Abonneren

Vacatures

"Tweetende tuinders"

Top 5 - gisteren

Top 5 - afgelopen week

Top 5 - afgelopen maand

Weer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland weeronline.nl Altijd jouw weer

Management info

"Macht boeren en tuinders in waterschappen te groot"

Waterschappen moeten volledig democratisch worden gekozen, vindt GroenLinks. Kamerlid Laura Bromet stel in haar initiatiefwet voor om de zogeheten 'geborgde zetels' met ingang…

Inzet arbeidsbemiddelingsplatforms in coronatijd mondt uit in rechtszaak

Het ene na het andere arbeidsmiddelingsplatform speelde in het heetst van de coronacrisis in op de problemen in de land- en tuinbouw met arbeid. O.a. door uitzendbureaus met…

31 procent bedrijven met 10-250 werkzame personen kreeg uitstel belasting

Bijna 21 duizend van de 66 duizend bedrijven met 10 tot 250 werkzame personen hebben tot en met 12 juni uitstel van betaling bij de Belastingdienst aangevraagd en gekregen. Van de bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen vroeg en kreeg 12 procent uitstel, onder bedrijven met 1 werkzame persoon minder dan…

Saskia van Wees benoemd tot hoogleraar Hormonale regulatie van plantenafweer

Per 1 maart jl. is Saskia van Wees benoemd tot hoogleraar Hormonale regulatie van plantenafweer bij het departement Biologie. Van Wees richt zich specifiek op de…

Nog tot 31 december 2020 om voorbereidingen te treffen

Aandacht van Nederlandse bedrijven voor Brexit verslapt

Nederlandse bedrijven zijn minder op de hoogte en minder voorbereid op de gevolgen van de Brexit en de toekomstige relatie van het Verenigd Koninkrijk dan in 2019. Dit blijkt…

Van intelligente lockdown naar ruimte met regels

1 juli, wat mag er allemaal weer?

Het is 1 juli en dat betekent dat veel coronaregels flink worden versoepeld. De anderhalve meter blijft wel staan voor volwassen onderling. Hieronder de regels rond…

ONL en Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten samen op zoek naar huisvesting

In totaal zijn in Nederland ongeveer 400.000 arbeidsmigranten aan het werk. Deze werknemers hebben huisvesting nodig en dat is een flinke uitdaging. Betrokken werkgevers, uitzendbureaus en huisvestingspartijen hebben zich daarom verenigd in de Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten, die met de politiek…

Sjaak Smeding over genomen maatregelen:

"Komende twaalf maanden voorzie ik nog geen volledig herstel in de foodservice"

Tholen - Als AGF-leverancier voor de foodservice en foodretail zorgden de afgekondigde Corona-maatregelen bij Smeding medio maart voor de nodige uitdagingen. "Gelukkig is 1…

LTO reageert op advies Gezondheidsraad over gewasbescherming

"Verduurzaming gewasbescherming versnellen moet ons wel mogelijk worden gemaakt"

Blootstelling aan chemische gewasbeschermingsmiddelen moet zo veel mogelijk verminderd worden, zowel bij telers als bij omwonenden van landbouwpercelen. Verder is het van…

Niet de honger maar de exportdollars deden Nederlandse land- en tuinbouw groeien

Dat Sicco Mansholt de intensieve landbouw op poten zette om Europa voorgoed van een nieuwe hongersnood af te houden, zoals de brede aanname nu is, klopt niet helemaal, zegt…

Overstap naar PGB per 1 januari 2021

Opnieuw besprekingen rond overdracht Bpf AVH naar PGB

Bedrijfspensioenfonds voor de agrarische en voedselvoorzieningshandel (Bpf AVH) is opnieuw gestart met de uitwerking van een overstap naar Pensioenfonds PGB, nu per 1 januari…

Bij 'hoge uitzondering' uitstel voor dossier mogelijk bij Ctgb

De coronacrisis kan in uitzonderlijke gevallen leiden tot vertraging in de dossiervorming. Voor biociden heeft ECHA al informatie hierover gepubliceerd. Voor…

tekorten worden inmiddels weer aangevuld

Dertig procent minder zonnepanelen in zakelijke sector door panelentekort

Door grote tekorten zijn er de afgelopen maanden fors minder zonnepanelen geïnstalleerd in Nederland. In de zakelijke sector gaat het om een daling van dertig procent, meldt…

Fair Produce:

"Zelfregulering en ketenbenadering effectiever dan aanpassing wet bij verbetering positie arbeidsmigranten"

Het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten heeft onlangs een aantal voorstellen uitgewerkt om de werk- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten te verbeteren. De Stichting…

Zeven hogescholen zoeken met experts betere werkwijze in West-Nederland Sarinya Pinngam

"Bedrijfovernames agrarische sector kunnen beter"

Bedrijfsovernames in de agrarische en foodsector zijn ingrijpend. Het is maatwerk en er gaan onder andere financiële, juridische en emotionele uitdagingen mee gepaard. Zeven…

Farmers Funding en C3A Agro & Agri Advies gaan samen verder

Per 1 juli gaan C3A Agro & Agri Advies en Farmers Funding samen verder als Farmers Funding & Advies. Met deze fusie wordt de samenwerking tussen beide partijen verder…

Steeds minder onnodige regels voor ondernemers

Regelgeving is voor mkb-ondernemers meer behapbaar als ze eerder en meer betrokken worden bij het opstellen van die regelgeving. Dat is een van de uitkomsten van de…

"Onbekend maakt onbemind maar het is een fiscale kans om winstneming uit te stellen"

Tholen - De Hoge Raad besloot in 1956 dat het is toegestaan om het ijzeren voorraadstelsel te gebruiken voor de fiscale balans. Bent u al afgehaakt? Dat geldt voor veel bedrijven die dit stelsel niet kennen, maar mogelijk lopen ze hierdoor wel belastingvoordeel mis. Eefje de Vries van BDO Accountants &…

Fiscaal reserveren als risico-instrument voor tuinder stap dichterbij

De Tweede Kamer heeft gisteren een motie aangenomen, die de regering oproept om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van fiscaal reserveren voor bijvoorbeeld een periode…

WUR presenteert stappenplan aanpak stikstofprobleem

Onderzoekers van Wageningen University & Research hebben een stappenplan ontwikkeld met oplossingsrichtingen voor het stikstofprobleem. Deze systematische aanpak maakt het…

"haal seizoensarbeiders van buiten de EU"

LTO doet inzet Tweede Kamerverkiezingen uit de doeken

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 heeft LTO Nederland het Verkiezingsmanifest 2021 opgesteld: ‘Een nieuwe kans voor goed beleid voor onze boeren en…

rondgang onder 548 agarische ondernemers

Iets meer dan 10% glastuinbouw maakt daadwerkelijk gebruik van noodmaatregelen

Het coronavirus heeft een redelijk beperkte impact op de bedrijfsvoering van de Nederlandse boeren en tuinders. Dat blijkt uit onderzoek van AgriDirect, specialist in…

LTO: "Advies-Remkes gaat voorbij aan onmogelijkheid stikstofdoelstellingen"

Adviescollege Stikstofproblematiek pleit voor halvering van stikstofuitstoot in 2030

Het Adviescollege Stikstofproblematiek, onder voorzitterschap van Johan Remkes, heeft de eindrapportage aangeboden aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en…

"Kabinet heeft nog geen positie ingenomen over akkoord tussen Europese Unie en Mercosur"

De teksten van het Associatieakkoord tussen de Europese Unie en de Mercosur-landen worden momenteel juridisch geschoond en vertaald. De verwachting is dat deze later dit jaar…

Wetsvoorstel: Betaaltermijn van grootbedrijf aan mkb van 60 naar 30 dagen

Grote bedrijven moeten de rekeningen van hun mkb-leveranciers sneller gaan betalen: niet meer binnen 60, maar binnen 30 dagen. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken…

Tuinders investeren beduidend meer in waterbesparing

De investeringen door tuinders in projecten om water te besparen zijn de voorbije 5 jaar meer dan verdubbeld. In 2019 ging het om 24 miljoen euro, in 2015 lag dat bedrag nog…

Zerbor

"Iraanse autoriteiten hebben negatieve invloed op agrarische sector"

Op sociale media doen talloze video's de ronde waarin te zien is hoe Iraanse telers hun gewassen eigenhandig verwoesten of hoe zij deze noodgedwongen tegen spotprijzen…

PayOK - keurmerk toetst juiste beloning uitzendkrachten

De Stichting PayOK heeft een keurmerk in het leven geroepen waarmee ondernemingen getoetst worden op de juiste beloning van hun werknemers conform CAO’s. Dit is noodzakelijk…

Breed pleidooi Hollandse tuinbouw en AGF-handel:

"Dit is de tijd om gul te investeren in onze handelsrelatie met Afrika"

"Als de coronacrisis ons iets leert, dan is het dat we er alleen bovenop komen door samen te werken. We zien nieuwe vormen van samenwerking in lokale initiatieven, maar ook in…

Toename van WhatsApp-fraude in Nederland

De afgelopen maanden steeg het aantal fraudemeldingen sterk. De grootste toename in slachtoffers waren er bij de WhatsApp-fraude aldus de cijfers van de Fraudehelpdesk. Bij…

Meerderheid telers krijgt financiële knauw door coronacrisis

De ILVO-corona-enquête bij de Vlaamse boeren, gehouden tussen 27 april en 18 mei 2020, toont dat het grootste deel van de landbouwsector zowel financieel als psychisch een stevige dreun krijgt door de coronacrisis. Veel indicatoren staan op rood. De telers zeggen dat de crisis heeft ingehakt op hun…

Universiteit Leiden

Impact van de Corona-crisis op de Nederlandse voedselvoorziening onderzocht

Nederland moet minder afhankelijk worden van het buitenland voor de invoer van voedsel om de gevolgen van de coronacrisis voor de voedselvoorziening te kunnen beperken. Dr. Brandon Zicha en Joes de Natris concluderen dat de oplossing hiervoor tweeledig is: flinke interventies en vernieuwing in de…

Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

Landbouw Collectief in een nieuwe fase

Woensdag 3 juni 2020 is besloten om de samenwerking binnen het Landbouw Collectief (LC) anders vorm te geven. Partijen in het LC komen niet tot overeenstemming over de…

Europol haalt 1346 ton illegale pesticiden van de markt bij jaarlijkse actie

Onder de noemer Silver Axe is door Europol voor de vijfde keer een grootschalige actie gehouden om illegale pesticiden van de markt te halen. In totaal werd dit jaar in 32…

Opnieuw belangrijke dag in stroeve onderhandelingen

Harde brexit komt opnieuw dichterbij

Door het coronavirus is het een beetje ondergesneeuwd de laatste tijd: de Brexit. Vandaag is het een belangrijke dag in de onderhandelingen. Als er onvoldoende vooruitgang…

Column Elena Malkova

"Zijn we wel ruimdenkend genoeg om die nieuwe manieren van denken en werken te accepteren?"

Maar liefst 25 jaar werkte Elena Malkova in de Nederlandse AGF-handel. Afgelopen jaar verruilde ze haar commerciele baan in de AGF-sector voor het werk als coach. Voor de…

Koolmees reageert op Kamervragen:

"Zet NOW in om seizoensarbeiders in dienst te houden"

Onder een aantal Kamerleden bestaan er zorgen over arbeidsmigranten die in coronatijd naast hun baan ook hun bed kwijt zouden raken. Reden om minister Koolmees van Sociale…

Export naar VK goed voor 3,5 procent bbp in 2019

De Nederlandse verdiensten aan de export van goederen en diensten naar het Verenigd Koninkrijk kwamen in 2019 uit op 28,3 miljard euro. Dat is 3,5 procent van het Nederlandse bbp. Dat meldt het CBS op basis van aanvullende statistische dienstverlening bekostigt door het Ministerie van Economische Zaken…

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2020

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2020 met 1,6% (na afronding).  Het minimumloon per uur staat niet in de wet, maar kan wel…

LTO hoopt 10 november nieuwe voorzitter bekend te maken

Met het vertrek van Marc Calon start LTO Nederland de benoemingsprocedure voor een nieuwe voorzitter. Deze procedure is tot stand gekomen op basis van de statuten en het huishoudelijk reglement. Belangrijk fundament vormt het consulteren van alle leden met betrekking tot de profielschets. Zo wordt…

haken en ogen aan btw-wijziging voeding en wijzigen gewasbescherming

Dames en heren politici: denk goed na voordat u land- en tuinbouwbeleid maakt

Menig teler zal zich bij weer een nieuwe maatregelen of beleidsplan weleens betrappen op de gedachte 'gaan we weer'. Weer verduurzamen, beperking van…

LTO vindt voorgenomen verhoging NVWA-tarieven onterecht

In een brief aan de Tweede Kamer maakt minister Schouten van LNV bekend dat zij de ingeslagen weg naar het doorbelasten van werkelijke kosten van toezicht door de NVWA aan het…

Jeroen van Maanen stapt ook uit bestuur van Farmers Defence Force

Na Daniëlle Hekman is ook Jeroen van Maanen uit het bestuur van Farmers Defence Force gestapt. Dat heeft het bestuur van de organisatie dinsdag 26 mei bevestigd in een brief…

Mobiele zonnepanelen kunnen akkerbouw- en bloembollenbedrijf verduurzamen

Akkerbouw- en bloembollenbedrijf VOF Dogterom op Goeree-Overflakkee en het akkerbouwbedrijf VOF Van den Hoek in de Hoeksche Waard hebben laten onderzoeken op welke manier ze…

Ontslagboete bij steungebruik toch niet helemaal van de baan

De ontslagboete blijft bestaan voor bedrijven die meer dan 20 mensen ontslaan en geen akkoord hebben met de vakbonden. Daarover berichten onder meer de NOS en Nu.nl. Eerder…

Extra miljarden voor land- en tuinbouw Europese 'sigaar uit eigen doos'

De Europese Commissie is gisteren in de persoon van voorzitter Ursula von der Leyen naar buiten gekomen met een groot herstelplan en een update van de begroting voor de jaren…

Els Martens, officier van justitie:

"Laag loon is nog geen uitbuiting"

Het OM gaat zich meer richten op zaken rond arbeidsmigranten, zegt officier van justitie Els Martens in de Volkskrant. Toen de coronacrisis half maart in Nederland uitbrak,…

"Luchtvrachtcapaciteit nu opschroeven voor behoud handelsrelaties"

Het gebrek aan luchtvrachtcapaciteit en hoge tarieven blijft de internationale handel voor de tuinbouw ontwrichten. Het is gewenst de capaciteit snel op te schroeven om…

Steunpakket coronavirus

Meer compensatie voor bedrijven in tweede steunpakket

Bedrijven die hun omzet zien kelderen door de coronacrisis kunnen een flinke compensatie van de overheid krijgen voor hun vaste lasten. Haagse bronnen bevestigen berichtgeving…

Boerenbond:

"Erken het belang van water voor de primaire voedselproductie"

"Landbouw zorgt voor onze voedselproductie en heeft water nodig om dieren en planten te laten leven en groeien", aldus Boerenbond. Als antwoord op de droogte namen de…

Heffingen op groenten en fruit: Britten publiceren nieuwe importtarieven

De Britse regering heeft invoerheffingen gepresenteerd die worden ingevoerd vanaf 2021 als de overgangsfase van de Brexit afloopt. De Britten willen importheffingen opleggen…

versoepeling quarantainemaatregelen Polen nog niet voor seizoensarbeiders

"Kortstondige leegloop met Polen dreigt maar op lange termijn juist veel beschikbaarheid"

Tholen - Het gaat veel óver Polen, maar hoe is het in Polen? Dat weet bijvoorbeeld Roland Vollmuller van wervingsbureau HolandiaJobs dat Poolse arbeidsmigranten werft om in Nederland te werken. "Ik snap de berichten over tekorten aan Pools personeel niet, want je kunt het land prima verlaten. Wel dreigt…

LTO: "Europese plannen nog ver van realiteit voedselvoorziening"

De Nederlandse land- en tuinbouw loopt wereldwijd voorop in kwaliteit en duurzaamheid bij het maken van voedsel en andere groene producten. De van-boer-tot-bord en…

Boerenbond:

"Bekend gemaakte droogtemaatregelen hebben zware impact AGF-sector"

De uitzonderlijk vroege en drastische provinciale droogtemaatregelen die woensdag bekend gemaakt werden, hebben een zware impact op de bedrijfsvoering en de productie van de…

Corona-update

Kabinet verlengt belastingmaatregelen en steunpakket zelfstandige ondernemers verlengd

Kabinet verlengt belastingmaatregelen vanwege coronacrisis De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020.…

Indiatraveler

National Onion Association vraagt directe USDA-steun voor Amerikaanse uientelers

Deze week stuurde de National Onion Association een verzoek naar de Amerikaanse landbouwsecretaris Sonny Perdue om directe economische steun van € 14,8 mln voor Amerikaanse…

Rapport Algemene Rekenkamer:

"Minister ondersteunt Europees biologisch keurmerk weinig"

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit doet te weinig voor het consumentenvertrouwen in biologische producten. Zij stuurt daar niet doelgericht op, bijvoorbeeld…

Peter Mouthaan, Dimo Systems

De moderne muizenval

Tholen – Rattengif is sinds medio 2018 verboden om buitenshuis in te zetten voor het bestrijden van ongedierte in Nederland. Binnenkort volgt ook een Europees verbod voor het gebruik van dit gif.…

Daan van Empel, GroentenFruit Huis

"De coronacrisis maakt dat mensen bewuster worden"

Vorige week was het de beurt aan Daan van Empel voor een kijkje in de werkzaamheden van medewerkers van GroentenFruit Huis. In deze periode staan die voor een groot deel in…

Eva den Dunnen-Heijblom nieuwe plaatsvervangend secretaris-generaal bij ministerie van LNV

Eva den Dunnen-Heijblom MSc wordt plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 juni 2020. Eva den…

Zoektocht naar multi-inzetbare robots voor kleine landbouwbedrijven is gestart

De coronacrisis lijkt een boost te geven aan lokale boeren. Veel mensen herontdekken de korte keten. Kleinschalige landbouwbedrijven zijn broodnodig voor een toegankelijk en duurzaam voedselsysteem. Toch staat de landbouwsector in Vlaanderen en Nederland continu onder druk. De kostenefficiëntie moet…

LTO-organisaties willen niet verder in huidige samenwerkingsvorm van Landbouw Collectief

De besturen van LTO Nederland, LTO Noord, ZLTO en LLTB vinden dat de huidige samenwerkingsvorm in het landelijke Landbouw Collectief niet op de huidige manier kan worden…

SMK reageert op discussie over meerprijs On the way to PlanetProof

Recent heeft het LTO blad ‘Nieuwe Oogst’ een lezersonderzoek gehouden met de vraag wat boeren en tuinders vinden van On the way to PlanetProof. Daaruit kwam naar voren dat een…

"onvoldoende draagvlak onder leden"

Marc Calon treedt terug als voorzitter LTO Nederland

Marc Calon treedt terug als voorzitter van LTO Nederland. In goed overleg, zo valt te lezen in de aankondiging, is de gezamenlijke conclusie getrokken dat Calon op het einde…

Onderzoek naar belang van eenduidig dataverkeer in agrifoodketen:

"Informatie over gewasbeschermingsmiddelen is te versplinterd"

Innovaties in de land- en tuinbouw volgen elkaar in rap tempo op om voedsel steeds efficiënter, duurzamer en veiliger te produceren. Daarom hebben boeren en tuinders behoefte aan betere informatiestromen. De informatie over gewasbeschermingsmiddelen in de voedselketen is echter nog zeer versplinterd en…

Ongekende economische teruggang in tweede helft maart

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is medio mei fors verslechterd, meldt het CBS. De economie is in een fase van laagconjunctuur gekomen. In de Conjunctuurklok van half mei presteren 12 van de 13 indicatoren slechter dan hun langjarige trend. De maatregelen tegen de verspreiding…

Erkenning samenwerkingsverband land- en tuinbouw verlengd

Een samenwerkingsverband met producenten in de land- of tuinbouwsector of met partners binnen de branche? Op 28 april 2020 heeft RVO de erkenningen als producenten- of…

en uitstoot broeikasgassen 3 procent lager in 2019

Landbouw droeg in 2019 evenveel bij aan economie als tien jaar eerder

Het aandeel van de landbouw in de Nederlandse economie is in het afgelopen decennium vrijwel gelijk gebleven ondanks een krimp van het aantal landbouwbedrijven. In 2019 bedroeg het aandeel van de toegevoegde waarde van de landbouw in het bbp 1,4 procent tegen 1,3 procent in 2009. Het agrocomplex,…

Blog Ruud Loos, BDO:

Familiebedrijven in crisistijd: méér dan een bedrijf

De strijd tegen het coronavirus heeft ongekende economische gevolgen. Bijna iedereen wordt erdoor geraakt: van werknemer tot zzp’er, van de kapper op de hoek tot…

Ziekteverzuim eerste kwartaal 2020 hoogste in 17 jaar

In het eerste kwartaal van 2020 is het ziekteverzuim onder werknemers opgelopen tot 5,2 procent, het hoogste verzuim sinds het eerste kwartaal van 2003. De toename deed zich…

Landbouw droeg in 2019 evenveel bij aan economie als tien jaar eerder

Het aandeel van de landbouw in de Nederlandse economie is in het afgelopen decennium vrijwel gelijk gebleven ondanks een krimp van het aantal landbouwbedrijven. In 2019 bedroeg het aandeel van de toegevoegde waarde van de landbouw in het bbp 1,4 procent, tegen 1,3 procent in 2009. Het agrocomplex,…

11 redenen waarom er geen patenten op zaden moeten komen

Vorige week heeft de organisatie No Patents on Seed een rapport uitgebracht met elf redenen om octrooien te verbieden​. Op dit moment worden er in Europa nog steeds octrooien…

Eric Douma herbenoemd als vicevoorzitter

Fije Visscher gekozen in Algemeen Bestuur LTO Noord

De ledenraad van LTO Noord heeft Fije Visscher unaniem verkozen tot lid van het Algemeen Bestuur van LTO Noord. Eric Douma kreeg het vertrouwen om nogmaals drie jaar vicevoorzitter te zijn. Ook dat besluit is unaniem genomen.  Fije Visscher (links) en Eric Douma Visscher is in het dagelijks leven kalverhouder in…

Liquiditeit akkerbouw nog niet geraakt door corona in eerste kwartaal

De coronacrisis laat duidelijk sporen na in de akkerbouwketen maar in het eerst kwartaal van 2020 is daar nog niets van te zien. De stand op de lopende rekening van akkerbouwbedrijven was aan het eind van het eerste kwartaal 2020 vrijwel identiek aan de stand een jaar eerder (50.000 euro). In het eerste…

Gert Mulder, GroentenFruit Huis

"Een crisis maakt het belang van een vereniging goed duidelijk"

Deze week een inkijkje in de werkzaamheden van algemeen directeur Gert Mulder van GroentenFruit Huis die de afgelopen tijd hoofdzakelijk in het teken stonden van de…

Grote vangst 'verdachte gewasbescherming' in Antwerpse haven

De Nationale Opsporingseenheid (NOE) van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) in België heeft verschillende partijen niet-conforme of…


© UienNieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven