Akkerbouwers en fabrikanten zoeken samen naar oplossingen

"Slimme driftreductie is noodzakelijk"

"Het is noodzakelijk om drift te reduceren bij de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. Daarom is het goed dat akkerbouwers samen met fabrikanten van toedieningstechnieken zoeken naar slimme oplossingen”, zei voorzitter Dirk de Lugt van Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw bij de Landelijke demodag driftreducerende technieken.


De Landelijke demodag

De slimme oplossingen zijn nodig om te voldoen aan de huidige wettelijke regels en om verdergaande aanscherping te voorkomen. De akkerbouw geeft in haar eigen actieplan "Plantgezondheid" aan emissies naar de omgeving te willen reduceren. Die doelstelling moet voorkomen dat normoverschrijdingen in oppervlaktewater aanleiding zijn voor het intrekken van toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen. Andere belangrijke drijfveren zijn ook de zorg over mogelijke gevolgen van blootstelling aan middelen op de gezondheid van omwonenden, waartoe akkerbouwers en hun gezinnen zelf behoren en de zorg over de impact op het milieu. Slimme oplossingen kunnen er verder voor zorgen dat bij vergaande driftreductie de werkzaamheid van middelen verloren gaat.

Beschikbare technieken
Tijdens de Demodag konden akkerbouwers alle beschikbare technieken beoordelen op het resultaat in de praktijk. Delphy organiseerde de dag in samenwerking met Fedecom. De goed bezochte demonstratie maakt deel uit van een driejarig project. Dit project omvat ook praktijkonderzoek naar de effectiviteit van de bespuitingen bij verschillende driftarme technieken. Er is een bedrag van 180.000 euro voor nodig, dat gefinancierd wordt uit de verplichte afdracht van akkerbouwers aan het onderzoeksprogramma van BO Akkerbouw. Uit een digipanel onder akkerbouwers kwam ‘spuittechniek, driftreductie en uitvloeiers’ als voornaamste wensen voor onderzoek naar voren.

#ActieplanAkkerbouw
Met het #ActieplanAkkerbouw ambiëren BO Akkerbouw en haar leden dat de sector koploper is in aantoonbare duurzame teeltmethoden die afnemers erkennen en maatschappelijke waardering krijgen. Bij een symposium in juni presenteerde BO Akkerbouw de voortgang in de activiteiten en resultaten. Daarbij werd als kritisch punt benoemd dat de werkzaamheid van diverse middelen in combinatie met drift reducerende maatregelen anders kan uitvallen door onder meer suboptimale druppelgrootte. Bij de landelijke demonstratie kwam dit knelpunt ook aan het licht. Naast drift hebben overigens emissies vanaf het erf en percelen eveneens de aandacht in het actieplan.

Bron: BO Akkerbouw

 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© UienNieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven