Abonneren

Vacatures

"Tweetende tuinders"

Top 5 - gisteren

Top 5 - afgelopen week

Top 5 - afgelopen maand

Weer

Akkoord in CAO Open Teelten over regeling 'onwerkbaar weer'

De cao-partijen in de Open Teelten hebben gisteravond tijdens overleg in Houten een akkoord bereikt over een regeling 'onwerkbaar weer'. In verband met de langdurige winterse omstandigheden van afgelopen maanden zijn de vakbonden FNV en CNV en de werkgeversorganisatie LTO Nederland een regeling met terugwerkende kracht overeengekomen van 1 februari jl. tot 1 april a.s.

Het is de eerste keer, dat de vakbeweging en werkgevers in de agrarische sector gezamenlijk hebben besloten om zo'n regeling, die ook in de bouw bestaat, in de cao op te nemen. In deze periode van twee maanden is de WW-uitkering 75% van het dagloon. Aangezien de werkgever het loon zoals voorheen blijft uitbetalen, ontvangt de werknemer honderd procent van het voorheen verdiende loon. Ook de afdrachten bedrijfstakregeling en de pensioenopbouw van de werknemer lopen door.

De regeling onwerkbaar weer komt in beeld bij extreme weersomstandigheden zoals strenge vorst, sneeuw, overstromingen, gladheid, dooi of hoog water. De normale bedrijfsactiviteiten komen hierdoor helemaal of goeddeels stil te liggen, ook al omdat vaak de werkzaamheden bij toeleverende en verwerkende bedrijven noodgedwongen eveneens tijdelijk worden stopgezet. De WW-uitkering voor onwerkbaar weer moet door werkgevers dan ook worden gezien als een tegemoetkoming in de kosten.

Stilstand van de bedrijfsvoering kan grote financiële gevolgen hebben voor een bedrijf en ook de personele bezetting. Is er direct verband tussen het werk en de extreme weersomstandigheden, dan kunnen de werknemers in aanmerking komen voor een WW-uitkering op grond van de regeling onwerkbaar weer.
Het UWV beoordeelt op basis van regionale meteorologische gegevens of er sprake is van onwerkbaar weer en hoe lang deze periode duurt. Het UWV voert bij aanvragen voor de regeling ook de controles uit aan de hand van hetgeen de cao-partijen in de collectieve arbeidsovereenkomst hebben afgesproken.

Als de regeling wordt toegepast blijft de werknemer 'gewoon' in dienst bij de werkgever. Hij hoeft zich dus niet in te schrijven bij het UWV of ander werk te zoeken. Door een tegemoetkoming in de kosten kunnen dienstverbanden onveranderd doorgaan. De uren die op basis van deze regeling worden vergoed aan de werkgever, mogen bij toepassing van een jaarurenmodel niet aangemerkt worden als minuren voor de werknemer. Evenmin mogen de uren worden gezien als meeruren waarover toeslag dient te worden betaald.

Werkgevers die van de regeling gebruik willen maken, moeten een aanvraagformulier naar het UWV sturen. Dit formulier dient zowel door de werkgever als werknemer te worden getekend. Tevens dient schriftelijk aan cao-partijen te worden gemeld, dat van de regeling gebruik wordt gemaakt. Dit kan door een mail met informatie te sturen naar actor@actor.nl.

De UWV-folder met alle informatie over de regeling is te vinden op www.ltonoord.nl/werkgeverslijn. Op deze site staat ook het UWV-aanvraagformulier en bijbehorende informatie van Actor. Voor nadere informatie: LTO Noord Werkgeverslijn (088 - 888 66 88).


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven