Erfgoed Voorkempen zoekt landbouwschatten

Erfgoed Voorkempen start een inventarisatie- en ontsluitingsproject van agrarisch erfgoed. Heb jij oude landbouwwerktuigen staan of ben je in het bezit van oude documentatie over landbouwtechnieken? Blaas nieuw leven in je oude schatten en contacteer Erfgoed Voorkempen. Wie weet spelen ze binnenkort de…

Atradius Economisch Onderzoek – juni 2021

Brexit verstoort handel VK-EU

Kredietverzekeraar Atradius heeft een onderzoek gepubliceerd over de invloed van de Brexit op de internationale handel van het Verenigd Koninkrijk. Samenvatting De internationale handel van het Verenigd Koninkrijk is in maart 2021 met 14,3% j-o-j ingezakt doordat het einde van de overgangsperiode en het opleggen van een derde nationale…

Kredietverzekeraar Euler Hermes:

"Nederland komt sterk uit coronacrisis"

Kredietverzekeraar Euler Hermes schat de Nederlandse groeicijfers aanzienlijk hoger in dan DNB gisteren. Euler Hermes gaat uit van een groei van het bbp van 4,2% in 2022, DNB noemt 3,7%. Dat blijkt uit het rapport Grand Reopening van Euler Hermes. Het herstel van de Nederlandse economie krijgt steun…

Lessen uit corona leerzaam om duurzaam en gezond eetgedrag te stimuleren

Corona heeft het eetgedrag van groepen Nederlanders doen omslaan naar gezonder en duurzamer of juist ongezonder eten. Dit komt naar voren in een studie van Wageningen…

Dreamstime

Ministeries voeren drijvende koeien met eigen snijafval

Nederland wil duurzamer worden en de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) hebben daarin een belangrijke,…

Resultaten herbeoordeling glyfosaat gepubliceerd

Vorig jaar is op verzoek van de Europese Commissie glyfosaat opnieuw beoordeeld door de Assessment Group on Glyphosate. Dit om een hernieuwde toelating van het…

15.000 Nederlandse boeren en tuinders helpen Nederland aan water

Het weer in Nederland lijkt steeds grilliger te worden. Daar waar we jarenlang te maken hebben gehad met droogte is het nu erg wisselend. Zo heeft het dit jaar in mei veel…

Dirk de Lugt wordt commissaris bij LTO Bedrijven

Dirk de Lugt (59) is benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van LTO Bedrijven. De Lugt is de opvolger van Henk van der Stelt binnen het toezichthoudend orgaan van de…

Consortium start project CRKLS, kennismarktplaats voor telers

Misset Uitgeverij ontwikkelt samen met WUR, Aeres, Groen Kennisnet en BO Akkerbouw een nieuw digitaal kennisplatform voor telers, genaamd CRKLS. Vrijdag 11 juni hebben Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research (WUR), Groen Kennisnet en Aeres Hogeschool de contracten in Wageningen…

Kritiek op herbeoordeling glyfosaat

Recent heeft een Europese herbeoordeling van glyfosaat plaatsgevonden. De resultaten zijn gepubliceerd en leren dat het onkruidbestrijdingsmiddel door vier…

"Volle kracht vooruit in uitdagend jaar"

Jaarverslag BO Akkerbouw 2020

Het jaar 2020 gaat wereldwijd de boeken in als crisisjaar. Ook de akkerbouw werd geconfronteerd met uitdagingen als gevolg van de coronapandemie, meldt BO Akkerbouw in een persbericht. BO Akkerbouw pakte de handschoen op en werkte samen met andere partijen in de keten aan oplossingen. Deze en andere resultaten zijn te lezen in…

Europol vangt 1200 ton illegale gewasbescherming

Europol heeft dit voorjaar tijdens een internationale actie 1203 ton illegale gewasbescherming van de markt gehaald. 35 landen deden mee tijdens de actie die werd gehouden van…

Van Iperen organiseert evenement 'Proef de dag'

Proef de dag is hét evenement om in een ongedwongen setting  teeltkennis op peil te brengen. Dit jaar organiseert Van Iperen de Proef de dag in de regio geheel volgens de RIVM gestelde richtlijnen. Het bedrijf kiest voor een regionale opzet, om nog beter met telers in contact te komen en in te kunnen spelen…

Accon avm en AgroVision breiden de samenwerking uit met Mifas Online

Accon avm en AgroVision breiden de samenwerking uit. "Beide partijen geven de agrarische ondernemer meer inzicht in zijn actuele financiële cijfers en toekomstige liquiditeit; cruciaal in een markt van onder druk staande prijzen", meldt Accon avm in een persbericht. Accon avm omarmt Mifas Online van…

Noord-Brabant koppelt hightech aan voedseluitdagingen

De provincie Noord-Brabant heeft samen met REWIN West-Brabant, Brainport Development, AgriFood Capital en de Brabantse OntwikkelingsMaatschappij een samenwerkingsovereenkomst…

Groene Kring

Vlaamse boerinnen gaan bloot in protest tegen stikstofregeling

Enkele jonge Vlaamse boerinnen voeren momenteel een opvallende actie tegen het beleid van de Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). "Demir zet jonge boerinnen in hun bloot gat", zeggen ze en dat nemen ze wel heel letterlijk zo blijkt uit hun actie, die breed wordt gedeeld in de Vlaamse media.…

Ralph Reinders, Dutch Credit Brokers

"Banken stoppen steeds vaker de financiering als je geen KYC check hebt gedaan bij je klant"

Om te voorkomen dat er zaken wordt gedaan met frauduleuze, criminele of zelfs terroristische partijen is het noodzakelijk een Know Your Customer- (KYC), of Customer Due…

Belangenbehartigers: "GLB moet wel écht naar Nederlandse boer en tuinder toe"

LTO Noord, LLTB en ZLTO vinden dat zoveel mogelijk geld van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) ten goede moet komen van de agrarische sector en de…

Zwitserland houdt referendum over verbod gewasbeschermingsmiddelen

Zwitserland kan als eerste land in Europa kunstmatige gewasbeschermingsmiddelen in de ban doen. Het land houdt op 13 juni een referendum over een verbod op synthetische…

SDE++ 2021 opent later

In tegenstelling tot eerdere berichten is besloten om de SDE++ 2021 later open te stellen. Provincies en gemeenten hebben aangegeven dat er met de aangekondigde periode van openstelling druk staat op…

Sjaak van der Tak op tv: "Schuif trage bouwprocedures niet af op boeren"

Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw moeten er 300.000 woningen op landbouwgrond worden gebouwd om de woningschaarste op te lossen. Er zijn daar minder obstakels dan bij binnenstedelijk bouwen. LTO Nederland beaamt de noodzaak voor nieuwe woningen en snellere procedures, maar waarschuwt dat…

Netbeheerder anticipeert op zonsverduistering 10 juni

Op 10 juni is er een gedeeltelijke zonsverduistering in Duitsland en Nederland. Door de gedeeltelijke bedekking van de zon zal minder zonne-energie worden opgewekt. Om ervoor…

Provincie Gelderland past kaarten met stikstofgevoelige natuur aan

Provincie Gelderland heeft de kaarten aangepast die de stikstofgevoelige natuur in de Gelderse Natura-2000 gebieden weergeven. Agrarisch gebruikte grond waar zeker geen…

Banenkrimp in horeca, stijging in uitzendbranche

UWV verwacht dat de arbeidsmarkt zich in de loop van 2021 en 2022 gaat herstellen van de coronacrisis. In 2021 zal het aantal gewerkte uren toenemen met 2%. Het herstel van…

Tim Heddema, Landbouwraad

"Banden tussen VK en Nederland zijn niet doorgesneden"

De agrofoodsector in het Verenigd Koninkrijk wil na de Brexit een snelle ontwikkeling doormaken. Verhoging van de productiviteit en verduurzaming zijn de pijlers van het…

Belanghebbenden dringen bij Nigeriaanse regering aan op aanpak toevoer uien naar het zuiden

Belanghebbenden uit de sector hebben een beroep gedaan op de Nigeriaanse regering om zich te buigen over het plan van de Vereniging van Uientelers om de aanvoer van uien naar…

LTO Noord, LLTB en ZLTO:

"Zorg dat boerensubsidiegeld uit Europa op het boerenerf komt"

LTO Noord, LLTB en ZLTO vinden dat zoveel mogelijk geld van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) ten goede moet komen van de agrarische sector en de…

ING: Aanstaande faillissementsgolf minder groot

ING verwacht dat de faillissementsgolf minder groot zal zijn dan eerder gedacht. Dat schrijft de bank in een rapport. "We plakken er geen percentage op, maar een…

Lineage Logistics neemt Kloosterboer over

Lineage Logistics kondigde op maandag 8 juni aan dat het een overeenkomst heeft bereikt voor de overname van Kloosterboer Group. De transactie is afhankelijk van goedkeuring door de regelgevende instanties en afronding van het overleg met de werknemers. Kloosterboer bestaat uit elf vestigingen verspreid…

Robert Helder, Hoekman Houtindustrie

“Einde stijging houtprijzen nog niet in zicht"

Tholen - De laatste maanden is de houtprijs meer dan verdubbeld en wanneer de prijsstijging stabiliseert is nog niet duidelijk. Niet alleen hout maar ook de prijzen van metalen, olie en olieproducten zoals kunststof rijzen de pan uit. Robert Helder van Hoekman Houtindustrie: “We hebben tegenwoordig te…

Nieuwe bestuurders NVM-vakgroep Agrarisch & Landelijk

NVM-makelaars Jaap Breeschoten en Theo van Gelder zijn toegetreden tot het bestuur van de NVM-vakgroep Agrarisch & Landelijk. Ard Klijsen en André Olden zijn afgetreden vanwege het einde van de zittingstermijn van 6 jaar. Jos Ebbers heeft de voorzittershamer van Ard Klijsen overgenomen. De bestuurswisseling…

Cao voor Uitzendkrachten ongewijzigd verlengd tot 1 oktober 2021

De Cao voor Uitzendkrachten wordt ongewijzigd verlengd tot 1 oktober 2021. Dat is gisteren definitief bekend geworden. In de cao zitten alleen een paar kleine tekstuele…

Eerste plannen stikstofversnelling positief

Het voorstel voor stikstofversnelling van LTO Nederland, VNO-NCW, MKB Nederland, Koninklijke Bouwend Nederland en Natuurmonumenten, Natuur & Milieu bevat verschillende…

TVL Q1 Grote ondernemingen: deadline aanvraagtermijn nadert

Grote ondernemingen die aanspraak willen maken op de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q1 2021, moeten uiterlijk 10 juni, 17:00 uur de aanvraag doen. Wie daarna aanvraagt,…

Jaap Bond nieuw bestuurslid Dutch Food Week

Jaap Bond, voorzitter van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, is toegetreden tot het bestuur van Dutch Food Week. De voormalig gedeputeerde in Noord-Holland gaat zich…

Vakbonden: "Onderhandeling cao Tuinzaadbedrijven hervat"

De onderhandelingen over een cao Tuinzaadbedrijven zijn hervat. De drie vakbonden FNV, CNV Vakmensen en De Unie hebben van werkgeversdelegatie Plantum een uitnodiging gehad om…

Corteva Agriscience kondigt ondernemingsdoelstellingen voor klimaatstrategie aan

"Klimaatverandering raakt ons allemaal, daarom moeten we nu actie ondernemen"

Corteva heeft op 2 juni aangekondigd een koolstofefficiëntere onderneming te worden. "In de eerste versie van hun Duurzaamheidsverslag van 2020 dat dinsdag werd gepubliceerd,…

Opgeheven productschappen nu gemist bij vorming landbouwakkoord

Den Haag werkt aan een breed landbouwakkoord dat moet zorgen voor een 'toekomstbestendige landbouw', zowel economische, ecologisch alsook sociaal duurzaam. Voordat het zover is, worden de mogelijkheden hiervan onderzocht. Wat wel al duidelijk is, is dat er veel regelgeving aangepast zal moeten worden en…

LTO Nederland: "Erkenning seizoensarbeid als bijzonder winstpunt in SER-advies"

Vormgeving van nieuw stikstofbeleid, nadrukkelijk in samenspraak met de land- en tuinbouw, én erkenning van seizoensarbeid als bijzondere vorm van tijdelijk werk zijn twee van…

"Groot deel coronasteun ging naar verkeerde bedrijven"

Uit een studie van ambtenaren van het ministerie van Financiën is gebleken dat een groot deel van de coronamiljarden naar de verkeerde bedrijven is gegaan. De omzet van deze…

samen met natuur- en ondernemersorganisaties

Land- en tuinbouw draagt oplossing stikstofimpasse aan

Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, LTO Nederland, VNO-NCW, MKB-Nederland en Bouwend Nederland hebben de afgelopen maanden de handen ineengeslagen. Samen doen de partijen een…

Tot nu toe ruim 19.000 aanvragen voor vijfde periode NOW

In iets meer dan twee weken tijd zijn bij UWV ruim 19.000 aanvragen ingediend voor de vijfde periode van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).…

Nigeriaanse regering wil uienteelt stimuleren

Het federale ministerie van Landbouw in Nigeria heeft gratis fungiciden uitgedeeld aan uientelers in de staten Bauchi en Borno om de uienteelt te stimuleren. Dit moet op zijn…

ESA presenteert de Crop Map

Waar worden welke gewassen geteeld?

Het European Space Agency heeft een kaart gepresenteerd waarop op 'akkerniveau' te zien is wat waar geteeld wordt. Op de kaart, gebaseerd op een aantal momentopnames in 2017, is dus exact te zien wat op het veldje achter wordt verbouwd, welke gewassen zich in welk gebied concentreren en hoe de…

Kamerleden: Meer focus op criminelen i.p.v. telers bij aanpak illegale gewasbescherming

In 2020 onderschepte Europol 1,3 miljoen kilogram illegale gewasbeschermingsmiddelen. Reden voor enkele Nederlandse Kamerleden om een motie in te dienen waarin wordt gevraagd…

"Dynamisch werk in vier totaal verschillende landen in de Balkan-regio"

Nederlandse agrobedrijven en kennisinstellingen profileren zich gezamenlijk in Servië, bijvoorbeeld in de zachtfruitsector. “De aanpak van dit consortium leidt op termijn ongetwijfeld tot export van uitgangsmateriaal en technologie”, zegt landbouwraad Geert Kits Nieuwenkamp. Hij is tot komende zomer…

TVL verlengd in derde kwartaal 2021

Het kabinet wil het steunpakket voor banen en economie doortrekken in het derde kwartaal van 2021. De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is onderdeel van dit pakket en wordt…

Concrete handen en voeten aan strijd tegen drugscriminaliteit in Brabants buitengebied

ZLTO en het Aanjaagteam Ondermijning slaan de handen ineen met de provincie, gemeenten en Rabobank om de verlokkingen van de georganiseerde misdaad in het buitengebied voor te…

'Supermarkten convenant' moet zorgen voor meer aandacht voor biologisch in supermarkt

Vier moties aangenomen ter bevordering van de biologische landbouw en voeding

De Tweede Kamer heeft zojuist vier moties aangenomen ter bevordering van de biologische landbouw en voeding. De brede politieke steun is een doorbraak voor de sector. Met…

Tuinbouw beschermt innovatie met meer dan alleen octrooi

Wat hebben Nunhems, Signify*, Gege Machinebouw, Erfgoed Nederland én Van der Valk Horti Systems gemeen? Het zijn binnen hun marktsegment allemaal grote octrooiaanvragers. Dit…

Mogelijke oorzaken van Salmonellabesmetting in Californische rode uien gepubliceerd

“De FDA (U.S. Food Drug Administration) heeft met het CDC en de Canadese overheid samengewerkt aan het onderzoek naar de grootste Salmonella Newport-uitbraak van de afgelopen…

Dreamstime.com

Minimale belastingschuld land- en tuinbouw ondanks corona

De belastingschuld bij tuinbouwbedrijven als gevolg van corona is beperkt gebleven. In de sierteelt hebben bedrijven een schuld van 22 miljoen euro opgebouwd. Ook in andere…

Vlaamse stikstofaanpak wordt balansoefening

De stikstofproblematiek in Vlaanderen belooft een 'ontzettend belangrijke en loodzware evenwichtsoefening' te worden, zo verwacht landbouwminister Hilde Crevits. Zij zet in op…

Joost Derks, iBanFirst:

"Nederlandse ondernemers laten kansen yuan liggen"

Op valutagebied wordt de Amerikaanse dollar al decennia als een veilige haven beschouwd. Ook heeft de dollar een sleutelrol als betaalmunt in de internationale handel. Hoewel…

18-41% stikstofreductie gevraagd van landbouw Noord-Holland

De provincie Noord-Holland heeft een stikstofstrategie vastgesteld. Na eerder Gedeputeerde Staten stemde ook Provinciale Staten maandag 17 mei in met de doelen die uitvoering…

Glastuinbouw toont zich positief

Het vertrouwen dat glastuinbouwondernemers in hun bedrijf hebben is in het eerste kwartaal van 2021 sterk gestegen. Dit blijkt uit de Agro Vertrouwensindex van LTO Nederland, Flynth adviseurs en accountants, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Wageningen Economic Research. Het vertrouwen in het…

Belastingschuld foodbedrijven 450 miljoen euro

Bijna 2500 bedrijven in de handel en verwerking van voedsel hadden per eind februari uitstel van belasting toegekend gekregen. Die 2500 bedrijven vertegenwoordigen circa 13 procent van het totaal aantal bedrijven, dit is iets hoger dan het landelijke gemiddelde van 10,4 procent. In totaal hebben deze…

LTO Noord wil realistische oplossingen voor teler in Landbouwagenda Fryslân

Provincie Fryslân presenteert vandaag de Landbouwagenda 2030 voor een gezonde toekomst van de landbouw en onze voedselproductie. LTO Noord wil realistische oplossingen die…

Nederlandse minimumlonen stijgen bijna 1% per 1 juli

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2021 met 0,96% (na afronding). De Werkgeverslijn land- en tuinbouw zet het wettelijk…

Dreamstime

Mogelijk deels betaald ouderschapsverlof in 2022

Vanaf augustus 2022 is in Nederland deels betaald ouderschapsverlof mogelijk. Op 20 april jl. heeft de Tweede Kamer namelijk ingestemd met een wetsvoorstel waarbij werknemers…

Voorlichtingsvideo’s voor arbeidsmigranten in elf talen

Arbeidsmigranten krijgen voordat ze naar Nederland komen uitleg over werken en wonen in Nederland. Daarin is er onder andere aandacht voor het belang van registratie. De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) deelt een elftal voorlichtingsvideo's in verschillende talen. Bekijk ze hier.

Dreamstime.com

Internationale werknemers in Nederland ook gewoon gevaccineerd

Het ministerie van VWS heeft bevestigd dat ook internationale werknemers gewoon in Nederland kunnen worden gevaccineerd. Vorige week ontstond daarover onduidelijkheid, omdat…

Glastuinbouw Nederland

Adri Bom-Lemstra blijft voorzitter Greenports Nederland

Adri Bom-Lemstra heeft per 1 mei jl. de overstap gemaakt naar Glastuinbouw Nederland waar zij aan de slag is als voorzitter. Zij werkte daarvoor als gedeputeerde van…

Nederlandse boeren stoppen CO2 al in akkers

Vier bedrijven in de Rotterdamse haven gaan CO2 afvangen en opslaan in een leeg gasveld onder de Noordzee. Daarvoor krijgen zij 2 miljard euro subsidie van de Nederlandse…

Dreamstime

Land- en tuinbouw anticipeert op quarantaineplicht internationale reizigers

De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met een verplichte coronatest én quarantaineplicht voor alle inkomende reizigers uit hoogrisicogebieden. De verplichting gaat…

LTO Noord: "Netbeheer frustreert agrarische energietransitie"

De agrarische sector helpt al jaar en dag mee aan de verduurzaming van Nederland. Steeds meer boeren en tuinders plaatsen zonnepanelen op daken van stallen en schuren. Het…

CBS lanceert dashboard bedrijven voor ondernemers

Jaarlijks vraagt het CBS bedrijven vragenlijsten in te vullen om statistieken te maken. Die statistieken zijn ook bruikbaar voor de bedrijven zelf. Daarom lanceert het CBS het…

Google Maps

'Vriendjespolitiek' kost Groningse boeren grond

Overheidsbestuurders in Noordoost-Groningen hebben door machtsmisbruik boeren gedupeerd bij de handel in grond, bedoeld voor een Google-datacentrum. Eén familiebedrijf is daarbij verrijkt met miljoenendeals, zo onthulde Nieuwsuur deze week.  Boerenbelangenbehartiger LTO Noord liet niet snel daarna weten 'diep…

Zo komt internationale werknemer toch aan broodnodige bankrekening

De arbeidsspecialisten van Glastuinbouw Nederland ontvingen onlangs een melding van een van de leden dat een bank maar voor maximaal vijf internationale werknemers die bij hem…

Dreamstime.com

Belastingdienst roept ondernemers op: Verleng bijzonder uitstel van betaling

Ondernemers bij wie het bijzonder uitstel van betaling afgelopen is en die nog niet aan hun nieuwe betalingsverplichtingen kunnen voldoen roept de Belastingdienst op…

Dreamstime.com

Uitzenders willen helpen met prikken

“Laat uitzenders helpen bij de vaccinatiecampagne voor arbeidsmigranten. We vinden dat arbeidsmigranten geen tweederangs burgers zijn en voelen ons medeverantwoordelijk voor…

Nederland op de bres voor gelijk Europees speelveld

Bedrijven uit niet-EU-landen die dankzij overheidssteun oneerlijk concurreren met (Nederlandse en andere) EU-ondernemers, vormen een toenemend probleem. In Europa is nu een…

Deel Nederlands buitengebied gaat naast glasvezel grijpen

Inmiddels wordt Nederland in rap tempo voorzien van glasvezel. De Autoriteit Consument en Markt spreekt in een rapport van een goed uitroltempo. Wel ziet het ernaar uit dat in…

Ook in reststromen nog gezonde voedingsstoffen?

Bevatten reststromen van groenten- en fruitverwerkers nog bioactieve stoffen? Over die vragen buigen onderzoekers zich in het Interreg project SUN – Sustainable and Natural…

Jef Mares, medeoprichter LTO Nederland, overleden

Boerenvoorman Jef Mares (1936) is na een kort ziekbed overleden. Mares was als voorzitter van de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond (KNBTB) in 1995 een van de…

Jaarverslag Crelan:

Korte termijnkredieten verdwijnen stilaan in land- en tuinbouw

De Belgische bank en verzekeraar Crelan ziet in de land- en tuinbouw een daling van 1,6% van de totale kredietproductie. Dit schrijft men in het jaarverslag vooral toe aan de…

Wille Donker Adcovaten:

"Vertrouwen is goed, maar beslag soms beter"

Vertrouwen is in de internationale AGF-branche cruciaal. Dat is de basis van het zakendoen. Als er al iets wordt vastgelegd, is dat daarom vaak beknopt. Bijvoorbeeld met een…

Protestblokkade met dumping van uien

Panamese telers eisen dat overheid uien opkoopt

Afgelopen woensdag blokkeerden uientelers in het Panamese Natá, in de provincie Coclé, drie uur lang de Pan-Amerikaanse weg in beide richtingen. Ze eisten van de overheid dat…

Landbouwattaché Koen van Ginneken

"In Brussel steeds op zoek naar coalities"

De omslag naar een duurzaam Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) krijgt langzaam vorm, maar de tegenkrachten roeren zich permanent. Dat zegt landbouwattaché Koen van Ginneken. “Toch komt de Brusselse olietanker in beweging.” Van Ginneken is sinds 2017 actief in het landbouwteam bij de Permanente…

Aanvragen knoflook eerste deelperiode 2021/22

Van 3 tot en met 7 mei, uiterlijk om 13:00 uur kunt u weer invoercertificaten aanvragen voor verse of gekoelde knoflook met de GN-code 0703 20 00. In de Europese Unie betaalt…

David Samyn

West-Vlaamse telers geholpen met info over nieuwste eisen voor bouwvergunning

Naar aanleiding van de vele problemen rondom vergunningen voor land- en tuinbouwbedrijven in West-Vlaanderen is van provinciewege besloten meer in te zetten op kwalitatievere landschappelijke integratie van de bedrijven in het buitengebied. In een nota zijn een aantal lijnen uitgezet. Maar hoe moet een…

Europees Parlement stemt in met EU-VK handels- en samenwerkingsovereenkomst

Het Europees Parlement heeft met een grote meerderheid besloten om in te stemmen met het akkoord dat de toekomstige relatie tussen de EU en het VK regelt. Het instemmingsbesluit werd genomen met 660 stemmen voor, 5 tegen en 32 onthoudingen. De bijbehorende resolutie, die de evaluatie en de verwachtingen…

Tuinbouw weet gratis coronasneltest goed te vinden

Testen op de werkvloer is cruciaal om uitval van personeel te voorkomen, aldus Bas Bobeldijk van Laatjepersoneelgratistesten.nl. Lang niet in alle sectoren kunnen mensen immers thuiswerken. Voor  AGF- en sierteeltbedrijven zijn gratis coronatesten een uitkomst.  “Thuiswerken is in veel situaties niet mogelijk. Risico…

EU-rapport over 'achterhaalde' GGO-wetgeving goed ontvangen

Om de GGO-wetgeving duurzamer, toekomstbestendig en uniform uitvoerbaar te maken moeten er nieuwe beleidsinstrumenten ontwikkeld worden. Dat is de belangrijkste conclusie van…

Transactieprijs voor landbouwgrond nam in eerste kwartaal met 3,2% toe

De gemiddelde prijs van landbouwgrond die in het eerste kwartaal van 2021 in Nederland verhandeld werd bedroeg 67.400 euro per hectare. Dat is 3,2% hoger dan in het vierde…

Subsidie van ruim €198.000 om precisielandbouw tot bij de teler te brengen

Agropolis, PIBO-campus, PVL en Machinecoöperatie Agropolis slaan de handen in elkaar voor het project ‘ECO2-meerwaarde door precisiedemonstratie’. De Vlaamse Landmaatschappij VLM en de provincie Limburg kennen het project een subsidie toe van bijna €129.000. Precisielandbouw is tot op vandaag nog een…

TV-serie duikt in waterproblematiek telers Schouwen-Duiveland

Presentator Menno Bentveld duikt in de televisieserie Waterman in de wereld van het water. Water is levensbehoefte nummer één, maar ook al eeuwenlang onze grootste vijand.…

Wilco de Winter, Kim Scholten en Devon Bekker (BDO):

"Let op dat je niet onbedoeld witwaspraktijken faciliteert"

Tholen - Facturatie zonder dat er een vorm van dienst tegenover staat, schimmige constructies of grote contante geldbedragen. Ook in de AGF- en bloemenhandel met grote volumes…

Vrije voorraad uien hoger

VTA heeft in de afgelopen week voor het seizoen 2020/21 de derde voorraadinventarisatie voor uien laten uitvoeren onder haar leden. De belangrijkste conclusies bij deze tussenstand zijn: ▪ Door de deelnemers is ongeveer 66% van de uien afgeleverd.▪ Gemiddeld is van de voorraad ongeveer 37% verkocht.▪ De vrije voorraad ligt…

Een waterbassin vol zonnepanelen in 2022? Start nu met voorbereiden!

Tholen – De tuinbouw begint de voordelen van zonnepanelen op water steeds beter te kennen. Op steeds meer waterbassins zijn zonnepanelen te vinden. Ook de overheid is enthousiast, getuige ook speciale SDE-subsidie. Wel blijkt soms bij loketgang de regelgeving rondom omgevingsvergunning nog te moeten…

Jaap van Wenum in gesprek met Sjaak van der Tak over verdienvermogen

Een van de speerpunten voor de LTO vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroenten is het verdienvermogen van akkerbouwers en vollegrondsgroententelers. De vakgroep beoordeelt technische onderwerpen nadrukkelijk vanuit het verdienvermogen en zet in de lobby hier sterk op in. Vakgroepvoorzitter Jaap van Wenum…

Vanaf 28 april

Dit zijn de versoepelingen en de coronaregels die blijven gelden

Gisterenavond maakte het kabinet nieuwe coronamaatregelen bekend. De eerste voorzichtige stappen worden gezet in het openingsplan op 28 april. Op 28 april 04:30 uur vervalt de avondklok. En ook het het advies voor het aantal thuisbezoek verandert. Hieronder een overzicht over welke coronamaatregelen…

LTO Noord, ZLTO en LLTB sluiten zich aan bij Boer zoekt Boer

Boer zoekt Boer, het sectorinitiatief dat buitenfamiliaire bedrijfsovername wil bevorderen. De LTO’s willen hiermee de bekendheid van Boer zoekt Boer onder hun leden vergroten…

Harvest Money Expo Uganda: groeiende interesse in Nederlandse landbouwexpertise

Honderden Oegandese agrarische ondernemers hebben tijdens en na de live tv-uitzending van Dutch Day van de Harvest Money Expo op de nationale Oegandese tv interesse getoond in de Nederlandse technologieën op het gebied van landbouw, voedsel en natuur. De Harvest Money Expo brengt mensen werkzaam in de…

1.259 telers Noord-Brabant voeren tonnen gewasbescherming af

Agrariërs in heel Brabant konden deelnemen aan de actie ‘Bezem door de middelenkast’ in het voor- en het najaar van 2020. 1.259 agrariërs hebben hiervan gebruikgemaakt, om oude en niet meer toegelaten gewasbeschermingsmiddelen op te ruimen. In totaal is 36.768 kg aan restanten afgevoerd. De Brabantse…

Martijn Beekman

"Het kabinet is geen voorstander van een exclusieve inzet op biologische landbouw"

Tholen - "Het kabinet is geen voorstander van een exclusieve inzet op biologische landbouw. Andere vormen van landbouw die duurzaam zijn verdienen eveneens…

Loket vijfde aanvraagperiode NOW eerder en langer open

Het loket voor het aanvragen van een tegemoetkoming NOW voor de vijfde aanvraagperiode gaat eerder open. Ook sluit het loket later zodat ondernemers langer de tijd hebben om…

Het Kennisloket in Delta Agrifood Business is geopend

Delta Agrifood Business (DAB) heeft in samenwerking met Curio, HAS Hogeschool, REWIN en aangesloten bedrijven een Kennisloket geopend. Bedrijven, startups, studenten,…

15% meer On the way to PlanetProof in 2020

Bij Stichting Milieukeur (SMK) heeft in 2020 de groei van voorgaande jaren doorgezet. In de plantaardige sector is het aantal keurmerkhouders van On the way to PlanetProof met 15% gestegen naar 1.679. In een aantal belangrijke teelten bedraagt het aandeel van dit keurmerk nu al 47% van het Nederlands…

Hogere subsidie voor land- en tuinbouw na wijziging TVL-regeling

Land- en tuinbouwbedrijven mogen een opslag tegemoet zien na wijziging van de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Tot nu toe werd in de standaardregeling geen rekening gehouden met…

Grenzen aan verhoging van conditionaliteit in GLB

Vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Commissie kunnen boeren een toeslag per hectare krijgen, als ze aan bepaalde eisen voldoen. Deze eisen of…

Dreamstime

Grote familiebedrijven vrezen verlies belastingvoordeel

Familiebedrijven maken zich zorgen. Er liggen namelijk plannen op tafel om de belasting op het erven of schenken van een familiebedrijf te verhogen, zo schrijft Nieuwsuur.  Nu gelden…

Campagne wijst ondernemers op groeikansen door vastleggen intellectueel eigendom

Minder dan 5 procent van de Nederlandse ondernemers heeft hun merk, vormgeving, model, octrooi of kwekersrecht laten registeren. Dat blijkt uit Europees onderzoek. Reden voor…

Landbouwgrond werd in 2020 gemiddeld 2,7% duurder

De gemiddelde agrarisch grondprijs in Nederland bij transacties is in 2020 met 2,7% toegenomen tot 63.600 euro per hectare. De gemiddelde prijs van akkerbouwland is met 0,8%…

Op zoek naar afnemers bouwmaterialen uit teeltafval

Een markt creëren voor bouwmaterialen uit hoogwaardige restproducten, zoals paprikastengels. Dat is wat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil met de gisteren officieel gelanceerde ‘Buyer Group biobased bouwmaterialen’ (BGBB). Reststromen uit de land-, tuin- en bosbouw blijken…

Weinig kas in rapport over verdeling ruimte Nederland

De Nederlandse land- en tuinbouw heeft meer ruimte nodig, niet minder. Dat stelt LTO Nederland in reactie op een door het Planbureau voor de Leefomgeving uitgebracht rapport…

Samen werken aan een nationaal ruimte- en landbouwakkoord

Bodem centraal: Zeven aanbevelingen voor de slag om ruimte en stikstof

Een brede initiatiefgroep van telers, natuurorganisaties, wetenschappers en topmensen uit het bedrijfsleven doet het nieuwe kabinet zeven aanbevelingen voor de grote…

"CZAV enthousiast over interne kennissessies met Uireka"

Binnen Uireka wordt met onderzoek veel nieuwe kennis gegenereerd op het vlak van o.a. teelt, bemesting en gewasbescherming. De zogeheten erfbetreders hebben een belangrijke…

Verduurzamingsdrift geeft hoopt voor genetische modificatie

Waar internationaal genetische modificatie met o.a. CRISPR-Cas9 toegestaan is, is dat in Europa niet het geval. Het baart o.a. veredelingsbedrijven zorgen, omdat zij vrezen…

LTO:

"Nieuwe Cao Open Teelten is een feit"

De vakbonden FNV en CNV hebben gisteren ingestemd met het eindbod van de werkgevers Open Teelten. Daarmee is de nieuwe cao met een looptijd van twee jaar een feit. In deze cao…

Minder schimmelbestrijdingsmiddelen verkocht in 2019

In 2019 werd in Nederland 9,3 miljoen kilogram gewasbeschermingsmiddelen verkocht, iets minder (-1,4 procent) dan een jaar eerder. De verkoop van bestrijdingsmiddelen tegen…

Geen LTO-krabbel onder plan voor zonne-energie op landbouwgrond

Er komt geen krabbel van LTO Noord onder een advies voor de Regionale Energiestrategie (RES) voor West-Overijssel. Een adviesgroep stelde een advies op voor de RES die per…


Twitter Rss

© UienNieuws.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven