Management info

Géén opheffing Rusland-boycot agrarische producten

Gisteren verscheen een bericht van het Russische persbureau TASS dat het embargo voor bepaalde producten voor een maand zou opheffen. Toen werd er getwijfeld aan de juistheid…

Boeren en tuinders roepen werkzoekenden op voor seizoenswerk

LTO Arbeidskracht gaat vraag en aanbod van seizoenswerk samen brengen nu een tekort aan arbeidskrachten dreigt in de land- en tuinbouw als gevolg van de coronacrisis. Het gaat…

Schouten in Kamer: "Nog geen zicht op exacte liquiditeitsbehoefte land- en tuinbouw"

Vorige week is de borgstellingsregeling voor het midden- en kleinbedrijf (BMKB) verruimd. Er is sprake van 10 miljoen extra budget voor extra verliesdeclaraties en daarmee is…

Arne Bac, sectorspecialist glastuinbouw Rabobank

"Zonder noodfonds voortbestaan van veel bedrijven in gevaar"

Tholen - Vandaag komen de verschillende Europese ministers van landbouw virtueel bijeen om te spreken over de sociaaleconomische gevolgen van de COVID-19 crisis. Minister Carola Schouten zal, zo informeerde ze de regering gisteren per brief, pleiten voor aanvullende crisismaatregelen bij een al eerder…

Oproep aan werkgevers: doe tijdig loonaangifte

Het is heel belangrijk dat werkgevers tijdig loonaangifte doen, nu meer dan ooit. Werkgevers hebben het op dit moment bijzonder moeilijk en er moet veel geregeld worden. Toch…

Aan acute wijziging Faillissementswet wordt gewerkt

Oproep van en aan advocaten: "Werk niet mee aan faillissement"

Vakbonden en werkgevers doen een klemmend beroep op politiek Den Haag om vaart te maken met een voorgenomen wijziging van de Faillissementswet. Deze wijziging geeft bedrijven…

Tweede plukkaart en versoepeling arbeidsduurregels Vlaanderen vanwege corona

Met een 'dikke merci' alleen komt de Vlaamse land- en tuinbouw er in de coronacrisis tijd niet. Er zijn ook maatregelen nodig, waaronder op het gebied van arbeid. Daarom is de…

Duitse grens NIET dicht voor Poolse arbeidsmigranten

Tholen - Het zou met recht 'een domper' zijn geweest mocht Duitsland de grens voor Poolse arbeidsmigranten hebben gesloten, zoals o.a. in door ons overgenomen berichtgeving…

Verkoop gewasbeschermingsmiddelen afgenomen in 2018

In 2018 is in Nederland 9,4 miljoen kilogram chemische gewasbeschermingsmiddelen afgezet, 11,2 procent minder dan een jaar eerder. Dit blijkt uit de meest recente cijfers over…

ABN AMRO stelt prognose:

"Geen sector ontkomt aan het coronavirus"

Het coronavirus heeft enorme gevolgen voor de economische activiteit, maar het verschilt per sector in welke mate, wanneer en hoe bedrijven geraakt worden. De gevolgen zijn…

Corona-updates

"Overheid werkt aan maatregelen om handelsstromen op gang te houden"

ABN Amro verwacht dat de economie dit jaar met 3,5% krimpt door alle coronamaatregelen die worden getroffen. De bank gaat er in dat scenario van uit dat de huidige beperkingen zo'n twee maanden duren. Door de klap voor de economie raken meer mensen werkloos. In de zomer zit 4,5 procent van de…

afvalverwerkers zien na stijging vraag uit sierteelt ook glasgroenten deze week volgen

Telers bestellen extra containers om product te storten

Tholen - Het zijn bizarre tijden en daardoor gebeuren er ook ongebruikelijk dingen. Zo worden er, en dat doet iedereen in de sector pijn, verse, gezonde producten gestort. In…

Klimaatinspanningen Green Deal raken door corona mogelijk op laag pitje

Hoe moet het, in tijden van volle coronacrisis, verder met de Green Deal van de Europese Unie om de klimaatuitdagingen aan te pakken? Verwacht wordt dat de economische schade…

ACM blijft streng toezicht houden, ook tijdens crisis

"Misbruik maken van onzekerheden en schaarste is strafbaar"

De gevolgen van het coronavirus zijn groot voor mensen en bedrijven. Dit is een uitzonderlijke tijd. De ACM volgt de economische ontwikkelingen op de voet en beantwoordt graag…

Forse krimp verwacht voor landbouw, bouw, horeca en vervoerssector

De Rabobank voorziet forse krimp voor de land- en tuinbouw, bouw, horeca en vervoerssector, zo blijkt uit een sectorprognose in coronatijden. Ook wordt schade voorzien in de…

"sector vindt op vruchtbare manier oplossingen"

Werklozen, speciale vluchten: arbeid in coronatijden

Het is deze week een van de hot topics in de teelt en eigenlijk in alle sectoren waar doorgewerkt moet worden: hoe dreigende tekorten aan 'handjes' op te vangen. Vanuit alle…

Banken geven bedrijven extra lucht: half jaar uitstel van aflossingen

De coronacrisis brengt een grote schok teweeg in de samenleving en de economie.Daarom komen banken nu in aanvulling op het omvangrijke pakket van het kabinet met gezamenlijke…

Papers, interne rapporten, vertrouwelijke stukken: Zembla over Roundup

Negatieve reclame is ook reclame, maar of dat ook voor Roundup nog opgaat? Gisteren besteedde Zembla een uitzending over de inmiddels langslepende zaak over blootstelling aan het kruidbestrijdingsmiddelen en de veronderstelde funeste gevolgen van het gebruik van het middel op gebruikers, waaronder de…

Jos Caubo (ZON): "Groot aantal kantoormedewerkers werkt vanuit huis"

Thuiswerken in de AGF-handel. Werkt dat?

Tholen - Thuiswerken, werkt dat wel bij grote AGF-bedrijven? "Je vraag komt op een goed moment. Ik ben net binnen - had tot zojuist thuisgewerkt - om met een paar mensen hier…

Schaakgezette 'grondverkoopboer' wilde mogelijk al eerder stoppen

Groza, een handelaar die stukken landbouwgrond verkoopt aan speculanten, moet noodgedwongen stoppen. Een particuliere belegger heeft voor miljoenen euro's beslag gelegd op…

Johan Geeroms, Euler Hermes:

"Nieuwe risico's in agrifoodsector op komst"

De winstgevendheid van foodbedrijven is de afgelopen vijf jaar bijna gehalveerd. En die trend zet door omdat de sector wereldwijd te maken krijgt met nieuwe bedreigingen. Zo…

Boeren en tuinders uitgezonderd van verzekeringsplicht arbeidsongeschiktheid

Op verzoek van het kabinet heeft de Stichting van de Arbeid  haar advies “Keuze voor zekerheid” gepresenteerd. Hierin staat dat zelfstandigen zonder personeel straks standaard zijn…

Johan Geeroms, Euler Hermes:

Corona: economie Nederland in top 5 meest getroffen landen

Nederland staat op de derde plaats van economieën die het hardst worden geraakt door het Corona-virus. Bovenaan staat Taiwan en Zuid-Korea. Daarna volgen Nederland, Hongarije…

Meeuwes Brouwer, Landbouwraad Rusland:

"Sancties over en weer zorgt voor verliezers en winnaars, kassenbouwers en zaadbedrijven horen bij tweede groep"

Meeuwes Brouwer is bijna vier jaar landbouwraad in Rusland. De landbouw maakt in het enorme land een snelle ontwikkeling door. Het Russische landbouwministerie richt zich op het stimuleren van de export die in 2019 steeg naar circa €25 miljard. Dit artikel maakt deel uit van een nieuwe serie over de…

Grondverkooporganisatie schaak gezet door boze belegger

Groza, een handelaar die stukken landbouwgrond verkoopt aan speculanten, moet noodgedwongen stoppen. Een particuliere belegger heeft voor miljoenen euro's beslag gelegd op…

Elk kleurtje een gelijk inwonersaantal

Onderstaande afbeelding van de Geodienst van de Universiteit van Groningen toont de kaart van Nederland, verdeeld over tien vlakken met gelijke inwonersaantallen. Voor de ruimte moet je duidelijk in het noorden zijn.  

onderzoek naar 'probiotica' op plantenwortels en het eiwit PsbS

NWO-miljoenen voor tweetal plantveredelingsonderzoeken

Een tweetal plantveredelingsonderzoeksprojecten hebben in NWO-programma Open Competitie ENW - GROOT elk ongeveer twee miljoen euro ontvangen. Het gaat om een onderzoek naar…

Zeven tips om nieuws over huisvesting arbeidsmigranten 'goed te brengen'

Arbeidsmigranten zijn hard nodig voor de lokale en regionale economie. Toch wordt deze groep vooral ook geassocieerd met overlast en zijn er vraagtekens over de manier van…

Ruim 11.000 jarigen op schrikkeldag

Dit jaar zijn op 29 februari ruim 11 duizend mensen jarig. Schrikkeldag blijkt verder een populaire trouwdag in februari te zijn. Dat meldt het CBS. Op 29 februari 2020 kunnen…

Twee weken verlenging gratis inleveren gewasbeschermingsmiddelen

De actie 'Bezem door de middelenkast' wordt met twee weken verlengd. Tot 16 maart kunnen land- en tuinbouwbedrijven in Zuid- Oost Brabant zich aanmelden om…

Minister Schouten:

"Buitenlandse aankopen van Nederlandse landbouwgronden geen aanleiding tot zorgen"

De Nederlandse landbouwgronden zijn voorlopig bijna uitsluitend in Nederlandse handen. Minister Schouten schrijft in een Kamerbrief dat ze de buitenlandse aankopen van…

Column Herman Bessels

"Nederland, waar is de regie?"

"In N70, het natuurbeschermingsjaar 1970, was de informatie met betrekking tot stikstof waar we het nu over hebben al bekend. Zie de rapporten over de vergrassing van de Strabrechtse Heide en De Peel…

Rusland voerde in 2019 minder groenten en fruit in

Nadat de Russische import van verse groenten en fruit in de voorgaande jaren een herstel liet zien na de invoering van de boycot in 2014 is deze in het afgelopen jaar toch weer gedaald. Vergeleken met 2018 is er in het afgelopen jaar 4% minder ingevoerd. De import van verse groenten bleef wel op…

Lonneke Arntz (Avaxa Debt Advisors) over opkomst alternatieve financiers:

“Er komt wel een ander type mens tegenover je te zitten”

Tholen – Bedrijven, die verder willen groeien, lopen op een gegeven moment tegen financiële grenzen aan. De ‘huisbank’ komt op een gegeven moment op het punt dat er ‘ho, stop’…

Volop gezonde carnavalstips van de AGF-specialist

Tholen - Officieel begint carnaval pas op zondag 23 februari maar in veel dorpen en steden is het feesten al losgebarsten. Veel AGF-specialisten doen mee en sluiten hun winkel. Anderen spelen er op in met gezonde en gemaksacties. Het team van Ton Kanters-Gezond Genieten is in carnavalsstemming Ton…

Onderzoek versterking inkomenspositie van boeren en tuinders

Veel boeren en tuinders vinden dat ze (te) weinig invloed hebben op de prijs die ze kunnen vragen voor hun producten. Ook geven boeren en tuinders aan dat de eisen op het…

Zes vragen en antwoorden over het Wuhan-coronavirus

Het nieuwe coronavirus grijpt snel om zich heen in China en ook in andere landen zijn inmiddels gevallen van de ziekte bekend. Het coronavirus is een zoönotisch virus, wat…

Ron Mulders in het FD:

"Nederlandse tuinder en boer verdienen een gelijk speelveld"

Landbouwminister Schouten voert een balanceeract uit. Enerzijds moet ze ruimte houden voor het ondernemerschap van boeren en tuinders, anderzijds moet ze zorgen voor…

Gedeputeerde Staten weigeren alternatieve invulling PrimA4a

Glastuinbouwgebied PrimA4a moet een glastuinbouwgebied blijven. Een verzoek van de gemeente Haarlemmermeer om 'schuifruimte', waardoor ook andere bedrijvigheid mogelijk moet…

Tot op heden nog geen onderzoek ACM naar fruitsector als geheel

Fruittelers ervaren hun positie ten opzichte van andere ketenpartijen als relatief zwak. Daarbij lijkt er geen verschil te zijn of deze bedrijven wel of niet onderling…

On the way to PlanetProof sluit 2019 af met 80.000 gecertificeerde hectares

Sierteelt blijft achter bij PlanetProof

Het keurmerk On the way to PlanetProof zorgt voor verduurzaming van de agrarische sector in Nederland en andere Europese landen. Per 1 januari 2020 is er bijna 35.000 hectare plantaardige productie waarop volgens de eisen van het keurmerk wordt geteeld en ruim 44.000 hectare duurzamer beheerd land voor…

3 maanden korter de tijd bij renewalaanvraag werkzame stoffen

De tijd voor aanvragers tussen het moment waarop ze een verlengingsaanvraag doen en het moment waarop ze de aanvullende dossiers daarvoor moeten indienen, wordt met drie…

Grondprijs eind 2019 verder omhoog, beduidend minder grond verhandeld

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het vierde kwartaal van 2019 met 4% gestegen: van € 62.200 per ha in het derde kwartaal naar € 64.700 per ha in het vierde kwartaal. Over heel 2019 is de grondprijs uitgekomen op € 61.900, 1,6% hoger dan in 2018 (€ 60.900 per ha). In het vierde…

"Arbeidsmigrant: onmisbare hulp van buiten"

Ruim 1 op de 10 banen wordt in Nederland ingevuld door buitenlandse werknemers. Als de politiek arbeidsmigratie een halt toeroept, vallen sectoren als bouw en tuinbouw stil.…

"Denk goed na voor je biologische landbouw ophemelt"

De motivatie om honger te bestrijden, erfde Julie Borlaug van haar grootvader, die een Nobelprijs won met zijn landbouwhervormingen. En net als hij zoekt zij de antwoorden in…


© UienNieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven