Rijk Zwaan en PUM zetten zich in voor transitie van internationale voedselketen

Rijk Zwaan, Nederlandse producent van groentezaden, en vrijwilligersorganisatie PUM zetten zich in om midden- en kleinbedrijven in de landbouw te ondersteunen in ontwikkelingslanden en opkomende markten. Rijk Zwaan en PUM hebben een gezamenlijk doel: duurzaam geproduceerde voeding met een hogere…

"te groot of knullig gebracht"

Huisvesting arbeidsmigranten komt niet van de grond

Het lukt gemeenten nauwelijks om huisvesting te realiseren voor arbeidsmigranten. Dat blijkt uit een enquête van Nieuwsuur onder veertig gemeenten waar veel arbeidsmigranten…

Onbenut arbeidspotentieel bestaat voor een derde uit jongeren

In het tweede kwartaal van 2021 behoorden 1 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar tot het onbenut arbeidspotentieel. Dit aantal is de afgelopen jaren flink gedaald, ondanks een tijdelijke stijging tijdens het begin van de coronacrisis in het tweede kwartaal van 2020. Een derde van het onbenut…

Dreamstime

Bericht over Vlaamse perceelsaangifte 2022 is onderweg

In de tweede helft van september ontvangen alle actieve Vlaamse landbouwers die percelen opgaven in de verzamelaanvraag 2021, een e-mail of brief van het Departement Landbouw…

Cor Pierik

Wat is het verschil tussen een #uienteler in #Zeeland en #Flevoland? De polderboer heeft steevast een bruto hectareopbrengst boven het landelijk gemiddelde en de collega uit Zeeland zit altijd onder dit gemiddelde: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/7100oogs/line?dl=591C6  

Poetin verlengt importverbod Europese voedingsproducten

De Russische president Vladimir Poetin heeft afgelopen maandag het verbod op de invoer van Europese voedingsproducten met een jaar verlengd tot 31 december 2022, meldt Het…

Pleidooi voor behoud agrarische kennis in het waterschap

Boeren, bedrijven en natuurorganisaties moeten geen zetels meer toegewezen krijgen in het waterschap, vindt de Waterschapspartij. Ze zouden maatregelen tegen droogte en…

Uitstel Britse importregels

Het VK stelt de invoering van volledige grenscontroles op goederen uit de EU opnieuw uit. Volgens de Britten zorgen de administratieve rompslomp en de nieuwe immigratieregels ervoor dat problemen in…

AGF-sector kan 6 maanden lang het podium pakken voor 2 miljoen bezoekers

“Floriade verzorgt het theater en de bezoekers, de voorstelling bouw je zelf”

Tholen - Over een kleine acht maanden opent Floriade Expo 2022 de poorten. De tuinbouwtentoonstelling, die eens in de 10 jaar in Nederland wordt georganiseerd, verwacht 2 miljoen bezoekers. Thema is Growing Green Cities, hierbinnen kan de sector het podium pakken. AGF Trendcafé besprak de mogelijkheden. Klik…

Onderzoek: Landbouw en natuur samen goed voor biodiversiteit en waterregulatie

De biodiversiteit en waterregulatie in het veenweidegebied is groter wanneer het landschap divers wordt ingericht en beheerd. Hierbij is een combinatie van landbouw- en natuurgraslanden op regionale schaal het meest effectief volgens het promotieonderzoek van Joachim Deru, onderzoeker bij het Louis Bolk…

Nederlandse exportkredietverzekeringen dekten €1,6 mld in  46 landen in 2020

Nederlandse exporteurs van kapitaalgoederen zoals schepen en landbouwinstallaties hebben zich moeten aanpassen tijdens een turbulent jaar voor de wereldhandel.…

LTO-oproep aan gemeenten: "Maak werk van wonen"

Niet alleen starters hebben grote moeite met het vinden van geschikte woonruimte, ook de beschikbaarheid van goede huisvesting voor internationale werknemers is een groot…

Tienpuntenplan goed agrarisch werkgeverschap is geen 'afvinklijstje'

Met het Tienpuntenplan voor internationale werknemers wil LTO Nederland goed werkgeverschap in de agrarische sector blijvend bevorderen. "Dat de agrarische sector nationaal en…

Extra gebouwen voor groei geopend op Brightlands Campus Greenport Venlo

Woensdag 15 september openden gedeputeerde Satijn van de provincie Limburg en burgemeester Scholten van Venlo feestelijk het nieuwe Brighthous en het al eerder dit jaar in gebruik genomen Brightworks, beide op de snelgroeiende Brightlands Campus Greenport Venlo. Aanwas van bedrijven en instellingen op…

Augustus 2021

Record aantal werkenden in Nederland

In augustus 2021 was 69,5 procent van de 15- tot 75-jarigen in Nederland aan het werk, een nieuw record in arbeidsdeelname. Over de afgelopen drie maanden steeg het aantal…

Onderzoek: "Met gebiedsgerichte aanpak GLB blijven gevolgen voor boereninkomens binnen de perken"

In het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid is een gebiedsgerichte aanpak nodig om de doelen voor klimaat, milieu en biodiversiteit voor 2030 te helpen behalen. Dat concludeert…

Totale loonkosten België 4% hoger

De totale loonkosten worden voor het Vlaamse Gewest in 2021 geraamd op 130 miljard euro. De loonmassa nam de laatste jaren onafgebroken toe. Enkel de Covid-19-crisis zorgde in…

Digital Trust Center start met actief informeren bedrijven over digitale dreigingen

Het Digital Trust Center (DTC), onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), is maandag gestart met het proactief informeren van individuele bedrijven…

Sectororganisatie uit felle kritiek op voorstel mestbeleid Tweede Kamer

BO Akkerbouw ziet het ontwerp 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn als een aanslag op het verdienvermogen van Nederlandse akkerbouwers. Namens de akkerbouwsector heeft BO…

Meld je bij economische schade door hinder Haringvlietbrug

TLN roept leden op zich te melden als zij veel omzetverlies verwachten te lijden en/of extra kosten maken door de verkeershinder op de Haringvlietbrug. Zij komen wellicht in…

Augustus-update KVK

Meer startende dienstverleners dan startende telers in land- en tuinbouw

In augustus waren er relatief weinig starters in het Nederlandse bedrijfsleven, in totaal 17.258. Vooral het achterblijven van de landbouw en groothandel valt op. Dit blijkt uit het Kamer van Koophandel Trendrapport Bedrijfsleven over augustus 2021. De zomer is altijd een luwe periode, maar ook…

ABN AMRO analyseert Wet Arbeidsmarkt in Balans:

"Flexkrachten land- en tuinbouw zwaar getroffen door nieuwe wet"

De Wet Arbeidsmarkt in Balans van 1 januari 2020 maakt vaste arbeidsrelaties meer aantrekkelijk voor werkgevers en flexibele arbeidsrelaties minder. Uit onderzoek van de ABN AMRO blijkt dat de WAB zijn doel voorbij is geschoten. Vanaf mei 2019, toen de Eerste Kamer voor de WAB stemde, hebben werkgevers…

"Groot tekort aan mbo-personeel in zaadsector"

Er is een groot tekort aan mbo-personeel in de zaadsector. Dit blijkt uit cijfers van Stichting Seed Valley, die het aantal mbo-vacatures voor de richting lab analist en plantenteelt naast het aantal afgestudeerden van relevante opleidingen in de regio heeft gelegd. Jaarlijks publiceren de Seed Valley…

Explosieve stijging meldingen uitbuiting arbeidsmigranten in 2020

Het aantal meldingen van arbeidsuitbuiting is het afgelopen jaar enorm toegenomen. De Nationaal Rapporteur Mensenhandel Herman Bolhaar maakte gisteravond in Nieuwsuur bekend…

Europese MKB-bedrijven: 7 tot 15% kans op faillissement

Wat gebeurt er met het Europese MKB als de staatssteun wegvalt? Volgens onderzoek van kredietverzekeraar Euler Hermes kan 7 tot 15% van de MKB-bedrijven de komende vier jaar in de problemen komen doordat ze niet meer kunnen voldoen aan hun financiële verplichtingen. Johan Geeroms, Risk Director bij Euler…

RDW:

"Registreer snel uw landbouwvoertuigen"

De RDW roept eigenaren op om snel hun (land)bouwmachines, rijdende werktuigen en getrokken materieel te registreren. Vanwege de achterlopende cijfers verwacht de RDW dat…

Accountants en ministerie vinden oplossing vaststelling NOW

De beroepsorganisatie voor accountants (NBA) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben een oplossing gevonden voor enkele complexe problemen waar…

Meerderheid Nederlanders positief over land- en tuinbouwsector

Meer dan 60% van de Nederlanders is positief tot zeer positief over de Nederlandse land- en tuinbouwsector. Dat blijkt uit een nieuwe studie van onderzoeksbureau Direct Research in opdracht van LTO. Iedereen herinnert het zich nog wel: in oktober 2019 trokken duizenden boze agrariërs met hun tractoren…

In één keer btw-aangifte doen over webshopverkopen in EU

Webshopondernemers die in de tweede helft van 2021 meer dan  10.000 euro verkopen aan particulieren in EU-landen buiten Nederland, moeten altijd de btw-tarieven van het land van…

Europa keurt GLB-akkoord goed, nieuw beleid gaat 2023 in

Donderdag 9 september heeft de landbouwcommissie van het Europees Parlement het akkoord dat vlak voor de zomer bereikt was over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor…

Nico van Melick

Hoogwater Limburg zomer 2021 ingrijpender dan in 1993 en 1995

De hevige neerslag samen met het hoogwater van juli 2021 in Limburg was ingrijpender dan de rivieroverstromingen in 1993 en 1995. Dat concludeert een breed consortium van kennisinstellingen in een eerste analyse. Ook in andere regio's en de Nederland omringende landen was de schade van de watersnood…

Steunregeling vaste kosten land- en tuinbouw langer open

De aanvraagperiode van de Subsidie ongedekte vaste kosten (OVK) is met een maand verlengd. Land- en tuinbouwbedrijven kunnen deze subsidie aanvragen tot en met 30 september…

Cao Groothandel in Groenten en Fruit algemeen verbindend verklaard

De nieuwe cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit - looptijd 1 januari tot en met 31 december 2021 - is algemeen verbindend verklaard (AVV). Dit geldt ook voor het…

Nederlandse overheid stopt TONK, Tozo, NOW en TVL

Einde steunpakketten voor banen en economie

Het kabinet stopt per 1 oktober met de generieke steunmaatregelen die de afgelopen anderhalf jaar de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen.…

Agrocomplex draagt bijna 7% bij aan nationale economie en ruim 8% aan werkgelegenheid

De toegevoegde waarde van het totale agrocomplex bedroeg in 2019 (het meest recente jaar waarvoor de cijfers beschikbaar zijn) circa 56 miljard euro. Hiermee komt het…

Tegemoetkoming Vaste Lasten Q3 2021 van start

Ondernemers kunnen vanaf 31 augustus 8:00 uur de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q3 2021 aanvragen. Het subsidiepercentage is 100%. Ondernemers kunnen weer kiezen tussen twee referentieperioden: het derde kwartaal van 2019 of het derde kwartaal van 2020, meldt de RVO. Klik hier voor de video: Goed…

"Meer focus nodig op verdienmodel telers in Deltaplan Agrarisch Waterbeheer"

Brenda Timmerman is portefeuillehouder water en bodem LTO Noord in Drenthe én akkerbouwer in Roswinkel. In die hoedanigheid is ze betrokken bij het Deltaplan Agrarisch…

België: 55 miljoen euro uit het Vlaamse herstelplan voor landbouw

'Vlaamse Veerkracht’, dat is de titel van het Vlaamse investeringsplan voor de komende jaren om de coronapandemie economisch en maatschappelijk te boven te komen. Het totale…

CBS: Import AGF vanuit Engeland gedaald met 59%

In het eerste halfjaar van 2021 was de importwaarde van de Nederlandse goederenhandel uit het Verenigd Koninkrijk 11,3 miljard euro. Dat is 14 procent meer dan een jaar eerder. De waarde van de totale goederenimport groeide met 17 procent, waardoor het importaandeel uit het Verenigd Koninkrijk licht…

Dreamstime

Schouten geeft inzicht in LNV Digitaliseringsvisie

Demissionair minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt aan een LNV Digitaliseringsvisie. In hoofdlijnen zet zij daarin uit wat de kansen, risico's en voorwaarden zijn van en voor digitalisering in de land- en tuinbouw zijn. In de loop van dit jaar moet de visie resulteren in…

Maatschappelijke coalitie wilbeschikbaar budget naar voren halen voor snellere verduurzaming

Geen subsidie voor particulieren meer voor elektrische auto’s

Mensen die dit jaar een elektrische auto willen kopen of leasen, nieuw of tweedehands, kunnen daar geen subsidie meer voor krijgen. Het budget voor nieuwe auto’s was enkele dagen nadat de subsidie open werd gezet al op, maar nu halverwege 2021 is ook de pot voor tweedehands elektrische auto’s volledig…

Vanaf 4 september belangrijke wijzigingen voor reizigers naar Nederland

Vanaf 4 september zijn er een aantal belangrijke wijzigingen voor reizigers die vanuit het buitenland naar Nederland (terug)reizen. Diverse landen zijn aangewezen als…

Staatssecretaris: "Eindheffing over gratis gezonde bedrijfslunch is geen strafheffing"

De gratis gezonde bedrijfslunch die Koppert Cress aan haar personeel aanbiedt, mag niet. Dat heeft de rechter deze zomer geoordeeld. De rechter noemt het 'verkapt loon'.  De zaak, die…

Huub van der Velden nieuwe regiomanager LTO Noord regio West

Huub van der Velden (41) start op 1 september als regiomanager voor LTO Noord regio West. Hij volgt Marijn Vermeulen op, die de positie van manager Ledenzaken bij LTO Noord gaat invullen en zo bij LTO Noord betrokken blijft, meldt de organisatie in een persbericht. De agrarische sector is Van der Velden niet…

Brexit-coördinator Peter Verbaas (NVWA):

"Stilte bij ondernemers richting Brexit-deadline kan betekenen dat bedrijven goed of niet zijn voorbereid"

Tholen - Per 1 januari 2022 is bij de export naar het VK voor alle planten en plantaardige producten – dus ook voor snijbloemen, groenten en fruit – een fytosanitair certificaat nodig. Peter Verbaas,  Brexit-coördinator van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), maakt graag van de gelegenheid gebruik…

Economisch Bureau ABN AMRO:

“Zorgen over inflatie onterecht”

Sinds wereldwijd de economieën weer opengaan, lopen mondiaal ook de prijzen van bijvoorbeeld grondstoffen en goederenvervoer flink op. In Nederland kwam de afgelopen maanden de inflatie ook snel terug. Moeten we ons zorgen maken over flink hoge inflatie? Volgens het Economisch Bureau van ABN AMRO is deze opleving van tijdelijke…

KVK:

"Meeste bedrijven zien zonnige toekomst"

Bedrijven zijn voor het overgrote deel positief als het gaat om de toekomst voor de komende twaalf maanden. Kleinere bedrijven zijn iets minder positief dan grotere bedrijven, meldt de KVK. Ze hebben ook wat meer behoefte aan financiering dan grotere bedrijven. Bedrijven in de verhuur en handel van…

ZLTO: "Zoete grondwatervoorraden door Zeeland zwaar overschat"

De provincie Zeeland schat in dat circa 40% van de gronden geschikt is om zoet water aan te onttrekken. Dat percentage is volgens ZLTO zwaar overschat en ligt dichter bij 20%,…

Dreamstime

Minder snelgroeiende bedrijven in uitzendbranche en horeca in 2020

In 2020 is het aantal snelgroeiende bedrijven met bijna 17 procent afgenomen ten opzichte van 2019. In de meeste sectoren is het aantal snelgroeiende bedrijven in 2020…

WUR:

Afnemend vertrouwen in de teeltsector

In het tweede kwartaal van 2021 nam het agrovertrouwen met anderhalf punt af. De afname werd vooral veroorzaakt door een afname van het vertrouwen van boeren en tuinders in de middellange termijn, meldt de WUR. De stemming over de huidige situatie op het bedrijf verbeterde iets. Uit beide indexen wordt…

Vertraging verlening TVL Q2

TVL Q2 2021 is 63.000 keer aangevraagd. Helaas duurt het verlenen van de subsidie voor TVL Q2 2021 langer dan de voorgaande periodes, meldt de RVO. Het verlenen van de subsidies voor TVL Q2 2021…

Nico van Melick

Minimaal 65% tegemoetkoming schade voor bedrijven

Schaderegeling waterramp Limburg en Noord-Brabant goed ontvangen

Het Nederlandse kabinet heeft de schaderegeling voor wateroverlast in Limburg en Noord-Brabant gepresenteerd. Bedrijven die onverzekerbare, onvermijdbare en niet verhaalbare schade hebben, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van o.a. evacuatieschade en teeltplanschade.  Bedrijven betalen maximaal…

KVK

Ondanks stijgend tekort aan arbeid en productiemiddelen

Ondernemersvertrouwen Nederland in de lift

Het ondernemersvertrouwen in Nederland aan het begin van het derde kwartaal van 2021 is verder toegenomen en bereikt het hoogste niveau sinds het begin van de meting in 2008. Met name binnen de horeca nam het ondernemersvertrouwen fors toe. Ook in alle andere bedrijfstakken waren ondernemers…

Prinsjesdag 2021: mogelijke ontwikkelingen voor ondernemers

Tijdens Prinsjesdag 2021 worden de kabinetsplannen, de begroting en fiscale maatregelen voor volgend jaar bekendgemaakt. Mede door de coronacrisis ligt er een grote opgave,…

TVL Q2 deze week nog open, TVL Q3 opent eind augustus

TVL Q2Ondernemers die aanspraak willen maken op de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q2 2021, moeten uiterlijk aanstaande vrijdag (20 augustus) de aanvraag doen. Wie daarna…

Meer vacatures dan werklozen in tweede kwartaal

Voor het eerst sinds het begin van de meting in 2003 is de spanning op de arbeidsmarkt zo hoog opgelopen dat er meer vacatures zijn dan werklozen. In het tweede kwartaal van…

"Boeren en tuinders onmisbaar bij reduceren broeikasgasemissies"

Vorige week presenteerde het Intergouvernementele Panel over klimaatverandering (IPCC) een nieuw klimaatrapport over de stand van het klimaat in de wereld. Daaruit blijkt dat het veranderende klimaat veel risico’s met zich meebrengt voor de land- en tuinbouw. Tegelijkertijd maakte de effectbeoordeling…

Binnenkort op de catwalk: Kleding gemaakt van teeltafval

Welk landbouwafval kan worden gebruikt als vezels voor de mode-industrie? Dat blijken er aardig wat. Zo zou binnenkort rijststro of bananenstengels in de kleding teruggevonden…

Wereldkampioen ballonvaren komt uit de sector

Roy Gommer werkt in het dagelijks leven bij CLM, kennis- en adviesbureau op het gebied van landbouw, voedsel, natuur en milieu. Maar de 27-jarige adviseur is ook een begenadigd ballonvaarder. Afgelopen weekend werd hij in die discipline wereldkampioen. Zijn werkgever brengt een tweetal interviews onder…

Praktijkverhaal TVL:

Wat als je tussen wal en schip valt?

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ondersteunt ondernemers die door de coronamaatregelen omzetverlies lijden. Helpt de TVL hen ook echt? In dit artikel is Maurits Wijzenbeek, eigenaar van Het Zwarte Fietsenplan aan het woord. Hij kwam tussen wal en schip te vallen, meldt de RVO. Gelukkig kon RVO hem alsnog…

Vaststelling compensatie inkomstenderving corona 2020

Dit bericht is van Rijksoverheid en geeft informatie over het proces voor de komende weken om de compensatie inkomstenderving bij gemeenten door corona in 2020 vast te…

Inspectie SZW gaat vanaf 1 januari 2022 Nederlandse Arbeidsinspectie heten

De Inspectie SZW gaat vanaf 1 januari 2022 Nederlandse Arbeidsinspectie heten. De komst van de Europese toezichthouder, European Labour Authority, en het feit dat de naam…

Datum aanvragen definitieve berekening NOW-steun nadert

55,1% van de werkgevers in de landbouwsector loopt het risico op terugbetaling noodhulp NOW

37% van de werkgevers weet niet dat zij zélf de definitieve berekening van hun NOW-tegemoetkoming moeten aanvragen. Tot nu toe heeft pas 44,9% van de werkgevers in de…

Meer dan helft land- en tuinbouw loopt risico van terugbetalen NOW

37% van de werkgevers weet niet dat zij zélf de definitieve berekening van hun NOW-tegemoetkoming moeten aanvragen. Tot eind juli heeft pas 44,9% van de werkgevers in de…

KCB: Brexit een feit, maar impact voor snijbloemen, groenten en fruit moet nog komen

Sinds 1 januari 2021 is Brexit een feit. Bij zakendoen met het VK gelden daardoor strengere eisen en complexere procedures voor in- en uitvoer van producten. Zo kregen…

Onderzoek: Nederlander vindt zichzelf duurzaam en wil meer betalen voor duurzamer voedsel

De 53.000 Nederlandse land- en tuinbouwbedrijven spelen een grote rol in hoe Nederland eet, hoe ons land er uit ziet, en hoe het geld wordt verdiend. Boeren en tuinders zijn het fundament voor bijna een tiende van de economie, beheren 60 procent van het grondoppervlak en garanderen gezond, veilig voedsel…

Zwitserse douane maakt moderniseringsslag

De Zwitserse douane is op 1 januari 2018 gestart met het moderniseren en digitaliseren van de Federale Douaneadministratie. Dit project, dat eind 2026 afgerond zal zijn, komt…

John Schutten, Stratech:

"Goede voorbereiding op het nieuwe Douane Management Systeem is het halve werk"

Tholen - Inklaringen, aangiftes: met de Brexit hebben deze formaliteiten voor veel exporteurs nog een andere dimensie gekregen, zeker met de nieuwe importregels en grenscontroles die respectievelijk per 1 oktober 2021 en 1 januari 2022 op stapel staan. Daarnaast heeft het nieuwe Douane Management Systeem…

Capaciteit ministeries en NVWA moet omhoog om export AGF te faciliteren

Henk Westerhof, voorzitter van Plantnet International, zegt dat er bij ministeries en de NVWA meer capaciteit moet komen om de export van AGF, bloemen, vaste planten en…

Bayer Crop Science zet 10,6% meer om in tweede kwartaal van 2021

De divisie Crop Science van het Duitse chemieconcern Bayer heeft in het tweede kwartaal van 2021 voor 5,02 miljard euro omgezet. Dat is 10,6% meer dan in de vergelijkbare…

Dreamstime

Instroom migranten trekt aan, voors en tegens in de clinch

In maart, april en mei kwamen er meer migranten Nederland binnen dan in diezelfde maanden vorig jaar. Toen werd immigratie van onder andere arbeidsmigranten door corona…

Verlaagde WW-premie percentages per 1 augustus 2021

De WW-premies (de percentages van de premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds, AWf) die gelden voor het jaar 2021 gaan met ingang van 1 augustus 2021 omlaag voor alle…

Loket zesde periode NOW open op maandag 26 juli

Werkgevers die een aanvraag willen doen voor de zesde periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kunnen vanaf aanstaande maandag, 26 juli,…

De rol van de werkgever bij vaccinatie van internationale werknemers

De vaccinatiegraad onder internationale medewerkers ligt lager dan gemiddeld in Nederland. Werkgevers in de land- en tuinbouw blijven hierdoor gevoelig voor corona-uitbraken op hun bedrijf, meldt de organisatie Werkgeverslijn land- en tuinbouw. De Werkgeverslijn maakte een video waarin fruitteler Erik…

Kabinet steunt getroffen inwoners en ondernemers Limburg

Het kabinet wil inwoners en werkgevers bijstaan die zijn getroffen door de overstromingen in Limburg. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van verschillende regelingen. Zo…

Reacties Adriaan van Belzen (Daily Onions) en Loek Smets (P. Smets) op noodweer

Limburgse uienexporteur bevindt zich plots in rampgebied

Tholen - Normaliter is de locatie van Daily Onions in het Limburgse Valkenburg wat anoniem voor de rest van de AGF-handel, deze week zorgde het noodweer ervoor dat de schijnwerpers volop op het getroffen Limburgse stadje waren gericht. "We zaten opeens middenin het rampgebied. De koningin stapte hier…

ING:

Vooral gedwongen besparingen tijdens de coronacrisis: 28 miljard euro

De tegoeden op Nederlandse bankrekeningen zijn met €52 miljard gestegen sinds het uitbreken van corona, een recordbedrag. Gemiddeld is dat meer dan €6.500 per huishouden. Meer dan de helft van dit bedrag was een ’gedwongen besparing’. Huishoudens konden dit geld gedurende de lockdown moeilijker uitgeven.…

Helft bedrijven met TVL-1 boekte minder omzetverlies dan verwacht

Van de ongeveer 32 duizend bedrijven waarvan de tegemoetkoming voor vaste lasten over juni-september 2020 (TVL-1) definitief is vastgesteld, moet 16 procent hun voorschot volledig terugbetalen. Ongeveer 34 procent behoudt de tegemoetkoming, maar deze wordt wel lager vastgesteld dan eerder aangegeven. Bij…

Dreamstime

Digitaal bewijs tegen agrarisch inkoopkartel geldig

Eind 2019 heeft de Autoriteit Consument & Markt invallen gedaan bij verschillende grote handelaren in de agrarische sector. Daarbij werd naar bewijs voor een inkoopkartel…

React-EU fonds steunt bij verdere digitalisering

AgriPlace ontvangt subsidie voor verduurzamen AGF-sector

AgriPlace, het internationale platform voor duurzaamheid en veiligheid in de voedingssector, heeft een subsidie van bijna vier ton toegezegd gekregen. Het REACT-EU fonds…

Financiële steun voor omschakelaars naar biologische landbouw

Investeringsfonds Duurzame Landbouw van start

Boeren en tuinders met plannen om de bedrijfsvoering te verduurzamen kunnen vanaf heden een aanvraag doen voor het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL) bij het Nationaal…

In memoriam 'vergaderboer' Joris Schouten

Joris Schouten is op 3 juli op 94-jarige leeftijd overleden. Jarenlang was hij voorzitter van de toen nog bijna 70 duizend leden tellende KNBTB (Katholieke Nederlandse Boeren-…

Vijfde periode NOW: 45.000 aanvragen toegekend

UWV heeft in totaal bijna 45.000 aanvragen toegekend voor de vijfde periode van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze werkgevers hebben samen…

ING:

Stijging binnenlandse vakantiebestedingen verwacht door hogere prijzen accommodaties en horeca

Met een oplopend aantal coronabesmettingen, zowel in Nederland als in andere Europese landen, valt de buitenlandse zomervakantie voor een aantal vakantiegangers dit jaar mogelijk alsnog in het water. Drie op de tien vakantiegangers verwacht deze zomer nog buiten Nederland op vakantie te kunnen. In juni…

Uientransport geliefd doelwit criminelen in Nigeria

Onlangs kondigde de overkoepelende organisatie van Nigeriaanse uientelers, de Onions Producers and Marketers Association of Nigeria (OPMAN) aan de aanvoer van uien uit het…

Veel vraag naar Europees personeel in Australië

Bedrijven in de Australische landbouw en techniek zitten te springen om tijdelijk personeel, nu de backpackers nog altijd wegblijven vanwege Corona. Een grote zorg voor de betreffende ondernemers, een kans voor jongeren met de juiste papieren, stelt Nico Huizing van HuizingHarvest. “Met een technische…

Planetproof brengt verduurzaming telers in beeld

Het SMK College van deskundigen Plantaardig heeft bepaald hoe het de impact zichtbaar wil maken van het keurmerk On the way to PlanetProof voor plantaardige producten. Met…

Land- en tuinbouw krijgt extra financiële steun voor vaste kosten

Vandaag, 7 juli, wordt de 'Regeling subsidie financiering ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven COVID-19' (OVK) opengesteld. Het gaat om een aanvulling op de al…

Noord-Holland zet zoektocht huisvestingslocaties in kop provincie door

Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland en colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen hebben het onderzoek naar…

Joost Derks, iBanFirst:

"Olieprijs door het dak? De valutamarkt vertelt een ander verhaal"

De olieprijs veerde begin deze week flink op toen duidelijk werd dat de OPEC-landen het niet eens kunnen worden over een productiebeperking. Ontwikkelingen op de valutamarkt wijzen er echter op dat olie in de toekomst weer goedkoper wordt, constateert Joost Derks van IBanFirst in onderstaande column. De…

Hoe zit het nu met de houtprijs?

Tholen - Meerdere media beweerden de afgelopen periode dat de houtprijs op de wereldmarkt weer flink aan het dalen is. Betekent dit dat het einde in zicht is van een ongekende stijging van de houtprijzen? "Nee," zeggen de Emballage- en Palletindustrie Vereniging (EPV), de VVNH (Koninklijke Vereniging Van Nederlandse…

Trendonderzoek AGF-branche

Hoe maken bedrijven binnen de AGF waardevolle data zichtbaar? Welke trends en ontwikkelingen zijn belangrijk? Middels dit onderzoek brengt Proanalytics dit in kaart voor de AGF branche. "Als u…

ING:

"Gunstige perspectieven voor aardappelen- en uientelers

In 2020 was de productiegroei in de agrarische sector ten gevolge van de eerste lockdown vrijwel nihil, maar in 2021 kan er 1% groei worden behaald, meldt ING. In 2022 zal de volumegroei voor de totale primaire agrarische sector naar verwachting vanwege het stikstofbeleid weer 0% zijn. Lager resultaat…

Zeeland presenteert woensdag Masterplan Zoet Water

Door een tekort aan beschikbaar zoet water in het groeiseizoen staat de land- en tuinbouw in Zeeland onder druk. Ruim driekwart van de Zeeuwse boeren en telers moet het…

Nieuw GLB: duurzamer en duurder

Afgelopen vrijdag is er in Brussel akkoord bereikt over een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Formele goedkeuring door de Europese ministers van Landbouw en daarna het Europees Parlement moet…

Boerenbond: Stimuleer boeren in Vlaams GLB

Nu er Europees een akkoord is over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, is het aan de lidstaten zelf de implementatie in eigen land te regelen. In Vlaanderen grijpt de…

Aanpassing steunpakket: versobering NOW en geen verlenging

Het kabinet wijzigt de loonsubsidie NOW. Nu alle bedrijven open mogen, mogen werkgevers in het nieuwe pakket nog een omzetverlies tot maximaal 80 procent opgeven. Daarnaast…

Kabinet zet naar verwachting coronasteun voor bedrijven stop in oktober

In het derde kwartaal voert het kabinet al een versobering door van de loonsubsidie, maar als het virus niet opnieuw oplaait wil het kabinet in oktober volledig stoppen met de…

PlantNet

PlantNet heeft genoeg grensoverschrijdend werk te doen

“Samen kunnen we ons sterker profileren.” Dat stelt kersvers voorzitter Henk Westerhof van PlantNet International, een recent gevormde nieuwe internationale organisatie waarin…

Stichting Milieukeur komt weer 'gewoon' op inspectie

De uitzonderingsmaatregelen voor inspecties door Stichting Milieukeur zijn ingetrokken. Dit in reactie op het vervallen van vrijwel alle Nederlandse coronamaatregelen.  Voor On…

Filipijnse douane neemt voor 172.000 euro aan gesmokkelde uien uit China in beslag

Het douanekantoor van de Filipijnen heeft afgelopen week voor ongeveer 172.000 euro aan gesmokkelde uien uit China in beslag genomen, die ten onrechte waren aangegeven als…

Vijfde periode NOW goed voor 46.000 aanvragen

Zo’n 46.000 werkgevers hebben uiteindelijk een aanvraag ingediend bij UWV voor de vijfde periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Het loket…

Masterplan voor zoetwatervoorziening Zeeland

Woensdag hebben gedeputeerde landbouw, visserij en fruitteelt Jo-Annes de Bat en waterschapsbestuurder Luc Mangnus uit handen van ZLTO-voorzitter Zeeland Joris Baecke het Masterplan Zoet water voor Zeeland en een symbolische gieter met de logo’s van de partners in het samenwerkingsverband in ontvangst…

Korte ketens zitten in de lift, totale afzet 1,36 miljard euro

Bijna 1 op de 7 telers en tuinders levert producten via een korte keten aan de consument. Het aantal agrarische bedrijven dat zijn producten afzet via een korte keten is in de…


Twitter Rss

© UienNieuws.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven