Management info

Bram Groener, Stratech:

"Een no-deal heeft gevolgen voor uw product en documentatie"

Nog steeds zijn de onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk (VK) over een handelsakkoord in volle gang. Maar zo langzaam als dit gaat, zo snel komt de datum 31…

Wetsvoorstel oneerlijke handelspraktijken in AGF-keten naar de Tweede Kamer

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op vrijdag 20 november het Wetsvoorstel oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen…

begroting blijft op 'slechts' 1,8 miljard steken

"Degelijke financiële onderbouwing ontbreekt bij 'mooie woorden' in landbouwbegroting"

De Tweede Kamer debatteert deze week over de begroting voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. LTO Nederland roept op om te investeren in de juiste omstandigheden voor…

Wetsvoorstel oneerlijke handel 'stap vooruit' maar 'geen garantie op faire prijs'

Vrijdag heeft het kabinet het wetsvoorstel tegen oneerlijke handelspraktijken aan de Tweede Kamer gestuurd. Volgens LTO Nederland 'een stap vooruit', maar nog niet genoegd.…

De boer of tuinder zwicht niet zomaar voor 'het snelle geld'

Als de nood aan de man is, kan de verleiding van het 'snelle geld' uit de drugswereld té groot worden voor boeren en tuinders. In de praktijk zijn veel ondernemers weerbaar en…

Toenemende overnameactiviteit verwacht in food- en agrisector

De Nederlandse (glas)tuinbouwsector is een van de meest ontwikkelde en innovatieve in de wereld. Er is echter sprake van relatief hoge lokale concurrentie en een verzadigde thuismarkt. Nederlandse kennis en kunde richt zich daarom in toenemende mate op export, analyseert Rembrandt Fusies & Overnames dat…

Werk aan de winkel voor ruim 600 bedrijven met afwikkeling aanvraag tegemoetkoming

Maandag 30 november is de deadline voor het afwikkelen van de aanvraag voor een tegemoetkoming uit de extra steunmaatregel voor de tuinbouw. Nu die deadline nabij is, herhaalt…

Indienperiode voor VLIF-steunaanvragen sluit af op 17 december 2020

De laatste indienperiode van 2020 voor VLIF-steunaanvragen sluit af op 17 december. Het Vlaamse Departement Landbouw & Visserij roept op niet tot één van de laatste dagen van…

Roy Meijer nieuwe voorzitter NAJK: "Geen stilzitter"

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) heeft een nieuwe voorzitter. Melkveehouder Roy Meijer is tijdens de algemene ledenvergadering op 26 november 2020 unaniem…

Lancering project 'AgroFossilFree' moet kloof theorie en praktijk dichten

In de Europese landbouwsector bestaat er nog steeds een grote kloof tussen ontwikkelingen op o.a. fossiel energiegebruik en de daadwerkelijke toepassing en het gebruik van…

Een week in het leven van De Groot en Slot supportmedewerker Lisa

Lisa is supportmedewerker bij De Groot en Slot. Samen met 8 andere collega’s ondersteunt zij het bedrijf bij diverse werkzaamheden, zoals kwaliteitscontroles en de verzending van de uien. Lisa’s job heeft vooral te maken met het proces rondom de productie van zaden die bestemd zijn voor de teler. Deze…

Ronald Hoekstra, CSI-Fresh B.V.

“Onduidelijkheid over handelsakkoord VK draagt mogelijk bij aan slechte voorbereiding bedrijven”

Tholen – Met nog ruim een maand te gaan tot het definitieve afscheid van de Britten uit de EU neemt de drukte bij de Nederlandse logistieke dienstverleners toe. Zo ook bij…

Video over toelating desinfectiemiddelen

De door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat afgegeven vrijstellingen voor desinfectiemiddelen tegen het coronavirus verlopen in maart 2021. Veel bedrijven met nu…

Dick Wolff, DWM International GmbH

“Een incasso van een lokaal bureau komt toch harder aan dan een mailtje uit het buitenland”

Tholen – Het kan een grote ergernis zijn: openstaande rekeningen van klanten. Als de bedrijven zich in eigen land bevinden, is het nog makkelijk om een incassobureau uit eigen…

Al 7000 aanvragen voor NOW 3.0 op eerste dag

De eerste dag dat werkgevers een aanvraag konden indienen voor de derde periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is goed verlopen. Om 16 uur…

Studies naar veiligheid gewasbeschermingsmiddelen sneller openbaar

Studies die de veiligheid onderbouwen van een werkzame stof in een gewasbeschermingsmiddel worden voortaan actief openbaar gemaakt vóórdat de beoordeling begint. Deze afspraak…

"financiële ondersteuning voor omschakelaars"

Omschakelprogramma duurzame landbouw krijgt vorm met tweesporenbeleid

Voor boeren en tuinders die willen omschakelen naar een stikstofarme(re) en meer duurzame manier van produceren is financiering vaak een belemmering. Om hierin tegemoet te…

Anton Filippo, LBP Rotterdam

“Nog 40 dagen tot de brexit en sommige bedrijven moeten nu nog een EORI-nummer aanvragen”

Tholen – “Of het druk is? Hou op!” Aldus Anton Filippo van LBP. Met nog 40 dagen te gaan tot de definitieve uittreding van het VK uit de EU komen er bij de logistieke…

Landbouwafval wordt onder meer duurzame adventskalender

PaperWise informeert en inspireert (mogelijke) gebruikers op social media door het laten zien van productcases. "Hiermee laten we zien wat er zoal van ons milieuvriendelijk papier en karton  van landbouwafval gemaakt kan worden", vertelt Kim Plomp. Een heel toepasselijk product voor deze tijd van het jaar…

Zelfs ‘zachte’ Brexit kost Nederlandse economie ruim 4,5 miljard euro

De Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) gaan naar verwachting met een handelsdeal uit elkaar. Maar zelfs een ‘zachte’ brexit met vrijhandelsverdrag kost de…

Bedrijven aarzelen met voorbereidingen voor Brexit

Nederlandse bedrijven zijn onzeker over de afloop van de onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk over een nieuw partnerschap. Een derde van hen…

Nederlandse land- en tuinbouwers grijpen kansen in Kazachstan

Steeds meer Nederlandse tuinders en boeren grijpen hun kans in het grootste land van Centraal-Azië: Kazachstan. Ook Nederlandse ondernemers uit andere sectoren beginnen steeds vaker een nieuw bedrijf in de voormalige Sovjetstaat.Uit recente gegevens van de ambassade blijkt dat inmiddels zeker zeshonderd…

Peter Verbaas, NVWA NVWA

"Nederlandse ondernemers willen verkopen in VK en daarom moeten wij aan hun eisen voldoen"

'Bereid je voor op het ergste.' Als je dat hoort, weet je al dat het over de Brexit gaat. Het doemscenario waar de slogan op doelt, heeft alles te maken met een eventuele…

BO Akkerbouw verstuurt facturen voor 2020

Deze week ontvangen veel akkerbouwers de factuur voor hun bijdrage over 2020 aan het collectieve akkerbouwonderzoek. Meer dan 14.000 ondernemers hebben BO Akkerbouw inmiddels…

ABN AMRO

sierteelt haalt niet alle schade in 2021 in

Glasgroenten profiteerden slechts kortstondig van corona

De coronacrisis laat diepe sporen na in de prijsontwikkeling van een aantal agrarische producten. Glasgroententelers profiteerden kortstondig van corona, maar moeten nu hopen op (her-)opening van de horeca en een soepele brexit, analyseert ABN AMRO in een sectorprognose. Siertelers idem dito. Ook hier…

VK-eis kwaliteitscertificaat bij import groenten en fruit is vervallen

Het Verenigd Koninkrijk heeft de eisen voor de import van groenten en fruit opnieuw aangepast op 11 november 2020 meldt het KCB op haar website. De op 27 oktober jl.…

LTO-Akkerbouw en NFO stappen uit werkgroep PlanetProof

De LTO-akkerbouw en de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) stappen uit de Teelttechnische werkgroep van PlanetProof. De organisaties zijn van mening dat het…

Miljoenen voor komst 4700 extra huisvestingsplekken arbeidsmigranten

In 2020 en 2021 moet de bouw van 12.400 woonplekken voor kwetsbare groepen versneld van start gaan. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties investeert…

Glastuinbouw reageert op nieuwe rol Sjaak van der Tak als voorzitter LTO Nederland

Tholen - De ledenraad van LTO Nederland heeft gisteren Sjaak van der Tak tot nieuwe voorzitter benoemd. Van der Tak is voor een periode van drie jaar benoemd en start op 1 januari 2021. Het betekent dat Glastuinbouw Nederland, waarvan Sjaak momenteel nog voorzitter is, op zoek moet naar een nieuwe…

Beperkte stijging waterschapsbelastingen in 2021

Uit een eerste prognose van de Unie van Waterschappen van de waterschapsbelastingen voor 2021 blijkt er sprake is van een verhoging van de tarieven iets meer dan 1% boven de…

Loket voor ronde 3 NOW gaat 16 november open

Werkgevers die gebruik willen maken van de derde tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kunnen vanaf maandag 16 november (9.00 uur) een aanvraag indienen…

Johan Geeroms, Euler Hermes:

"Klap tweede golf lockdowns minder hard"

De klap, die de Europese economie krijgt door de nieuwe golf aan lockdowns, komt 30 tot 60% minder hard aan dan eerder in het voorjaar. In Nederland is de economische schade…

Inspectie SZW jaagt in 2021 met groter rechercheteam achter uitbuiting aan

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat in 2021 nog intensiever inspecties uitvoeren naar arbeidsmisstanden. Er zijn nieuwe, betere methoden beschikbaar om getuigen…

Vlaams parlement

Schade van droge zomer 2019 geraamd op 71 miljoen euro

De Vlaamse overheid gaat 71 miljoen euro aan schade vergoeden na de uitzonderlijke zomer van vorig jaar. Dat antwoordt minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) op een vraag…

Marian van Leeuwen nieuwe voorzitter UPOV-TWV

Vanaf 30 oktober 2020 is Marian van Leeuwen voorzitter van de UPOV-TWV. De Technical Working Party for Vegetables (TWV) van UPOV is de werkgroep voor het DUS-onderzoek in groenten. De Technical Working Party for Vegetables (TWV) van UPOV is de werkgroep van UPOV voor het DUS-onderzoek in groenten. Elk…

LTO pleit voor compensatie quarantaine-verzuim: "Schrap tijdelijk hoge WW-premie"

Werkgevers in de land- en tuinbouw zitten, net als werkgevers in andere sectoren, vanwege het oplopende quarantaine-verzuim met hun handen in het haar. LTO Nederland vindt dat…

GroentenFruit Huis

Tijd begint te dringen voor handelsakkoord EU-VK

De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk lopen nog altijd zeer stroef vanwege drie grote thema's: visserij, een gelijk speelveld en…

Kabinet stimuleert bedrijven te investeren met BIK

Het kabinet stimuleert bedrijven om investeringen te doen met de nieuwe Baan gerelateerde Investeringskorting (BIK). Deze tijdelijke regeling zorgt ervoor dat bedrijven ook in…

Recordbedrag voor onderzoek in kaart brengen receptoreiwitten en aaltjes

Aan zeven ervaren onderzoekers aan Wageningen University & Research is ieder een bedrag van 800.000 euro toegekend door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk…

BDO presenteert zevende familiebedrijvenboek

Het zevende familiebedrijvenboek van BDO ‘De eeuwige jeugd; familiebedrijven over veerkracht en vitaliteit’ is op 27 oktober online gepresenteerd. In dit boek gaat BDO in…

Land- en tuinbouw sterk exportafhankelijk

Nederland is een handelsland en is daar trots op. Als klein land exporteren wij veel, zeker in de land- en tuinbouw. Het CBS zet in de publicatie 'Nederland Handelsland 2020' feiten en cijfers op een rijtje over de staat van internationalisering van heel Nederland.  Export en exportverdiensten, de werkgelegenheid die…

Gezocht: houten schuifdeur van vóór 1975

Geen kunststof, aluminium en elektrische roldeuren. Toen de vijftigers van nu jong waren, werd in de glastuinbouw en daarbuiten de schuur nog gewoon opgetrokken uit baksteen.…

GLB 'stap in goede richting' maar nog wel flink 'sleutelen aan invulling'

Afgelopen vrijdag werd in het Europees Parlement een akkoord bereikt over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). LTO Nederland spreekt van een 'ambitieus' akkoord…

WUR-onderzoeker Petra Berkhout

Nederland tweede landbouwexporteur? Het verhaal achter de cijfers

Met enige regelmaat duikt in de pers op dat “Nederland de tweede landbouwexporteur van de wereld is”. Een feit dat klopt, maar zo los eigenlijk weinig zegt. Daarom geeft WUR-onderzoeker Petra Berkhout op twitter een toelichting over het verhaal achter de cijfers. "Sinds een aantal jaar maakt Wageningen…

Provincie Noord-Brabant

Eerste stap data-uitwisseling internationale voedselketen gezet in Noord-Brabant

Tijdens de internationale conferentie ‘Data Driven Agrifood Future’ hebben diverse regionale, landelijke en internationale partijen de eerste stap gezet naar een wereldwijde samenwerking en een alliantie op het gebied van een data gedreven Agrifoodsector. Een initiatief van de provincie Noord-Brabant,…

Nederlanders: "Niet politiek maar wetenschap moet besluiten over gewasbeschermingsmiddelen"

Nederlandse boeren en tuinders telen heel veel gezonde en veilige voedsel- en sierteeltproducten. Dat is ook wat consumenten van hen verwachten. Veel Nederlanders vinden dan ook dat voedselimport uit landen met lagere productiestandaarden uit de schappen geweerd mogen worden, zo blijkt uit onderzoek in…

Versnelling noodzaak bij oplossingen huisvesting arbeidsmigranten

Goed werkgeverschap gaat hand-in-hand met goede huisvesting en versnelling is nodig bij oplossingen voor het huisvestingsprobleem. Dat werd geconcludeerd in een door Greenport Duin- en Bollenstreek georganiseerde live-bijeenkomst op 22 oktober.  Als voorbeeld diende de locatie van HomeFlex in Katwijk. Een…

Zakelijke tips voor agrarische tortelduifjes

Verliefd en van plan samen het pad van de liefde bewandelen? En van plan in te trekken bij een partner die agrarisch ondernemer is? Leuk, want hoe leuk is het om samen aan het…

KPMG: “Investeringen in grootschalig landschapsherstel betalen zich ruimschoots terug”

De investeringen die noodzakelijk zijn om uitgebluste landbouwgrond nieuw leven in te blazen en te kunnen hergebruiken voor het verbouwen van voedsel betalen zich relatief…

Brexit-webinar van het World Horti Center over de invloed van Brexit op de tuinbouwsector

“Als op 1 januari de Guillotine valt, dan hebben we te dealen met de Brexit"

Tholen – “Op 1 januari valt de guillotine,” vertelde Winand Quaedvlieg, hoofd VNO-NCW het beeldend tijdens het brexit webinar van World Horti Center. Het was een van de laatste mogelijkheden voor ondernemers om zich nog voor te bereiden op wat komen gaat. Winand waarschuwde alvast dat bedrijven niet meer…

Benoeming nieuwe voorzitter LTO Nederland aanstaande

Op dinsdag 10 november zal de Ledenraad van LTO Nederland stemmen over de benoeming van een nieuwe voorzitter. De selectie- en begeleidingscommissie vanuit Bestuur en…

Johan Geeroms, Euler Hermes:

"Harde Brexit kost Nederland €4,8 miljard aan export"

De kans op een no deal-Brexit eind 2020 wordt steeds groter. Een mokerslag die bovenop de coronacrisis kan komen. Volgens kredietverzekeraar Euler Hermes gaat dit de eurozone…

Europese Ministers van Landbouw bereiken akkoord over hervorming GLB

In Luxemburg hebben de Europese Ministers van Landbouw vannacht na een intensieve discussie een akkoord bereikt over de algemene inzet voor de hervorming van het…

Joost Derks, iBanFirst

“Ondernemers zoeken wel naar andere afzetmarkten door Brexit”

Tholen – Het knettert in de Brexit-onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Wetsvoorstellen worden aangenomen die tegen alle internationale verdragen ingaan…

"Controles schrikken kwaadwillende uitzendbureaus niet af"

Nederland telt 14.000 uitzendbureaus. Oprichten is makkelijk, kan zonder vergunning en er is nauwelijks toezicht door onafhankelijke instanties. En dat leidt volgens…

Pas op voor oplichters uit Frankrijk!

AGF-handelaren, opgepast! Collega's kregen deze week een mail van oplichters uit Frankrijk die volle vrachten wilden komen laden onder de naam van Lidl France. Een gewaarschuwd mens...    

December 2020 is alles bepalend voor overstap en hoogte van de korting

Pensioenen mogelijk gekort met 20% bij Bpf AVH als overstap naar PGB door gaat

Tholen – Vorig jaar kondigde Bpf AVH een overstap aan naar het grotere pensioenfonds PGB. Het gaat immers slecht met het bedrijfspensioenfonds om meerdere redenen. De overstap…

Boerenbond in het geweer voor tuinders met extra aanslag

Boerenbond heeft meldingen ontvangen dat landbouwbedrijven of tuinders die zowel in openlucht als onder glas hun teelt uitoefenen in Sint-Katelijne-Waver dit jaar 99 euro…

Louise Fresco: "Versoepel de EU-regels voor CRISPR-Cas"

Het Wereldvoedselprogramma van de VN heeft de Nobelprijs voor de Vrede gekregen, terwijl de Nobelprijs voor de Scheikunde naar de ontwikkelaars van de DNA-schaar CRISPR-Cas…

DLG-Logistics geeft meer uitleg over toekomstige situatie

Brexit, nog vragen?

Er zullen nog veel vragen zijn bij ondernemers over de aankomende Brexit. Zeker nu de strubbelingen in de Brexit-onderhandelingen tussen de EU en het VK aanhouden. Marcus Post (DLG), Anton Filippo (LBP),Chayenne Wiskerke (Wiskerke Onions), Peter Rozenboom (KCB), Joost en Nicole Visbeen (DLG) en Sten Bagert (UK Custom Broker)…

"Onmogelijke eisen aan huisvesting leggen boel lam"

Met een tweetal tv-uitzendingen werd recent nog maar weer eens het huisvestingsprobleem voor arbeidsmigranten aan de kaak gesteld, waarvan afgelopen donderdag specifiek in Westland. Het deed bij Marc Govers van BlueBlox de wenkbrauwen fronsen. Zelf zit hij als leverancier van modulaire huisvesting aan…

Restaurants en cafés moet de deuren sluiten

Nieuwe maatregelen aangekondigd in strijd tegen coronavirus

Vanaf vanavond 22:00 gaan de nieuwe maatregelen in om het coronavirus in Nederland te remmen. Deze gedeeltelijke lockdown betekend onder andere dat de restaurants en cafés…

Supermarkten beloven gesprek over belonen duurzaamheidsinspanningen

Supermarkten beloven met bedrijven in gesprek te gaan die willen investeren in verduurzaming en daarbij de zekerheid van langjarige afzetcontracten zoeken. Dat schrijft…

Brengt Nobelprijs voor CRISPR-Cas gebruik in Europa sneller dichterbij?

Op dinsdag 6 oktober hebben de Française Emmannuelle Charpentier en de Amerikaanse Jennifer Doudna de Nobelprijs voor scheikunde ontvangen voor het ontwikkelen van de…

"Belasting op groenten en fruit moet omlaag"

Dinsdag 6 oktober bieden GroentenFruit Huis, het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit en de coalitie Gezonde Boodschappen, het manifest 'Investeren in een gezonde toekomst'…

Nieuwe wet helpt faillissementen te voorkomen

Nu veel ondernemingen door de coronapandemie hun bedrijfsvoering niet op de gebruikelijke manier kunnen voortzetten, is de verwachting dat meer ondernemingen te maken krijgen…

Alle rookruimtes op het werk vanaf 2022 definitief gesloten

Alle rookruimtes in (semi-)publieke en openbare gebouwen moeten per 1 juli 2021 zijn gesloten en een half jaar later, op 1 januari 2022, volgt het bedrijfsleven. Dat betekent…

onderzoekers presenteren 8 oktober Europees rapport

Arbeidsmigranten betalen de prijs voor voedselzekerheid

Onderzoekers van o.a. de Erasmus Universiteit in een Europees onderzoek stellen vast dat arbeidsmigranten te maken hebben met slechte arbeidsomstandigheden en dat er in veel…

LTO geeft reactie op Leidraad Duurzaamheidsafspraken van ACM

LTO Nederland heeft samen met advocatenkantoor BarentsKrans gereageerd op de concept Leidraad Duurzaamheidsafspraken van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). LTO is blij…

Brexit

Britten dreigen weg te lopen bij onderhandelingen met EU

Het gaat deze week hard tegen hard in de Brexit-onderhandelingen. De Britse premier Johnson heeft woensdag Charles Michel, president van de EU gebeld met de eis dat er op 15…

Telers krijgen enquête over gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceert elke vier jaar cijfers over gewasbeschermingsmiddelen in de Nederlandse land- en tuinbouw. Deze cijfers geven inzicht in de…

Welk effect krijgt Corona op de foodomzet van 2020 en 2021?

Het FoodService Instituut Nederland (FSIN) heeft een zeer nauwkeurige analyse gemaakt van de effecten van de Corona crisis op de totale foodconsumptie. FSIN-directeur…

Digitale opleidingsbijeenkomst van KCB

Nieuwe gebruikers van e-CertNL voor Brexit opgelet

Speciaal voor bedrijven die nu zakendoen met het Verenigd Koninkrijk (VK), maar nog geen ervaring hebben met het werken met e-CertNL, organiseert het KCB in oktober meerdere…

Rapport ABN Amro

Aantal transacties in supermarkten loopt terug in september en oktober

Nadat het coronavirus halverwege september weer oplaaide is het aantal fysieke transacties in Nederland teruggelopen meldt de ABN Amro in haar rapport over de Nederlandse economie van 7 oktober. De transacties waren ook al gedaald in april en mei dit jaar. Het aantal transacties nam niet alleen af in sectoren…

Ruud Loos (BDO) over uitkomst Familiebedrijvenonderzoek:

"Groei familiebedrijven vlakt vaak af vanaf de derde generatie"

Tholen - Alweer voor het vijfde jaar op rij onderzocht het Erasmus Centre for Family Business (ECFB, onderdeel van Erasmus Universiteit), BDO Accountants & Adviseurs en Rabobank) familiebedrijven. Voor dit onderzoek zijn data van 6.500 bedrijven, waarvan bijna een derde familiebedrijven, geanalyseerd en…

Column Elena Malkova, Confidenca Coaching

"De enige manier voor AGF-bedrijven om jonge mensen aan te nemen"

"Eén van de grootste problemen vandaag de dag in de AGF-branche is het aantrekken en behouden van goede mensen. Zelfs de bedrijven die geen vacatures op hun site hebben, staan…

Johan Remkes nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Deltares

Per 1 oktober wordt Johan Remkes de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van Deltares. Tot 1 juli van dit jaar was Remkes waarnemend burgemeester van Den Haag. Daarvoor…

Genetica archief allium beschikbaar in CGN

De CGN-gewascollectie van Allium bestaat uit ui, prei en bieslook en bevat naast deze cultuurgewassen ook wilde verwanten. Samen met andere genenbanken in Europa werkt het…

"Vergaderen is voor managers, niet voor mensen die hun werk af moeten krijgen"

Thuiswerken is voor bedrijven wellicht een mooie gelegenheid om de vergadercultuur onder het licht te houden. Want, vergaderen werkt niet, zo luidde de simpele conclusie van…

Nederlander ziet liever boer of tuinder dan zonnepaneel op agrarische grond

Meer dan 75% van de Nederlanders is voor stimulering vanuit de overheid voor zonnepanelen op daken en bedrijven in Nederland. Dit komt naar voren uit een onderzoek onder ruim…

Ondernemers krijgen langer de tijd om belastingschuld door corona af te lossen

Ondernemers die wegens corona uitstel van betaling van belastingen hebben gekregen, krijgen langer de tijd om hun opgebouwde belastingschuld af te lossen. Zij krijgen nu 36…

Onderzoek LTO rond perceptie land- en tuinbouw

"Nederlanders geen voorstander van zonneweiden"

Ruim 75% van de Nederlanders is voor stimulering vanuit de overheid voor zonnepanelen op daken en bedrijven. Dit komt naar voren uit een onderzoek onder ruim 1500…

uitzending Keuringsdienst van Waarde

Kritiek op vooral uitzendbureaus is repeterend verhaal geworden

Tholen - In navolging van een tweedelige tv-serie over misstanden in o.a. de tomatenteelt in Zuid-Europa ging de Keuringsdienst van Waarde gisteravond op zoek naar misstanden in Nederland. Er werd een bezoek gebracht aan een tomatenteler, uitzendbureaus, vakbond FNV en rondgebeld onder verontwaardigde…

TLN

Voorkom criminelen op je loonlijst

Je wilt als ondernemer geen criminelen op je loonlijst hebben. Hoe voorkom je dat? Neem deel aan een webinar dat TLN in samenwerking met Levent Bedrijfsrecherche dinsdagmiddag…

Midden in het Westlandse AGF-hart vestigen?

Te huur en per direct beschikbaar: kantoorpand van ruim 560 m2 pal naast de A-20

Een centrale locatie pal naast de A-20, een goed afgewerkt kantoorpand en oneindig veel mogelijkheden: vestigt u zich binnenkort in het Westlandse AGF-hart? Kraaijeveld Groente en Fruit B.V. biedt u de kans! We bieden een kantoorpand van 566 m2 te huur aan. Het pand heeft 30 eigen parkeerplaatsen, een eigen…


© UienNieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven