Management info

Brengt Nederland handelsverdrag CETA in gevaar?

De Tweede Kamer stemt na het kerstreces over CETA, het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada. Dit trad in 2017 voorlopig in werking, maar is pas afgerond als alle lidstaten het ratificeren. Ondernemersvereniging evofenedex pleit namens haar leden voor werkbare handelsverdragen en bood daarom vorige…

Jaar uitstel gevraagd voor nieuwe regels GLB

De Europese Commissie heeft eind oktober een voorstel gedaan om de ingangsdatum voor nieuwe regels voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) een jaar te verschuiven.…

"Mijn vertrouwen was weg en ik werd weggezet als een crimineel”

Land- en tuinbouwers krijgen voorlichting over georganiseerde criminaliteit

Zo’n 30 land- en tuinbouwers werden donderdag voorgelicht over georganiseerde criminaliteit. De Gemeente Voorne-Putten organiseerde de bijeenkomst in samenwerking met het Platform Veilig ondernemen Rotterdam, de Veiligheidsalliantie regio Rotterdam (VAR) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en…

intern of extern salderen vereist

Rijk en provincies eens over beleid stikstofaanpak

Provincies en Rijk zijn het eens over 'eenduidige' beleidsregels voor de vergunningverlening en stikstofaanpak. De beleidsregels zijn aangepast om ze beter te laten aansluiten…

visie Schouten onder de loep

Hoe doorbreek je lock-ins, is nog even de vraag

In haar visie Visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden beoogt minister Schouten Nederland koploper te maken in kringlooplandbouw. Om dat te bereiken, is er…

Farmers Defence Force gaat opnieuw actie voeren

"Zorgen voor lege schappen met de kerstdagen is één van de opties"

Farmers Defence Force-voorvrouw Sieta van Keimpema heeft bevestigd dat er over een vervolgactie van de telers wordt gesproken. "Het plan is inderdaad om met de…

Klimaatplan Timmermans uitgelekt: kilometerheffing in hele EU

Een kilometerheffing in heel Europa, dat is een van voorstellen die klimaat-eurocommissaris Frans Timmermans heeft opgenomen in zijn 'Green Deal'. De NOS meldt dit op basis…

Kennisbijeenkomst FlevoFood:

Aandacht voor (samen)werken met voedselverspilling

Dinsdag 3 december organiseerde Vereniging Flevofood een kennisbijeenkomst voor leden, netwerkpartners en geïnteresseerden met als thema  'werken met food waste'. De middag was een ontmoeting tussen bedrijven die actief zijn in landbouw, verwerking, logistiek, handel, horeca, catering en retail, die op deze…

Sneller een schade-uitkering voor Nederlandse telers na aanpassing Brede Weersverzekering

Boeren en tuinders hebben steeds vaker te maken met de gevolgen van veranderende weersomstandigheden in de teelt van gewassen. Om zich hier beter tegen te kunnen beschermen,…

Casper Burgering, ABN AMRO

"BRICS blijven groeiparels"

"De BRICS landen blijven groeiparels", zo constateert Casper Burgering van ABN AMRO naar aanleiding van de BRICS summit. Elk jaar vindt deze bijeenkomst van de opkomende markten Brazilië, Rusland,…

Uien van een eeuw oud gevonden op de Zuidpool

De Nieuw-Zeelandse Antarctic Heritage Trust meldde op 22 november dat er op het eiland Ross in de Zuidelijke IJszee rode uien zijn gevonden die daar meer dan een eeuw geleden zijn achtergelaten in de Discovery-hut. De bollen, die duidelijk als uien te herkennen zijn, zijn niet gerot en vertonen ook geen…

Resultaten project GreenCHAINge beschikbaar:

Aan de slag met betere ketenkwaliteit

De afgelopen jaren werkten leden van GroentenFruit Huis samen met Wageningen Food & Biobased Research (WUR) aan het project GreenCHAINge. Belangrijkste doel van dit project:…

Minister Schouten:

"We hoeven niet per se ’s werelds tweede landbouwexporteur te zijn"

"Nederland hoeft niet per se de tweede landbouwexporteur van de wereld te blijven", zegt de minister van Landbouw, Carola Schouten, in de podcast 'Betrouwbare Bronnen'.Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit   In de podcast plaatst Schouten vraagtekens bij de instandhouding van de huidige…

Stichting Agri Facts geeft niet op

Dagvaarding PBL nieuwe stap in gesteggel over gewasbescherming

Stichting Agrifacts (STAF) laat het er niet bij zitten. In een inmiddels al enige tijd durende woordenstrijd over cijfers met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft…

Ruim acht miljoen uit Europees crisisreserve terug naar Nederlandse land- en tuinbouwers

De Europese Commissie zal in totaal €467 miljoen terugbetalen aan Europese land- en tuinbouwers. Voor Nederland zal dat een bedrag van €8,37 miljoen zijn. Dit bedrag zou…

Uien in supermarktschap:

"Nederlandse consument is koploper in voedselgemak"

De conveniencemarkt is een groeiende markt voor de Nederlandse ui, zo stellen De Groot en Slot. De consument kiest steeds vaker voor gemak boven de traditionele ui in het netje. De vraag naar rode uien stijgt licht. De markt voor specialities als sjalotten is in Nederland klein."De ui heeft een moeilijk…

LTO:

"Vermoeden ACM verboden prijsafspraken zorgelijk"

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft gisteren bekendgemaakt dat zij een onderzoek is gestart naar verboden prijsafspraken en bij diverse grote handelaren in de…

Helft aanstaande vaders niet bekend met komende verlofregeling

Over minder dan 9 maanden krijgen kersverse vaders aanvullend geboorteverlof. Uit een representatieve steekproef van IPSOS in opdracht van Rutgers, kenniscentrum seksualiteit,…

Ondernemersorganisaties:

"Nu vaart blijven maken met uitwerking pensioenakkoord"

"Het is een goede zaak dat minister Koolmees besloten heeft om onnodige pensioenkortingen en premiestijgingen komend jaar tegen te gaan tijdens de uitwerking van het…

Online betaalplatform iBanFirst breidt uit naar Nederland met overname NBWM

De Belgische internationale financiële dienstverlener iBanFirst plant na een snelle groei in België en Frankrijk nu ook haar vlag in Nederland. Om dit te verwezenlijken,…

8 miljoen voor AGF-promotie

De Europese Commissie trekt in 2020 8 miljoen euro uit voor promotie van groenten- en fruitconsumptie. De flinke pot geld is onderdeel van in totaal 200,9 miljoen euro voor 'afzetbevordering binnen…

Veranderingen in subsidie duurzame energie (ISDE)

Subsidie voor warmteapparaten in kantoorpanden vervalt

Op 12 november 2019 heeft minister Wiebes de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van de beleidsevaluatie van de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). De…

ABN AMRO Economisch Bureau:

"BRICS blijven toekomstige zwaargewichten op economisch gebied"

De BRICS (een afkorting voor de opkomende markten Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika) hebben zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot zwaargewichten op zowel…

Eerste Kamer stemt in met opschorten quotumheffing arbeidsbeperkten

De Eerste Kamer heeft dinsdag 12 november 2019 het wetsvoorstel Deactivering van de quotumheffing in verband met het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking van…

stijging valt lager uit dan die voor boeren

Nederlandse tuinders gaan 3,6% meer waterschapsbelasting betalen in 2020

Tholen - De waterschapsbelasting in Nederland neemt in 2020 flink toe. Boeren kunnen een stijging van de belasting met 6% tegemoet zien. Voor de glastuinbouw ligt dat…

Budget voorjaarsronde SDE+ 2019 voor minder dan 80% toegekend

In totaal zijn er in de voorjaarsronde van de openstelling van de SDE+ 5.376 aanvragen ingediend met een gezamenlijke budgetclaim van € 4,8 miljard. Inmiddels zijn alle…

Auto rijdt eerste kilometers op brandstof uit zeewier

Het Europese project MacroFuels, waar ook TNO aan deelneemt, is er in geslaagd om brandstof uit zeewier te maken. Het project richt zich vanaf 2016 op het produceren van…

LTO en UWV ondertekenen samenwerkingsovereenkomst werkzoekenden met arbeidsbeperking

LTO Nederland en UWV hebben op 31 oktober 2019 een samenwerkingsovereenkomst getekend voor verdergaande samenwerking binnen de activiteit  ‘Agro Werkt Onbeperkt’. Doel van dit partnership is de instroom van mensen met een arbeidsbeperking in de agrarische sector verder te stimuleren. Zowel via de Werkgeverslijn…

Landbouw goed voor 14% bedrijfsafval

De voedingsmiddelenindustrie leverde 22% van al het bedrijfsafval in 2016 en de landbouw 14%. Van alle gebruikte, gerecyclede materialen werd 16% ingezet in de landbouw en 10%…

overname Pop Vriend Seeds helpt ook Lara Timmerman en Arwin Vriend aan een plekje

Cor en Dirk van der Kaaij weer uit Quote 500, Simon Groot terug erin

Tholen - Voor wie gisteren niet direct al naar de boekhandel is gerend om de nieuwste Quote 500 door te spitten: geen paniek, wij hebben dat traditiegetrouw wel gedaan en dus…

filmpje legt veranderingen uit

Nieuwe Landbouwbeleid gaat in na 2021

Het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) gaat in na 2021. Wat er precies gaat veranderen en hoe boeren en tuinders hier invloed op kunnen uitoefenen, is in onderstaande animatie op een rij gezet. Het GLB heeft twee pijlers: De inkomensondersteuning van de boer en het plattelandsbeleid. Na 2021…

RoboResearch:

"Nergens in Nederland vind je betere managers dan in Zeeland, Brabant en Limburg"

Goede managementpraktijken zijn van groot belang voor de productiviteit van Nederlandse bedrijven. Tegelijkertijd zien we aanzienlijke verschillen in managementkwaliteit tussen bedrijven onderling (Dieteren et al, 2018b). Deze variatie in kwaliteit is ook op regionaal niveau zichtbaar. Zuid-Nederland…

CDA in debat over Nederlandse focus op landbouwexport

Het CDA stelt de Nederlandse ambitie om een topspeler te zijn op de wereldmarkt voor landbouwproducten ter discussie. De partij wil op het partijcongres op zaterdag 9 november…

Keelings Knowledge geeft 6 tips

Klimaatverandering bestrijden in de AGF-sector

Software speelt een belangrijke rol in klimaatverandering als onderdeel van zowel het probleem als de oplossing. Een groot deel van de massale groei van het energieverbruik in de afgelopen decennia is volgens Keelings Knowledge het gevolg van de productie en het gebruik van computer- en…

SDE+ najaar 2019 geopend

Vanaf dinsdag 29 oktober, 9.00 uur is de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) najaar 2019 geopend. Bedrijven en instellingen kunnen SDE+ aanvragen voor het produceren van…

Onzekerheid rond aardappeloogst drijft termijnnoteringen omhoog

Liquiditeit in akkerbouw 2019 hoger dan in 2018

 Aan het eind van het derde kwartaal van 2019 bedroeg de stand op de rekening-courant van akkerbouwbedrijven gemiddeld ruim 16.000 euro, zo meldt de ABN AMRO in de liquiditeitsmonitor voor de branche Akkerbouw. De stand is bijna 13.000 euro hoger dan een jaar eerder. De daling in het tweede kwartaal was even…

Ondanks voordelen van de e-factuur

Bedrijven sturen jaarlijks nog miljarden papieren rekeningen

Bedrijven, met name het mkb, sturen jaarlijks nog rond de tweehonderd miljard papieren in- en verkoopfacturen, zo vertelt Danny De Budt van softwarebedrijf Basware aan de…

Fraudehelpdesk waarschuwt:

"Pas op voor dure telefoontjes uit Afrika"

Veel Nederlanders zijn de afgelopen weken gebeld door nummers uit Noord- en West-Afrikaanse landen, zoals Tunesië, Algerije en Mali. De Fraudehelpdesk waarschuwt iedereen om…

Energie van Boeren

"Handel in GvO’s moet transparanter worden"

Energie van Boeren wil dat de opbrengst van groencertificaten van duurzame stroom voortaan direct naar de stroomopwekkers zelf gaat. Ongeveer de helft van alle duurzame energie in Nederland wordt opgewekt in de agrarische sector, middels zonnepanelen, windmolens of biomassa. Voor elke 1.000 kWh groene…

Boekje 'Watermanagement in Nederland' gepresenteerd

Op 31 oktober is het boekje Watermanagement in Nederland door de Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat overhandigd aan minister Cora van Nieuwenhuizen. Het boekje is een nuttig naslagwerk voor waterprofessionals, watergebruikers en studenten, aldus de makers. Waterbeheer staat volop in de…

ABN AMRO:

"Arbeidsmigratie van Oost-Europeanen naar Nederland neemt af"

Oost-Europese arbeidsmigranten spelen een belangrijke rol op de Nederlandse arbeidsmarkt in de land- en tuinbouw. In de komende jaren zal het aantal arbeidsmigranten uit Oost-Europa echter geleidelijk afnemen, verwacht ABN AMRO. De lonen in de Oost-Europese stijgen en veel Oost-Europese landen nemen…

Telers en tuinders halen gezamenlijk bijna 800.000 euro op in BIG Challenge

BIG Challenge wil alle sponsors en deelnemers bedanken voor hun bijdrage en donaties. Ze hebben dit jaar opnieuw een groot bedrag voor de strijd tegen kanker opgehaald. Al 11 jaar doet de land- en tuinbouw mee met Alpe d’HuZes. Dit jaar beklommen 182 deelnemers namens de sector de Alpe d’Huez en…

Premier Johnson verliest cruciale stemming in parlement

Brexit deadline van 31 oktober lijkt ineens onmogelijk

Het leek even goed nieuws voor Boris Johnson: gisteravond stemde een meerderheid van het Britse parlement in met de Brexit-deal van de premier. Hij kon echter maar een paar…

Focus ligt op hardfruit, citrus, steenvruchten en tomaten

Europese Commissie introduceert marktobservatorium voor groenten en fruit

De Europese Commissie heeft op vrijdag 18 oktober een marktobservatorium voor de groenten- en fruitsector gelanceerd die moet zorgen voor meer transparantie in de markt.…

Onderzoek CNV:

"Helft uitzendkrachten kan nauwelijks rondkomen"

De helft (48%) van alle uitzendkrachten in Nederland kan nauwelijks rondkomen van het werk en weet niet of ze morgen nog werk hebben. Dit blijkt uit onderzoek van het CNV,…

Louis Fresco in NRC over stikstofproblematiek

"Heel Europa houdt Nederland en zijn boeren nauwlettend in de gaten"

Wellicht wordt de stikstofcrisis – ontstaan toen de Raad van State in mei een streep haalde door het Programma Aanpak Stikstof (PAS) – een zegen, stelt Louise Fresco in de…

Johan Geeroms, Euler Hermes Nederland:

"Faillissementen kondigen zich 4 jaar van tevoren aan"

Faillissementen zijn zelden een verrassing. Vier jaar voor de feitelijke ondergang rinkelen er al alarmbellen. “Als een bedrijf failliet gaat, krijgen ook andere bedrijven een…

Studie Europese Commissie laat zien:

"Producentenorganisaties versterken positie telers en tuinders"

Producentenorganisaties versterken de positie van telers en tuinders in de voedingsketen, zo blijkt uit een studie van de Europese Commissie. Als elke organisatie waarin…

Ruud Loos (BDO) over NextGen Masterclass:

"Gesprek over bedrijfsoverdracht wordt niet snel te vroeg gevoerd"

Tholen - Hoewel voor veel familiebedrijven niets zo belangrijk is als de continuïteit van de onderneming op de lange termijn, blijft de overdracht naar de volgende generatie een complexe materie. "Zeker in operationeel ingestelde bedrijven als in de AGF-sector, is er altijd wat urgenters te vinden, zoals…

LTO roept politiek op geen overhaaste stikstofmaatregelen te nemen

Na gesprekken met betrokken partijen roept LTO Nederland zowel de regering als alle politieke partijen nogmaals op niet in paniek de verstrekkende uitspraak van de Raad van…

Arno Eussen (ProfitableServices) nodigt ondernemers uit nieuw businessmodel op te zetten:

“Kennisdeling en dienstverlening zijn een ander spelletje dan enkel produceren”

Tholen – “Kennis is conjunctuurneutraal”, stelt Arno Eussen van Freshprojects. Hij lanceerde onlangs het platform ProfitableServices waarop hij ondernemers wil helpen op een andere manier naar kennisdeling en dienstverlening te kijken. Hoe dan? Nou, als nieuw businessmodel. “In een recessie lopen de…

Joost Derks, NBWM:

Brexit-achtbaan nadert einde. En dan?

De Britse premier Boris Johnson bereikte donderdagochtend een brexit-akkoord met de EU. Maar lukt het hem om dat zaterdag door het Lagerhuis te loodsen? Als het zover komt,…

Deal door het parlement loodsen niet onmogelijk

Brexit-update: Johnson moet stemmen verzamelen

Waar er gisteren positieve geluiden te horen waren over de deal die op tafel lag, lijken de kansen dat deze door het Britse Lagerhuis komt vandaag toch weer steeds kleiner te…

De nog op te richten partij presenteert plannen

BoerBurgerBeweging wil wet 'Recht op Landbouw' en inkoopmacht retailers breken

De nog op te richten politieke partij BoerBurgerBeweging wil dat Nederland een wet Recht op Landbouw krijgt. Deze wet moet het bestaansrecht van telers en tuinders beter waarborgen en telers beter beschermen. Wanneer BoerBurgerBeweging in maart 2021 in de Tweede Kamer wordt gekozen, wil de partij zo’n…

GroentenFruit Huis pleit voor verbreding 'kringloopaanpak'

GroentenFruit Huis kijkt positief aan tegen de visie van het ministerie inzake kringloopland- en tuinbouw. Deze week presenteerde de Taskforce Verdienmodellen…

Door heling kunnen ondernemers flink benadeeld worden

Ondernemers vaak doelwit van helers

Regelmatig zijn ondernemers het doelwit van helers, bijvoorbeeld doordat zij gestolen producten aangeboden krijgen. Ook worden zij slachtoffer van bedrijfsinbraken of…

Merijn de Jong, IPO:

"Provincies moeten meer doen om de waterkwaliteit te verbeteren"

Zorg voor een coherenter en consistenter toelatingsbeleid voor gewasbeschermingsmiddelen en doorbreek de beleidsverkokering bij opkomende stoffen. Dat zijn twee belangrijke punten voor de provincies in verband met de bestuurlijke afspraken over waterkwaliteit. De provincies verenigd in het…

Federatie van Agro-ecologische Boeren schrijft open brief aan Minister Schouten

Federatie van Agro-ecologische Boeren schreef de onderstaande open brief aan Minister Schouten van Landbouw.  Geachte Minister van Landbouw, Beste Carola, We willen u een hart onder…

Adrie Bossers:

"Uireka is een pragmatische club"

Midden in het oogstseizoen is Adrie Bossers aan het woord. De 58-jarige Bossers, akkerbouwer in Langeweg (West-Brabant), vertegenwoordigt de telersbelangen binnen Uireka, zowel binnen de stuurgroep als een aantal werkgroepen. Hij blikt terug op drie jaar Uireka en kijkt ook alvast vooruit richting Uireka…


© UienNieuws.nl 2019

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven