Inhouden kosten huisvesting weer mogelijk dankzij keurmerk

Voor buitenlandse werknemers wordt de kwaliteit van huisvesting een steeds belangrijker argument om bij een bedrijf te komen en te blijven werken. De huisvesting moet dan natuurlijk wel in orde zijn. Daarom heeft LTO Nederland samen met de aangesloten regionale LTO-organisaties, de gelieerde vaktechnische organisaties en werkgevers- en werknemersorganisaties CNV en FNV het Agrarisch Keurmerk Flexwonen opgezet.

Het Ministerie van SZW heeft onlangs toestemming gegeven aan werkgevers, die zich voor het keurmerk bij een Certificerende Instelling aangemeld hebben én de eigenverklaring naleving cao hebben getekend, vanaf dat moment de kosten van huisvesting in mogen houden op het Wettelijk Minimum Loon. Werkgevers kunnen nu de eerste stappen hiervoor nemen, valt te lezen op Werkgeverslijn

Het Agrarisch Keurmerk Flexwonen geeft ondernemers volgens de ontwikkelaars de kans zich te onderscheiden op een krappe arbeidsmarkt. Met het keurmerk wordt invulling gegeven aan de cao’s Open Teelten en Glastuinbouw. De normen bieden bovendien houvast aan gemeenten bij de ontwikkeling van beleid voor huisvesting op het erf.

Inhouden van kosten huisvesting weer mogelijk
De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) bepaalt dat de kosten van huisvesting alleen op het Wettelijk Minimumloon (WML) ingehouden mogen worden als de huisvesting is gecertificeerd met een geaccrediteerd certificeringssysteem op basis van in de cao opgenomen normen. Hiernaast wordt geëist dat de werknemer akkoord gaat met het inhouden op het loon en dat de kosten begrenst zijn. In de agrarische sector is dit begrensd op 20 % van het WML.

Als antwoord op deze wet heeft de agrarische sector het eigen keurmerk ontwikkeld. Ondernemers mogen na certificering en toekenning van het Agrarisch Keurmerk Flexwonen de huisvestingskosten inhouden op het Wettelijk Minimumloon van de werknemer. De wet eist wel dat het keurmerk geaccrediteerd is voordat de kosten van de huisvesting op het WML van de werknemer ingehouden kan worden. Het accreditatieproces kost echter tijd. Meestal duurt het ongeveer een jaar vanaf het moment van indiening voor een keurmerk is geaccrediteerd. Het accreditatieproces voor het Agrarisch Keurmerk Flexwonen loopt op dit moment.

Ministerie akkoord
Het Ministerie van SZW heeft onlangs toestemming gegeven aan werkgevers die zich voor het keurmerk bij de Certificerende Instelling aangemeld hebben én de eigenverklaring naleving cao hebben getekend, vanaf dat moment de kosten van huisvesting in mogen houden op het WML. Dit is met name aantrekkelijk voor werkgevers die voor GlobalGAP gecertificeerd zijn en die de audits voor GlobalGAP en huisvesting gecombineerd willen laten verzorgen. Hierdoor kunnen zij kosten en administratieve lasten besparen.

Welke stappen kunnen werkgevers nu nemen? Bij Werkgeverslijn valt te lezen:

"Wij adviseren u om u te verdiepen in de eisen die aan huisvesting gesteld worden en te kijken of u middels een zogenaamde “zelf audit” aan de eisen voldoet / kunt voldoen. Gebruik hiervoor de checklist keurmerk op de pagina Flexwonen op onze site. Verder kunt u kijken of u zich kunt vinden in de reglementen van het keurmerk. Vervolgens kunt u zich aanmelden voor certificering bij één van de drie gecontracteerde Certificerende Instellingen. Zij maken met u afspraken over de kosten en de audit. Indien u aan de voorwaarden voldoet, nemen zij u op in het aanmeldingsregister. Als uw huisvesting aan de norm voldoet, verstrekken zij vervolgens het Agrarisch Keurmerk Flexwonen aan u."

Alle informatie over de norm, de reglementen, de Certificerende instellingen alsmede diverse hulpdocumenten zijn te vinden op www.werkgeverslijn.nl/flexwonen. Voor vragen over het keurmerk kunnen werkgevers bellen of mailen met de werkgeverslijn op 088 – 888 66 88 of info@werkgeverslijn.nl, met vragen over het certificeringsproces en voor aanmelding voor het keurmerk kunnen werkgevers terecht bij één van de Certificerende Instellingen:

  • Control Union Certifications B.V.: Wietze Middag, wmiddag@controlunion.com, 038 – 426 0100.
  • SGS Nederland: Marcel Swaans, swaans@sgs.com, 088 – 214 3294.
  • Vinçotte ISACert Nederland B.V.: Lesly Schell; inspecties@isacert.nl, 088 – 625 2476.

Bron: Werkgeverslijn


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© UienNieuws.nl 2019

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven