Abonneren

Vacatures

"Tweetende tuinders"

Top 5 - gisteren

Top 5 - afgelopen week

Top 5 - afgelopen maand

Weer

Pleidooi LTO Nederland met oog op economisch herstel:

Agrarische sector sterk houden door innovatie en verduurzaming

Blijven investeren in duurzaamheid, dat is het belangrijkste signaal van de begroting 2011 richting land- en tuinbouw. Innovatie- en stimuleringsregelingen zijn voor boeren en tuinders onontbeerlijk om te investeren in duurzamer produceren. In combinatie met het behoud van enkele fiscale regelingen zal de agro-sector haar aandeel leveren in het verdere economisch herstel. Dat zegt LTO Nederland in reactie op de Rijksbegroting 2011.
 
"In de begroting en de Troonrede zien we een erkenning voor de rol, die de agrarische sector in zowel economisch als landschappelijk opzicht speelt”, stelt LTO-voorzitter Albert Jan Maat. De forse bezuinigingen, die het nog zittende kabinet voorstelt, raken de agro-sector in beperkte mate. Gevoelige punten zijn evenwel, dat fors wordt gesneden in budgetten voor ganzen- en weidevogelbeheer en 5 miljoen euro wordt bezuinigd op het programma Schoon en Zuinig.
 
Het herstel van de Nederlandse economie is uitgangspunt geweest voor het scheidend kabinet. Dat blijkt onder meer uit de voortzetting van de verruimde afschrijvingsregeling en het handhaven van een lagere vennootschapsbelasting voor de eerste winst. Na het bizar slechte jaar 2009 is in meerdere agrarische sectoren sprake van een (licht) herstel, zodat ruimte om te ondernemen hard nodig blijft. De rendementen op bedrijven van boeren en tuinders moeten beter om de noodzakelijke aanpassingen op bedrijven in duurzame productie door te kunnen voeren. Terecht worden ketenpartijen en consumenten hier ook op aangesproken.
 
In de voedselketen is volgens LTO een sterkere positie nodig voor boeren en tuinders, zodat zij een betere prijs krijgen voor hun producten. Hiertoe dienen de mededingingsregels in ons land, alsook in de Europese Unie te worden aangepast. LTO Nederland pleit, ook vooruitkijkend naar het nieuwe kabinet, voor een meer stabiel en robuust beleid ten aanzien van duurzame energie, dat ook gericht is op kleine energieproducenten. Maat: "In Duitsland wordt méér duurzame energie geproduceerd met minder overheidsgeld."

LTO vindt dat ook bij de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) de nadruk moet liggen op versterking van concurrentiekracht en verduurzaming. "Het moet wel geleidelijk gebeuren, zodat ondernemers de kans krijgen om zich aan te passen", aldus Maat. Hoe lang de plannen van het demissionaire kabinet voor 2011 gelden, hangt af van het nieuwe kabinet. Zoals het er nu uitziet zal de begroting van het ministerie van LNV in de tweede helft van november in de Tweede Kamer aan de orde komen.
 
"Ons land staat met groene kennisontwikkeling en -verspreiding internationaal hoog aangeschreven. Dit moeten we inclusief Wageningen als kennisbolwerk zo houden", aldus Maat.

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven