Management info

"Kavelruil voor boeren steeds interessanter"

Gezien de grootscheepse herinrichting van het landelijk gebied en de steeds moeilijker wordende financiering, wordt het voor boeren steeds interessanter om grond uit te wisselen via kavelruil. Maar om een transactie op touw te zetten waar alle partijen van profiteren, is nog niet zo eenvoudig. Dat zegt…

Bestuurlijke consultatie landbouwakkoord door LTO-bestuurders

Deze en volgende week houden alle organisaties die deelnemen aan de hoofdtafel van het landbouwakkoord een 'bestuurlijke consultatie' onder hun eigen bestuurders. Vorige week…

Overgang naar nieuw pensioenstelsel start op 1 juli 2023

Nieuwe wet toekomst pensioenen aangenomen

Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer dinsdagavond ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. De wet gaat daarmee op 1 juli aanstaande in. Op die datum start een…

In welk Europees land betaal je het minst voor je biertje?

Op zoek naar een vakantiebestemming waar je voor een avondje uit eten gaan niet je portemonnee over de kop hoeft te gooien? Denk dan eens aan een vakantie in Kosovo of Bosnië. Hier betaal je van alle Europese landen het minst voor een driegangendiner en een halve liter bier. Dit blijkt uit een analyse…

Kabinet versterkt economische weerbaarheid kennisintensief bedrijfsleven

Het kabinet introduceert twee hulpmiddelen om de economische weerbaarheid van het Nederlandse bedrijfsleven te versterken. Minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat)…

Europese inflatie daalt

Inflatie in mei 6,1 procent bij snelle raming

Bij de snelle raming was de inflatie in mei 6,1 procent, meldt het CBS. Deze snelle raming is berekend op basis van nog onvolledige brongegevens. In april waren…

Cindy van Rijswick, RaboResearch

De vijftig tinten groen van regeneratieve landbouw

Regeneratieve landbouw is een term die steeds vaker opduikt, in de media, in de wetenschap en zeker in het bedrijfsleven. Is regeneratieve landbouw een (of zelfs dé) manier om…

LTO waarschuwt Europees Parlement voor impact Natuurherstelwet

Op uitnodiging van Europarlementariërs Esther de Lange (CDA, EVP) en Tom Vandenkendelaere (CD&V, EVP), sprak LTO-portefeuillehouder natuur, klimaat & energie Edwin Michiels…

Ebury

“Onze handelsfinanciering verruimt de koopkracht van bedrijven”

Tholen - Om als bedrijf soepel te blijven draaien en aan je dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen, heb je als ondernemer werkkapitaal nodig. Wanneer je geld vast zit…

Campagne om instroom in groen onderwijs te bevorderen

Sinds 1 maart 2023 loopt de online-campagne www.wegwijsgroenonderwijs.nl. De campagne richt zich tot schoolgaande jongeren en hun ouders en is bedoeld om de instroom richting het groene onderwijs te bevorderen. Want de agrosector heeft de jeugd niet alleen veel te bieden, maar kan in de toekomst ook veel…

definitieve berekening laatste twee periodes NOW-aanvragen

NOW-deadline nadert voor nog 251 werkgevers in de landbouw

Werkgevers in de landbouwsector die in de laatste twee aanvraagperiodes gebruikmaakten van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)-regeling (NOW 5 en 6) hebben nog…

Landbouwcommissie Europees Parlement wijst Natuurherstel af

Op 23 mei 2024 stemde de Landbouwcommissie van het Europees Parlement over afwijzing van het voorstel voor een natuurherstelwet. Deze afwijzing werd gesteund met 30 stemmen…

Ondermijnende criminaliteit in de land- en tuinbouw opgespoord

Binnen de supply chain van de sierteeltsector worden per processtap kwetsbaarheden, signalen en mogelijke maatregelen op het gebied van ondermijning in kaart gebracht. In 2023…

Boeren en tuinders maken te weinig melding van oneerlijke handelspraktijken

Boeren, tuinders en vissers (leveranciers) hebben regelmatig last van oneerlijke handelspraktijken van grote afnemers. Daarnaast kennen ze hun rechten uit de Wet oneerlijke…

LTO pleit voor behoud ISDE-regeling

Begin mei hebben LTO en andere bedrijven en organisaties een brandbrief gestuurd aan de Tweede Kamer over de dreigende subsidiestop voor kleine zon-PV en kleine windmolens. De…

LTO Ledenbrief Landbouwakkoord

"Om tot een conceptakkoord te komen, moeten er nog forse stappen worden gezet"

LTO Nederland heeft een brief naar haar leden gestuurd om hen te informeren over de situatie in de onderhandelingen over het ledenakkoord.  "Vóór Hemelvaartsdag had er een concept-landbouwakkoord…

Bestuurlijke consultatie landbouwakkoord door LTO-bestuurders

"Landbouwakkoord zou moeten draaien om vraag hoe telers verzekerd zijn van robuust verdienmodel"

Deze en volgende week houden alle organisaties die deelnemen aan de hoofdtafel van het landbouwakkoord een ‘bestuurlijke consultatie’ onder hun eigen bestuurders. Gisteren…

FNV stapt teleurgesteld uit IMVO Convenant Voedingsmiddelen

De Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) is per direct uit het Internationaal Maatschappelijk Verantwoordelijk Ondernemen (IMVO) Convenant Voedingsmiddelen gestapt. De…

Teel je in China bonen of meloenen? Dan komt de landbouwpolitie op je af...

87.000 agenten telt de zogeheten landbouwpolitie van Xi Jinping. Ze controleren of de Chinese telers alleen gewassen telen die door de regering zijn goedgekeurd. Veelal zijn…

Krapte op Nederlandse arbeidsmarkt blijft op zelfde niveau in eerste kwartaal

In het eerste kwartaal van 2023 is de werkloosheid licht afgenomen en het aantal banen opnieuw toegenomen. Er waren 2 duizend werklozen minder dan een kwartaal eerder en er kwamen 63 duizend banen bij. Het aantal openstaande vacatures bleef gelijk. Daarmee blijft de spanning op de arbeidsmarkt hoog.…

Concept-landbouwakkoord: Nederlandse teler wordt duurzamer en prijzen gaan omhoog

De landbouw in Nederland wordt in de toekomst volledig duurzaam, zo min mogelijk belastend voor het milieu dus. Alle producten in Nederlandse supermarkten moeten straks…

Belgische landbouwer betaalde gemiddeld €329/ha per jaar aan pacht

De pacht is het bedrag dat de pachter jaarlijks aan de verhuurder betaalt voor het gebruik van zijn grond voor landbouwdoeleinden, zo meldt Statbel. In 2022 betaalde een Belgische landbouwer gemiddeld 329 €/ha per jaar voor de huur van geploegde grond en 287 €/ha voor grasland. In 10 jaar tijd is de pachtprijs…

Consumptie huishoudens groeit met bijna 1 procent in maart

In maart 2023 hebben huishoudens 0,8 procent meer gekocht, voor prijsveranderingen gecorrigeerd, dan in maart 2022. Ze hebben meer diensten gekocht, maar minder goederen, meldt het CBS.De consumptiecijfers betreffen volumecijfers. Dat wil zeggen dat ze zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen. Daarnaast…

Zevende Nationale SDG Rapportage

"Nederland niet goed op weg om SDG's in 2030 te behalen"

Nederland wil de Sustainable Development Goals (SDG’s) in 2030 behaald hebben; hier en in de rest van de wereld. Op 26 maart 2023 waren ze halverwege de periode vanaf het…

met name glastuinbouw wordt hard geraakt, zegt ABN Amro

Contractloonstijging van 6 procent in de land- en tuinbouw in 2023

Na een productiedaling van 2 procent vorig jaar komen de volumes voor de agrarische sector ook dit jaar lager uit. ABN AMRO verwacht een volumedaling van 1 procent dit jaar en nog eens 1 procent volgend jaar. De belangrijkste reden voor een daling van de productie zijn de hoog blijvende energieprijzen,…

Europese economie groeit wel

Nederlandse economie krimpt in eerste kwartaal 2023 met 0,7 procent

Volgens de eerste berekening van het CBS, op basis van nu beschikbare gegevens, daalde het volume van het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal met 0,7 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022. In het vierde kwartaal steeg het bbp met 0,4 procent. De krimp in het eerste…

Melding Improver Premium Foods: Mete Guneyhan weer actief

Verschillende importeurs waarschuwden op deze site jaren geleden al voor de praktijken van Mete Guneyhan. Improver Premium Foods wil mensen uit de sector waarschuwen weer door…

"'Inhaal-winst' food-sector houdt voedselinflatie in EU alarmerend hoog"

Pas aan het eind van het jaar is er kans op voedselprijzen die duidelijk minder hard stijgen. Tot die tijd blijft de voedselinflatie alarmerend hoog, terwijl juist veel…

VLAM ondersteunt 10 bedrijven via VK-incubator

Via middelen van Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns kan VLAM 10 dossiers honoreren met ondersteunende exportplannen die bijdragen aan de relance van de export na de…

Erdogan smeekt kiezers: "Offer mij niet op voor uien en aardappelen"

De concurrentie tussen de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en zijn meest prominente rivaal, het hoofd van de Republikeinse Volkspartij, Kamal Kılıçdaroğlu, is verhevigd…

"Tijd begint te dringen voor landbouwminister Adema"

LTO wijst huidige concepttekst Landbouwakkoord af: "Forse bijsturing nodig"

LTO heeft maandag niet ingestemd met de huidige concepttekst van het landbouwakkoord. "De tekst biedt voor ons onvoldoende wenkend perspectief om tot doorrekening over te…

Vania Pellizzaro en Jerome de Graaf, StoneX Global Payments:

"AGF-importeurs kunnen veel geld besparen met betaling in lokale valuta"

Tholen - De import van groenten en fruit in Italië wint steeds meer terrein ten koste van de export. Productieschommelingen door de klimaatverandering, maar ook tekort aan arbeidskrachten drijven de markt steeds meer naar importproducten. Hierdoor moeten Italiaanse bedrijven zich aanpassen aan de nieuwe…

Nederlandse Arbeidsinspectie constateert 'creatief gedrag' bij uitzendbureaus

'De hardnekkigheid van onveilig gedrag. Gezondheid moet nog meer voorop staan. Eerlijk werk: als het te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het meestal ook niet waar. Werk…

Recordbedrag aan schade door extreem weer in Nederland

De schade door extreem weer in Nederland bedraagt in 2022 meer dat 886 miljoen euro, het hoogste bedrag aan verzekerde schade sinds 2007. Dit blijkt uit de jaarlijkse…

Joost Derks, iBanFirst:

"Met onze payment tracker zien klanten exact de status van de buitenlandse betaling"

Tholen - Is er sprake van een sterk schommelende wisselkoers, dan gaat bij iBanFirst vaker de telefoon rinkelen. "Vaak zijn er twee emoties die overheersen, namelijk angst en…

"Stilleggen landbouw door waterproblemen dreigt"

Nieuw kritisch rapport over Nederlandse waterkwaliteit

Nederland gaat de Europees gestelde waterdoelen voor 2027 'vrijwel zeker niet meer halen'. Dat schrijft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Een 'nieuwe…

"Met energieopslag is de ondernemer in staat nog meer voordeel te halen uit zon en wind"

Met een Energie Opslag Systeem (EOS) heeft een ondernemer de mogelijkheid om een nieuwe stap te zetten richting een nog duurzamer, onafhankelijker en slimmere toekomst. Energieopslag stelt de ondernemer in staat nog meer voordeel te halen uit zon en wind, zo meldt Zonnepanelen op het Dak. In dit artikel…

Onderzoek ABN AMRO

"MKB's vaker mikpunt van cybercriminelen"

Cybercriminelen verleggen hun aandacht naar kleinere bedrijven, zo blijkt uit onderzoek van ABN AMRO onder 233 zakelijke klanten. Waar vorig jaar het grootbedrijf nog significant meer werd aangevallen dan het mkb, zijn die verschillen nu nog marginaal. Kleinere bedrijven lijken op deze ontwikkeling…

"Hoe waarborgen we een veerkrachtige Europese landbouwsector in de toekomst?"

De Landbouwcommissie van het Europees Parlement heeft vorige week een rapport aangenomen waarmee de voedselzekerheid in Europa moet worden gewaarborgd, zo schrijft LTO…

Tokio blijft dichtstbevolkte stad ter wereld; opmars Chinese steden

Tokio is nog steeds de dichtstbevolkte stad van de wereld. Onderstaande grafiek laat zien dat het zijn toppositie in de laatste decennia heeft weten te behouden. "Dankzij zijn…

Aantal mensen buiten beroepsbevolking in 2022 snel geslonken

In 2022 waren er ruim 3,3 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar die niet deelnamen op de arbeidsmarkt. Dat is een kwart van alle 15- tot 75-jarigen. Het aantal mensen buiten de beroepsbevolking is daarmee het kleinst sinds het begin van de reeks in 2003. Vooral in 2022 nam de niet-beroepsbevolking snel af.…

Volkert Engelsman:

"Klimaatactivisten zijn allang geen punkers meer"

Al ruim 30 jaar pleit Volkert Engelsman, oprichter van groente- en fruitimportbedrijf Eosta, voor een eerlijke kostenverdeling in de biologische groente- en fruitsector.…

Camille Faber, Accountmanager Ebury

“Marges in de AGF kunnen verdampen door valutarisico”

Tholen - Koersfluctuaties van exotische valuta zijn altijd moeilijk te voorspellen, maar dat het Britse Pond het afgelopen jaar ook een stuiterbal werd, had niemand zien aankomen. Voor de AGF-export is het belangrijk om valutarisico’s in beeld te krijgen. Zo niet, kan het zijn dat je winstmarge tijdens…

Uireka vraagt commissionairs aan te haken bij ketenbreed uienonderzoek

De partners binnen Uireka willen graag commissionairs nauwer betrekken bij het meerjarige uienonderzoek. Deze ketenpartners zijn de enig schakel in de uienketen die nog niet…

Gecombineerde Opgave verlengd t/m 15 juni

Het aanvragen van de Gecombineerde Opgave wordt dit jaar met een maand verlengd, liet minister Adema van LNV 24 april weten. Telers en tuinders kunnen tot en met 15 juni hun…

Belgische inflatie daalt naar 5,6 procent

De Belgische inflatie daalt in april van 6,67 procent naar 5,6 procent. De consumptieprijsindex daalt deze maand met 0,85 punt of 0,67%. De inflatie van voeding is het laatste jaar sterk gestegen. De inflatie voor voeding (inclusief alcoholische dranken) komt deze maand uit op 16,64% tegenover 17,02%…

Egyptische bosuien verdacht van Deense E. coli uitbraak

Bosuien uit Egypte lagen volgens onderzoekers waarschijnlijk ten grondslag aan een dodelijke E. coli uitbraak in Denemarken in 2021. Tussen november en december 2021 vond de…

Internationale handelsketens kwetsbaarder

"Kennisuitwisseling in de handel is belangrijker dan ooit"

Internationale handelsketens zijn de afgelopen tijd veel kwetsbaarder geworden. Dat heeft gevolgen voor het werk van onder meer export- en supply chainmanagers. Samenwerken is…

NAV niet tevreden over definitieve lijst

"Verruiming lijst wintergewassen goed nieuws voor beschikbaarheid Hollandse groenten"

20 april heeft minister van Landbouw Piet Adema in een brief aan de Tweede Kamer laten weten welke groentes dit najaar nog op het land mogen staan middels een lijst van…

Bijverdienen als zonne-energieboer

Duizenden agrarische ondernemers hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in een extra (en duurzaam) verdienmodel. Maar wel één die veel minder arbeidsintensief is. Naast fruit, melk, ei, vlees, aardappelen of bloembollen verdienen ze ook geld aan stroom, zo meldt Zonnepanelen op het dak. Zonne-energieDe zon…

Agrarische sectoren gaan samen 'overstappers' werven

Alle agrarische sectoren gaan samen bouwen aan een website en publiekscampagne om vragen te beantwoorden en werkzoekenden te motiveren voor een functie in de land- en tuinbouw. De vragen die op de website aan bod komen zijn: Wat houdt werken in de land- en tuinbouw in? Waar vind je vacatures? Hoe zit het…

LTO wil duidelijkheid

Landbouwakkoord toch niet geklapt: "Tot het gaatje gaan om akkoord te bereiken"

Toen alle betrokken partijen van het Landbouwakkoord dinsdagmiddag, na twee dagen om de tafel te hebben gezeten, eindelijk naar buiten kwamen, kwamen er gelijk berichten naar…

Drone helpt hoogheemraadschap bij controles

Het komende halfjaar surveilleren de toezichthouders van Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier (HHNK) op het uitrijden van mest, het toepassen van…

Nederlandse consumenten weer minder negatief in april

Consumenten waren in april voor de zesde maand op rij minder pessimistisch dan een maand eerder. Het consumentenvertrouwen is echter nog laag. In april kwam het vertrouwen uit op -37, tegen -39 in maart. De koopbereidheid van consumenten was minder negatief.Met -37 lag het consumentenvertrouwen in april…

Rob Morren, ABN Amro:

'Milieudata drijven supermarkt en fabrikant naar elkaar toe'

Leveranciers hebben een extra mogelijkheid om relevanter te worden voor supermarkten, stelt Rob Morren, sectorspecialist voor de voedingsindustrie binnen ABN AMRO. De…

"Doorbraak in strijd tegen aardappelziekte"

Na rijst en tarwe vormen aardappelen wereldwijd het meest belangrijke voedselgewas voor menselijke consumptie. Maar de wereldproductie van aardappelen wordt bedreigd door de aardappelziekte Phytophthora, die jaarlijks wereldwijd verantwoordelijk is voor 3-10 miljard euro aan opbrengstverlies en extra…

RTL brengt grondhandel oud-minister van Landbouw aan het licht

Het familiebedrijf van voormalig CDA-minister van Landbouw Cees Veerman heeft in de afgelopen maanden meer dan een half miljoen verdiend aan dubieuze grondspeculatie.…

AFM verscherpt toezicht op groene claims bedrijven

Veel groene claims van bedrijven die hun vervuilende uitstoot compenseren met carbon credits zijn onvoldoende onderbouwd. Dat stelt de Autoriteit Financiële Markten. In het…

SMK ziet groei

"Certificaten en keurmerken blijven in trek"

Evenals eerdere jaren was ook 2022 een jaar van groei voor SMK. "Dat is ook haast onvermijdelijk gezien het groeiend maatschappelijk besef dat in vrijwel alle bedrijfssectoren…

LTO roept op tot koerswijziging stikstofbeleid

LTO is momenteel samen met agrarische organisaties, natuurorganisaties en overheden om tafel om tot een Landbouwakkoord te komen. Dit wordt gedaan in het belang van…

Dreamstime

Nederland met stikstofpauze het weekend in, enkele uren na EU-aansporing om haast te maken

Ministers zijn geschrokken van de brief die de Europese Commissie aan het kabinet heeft gestuurd over het stikstofbeleid. In de brief zegt Eurocommissaris Sinkevicius dat…

Crisisupdate: Paniek aan de pomp

De TTF-gasprijs is na de forse stijging van vrijdag op maandag nog iets doorgestegen. De prijs kwam tot boven de 50 euro per megawattuur uit. De olieprijs gaat, zo vrezen velen, ook fors stijgen nu de OPEC aankondigde minder op te gaan pompen. De prijs aan de pomp zal dan ook stijgen. Meer hierover leest u in deze nieuwe…

LTO: Werk aan de winkel bij verzekeringsplicht arbeidsongeschiktheid

Kabinet wil met nieuw maatregelenpakket meer evenwicht op arbeidsmarkt creëren

Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft vandaag een pakket samenhangende maatregelen voor de arbeidsmarkt aan de Tweede Kamer gestuurd. Dit pakket…

Tuinbouw present bij première docufilm over landgebruik

Maandagavond ging de 'Paved Paradise' in première. De film gaat over landgebruik, brengt het voedselsysteem in beeld en welke uitdagingen en oplossingen er zijn. De film is tot stand gekomen met financiële hulp uit de hele glastuinbouwsector. De documentaire is gemaakt door bioloog Hidde Boersma en…

Dreamstime

Raad van State: Be­re­ke­nen stik­stof tot grens van 25 ki­lo­me­ter is aan­vaard­baar

Voor elk project dat stikstof veroorzaakt, moeten de stikstofgevolgen tot op een afstand van 25 kilometer berekend worden. Of dat nu de aanleg of verbreding van een weg is of…

BO Akkerbouw presenteert perspectief van de Nederlandse akkerbouw

"De wereld is sterk aan het veranderen en de akkerbouw verandert mee. De sector draagt bij aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Dat gebeurt op basis van de sterke samenwerking in de keten", zo meldt BO Akkerbouw. Veredeling, teelt, handel én verwerking werken samen binnen BO Akkerbouw en…

Nederlandse exporteurs verwachten dit jaar slechts 3 procent omzetstijging

Nederlandse exporteurs verwachten dat hun omzet in 2023 met slechts 3 procent gaat stijgen en geven het vertrouwen in het economische klimaat een 6,1. Zij zijn voor dit jaar…

"Britse overheid wil nieuwe grensreglementering implementeren"

Woensdag is er een aanzet gegeven voor het Target Operating Model (TOM), dat het Border Operating Model gaat vervangen. Hiermee wil de Britse overheid een nieuwe…

Crisisupdate: Nederlands afschakelplan aardgas verder uitgewerkt

Het kabinet heeft donderdag meer informatie naar buiten gebracht over hoe er gehandeld gaat worden in het geval van een 'ernstige gascrisis'. Het afschakelplan is verder concreet gemaakt en ook zijn besparingsplannen uitgewerkt. In deze nieuwe crisisupdate onder meer hier aandacht voor, net als voor een…


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.