sectoractiviteiten vallen onder Comité Uienhandel

Nederlandse uienketen meer en meer één gezicht

Na de ledenvergadering van het Comité Uienhandel van Frugi Venta is het een tijdje stil gebleven. Niet wat betreft activiteiten, maar als verschillende organisaties hebben we rond te tafel gezeten om een antwoord te geven op de vraag: Hoe bundelen we activiteiten, maken geldstromen inzichtelijk en vormen één slagvaardig bestuur. Voorwaar geen eenvoudige opgave, maar we zijn eruit!

De uiensector zou de uiensector niet meer zijn, wanneer we geen besluiten zouden kunnen nemen. Op de jaarvergadering van het Comité Uienhandel bleek dat de activiteiten van de SAU breed gesteund worden en bedrijven graag hun steentje bijdragen. De verschillende besturen kregen ook huiswerk mee; "Organisatiestructuur vereenvoudigen en financiën op elkaar afstemmen".

Na verschillende bestuursbijeenkomsten is besloten dat het Comité Uienhandel van Frugi Venta een centrale positie inneemt richting overheden, productschappen en andere belangenorganisaties. De SAU is opgericht door Frugi Venta en Zuver voor ketenbrede projecten en wetenschappelijk onderzoek voor de sector.

Alle sectoractiviteiten vallen voortaan onder het Comité Uienhandel dat zich bezighoudt met de algemene belangen-behartiging. Een aparte delegatie binnen het Comité richt zich op promotie en een andere delegatie is actief met onderzoek en projecten. Inbreng is altijd mogelijk en zeer welkom.

De algemene belangenbehartiging wordt gefinancierd vanuit contributie, de uienpromotie vanuit de bestemmingsheffing via Productschap Tuinbouw en voor onderzoek en projecten wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd, waarvoor u onlangs een brief heeft ontvangen. Hierdoor kunnen ook (over-heids)subsidies aangetrokken worden. Waar mogelijk wor-den middelen gezamenlijk ingezet. Dat kan ook omdat centraal bestuurd wordt. De bestuursleden (ondernemers) hebben na het besluit hun toezegging reeds gedaan voor een vrijwillige bijdrage.

De bestuursleden hebben centraal toezicht op alle financiële middelen die de sector opbrengt. Deze worden ingezet op activiteiten, waar de uiensector direct profijt van heeft en die breed gedragen worden. Andere schakels in de keten worden nauw betrokken en over en weer vindt steeds meer afstemming plaats, zodat de Nederlandse uienketen meer en meer één gezicht vormt. In 2011 vindt evaluatie plaats en neemt het bestuur van Zuver een besluit over de toegevoegde functie van de regionale vereniging.

Om alle activiteiten goed te kunnen uitdragen zijn Rinus van den Berge (Van den Berge Handelsonderneming), Jan Beemsterboer (J.P. Beemsterboer Handelsmaat-schappij) en Gerard Hoekman (Mulder Onions) voorgedragen om in het Comité Uienhandel zitting te nemen.

Bron: Nieuwsbrief Stichting Afzetbevordering Ui

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven