Toeleveranciers

Uien Innovatie Kennis Centrum UIKC te Colijnsplaat investeert in beregeningsinstallatie

Om de kwaliteit van de uienproeven uitgevoerd door UIKC te waarborgen, is afgelopen winter geïnvesteerd in een beregeningsinstallatie. De aanleiding was het extreem droge jaar 2018. In Colijnsplaat is geen zoetwater beschikbaar uit een bron/dieptedrain. Aangezien ook het slootwater brak is, is gezocht…

Bayer maakt 107 glyfosaatstudies openbaar

Nadat de Europese Rechtbank onlangs openbare toegang tot veiligheidsstudies naar glyfosaat verplicht stelde , heeft Bayer 107 rapporten van studies naar de veiligheid van de…

Proefveldthema’s Open Dag CZAV/Rusthoeve bekend

Het centrale thema van de Open Dag is de kringloop van de landbouw. Niet voor niets, want circulaire landbouw werd het afgelopen jaar uitvoerig besproken in de media. Telers krijgen te maken met transitie, maar hoe gaan ze met deze ‘veranderingen’ om? De proeven, die aangelegd worden op Rusthoeve, zijn…

René Boots (ABAB Accountants en Adviseurs) wil meer cijfers voor meer gewassen

“Prijs- en marktinformatie kan telers vooruithelpen maar dan moeten die cijfers wel beschikbaar zijn”

Tholen – Wat doet de markt eigenlijk? En doe ik het zelf eigenlijk nog wel goed op afzetgebied? Zomaar twee vragen die bij telers spelen, maar waar ze zelf alsmaar moeilijker een antwoord op kunnen vinden. Prijsinformatie wordt steeds schaarser en is in veel gevallen alleen nog beschikbaar voor bij…

Beroep nog mogelijk, over weken studies echt inzichtelijk

Ctgb besluit tot openbaar maken 85 neonicotinoïdenstudies

Het Ctgb heeft besloten tot bijna volledige openbaarmaking van 85 studies met middelen op basis van de werkzame stof imidacloprid. Het Ctgb stelt dat deze informatie openbaar…

Clarebout stapt in machinefabrikant Dewulf

Dewulf, full-liner in landbouwmachines voor aardappelen en wortelen, staat sterker dan ooit in de markt na een kapitaalsinbreng door de familiale aandeelhouders Hendrik Decramer en Thomas Decan in samenwerking met investeerder Jan Clarebout. Deze drie partijen bezitten nu samen alle aandelen van Dewulf…

Nieuw lectoraat Agrarisch waterbeheer

Verantwoordelijkheid waterkwantiteit en waterkwaliteit meer bij telers leggen

Klimaatverandering leidt de laatste jaren steeds meer tot wateroverlast en droogte. Beide problemen vragen in toenemende mate om oplossingen. Daarnaast is de waterkwaliteit…

André Hoogendijk nieuwe directeur BO Akkerbouw

Per 1 september 2019 treedt de heer André Hoogendijk in dienst als directeur van Brancheorganisatie Akkerbouw. Hij volgt Matthé Elema op die in de zomer wegens pensionering…

LLTB:

“Stop met creëren crisissfeer rondom grondwater”

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) wil dat Waterschap Limburg stopt met het creëren van een crisissfeer over de stand van het grondwater. Volgens de belangenbehartiger voor Limburgse boeren en tuinders lijkt het erop dat er selectief gebruik wordt gemaakt van de na-effecten van de droogte van…

Al bijna een leven lang in de uien

Aan het woord is André Boot, gewasspecialist ui. André zit al bijna 35 jaar langs de weg en in het (uien)veld, waarvan de laatste 15 bij Hazera. Vanuit zijn functie is hij nauw betrokken bij Uireka, hij maakt actief deel uit van de Uireka onderzoekwerkgroepen Koprot en Gezondheid Plantgoed. Boot is er…

Nieuwe stof-/waterzuiger met hoge zuigkracht voor landbouwbedrijven

De nieuwe stof-/waterzuiger van Kärcher combineert voor het eerst het beproefde NT 75/2 stofzuigermodel met een nieuwe brede voorzetzuigmond, om hem om te toveren tot een hoogwaardige en veelzijdige reinigingsoplossing voor landbouwbedrijven. Dankzij zijn hoge oppervlakteprestatie, hoge zuigkracht en…

Brede vertegenwoordiging tuinbouwend NL bijeen bij Koppert Biological Systems

Minister Carola Schouten ondertekent Tuinbouwakkoord

Tholen - Minister van LNV Carola Schouten heeft gisteren, samen met 35 vertegenwoordigers uit de verschillende facetten van de tuinbouw, het Tuinbouwakkoord ondertekend. De bijeenkomst, het Nationaal Tuinbouwcongres geheten, vond gisteren plaatst bij Koppert Biological Systems. De 33 partijen die het…

E-Flex van AB Werkt helpt ondernemen met tijdelijk personeel:

Wel de extra handen, niet de risico’s en bijbehorende zorgen

In sectoren met seizoensarbeid levert een wisselend personeelsbestand werkgevers veel extra werk op. E-Flex van AB Werkt neemt de administratieve rompslomp én het juridisch werkgeverschap uit handen. Paul Palmen, manager E-Flex bij AB Werkt: "Dankzij E-Flex profiteren werkgevers van flexibiliteit en…

Smart Farmer Grid 2.0:

"Onafhankelijk en integraal energieadvies cruciaal voor energiebesparing en -opwek telers"

Melkveehouderijen, tuinbouw- en (pluim)veehouderijen kunnen met onafhankelijk energieadvies veel kosten besparen. Een integrale benadering bij de besluitvorming over nieuwe…

Cultuurhistorisch erfgoed

Stichting Juunrenne op Goeree-Overflakkee

Stichting Juunrenne houdt zich bezig met de bescherming van cultuurhistorisch erfgoed op Goeree-Overflakkee en is voortgekomen uit de Stichting tot Bescherming van het Dorpsgezicht. Een juunrenne is een uienbewaarschuur die vanaf 1900 tot in de jaren ’60 werd gebruikt om uien te bewaren. De juunrenne…

CZAV viert 90-jarig bestaan

Op 1 februari vond, tijdens de jaarlijkse ledenvergadering, de aftrap plaats van het 90-jarig bestaan van CZAV. De agrarische coöperatie is er trots op dat ze al 90 jaar dé kennispartner is voor de teler in Zuid-Nederland en hem de beste producten en diensten kan bieden tegen kostprijs. Zo blijft CZAV altijd dicht bij de boer.…

Nieuwe opzet DCA-notering Baalprijs Uien

Vanaf 1 februari wordt de Baalprijs Uien door DCA-Groep B.V onder de naam DCA-Markets opgemaakt en beheerd. Dit betekent dat deze notering volgens dezelfde principes wordt…


© UienNieuws.nl 2019

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven