willen boeren en boswachters in regio Rotterdam gaan bewijzen. Met het project 'Rotterdam de boer op!', dat vorige week is gestart, willen ze…

Aardappelen, uien, peren, tomaten en spruiten staan centraal in de tweede Agro-Nutri Monitor

Veel telers en tuinders vinden de manier waarop prijzen tot stand komen in de keten onvoldoende duidelijk. Ook geven zij aan dat de eisen op het gebied van dierenwelzijn en…

Corona-bijlage bij Handboek Loonheffingen 2020

De Belastingdienst heeft bij het Handboek Loonheffingen 2020 een bijlage gepubliceerd met de verschillende coronamaatregelen zoals die golden voor 2020. In de bijlage staat…

Ward Verberck, brexit-begeleider VLAM

“Vanwege de brexit-rompslomp zit flexibel handel drijven er niet meer in”

Tholen – Het Verenigd Koninkrijk is op 1 januari 2021 uit de Europese Unie gestapt, waardoor Europese exporteurs zijn geconfronteerd met formaliteiten, keuringen, lange wachttijden aan de grens en papierwerk. Om de Belgische exportbedrijven en producenten te ondersteunen heeft VLAM Ward Verberck…

Overzicht AGF-bedrijven

Wie ontvangt NOW-3?

Tholen - Het UWV heeft het register gepubliceerd van bedrijven die in de derde aanvraagperiode NOW een - -zoals het UWV het noemt - 'voorschot' op de tegemoetkoming hebben ontvangen. Zij bedoelen…

Vanaf 1 april geldt een aangifteplicht voor export AGF naar VK

Vanaf 1 april 2021 geldt een aangifteplicht voor de kwaliteitscontrole groenten en fruit bij export naar het Verenigd Koninkrijk. Om te voorkomen dat bedrijven vanaf 1 april…

Eerste dag goed voor 12.000 aanvragen vierde periode NOW

De eerste dag dat werkgevers een aanvraag konden indienen voor de vierde periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) zorgde meteen voor drukte…

Geen urgentie voor snellere bouw huisvesting arbeidsmigranten

Afgelopen week heeft de Tweede Kamer een groot aantal moties aangenomen die het kabinet oproepen om snel werk te maken van een betere bescherming van arbeidsmigranten. De…

Rechter: Avondklok moet per direct worden opgeheven

De avondklok moet per direct worden opgeheven. Dat heeft de rechtbank Den Haag zojuist besloten in een door Stichting Viruswaarheid aangespannen rechtszaak. De uitspraak geldt direct, waardoor de avondklok al vanaf vandaag niet geldig meer is. De overheid kan wel in hoger beroep, maar tot er een nieuwe…

Dreamstime.com

Giga belastingboemerang dreigt

Duizenden bedrijven dreigen te bezwijken onder de torenhoge belastingschuld die ze in de coronacrisis hebben opgebouwd. En de gevreesde faillissementsgolf, die komt er ook aan eind dit jaar. Daarvoor…

Daling flexwerkers zet niet door

Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie groeide het afgelopen jaren tot ongeveer 2 miljoen. In de loop van 2019 zette echter een daling in, die vooral aan het begin van de coronacrisis relatief sterk was. Na het tweede kwartaal van 2020 nam het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie niet verder af.…

Nieuwe openstelling pilots voor nieuw GLB

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt 17,3 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe pilots, met als doel om de komende jaren informatie en inzichten…

CBS over stikstof: "Het blijft een ingewikkelde afweging tussen natuur en economie"

Hoeveel stikstof stoot Nederland uit, waar komt deze vandaan en waarom is die uitstoot een probleem? CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen legt het uit in deze video.

Krijgt Jerusalema Challenge vervelend financieel staartje?

Iedereen heeft er volop van genoten: de Jerusalema Challenge. Ook in onze sector gingen filmpjes van bedrijven die een dansje deden rond. In coronatijden zorgde het voor…

LIB

Telers delen innovatiestatus

In 2020 zijn 23 projecten afgerond en is een bijdrage geleverd aan 42 projecten met een innovatie impuls van circa vijf miljoen euro. Dat deelt de Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant in een…

LTO Nederland presenteert jaarverslag 2020

'Samen door de storm'. Dat is de titel die LTO Nederland heeft gegeven aan het jaarverslag over 2020. Corona, energie, stikstof, arbeid en biodiversiteit, ze komen in het…

"Agro-producten vanaf 1 april verplicht gezondheidscertificaat"

Voor agro-producten zoals verse groenten, bloemen en zuivel is vanaf 1 april een gezondheidscertificaat verplicht voor export naar het VK. Peter Verbaas van de NVWA:…

SMK en GroentenFruit Huis vernieuwen samenwerking PlanetProof

Richard Schouten, directeur GroentenFruit Huis, en Gijs Dröge, directeur SMK, hebben een vernieuwde overeenkomst ondertekend. "Hiermee spreken ze hun vertrouwen uit voor een succesvolle voortzetting van de samenwerking. Het belangrijkste doel is consumenten een keuze te bieden voor duurzamer geteelde…

William Verhage, Valstar:

"Veel strubbelingen bij export naar het Verenigd Koninkrijk, Britse klanten zijn zoekende naar juiste wegen"

Tholen - De AGF-export naar het Verenigd Koninkrijk heeft te maken met de nodige hobbels als gevolg van de Brexit. William Verhage, als account manager bij Valstar verantwoordelijk voor de export naar Engeland en Ierland, verwacht dat hiervoor uiteindelijk wel een oplossing zal komen, maar denkt wel dat…

Nederland krijgt 52,4 miljoen vanuit Europa voor corona-herstel teeltsector

Nederland ontvangt in 2021 en 2022 in totaal 52,4 miljoen vanuit het Europese Herstelfonds voor een veerkrachtig, duurzaam en economisch herstel van de landbouw uit de…

Land- en tuinbouw hoog op de verkiezingsagenda’s

Inmiddels zijn alle partijen klaar voor de Tweede Kamerverkiezingen. Op de inhoud althans: alle partijprogramma’s zijn gepubliceerd. Het is duidelijk dat na een bewogen…

Wijzigingen voor aanvragen invoercertificaten knoflook

Wilt u invoercertificaten voor knoflook aanvragen? En gaan de contingenten op of na 1 juni 2021 in? Dan gelden er nieuwe voorwaarden. Voor het contingent verse knoflook uit…

roep om specifieke steun

Huidige omzetverliesdrempel 'vaak niet realistisch' voor agrarisch België

De Boerenbond vraagt de federale en Vlaamse overheid om specifieke steun voor de land- en tuinbouw. Agrarische ondernemers hebben het zwaar. De algemene steunmaatregelen die…

Vertrouwensindex glastuinbouw beweegt nauwelijks

Het vertrouwen dat boeren en tuinders in hun onderneming hebben heeft zich in het vierde kwartaal van 2020 voorzichtig hersteld. Dat blijkt uit de Agro Vertrouwensindex van…

Wees gewaarschuwd voor digitale spionage uit het Oosten

Veel bedrijven in 'Nederland handelsland' zijn zich onvoldoende bewust van de gevaren van digitale spionage uit Rusland en China. Zeker China werkt momenteel 'een bestellijst…

"Minder voedselverspilling in Kenia met Nederlandse technologie"

De verliezen in de Keniaanse voedselketen zijn groot. Nederlandse bedrijven kunnen een bijdrage leveren aan verbetering van die keten. Dat zegt Bart Kuiter. Hij is sinds…

Ook coronasteun tuinders in 2e kwartaal 2021

De extra coronasteun in de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) zal voor de land- en tuinbouw ook in het 2e kwartaal van 2021 gelden. Dat bleek donderdag uit de…

Column Harry van Delft, Roger Engelberts en Paul Houtepen

"Waarom kiezen voor de lange route als er ook een kortere weg is naar die 17 miljoen consumenten"

Het leeuwendeel van de ondernemers in de agrofoodketen staart zich dood op de Nederlandse voedselzandloper. Hun ideaal is leveren aan de retail en zichtbaarheid op het schap. Maar in dat retailkanaal is ‘t dringen geblazen! En waarom kiezen voor de lange route, als er ook een kortere weg is naar die 17…

Nieuwe portefeuillehouders aan de slag bij LTO Nederland

In februari starten zes portefeuillehouders bij LTO Nederland. Alle leden konden meedoen aan de sollicitatieprocedure waarin werd gezocht naar verbinders die voor een termijn…

Gezocht voor de Primeur-rubriek: AGF'ers in het buitenland, met leuke hobby of nevenactiviteit

Voor onze maandelijkse rubrieken AGF'er buitenland, Hobby en Nevenactiviteit in Primeur zijn we op zoek naar kandidaten die voldoen aan één van onderstaande profielen: Je bent…

SubsidyCloud matcht mkb-bedrijven met duizenden subsidies

Door mkb-ondernemers via een algoritme te matchen met duizenden regionale, nationale en Europese subsidies wil het vernieuwde platform SubsidyCloud bedrijven sneller en…

Ruim 4% meer personeel in land- en tuinbouw België

Belgische land- en tuinbouwbedrijven zagen in 2020 hun personeelsbestand met 4,1% toenemen. Uitschieter is West-Vlaanderen, waar de stijging 7,5% was. Ook de stijging in de…

Verduurzaming teelt van belang voor hele keten

De maatschappij wil verduurzaming van de voedselproductie. Hiervoor moet o.a. het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen dalen. Dit komt terug in de 'Toekomstvisie…

Column Rolf Keur, KCB

Brexit: de handel naar het VK komt rustig op gang

Het heeft wat jaren en veel voorbereidingstijd geduurd, maar 1 januari 2021 was Brexit en hiermee het nieuwe zakendoen met het Verenigd Koninkrijk toch een feit. Inmiddels een…

Eric Douma start als bestuurder bij BPL Pensioen

Namens LTO heeft Eric Douma sinds 1 februari 2021 plaats genomen aan de bestuurstafel bij BPL Pensioen. "Stabiliteit en toekomstgerichtheid kenmerkt ook ons groene…

52,4 miljoen vanuit Europa voor corona-herstel landbouw

Nederland ontvangt in 2021 en 2022 in totaal 52,4 miljoen vanuit het Europese Herstelfonds voor een veerkrachtig, duurzaam en economisch herstel van de landbouw uit de…

Ozon tegen schimmels, bacteriën en virussen in de AGF-sector

Al meer dan 18 jaar wordt ozon toegepast voor het bestrijden van schimmels, bacteriën en virussen in water en in lucht. Minder bekend is dat ozon ook ethyleen afbreekt, waardoor de houdbaarheid van vers fruit en groenten substantieel verlengd wordt. Dat tegelijkertijd de omgeving ook gezuiverd wordt van…


Twitter Rss

© UienNieuws.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven